Kryon: De Herinrichting van de Mens.

Kryon: De Herinrichting van de Mens.

3 maart 2017 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Mijn kleine winterpauze is voorbij. Ik verheug mij op de komende seminars; natuurlijk ook op de maandelijkse boodschappen en de artikelen voor de tijdschriften.

Ik houd ervan om diep in de Bron van alle Zijn te duiken en mij voor inspiratie en informatie te openen. Mijn pauze heb ik benut om helemaal los te laten en mij vaker aan de aantrekkingskracht van de uiterlijke dingen te onttrekken. Het was mijn doel om eens helemaal niets te doen. Helemaal niet makkelijk omdat er altijd wel wat te doen is, al is het maar het opruimen van het bureau, het sorteren van de papieren of het in orde brengen van de kledingkast. Maar eigenlijk zijn dit geen belangrijke dingen, nietwaar?

Maar goed, ook die dingen zijn op de een of andere manier gedaan. Tijd voor dagdromen in de Goddelijke Stilte? Ja. Gewoon door te zitten en niets te doen. Dan moet men de gedachten en impulsen afremmen die iemand zouden kunnen zeggen: Men zou ook niets kunnen doen, gewoon niets. De ogen sluiten en dromen en je voorstellen – aha, toch activiteit – wat je allemaal zou kunnen doen, maar toch….. niets doen, gewoon niets. Nee, ik wil niets doen, helemaal niets. Ergens begrijpen het verstand en het ego dit. Niets doen, helemaal niets. En dan komt de verwachte rust. Het is als het omdraaien van een knop. Als men dit vaker heeft gedaan, gaat het sneller.

Bij mij gaat dit het snelst als ik mij met de geestelijke wereld verbind. Niet om te communiceren. Nee, om daarmee de schakelaar snel om te kunnen zetten en in de stilte te zijn.

Op dit moment zie ik het gezicht van Kryon voor mij. Vol goedheid en met een lichte glimlach kijkt hij mij aan en zegt tegen mij: “De stap in de stilte is als het openen van een deur”. Dat kan men zich ook makkelijk voorstellen.  Men staat voor een deur en weet dat daarachter de stilte is, het Goddelijk diepe Veld van Alles. Men opent de deur en gaat naar binnen. Gewoon zo! Het lukt zeker!

De hoge energie vanuit het centrum van het melkwegstelsel die ons in 2017 nog meer wordt geschonken, maakt dit mogelijk. Probeer het steeds weer. Zo zijn wij onze persoonlijkheid, ons ego en het lagere verstand die zo graag de scepter in de hand houden, te snel af.

Veel succes en een mooie maand maart toegewenst,

Barbara Bessen en haar Team

Kryon: De Herinrichting van de Mens

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ja, ik ben er nog steeds, ondanks alle opwinding. Ik ben onvergankelijk, net zoals jullie. En ik sta nog steeds ten dienste van de Mensheid, op verschillende manieren, niet altijd direct herkenbaar, zelfs voor degenen die geestelijk verbonden zijn. Men zou ook kunnen zeggen: “Mijn spectaculaire, openlijke komst is veranderd in een stillere dienstverlening”.

Ik ben zichtbaar en herkenbaar voor degenen die verder vertrouwen hebben in de boodschappen van Kryon. Er waren mensen die zich aansloten bij de grote golf toen ik bekend werd en die daarna verder gingen om ergens anders meer nieuws te ervaren. Dit ligt in de natuur van de mens die met een been sterk in de dualiteit leeft. Hij zoekt het nieuwe dat hem enthousiast maakt en hem kan voeden. Velen zoeken en zoeken verder, altijd verder. Op een bepaald moment stelt men echter vast dat deze zoektocht eindeloos is.

Er is zoveel weten waarmee men zich bezig kan houden, het is oneindig. En wie zoekt die vindt. Maar vindt men daarbij zichzelf? Op een bepaald moment zeker, want iedereen gaat uiteindelijk naar Huis.

Maar wat dien je nu te doen om jezelf te vinden? Niet veel. Zeker in de huidige tijd is er geen enorme inspanning voor nodig om het eigen, innerlijk rijk, te veroveren. Er is alleen zuivere intentie voor nodig, en tijd om met jezelf te zijn.

Dit is heden ten dage moeilijk voor elkaar te krijgen. Wie heeft er nog tijd voor zichzelf? Natuurlijk zijn er altijd nog mensen die de tijd voor zichzelf nemen. Er is in de westelijke wereld ook een trend om de tijd te nemen om (gezond) te eten en de telefoon uit te laten, en nog veel meer. Dit is de eerste stap.

Maar dan gaat het verder. Kunnen jullie dagelijks een uur met jezelf zijn? Het is tijd om jezelf dit uurtje te gunnen.

Laten wij eens een blik naar buiten werpen. Nee, ik wil met jullie niet over de Amerikaanse vertegenwoordiger spreken. Daar is genoeg over gezegd, hij is niet degene die voor veranderingen gaat zorgen, maar hij geeft het bewustzijn van de mensen een duw.  Dat is het. De volgende zal groei en vrede voor de mensheid kunnen inleiden.

Ons thema is nu de energie uit het centrum van het zijn die de Aarde steeds meer doorstroomt en bereikt wat de kosmische Schepperinstantie in het vizier heeft: De Ware Transformatie der Mensen. Die begint niet met een verandering die aan de buitenkant begint. Het is mooi als mensen zich vanuit hun hart betrokken voelen bij humane dingen.

Toch mag men daarbij niet vergeten om de eigen focus vast te houden. Deze focus is de verbinding met de Schepperinstantie van deze planeet en dit zonnestelsel.

Ik wil nogmaals vertellen dat jullie de kosmische leiders van het Zijn zijn. Vele mystici en ook Wijzen uit het Oosten doen dit op hun eigen wijze, soms wat gecompliceerd, maar uiteindelijk is het ook makkelijk met het menselijk verstand te herkennen.

Het hoogste Zijn van alles zal zich ervaren en projecteert zijn Zijn, zonder daarbij naar buiten toe zijn standpunt te verlaten. Het schiep iets dat hen vertegenwoordigt en de kracht van het Zijn verschaft. Laten wij dit geschapene de SchepperGod/Godin van dit Universum noemen. Ik vertel het hier heel eenvoudig.

Deze instantie verschoof binnen het veld dat hem de Oer-gedachte ter beschikking stelde, melkwegstelsels, zonnestelsels en verdere Scheppergoden te scheppen die de “kunstwerken” bewaakten en verder schiepen en tot op de dag van vandaag scheppen. Zo is dit systeem als een leider. Het onderste podium vertegenwoordigen jullie op dit moment. Naar “boven” en ”binnen” gekeken is het volgende “podium” jullie Hoger Zelf dat zich verdeelde in fragmenten en jullie en andere delen in een lichaam de mogelijkheid gaf om fysieke ervaringen te hebben.

Jullie bevinden je hierdoor altijd in het Veld van de Schepper van dit Universum.

Alles wat deze God doet heeft zijn uitwerking op alles wat hij/zij/het met zijn bewustzijn schiep en in dit bewustzijn vasthoudt. De Aarde is een planeet met een bijzondere status aan de rand van dit melkwegstelsel en met de bijzonderheid dat de dualiteit hier het sterkst is en wezens hier zowel donkere als lichte ervaringen kunnen hebben.

De Aarde is een zogenaamde Snijpunt-planeet.

Nu wordt de mensheid naar een hoger trillingsniveau getild met alle andere planeten van dit zonnestelsel. Natuurlijk heeft dit ook zijn uitwerkingen op de gezamenlijke schepping van dit Universum met al zijn systemen, parallelwerelden en dimensies. Niets staat alleen op zichzelf. Ik vertel jullie waarschijnlijk niets nieuws maar ik ben er zeker van dat het goed is om nog eens in deze dingen te duiken omdat jullie in grote veranderingen en transformatie zitten.

Daardoor voelen vele mensen in zichzelf een diepe onzekerheid die met oer-angsten en andere angsten gepaard gaat die resulteren in ziektesymptomen.

Het is zeer belangrijk om jezelf als ankers te zien, jezelf als het Hogere Zelf te (h)erkennen en met deze kracht het leven op deze Aarde dusdanig te voeren dat men niet in een sterke dualiteit leeft.

Houd hetgeen er aan de buitenkant gebeurt niet voor absolute waarheid. Er zijn vele waarheden in de rangen van de dualiteit en ieder mens verschaft zich zijn eigen waarheid.

Verover jezelf met een uur per dag – meer zou zelfs nog beter zijn – dat jullie alleen voor jezelf gebruiken voor het ware zijn, voor het Hoger Zelf.

Sta het toe, je leven mede te vormen. Het heeft een hoger overzicht over alles. Het weet altijd raad. Het kan jullie ook vertellen waarom jullie ziek zijn, waarom jullie werk niet meer goed voor jullie is, waarom er geen geld op de rekening staat en welke oude patronen dit in andere en jullie leven naar voren roept.

Vroeger ging men lang in therapie, ondernam innerlijke terugreizen, om te ervaren waarom iets er in dit leven wel of niet is. In het nu zo sterke vibratiepotentieel van de Aarde is Spirit zo dichtbij als nooit tevoren. Neem deze kracht die uit de centrale zon via de zon van het melkwegstelsel komt, als katalysator, als trampoline, om oude vervlechtingen los te laten. Saint Germain heeft dit zo prachtig als een Turbo-weg beschreven.

Men hoeft niets anders te doen dan zich op het eigen Licht, het Hoger Zelf, te richten. En wie zich direct in het Veld van leegte begeeft, het volgende podium van ontwikkeling wil belopen, waagt zich moedig naar de volgende deur en glijdt in het niets; in dit vrouwelijke mysterie der schepping, dit Veld, waarin het potentieel voor alles voorhanden is, zonder vormen, alleen als idee. Het staat open voor iedereen die bereid is om deze weg naar Huis te belopen.

Er is zoveel te bespeuren, te zien, met het innerlijk oog, te voelen met het heilig, hoger hart. Jullie moeten het alleen maar doen. Het gaat niet altijd om het geestelijk telepathisch communiceren. Dit helpt velen van jullie, dat begrijp ik wel. Het gaat ook niet zozeer om oplossingen voor het aardse leven van politiek en wetenschap. Het gaat om het herkennen van wie jullie zijn en deze herkenning is niet op het aardse, fysieke, dualistische platform te zien.

Jullie dienen je naar binnen te begeven. Hebben jullie geen tijd? Of zijn jullie bang om je op de weg naar je eigen mysterie te begeven? Als jullie het werkelijk willen dan is de weg vrij.

Het gaat er in dit leven natuurlijk om om Liefde uit te dragen want met de Liefde van Al Wat Is gaat het makkelijker.

Met het innerlijk Licht dat men in de “veroveringsuren” heeft aangestoken, laat de uiterlijke wereld zich door-lichten.  Het is als een verlichting bij het schoonmaken van de groenten of bij het doen van de was. Jullie brengen het Licht van binnen naar buiten en het wonderbaarlijke is dat dit innerlijk Licht altijd weet wat, hoe en wanneer er iets te doen valt. Jullie verstand moet dit niet organiseren.

Het Geheel gaat vergezeld van een misschien aanhoudende stilte tijdens je dagelijkse beslommeringen.

Jullie merken dat je gedachten zich terugtrekken. Er komt altijd iets anders naar voren en neemt het over. Neemt alles over wat het leven van alledag betekent, alleen minder dualistisch. Dit doet het gewoon!

Zo is het. Nu kunnen jullie je direct of later terugtrekken. Misschien nog eens met deze woorden als energieduwtje in je rug bij het duiken en jezelf bezoeken.

Hoe vaak jullie dit ook willen doen; experimenteer ermee en doe dit vaak, vrienden! En als jullie in de grond van je hart wereldverbeteraars zijn, prachtig, dan hebben jullie een goddelijke lans in je rugzak die jullie naar voren brengt.

Maar niet volgens de regels van het ego!

Want het Goddelijk Licht heeft de wijze blik die buiten ruimte en tijd is

ontwikkeld.

Ik Ben in diepe Liefde en Verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2017.
Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.