KRYON: De Innerlijke Werelden Beheersen

KRYON: De Innerlijke Werelden Beheersen.

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 December 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is op dit moment veel aan de hand, nietwaar? Bemerken jullie de kracht van verandering? Merken jullie hoe al die transformerende stromen je lichaamssysteem sterk beroeren en mogelijk veel wat jullie beweegt, versterkt en jullie ook ietwat van je stuk kan brengen? Merken jullie dat jullie je soms niet meer zo goed kunnen concentreren als het erom gaat beslissingen te nemen of wanneer heel eenvoudige dingen van het leven aangepakt moeten worden?

Nu is het de tijd van de grote veranderingen en dat betreft niet alleen de euro, de veranderingen in het politieke landschap, de transporten van nucleair afval of de wetenschappelijke instabiliteit en de mogelijk daarmee verbonden lichamelijke symptomen.

Alles hangt met elkaar samen en werkt op ieder mens in. En niet alleen maar omdat jullie het op het nieuws horen en de media het steeds warm houden, maar omdat jullie energetisch met elkaar verbonden zijn. Wij zijn een veld. Alles is in grote samenhang. Het is dat wat wij God noemen. God is niet buiten, hij is in elk mens, in elke schepping, werkelijk in alles wat is. En elk mens is individueel in dit grote veranderingsproces betrokken en voelt het gebeuren als hij daarmee resoneert. En dat is werkelijk ook individueel. Maar in de diepte werken alle gebeurtenissen op allen in. Ieder heeft zijn eigen kleine dingen die uit het lood zijn en die veranderd moeten worden.

*

Wij zeggen al jaren dat het belangrijk is om je met jezelf bezig te houden en diep naar binnen te kijken waar er oude afdrukken en patronen zijn die het leven bestemmen en misschien ook de ontwikkeling hinderen of/en iemand daarin gevangen houden. Alleen iemand zelf kan zijn wereld veranderen.

Wij propageren ook altijd weer dat het niet de grote massa’s en bijeenkomsten zijn die de grote veranderingen inleiden. Het gevecht met zichzelf schept vrede en niet alleen voor zichzelf maar ook voor de hele wereld.

Als eenieder bij zichzelf begint op te ruimen dan is de basis voor grotere veranderingen gelegd.

Juist in deze werkelijk zeer sterk schuddende tijd is het steeds weer deze erkenning die in het focus moet komen liggen. Er is niemand mee geholpen om zich in samenzweringstheorieën en gevoelens van vertwijfeling te begeven en daardoor de kracht van het duister, dat in ieder Zelf woont, te versterken.Alle oude mysteriescholen hebben dit onderwezen.

*

Bedenk dat de mens uit vier elementen bestaat die het leven en het gedrag van de mensen bestemmen. Dat is heel eenvoudig. Denk er nog eens over na wat het element water in jullie uitdrukt, dat van het vuur, van de lucht en dat van de Aarde. Dat is wat jullie bepaalt, wat jullie zijn, wat jullie mee hier naartoe brachten en hoe men jullie hier vormde en onderwees, dat is wat men horoscoop noemt en het wordt in de astrologie prachtig beschreven respectievelijk herkenbaar gemaakt.

Daar ziet men de verschillende kwaliteiten van deze incarnatie, de daarmee verbonden planeet-energieën en de tijdvensters van activiteiten wanneer iets op het gunstigste moment gedaan kan worden of beter niet kan doen.

Nu zijn jullie door de nieuwe energie een grote stap in jullie ontwikkeling verder gekomen. Bij enkelen ging dat bijna tegen hun wil in omdat deze hoge energie die nu op Aarde stroomt, gewoon alles verandert, of men het nu wil of niet. Het gebeurt gewoon. Met deze stroom mee te zwemmen, deze energie te benutten, vormt het eigen Zijn en kan ook de elementen in jullie in balans brengen.

Het is belangrijk om te weten dat jullie elke seconde je leven opnieuw vormen door je gedachten en emoties die gelijk zijn aan oude gedachten en opgeslagen zaken. Hoe meer jullie die oude karaktereigenschappen loslaten des te makkelijker zal jullie leven verlopen, steeds met de verwijzing naar jullie Hoger Zelf, jullie heilig Hoger Hart dat jullie ware Thuis is.

Wie daar goed verankerd is, is in de Ruimte der Stilte, de nul-energie en – dat is moeilijk te begrijpen – verlost van alle oude imprints en de kaders van de zogenaamde horoscoopomdat de energieën daar in de heilige hartruimte hoger zijn.

*

Het zijn niet meer de stromingen van het astrale niveau en het 3e en 4e vibratieniveau waar bepaalde engelwezens, demonen, goddelijke wezens regeren.

Jullie zijn buiten deze sfeer die jullie hier normaal gesproken beïnvloedt.(Uitvoeriger in het nieuwe boek te lezen: “Het boek der heling”. Opmerking van Barbara) Dat is de weg die adepten in alle tijden gingen. Zij losten de energieën der elementen in zich op. Simpeler gezegd: zij leerden hun kwaliteiten/kwantiteiten in balans te krijgen of naar de voorgrond te halen.

Elke gedachte heeft schepperskracht. Wij bevelen steeds weer aan om je daar voortdurend mee bezig te houden want jullie scheppen werkelijk jullie wereld met elke ademtocht en dus zoals jullie denken dat het moet zijn.

*

De wegen van kennis en Ascensie zijn nu in een bijzondere fase. Jullie komen bij je eigen diepten van het Zijn en jullie stellen steeds nieuwe, diepere vragen, zetten je leven in je focus en bekijken of alles wat jullie leven ook echt datgene is wat jullie willen. En, tot welke conclusie zijn jullie gekomen? Leven jullie je leven zoals jullie het wensen en willen? Is het volgens jullie levensplan? Daaruit volgt misschien de volgende vraag: Wat is mijn levensplan?

Jullie hebben zeker al veel bereikt in deze incarnatie. Waarschijnlijk zelfs sneller dan gepland want in deze hoge energie komt constant en in terugkerende golven op Aarde en dat hangt samen met het zwakker en opener worden van het magneetraster en daardoor komen bevindingen en de daarmee verbonden beslissingen sneller tot stand. Jullie groeien in deze tijd met een adembenemende snelheid.

*

Mijn hoofdboodschap voor het aflopende jaar 2011 is: Bekijk je leven, neem de tijd, ga in de stilte en resumeer: Waar sta ik nu, wat zou ik nog op deze heerlijke Aarde willen doen, beleven, beginnen? Wat houdt mij tegen om het te doen? Wie of wat veroorlooft het zich om in mijn leven mee te handelen?Waar zit ik gevangen in oude verbindingen en patronen. Kijk diep, wees moedig en laat los, doe in elk geval je best. Meestal is het zo dat als men heeft herkend wat er veranderd moet worden er al een belangrijke stap is gezet.

Ideeën en gelegenheden voor veranderingenkomen plotseling in zicht. Zij komen als kleine, gouden pakketjes in jullie bewustzijn. Jullie Hoger Zelf weet dat jullie zover zijn, dat jullie het hebben herkend en bezig zijn om oplossingen te presenteren waardoor de volgende opties aan het licht kunnen komen.

De vrije wil geldt nog steeds alleen is de vrije wil soms werkelijk schijn. Want de vraag is toch: Beslissen jullie werkelijk vrij, of handelen jullie uit traditie van familie of uit kerkelijke imprints, misschien uit ontworpen ideeën uit je jeugd, studenten- of leertijd. Wie of wat zegt jullie dat iets goed of fout is? Dat zijn goede vragen, nietwaar? Ja, wie of wat is een voorbeeld voor jullie vermeende levensgeluk?

Willen jullie in deze (schijnbaar) vredige en feestelijke kersttijd je innerlijkbezoeken en dan de oogkleppen laten vallen? Geweldig.

*

Ik geef jullie nu nog de misschien al bekende oefening om je eigen, heilig, hoger hart binnen te gaan. Het is heel eenvoudig en toch zeer werkzaam.

Neem de tijd in de stilte, zoek een gemakkelijk plekje uit en sluit je ogen. Adem dan een paar maal diepen stel je voor je innerlijk oog je hart voor. Zo in de vorm waarin mensen zich een hart voorstellen. Wacht een moment. Kijk er goed naar en dan ontdekken jullie een deur in je hart. Jullie openen de deur en gaan het hart binnen. Dit is de ruimte van jullie heilig, hoger hart, de zetel van jullie Hoger Zelf en de ruimte voor alle mogelijkheden: Reizen in het Al, naar andere planeten, dieper in je eigen zielenruimte, naar je patronen en imprints die zich als vorm en landschap uitdrukken, dat wat jullie ’s nachts ook in je dromen vormen. En hier is ook de springplank voor hogere niveaus van planeten van het zonnestelsel en andere. Het is als in de films over verhalen over ruimteschepen en hun acteurs: Jullie stralen jezelf met je bewustzijn naar alle gebieden. Als iets voor jullie nog niet bereikbaar is, zullen jullie het merken – het is als een deur die op slot is. Jullie kunnen je in de ruimte van je heilig, hoger hart centreren, verzamelen, als jullie treurig en moe zijn, ongeconcentreerd en uitgeput zijn.

Juist in deze veelbewogen tijd is dit zo belangrijk. Vroeger heeft men lang geoefend om in deze ruimte te komen. De genade van de Goddelijke Moeder maakt dit nu makkelijker. Zij houdt liefdevol haar hand boven eenieder die probeert deze ruimte te bereiken en opent de deur.

*

Experimenteer nu in deze ruimte van het heilig, hoger hart, oefen, oefen en benut de vrije dagen die nu komen voor jullie en je eigen heilig innerlijk, jullie Universum. En kijk nu even goed! Voor jullie manifesteert zich een heerlijke lichtgestalte. Dat zijn jullie zelf, hoger vibrerend, dat is jullie Hoger Zelf. Geniet van deze verbinding. Het is aan jullie wat jullie met deze ervaring doen.

Deze verbinding luidt de verdere en zo belangrijke eigen verandering in. Jullie ontwaken steeds meer tot kosmische mensen en leven buiten de baan van de scheppende structuren van de derde dimensionale Aarde waarin de dualiteit de teugels in handen heeft. Groei en droom de droom van de vrede!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen eind november 2011. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.