Kryon: De Kracht der Liefde

Kryon: De Kracht der Liefde

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 maart 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Prachtig, dat jullie je weer bij je familie gevoegd hebben. Wij zullen hier voor korte tijd samen in de liefde van familie zijn en een paar dingen die jullie levens beïnvloeden, bespreken.

Ik zou de turbulenties van jullie huidige leven willen belichten en jullie moed inspreken om op het pad te blijven en niet te versagen.

Velen van jullie op Aarde rondlopende engelen zijn de vertwijfeling nabij door het vele transformatiewerk of door wat jullie aan de buitenkant waarnemen. Dat is gepast. Niet gepast is het om het als diepgaand leed te bezien en je vleugels te laten hangen.

Sta rechtop en kijk naar het Licht en kijk naar deze turbulente, vaak schijnbaar ontploffend lijkende tijd las een overgang in de meest ware zin van het woord, als transformatie.

Het is niet de tijdvan het grote, actieve handelen, zeker niet aan de buitenkant. Het is de tijd van bezinning en rust. Maar ook de tijd om naar binnen te kijken. Stel je het beeld eens voor van mensen die in de voorjaarszon zitten, die liefdevol naar zichzelf kijken en mededogen hebben met hun geschonden fysieke lichamen en aandacht hebben voor alle andere delen van hun Zelf dat nu zoveel veranderingen ervaart.

Deze mensen weten van al het transformatiewerk dat zij en de andere menselijke engelen doorstaan en zij weten ook dat het geen zin heeft om het hoofd vol evaluatieve en duistere gedachten te hebben en zowel boos te willen zijn of te bedenken: “Wat kan ik er nu aan doen om daar invloed op te hebben?” Men voelt dat het zinvol is om opzij te gaan staan, om het lichaam rust en begrip te schenken en gewoon te Zijn. Het Is Geen Tijd Voor Grote Activiteiten.

Ik hoor de stemmen van de dagelijks druk bezig zijnde moeders en van vele andere mensen in het arbeidsproces: “Kryon, ik heb veel te doen, hoe moet ik rust krijgen?” Bouw zoveel mogelijk rustmomenten in, in jullie dagelijks Zijn.

Wat jullie ook moeten doen, gun jezelf rust en rust uit! Jullie fysieke lichamen en jullie verstand kunnen met deze harde transformatietijd niet zo goed omgaan, zij kunnen het niet ordenen omdat dit zich nog nooit heeft voorgedaan.

Het is voor hen een nieuw levensgevoel dat hen angst aanjaagt. Het is dus ook te begrijpen dat jullie oude angsten nu omhoog komen. Nu, in deze tijd waarin het belangrijk is om de laatste nog vastzittende patronen los te laten, dienen jullie jezelf binnen te gaan.

Help jezelf om dit sterke transformatieproces ontspannen te doorstaan. Als jullie bij de mensen horen die af en toe zonder ‘aards” werk zijn, geniet dan van die tijd. Jullie hebben werkelijk de mogelijkheid om je helemaal met jezelf bezig te houden.

Laat het patroon los dat zegt dat een mens zonder werk waardeloos is. Herken dat dit een geloofspatroon is dat de mensen in de loop van duizenden jaren ingegeven werd, met name bij jullie mannen.

Hoge, Goddelijke energieën stromen nu naar de Aarde, deze lichtvolle golven voor sterke openstellingen van hersenen en vredesstromingen en die passende potentiëlen voor verandering met zich meebrengen. Deze Goddelijke energieën die vroeger de Aarde maar gedeeltelijk bereikten tijdens jullie diepe ervaringstijden in de derde dimensie, zorgen er echter ook voor dat niets nog verborgen en verdrongen kan worden, zoals wij vorige maand al uitvoerig hebben beschreven.

Jullie oer-angsten komen naar boven. Jullie ervaren hen mogelijk nog eenmaal zo sterk. Zij stromen door jullie cellen en willen gaan. Laat deze angsten omhoog komen en laat hen vrij.

Steun deze tijd van sterke herbewerking door liefde voor jezelf. Sta jezelf toe om zwak en moe te zijn. Rust en eer je lichaam door lichte voeding, weinig onrust en met liefdevolle gedachten en gesprekken.

Spreek met liefde en aandacht tegen je cellen en heb gewoon geduld – jullie zullen je beter voelen als jullie jezelf intensief waarnemen, beschermen en liefdevol omarmen. Het heeft geen zin om jammerend in de hoek te gaan staan. Zo is het ook niet raadzaam om je koffers te pakken en naar het andere einde van de wereld te gaan, daar waar men vermoedt dat de buitenaardsen er zijn en te roepen: “Ashtar van de Galactische Federatie, wanneer straal jij mij eindelijk omhoog?

Jullie galactische broeders en zusters helpen jullie en de moederplaneet Aarde zoals dit in het Goddelijk Plan is voorzien. Zij zullen jullie echter niet je Aarde-werk afnemen.

Jullie hebben deze incarnatie zo gepland zoals het nu gebeurt. Veel ervaren jullie af en toe een paar zwenkingen die jullie eigenlijk niet hebben gepland maar die jullie wel zelf hebben gemanifesteerd omdat zij nog nodig waren voor jullie leerproces.

Erken dat jullie schepper-wezens zijn die hier nu zijn geïncarneerd om zichzelf met kwantumsprongen te ontwikkelen en om de planeet Aarde op haar weg naar transformatie en op haar nieuwe weg te steunen en te begeleiden.

Jullie hebben je taak hier op deze planeet ook al is deze nog niet aan jullie geopenbaard. Misschien is alleen maar het Zijn jullie taak op Aarde. Jullie Zijn op Aarde in de vorm waarin jullie nu zitten om daar je licht te laten stralen.

Geëerd is de mens die erkent: Het is niet de uiterlijke vorm die bepaalt wie jullie zijn. Jullie Goddelijke kern is jullie eigenlijke Zelf. Jullie menselijke engelen zijn schepper-wezens die pas herkennen hoe het werkelijk zit. En die vaak afmattende transformatietijd hoort daarbij. Aan de andere kant van de sluier hebben jullie het bij de selectie uitgeschreeuwd en gezegd: “Ja, ik wil bij deze wonderbaarlijke tijd op Aarde erbij zijn. Het is de reuzenstap in de evolutie die mij enthousiast maakt. Daarop hebben wij mensen zo lang gewacht. Ja, ik wil daar bij zijn, ik zal incarneren!”

Jullie enthousiasme is nu waarschijnlijk een beetje ingedamd. Dat kan ik goed begrijpen. Maar wat maakt het uit, lieve vrienden, jullie worden waarlijk geëerd en geliefd voor jullie werk om hier op Aarde te zijn. Voel om je heen. De familie is er altijd om behulpzaam te zijn. Jullie geestelijke helpers zijn er altijd om jullie te helpen en de weg makkelijker te maken. Maak jullie intentie om gesteund te worden, bekend. Ga naar de stilte en voel hun nabijheid.

En gun jezelf de tijd om jezelf te bezoeken. Jullie gouden engel staat te wachten; hij is er altijd. Daar woont de Goddelijke kracht die alles kan. Ook jullie aardse malaise en ook jullie ongeduld vinden daar transformatie.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON