KRYON: De Kracht is met jullie!

KRYON: De Kracht is met jullie!

Gechanneld door: Barbara Bessen

17 Juni 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Hoe heerlijk om weer te merken hoe ver jullie lieve Ontwaakten op de weg van het eigen zijn te zien, en ook zijn gekomen. Laten wij samen een beetje terugkijken . Ik wil vandaag heel dicht bij jullie zijn omdat wij vandaag een interessant en tegelijkertijd moeilijk thema willen belichten.

Kom dichterbij, maak het je in je stoel of in de bus gemakkelijk. Of zit je in de trein? Concentreer je gewoon op deze regels, hoe onrustig het ook om je heen is. Ik weet dat enkele lezers zich al verheugen op de boodschap en aan het begin van de maand al op het internet kijken of hij er al is. Dan wordt zij snel uitgeprint en soms op de weg waar ook naartoe, doorgelezen. Zie je, ik weet wie hier lezen. Ik ken jullie heel goed.

Laten wij nu samen naar een oud, bekend era gaan, de tijd van Atlantis. Jullie moeten je ervan bewust zijn dat er nog steeds oude imprints en structuren in jezelf en in het massabewustzijn zijn die die jullie ononderbroken verzorgen en die heel bijzonder met het thema “Wie ben ik?” te maken hebben. Voor de tijd van Atlantis waren de mensen zich bewust van de fase”Hier op Aarde te zijn” en van zichzelf. Daarbij moet men bedenken dat er vele cycli van de bekende 26.000 jaar waren , van zogenoemde Galactische jaren. De Aarde bestaat al miljoenen jaren. 

Ook toen er in het begin niet op haar werd geleefd en pas na lange tijd onze buitenaardse vrienden hier kwamen, waren deze cycli er ook. De cycli die met het zonnestelsel, het melkwegstelsel en met de hogere niveaus verbonden en ondergeschikt en beïnvloed waren. De ontwikkeling van het menselijk ras bestond in alle tijden in een fase van onbewustzijn met betrekking tot het eigen Zijn en de bewustwording. Dit werd vermengd met de bezoeken en lanceringen van buitenaardse bezoekers.

Soms waren de mensen ver in hun ontwikkeling en soms alleen op de grondbeginselen aangewezen. Er kwam een bijzondere ontwikkeling voor de Aarde en haar bezoekers toen Atlantis door de vele pogingen om met de Goddelijke Kracht te werken, onderging. Dit was geen eenmalig iets, het was een langer proces. Jullie kunnen ervan uitgaan dat deze ondergang in het Goddelijk Plan voorzien was, het was niet toevallig hoewel er ook een potentieel voorhanden was waarin het niet zou gebeuren.

De Hogere Wezens die met hun bewustzijn deze planeten “verzorgen” lieten dit proces bewust toe. Het zou makkelijk zijn geweest op bij deze weg in te grijpen. Zij deden het niet en er gold nog steeds vrije wil op de Aarde.

Vele van de oude wezens zagen vooruit wat er met Atlantis zou gebeuren en overlegden wat zij moesten doen. Maar weten jullie: het is net zo als bij alle profetieën en voorspellingen: De mens kan beslissen om het te laten gebeuren of er iets tegen te doen. In Atlantis waren de voortekenen slecht maar geen van de machthebbers was bereid om een stukje van zijn standpunt af te wijken.De meesten waren verblind door hun eigen macht en de Goddelijke Mysteries te verkondigen en het in hun eigen voordeel in te zetten en te genieten. Het zou mogelijk zijn geweest om dit scenario in een andere richting af te buigen, maar het gebeurde niet. Ergens werd toen het punt bereikt waarop er geen weg terug meer was en dat was het begin van het einde. Wij zullen ons vandaag niet met aparte feiten van dit grote era bezighouden maar met datgene dat ook vandaag nog invloed op de mensen heeft.

Er werden vele boeken over deze tijd van Atlantis geschreven, er waren vele herkenningen maar ook werden er vele speculaties geboren. Ook kwam er veel kennis door gechannelde boodschappen over hoe het in Atlantis werkelijk was.

Zeker, het was een era van grote herkenningen en ervaringen met hogere technologie. De natuurlijke leefwijzen zoals zij die aan de Lemuries toedichtten, waren in het begin van Atlantis ook te vinden en uit een ver melkwegstelsel en werden door het verschijnen van een grote macht omgezet in hoge technologieën. Men was gefascineerd door de nieuwe heren die hun weten graag ter beschikking stelden, hoewel ook met enige eigen interessen. Alles wat ik jullie hier nu vertel is jullie goed bekend. Allen die dit lezen waren in Atlantis, direct of indirect door het massabewustzijn. Atlantis ging ten onder en daarmee ook alle Weten en ook het Leed. Nu zou men kunnen denken dat alles is gebeurd en niet meer ervaren kan worden. Dat is niet correct, want er gaat niets verloren. Ik wil jullie later voor een reisje uitnodigen waardoor jullie kunnen zien hoe deze tijd misschien ook jullie tijd in Atlantis was. Ik doe dit niet om jullie te amuseren maar ik geef jullie de mogelijkheid om deze oude trauma’s die jullie nog steeds belasten, los te laten. Ik weet dat jullie de laatste jaren al veel van je oude imprints hebben losgelaten en ik zie dat jullie al vele oude slakken hebben afgelegd en langzaam als de beroemde vogel uit je eigen verbrande belevenissen opstaan. Maar Atlantis is nog altijd in jullie en niet losgelaten. Dat mag jullie komisch voorkomen nu er zoveel hogere energie op Aarde komt en de transformatie goed voortschrijdt. Maar als jullie even goed het wereldgebeuren in jullie bewustzijn halen zien jullie dat het thema macht momenteel hoog aan de horizon staat.

Het gaat om de kracht van de macht. Wie heeft meer macht, welke regering zwaait de scepter en beslist over olie en bodemschatten? Wie kan recht spreken over het onrecht op de wereld? Worden gevangenen gescheiden, en zo ja, wat gebeurt en met hen. Daarover wordt nu in de VS gedicussiëerd. Ik vertelde enige channelings geleden dat de nieuwe president het in de VS niet makkelijk zou hebben. De aanvankelijke euforie werd door beslissingen ingedamd die zich niet zo populair zijn als de oude heren over een statenbond met vrijheid als grootste deugd hoog in het vaandel schreven.

De macht zal nu een nieuwe richting krijgen omdat zij niet meer oude trauma’s als basis hoeft te hebben. Wie zijn oude slakken en imprints van oude ervaringen heeft opgelost kan uit het neutrale Zijn nieuwe dingen scheppen en die staat heel anders tegenover macht. Macht hebben betekent de kracht bezitten, dingen in gang kunnen zetten die eigenlijk niet mogelijk lijken, maar die als door toverhand toch gebeuren.

Macht gaat niet altijd over andere mensen, geld of dit soort zaken die vooral zichzelf ten dienste staan. Het is de Goddelijke kracht die vol macht door een mens handelt als hij vrij van dit alles is. Ware macht is de kracht van God die in ieder mens rust.

Maar laten wij nu een reisje naar Atlantis maken. Ik wil jullie graag laten zien welke last er nog op jullie schouders rust. Het is nu het passende tijdraam om die kwijt te raken. Zoek een rustig plekje en maak het je gemakkelijk. Sluit je ogen en voel mijn hand. Ik neem jullie nu mee naar Atlantis. Voor jullie innerlijk oog ontstaan langzaam beelden en situaties over waar jullie nu zijn. Ik neem jullie mee naar een bepaalde situatie, waar jullie leefden en het toont ook wat daar jullie opdracht was. Jullie hadden enkele levens in Atlantis maar ik laat jullie het belangrijkste zien dat met de onergang te maken had.

Zelfs als jullie daar niet waren toen het gebeurde laat het jullie zien wat in jullie door het massabewustzijn is opgeslagen. Dan krijgen jullie beelden van de ondergang. De beelden komen heel langzaam. Niet bij iedereen die deze oefening doet, komen de beelden helemaal helder en kleurrijk door. Enkelen voelen het een beetje schemerig. Ik laat jullie nu alleen met deze situatie. Jullie zullen weten wat er te herkennen en te ervaren is en waar jullie nu kunnen loslaten.

Misschien zijn jullie nu wat geschrokken omdat jullie de ondergang zo dichtbij beleven als was het op dit moment. Waren jullie bereid om deze reis en herkenning te maken en waren jullie gewoon daar, dan kunnen dit jullie altijd herhalen als er nog iets te zien overblijft. Jullie hebben met je zielenlichaam gereisd en waren daar direct. Als jullie jezelf daar hebben gezien zullen jullie nu weten wat jullie wel of niet hebben gedaan.

Er zijn momenteel veel mensen weer geïncarneerd die er in de laatse fase bij waren en niets konden doen of wilden doen om het verschrikkelijke te verhinderen.

Ga alsjeblieft niet in angst als jullie dit hebben gezien – dat jullie erbij waren en niets deden en toekeken zonder iets te doen dat de afloop zou kunnen veranderen. Het was zo en het is goed zoals het is. Laat het los. Ik help jullie nu om het vrij te laten. Jullie hoeven er niets voor te doen, ik reinig jullie nu energetisch van de imprints als jullie het daarmee eens zijn. Het is gebeurd, NU. Laat het gewoon los.

Deze reiniging helpt ook , en dat is het bijzondere van deze tijd – om Atlantis zelf te helen.Wij willen dat alle mensen hun oude ervaringen loslaten, dan is Atlantis ook vrij en kunnen de krijgshaftige, treurige ondergangsscenario’s losgelaten worden. Zo gebeurt volkomen heling. Het doel is om trauma’s van Atlantis te helen. Dan, en dat is het belangrijke, worden de vooruitzichten van de Aarde lichter. Dat wat door de politiek en wetenschap met ondergangsscenario’s verbonden is, zal zich oplossen want er is altijd nog een deel van de angst voor machtsmisbruik aanwezig. Dit zit nog in de cellen van de mensen en van de driedimensionale Aarde. Ook zij wil dit alles loslaten zodat de nieuwe stappen van de wetenschap en de politiek kunnen komen. Als Atlantis heel is zullen de machtstrauma’s opgelost zijn.

De nieuwe energie kan zich beter laten zien en de ideëen voor totale inrichting van de Nieuwe Aarde zullen zich manifesteren.

Simpel uitgedrukt helpt ieder mens die zijn Atlantisenergie oplost de wereld om zich opnieuw in te richten. Barack Obama heeft zich, bewust of onbewust, in de laatste maanden veel met dit thema intensief bezig gehouden. Hij heeft zijn Atlantispakket losgelaten. Wij zullen zien hoe hij andere politici inspireert om dit ook te doen.

De macht zij met jullie, lieve mensen! Zij zit in jullie en het is jullie Goddelijke kracht. Zij staat altijd achter jullie en inspireert jullie om haar energie in te zetten. Dit betreft jullie eigen volgende stappen endit zijn de energiebanen voor jullie medemensen die jullie graag benutten voor hun eigen heling en die van hun buren. Ook hier komt het kristallijnen raster in het spel. Het is de vernetting van het menselijk bewustzijn. Het is de reinheid van het hart van de ene ten opzichte van de andere mensen, die dit kristallijnen netwerk versterkt en steeds meer vernet met de hogere lichtplaatsen en de wijze Ouden van dit zonnestelsel die er alleen maar op wachten om nog meer Weten in het veld op te nemen zodat de belangrijke omwentelingen op Aarde kunnen plaatsvinden.

Wij verheugen ons zeer dat jullie daarbij behulpzaam zijn. Jullie worden geëerd en zijn geliefd voor jullie dienstverlening hier op Aarde!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen injuni 2009. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.