KRYON: De kracht van de negen

KRYON: De kracht van de negen

Gechanneld door: Barbara Bessen

8 September 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze dienst is jullie al zeer bekend. Onder andere door wat ik jullie steeds weer vertel door de twaalf mensen die met mij zijn verbonden. Met deze verbindingen bedoel ik degenen die met mij channelen en direct 1:1 zijn. Ik ben in hen met een 100% verbinding. Dan zijn er nog de mensen die mij af en toe ontvangen. Zij zijn niet helemaal met mijn essentie verbonden. Zij ontvangen de boodschappen niet met mijn gehele aanwezigheid. Daarmee is ook verklaard dat zij zich zeer op mij moeten concentreren zodat er geen eigen gedachten insluipen.

Waarom ik dit vandaag vertel? Omdat de kracht van het getal, van de constructie van negen met vervolkoming te maken heeft. Ik raad alle channelaars en ook degenen die het willen zijn, aan om zich allereerst met het Hoger Zelf te verbinden en daar de boodschappen van te ontvangen.

Dit garandeert een honderd procent eenheid. In het geval van de twaalf channelaars die mij direct ontvangen is het zo dat ik met hen bij het channelen helemaal ben verbonden, omdat ik hun Hoger Zelf ben. Zij zijn een aantal van de wezens wier Hoger Zelf ik ben. Deze aanwijzing lijkt mij wel passend.

Voordat de kracht van de negen steeds duidelijker wordt en zijn werking toont kan bij jullie ontwaakten, een fase van onduidelijkheid optreden. Dan komt het erop aan om rust te bewaren en je intensief met jezelf bezig te houden en eventueel voor een tijdelijke terugtocht uit het dagelijks leven te kiezen.

Deze duidelijkheid heeft rust en tijd nodig om zich te ontwikkelen. Dit is een proces. Niets is wat het lijkt. Vertrouw op deze woorden. Ik ken jullie en zie welke zorgen jullie op dit moment plagen. Het gaat om het centreren van het eigen Zijn. Jullie Hoger Zelf is voor jullie de kracht van negen. Hij vertegenwoordigt de Heelheid. Wij zullen even bij jullie en de negen blijven. Kijk, jullie zijn eraan toe om je te vervolmaken en de dikke schaal van bescherming af te pellen zoals bij een ui. In het innerlijk, diep in jullie rust jullie eigen Goddelijkheid. Die was daar altijd, maar zij had vaak weinig mogelijkheden om zich met jullie te verbinden. Nu heeft zij de kans om dichterbij jullie te komen omdat jullie eraan toe zijn om het oude af te leggen en steeds vaker Goddelijk te handelen.

Als jullie, zoals ik jullie steeds weer aanbeveel, met je gouden engel, met je Hoger Zelf contact opnemen is dat de bekroning. Het contact met alle ascensie helpers en met jullie persoonlijke geestelijke leiders wordt geëerd, is goed, spannend en vaak ook vrolijk. Wie met Saint Germain te maken heeft, weet hoe ik dit bedoel. Hij is een van de helpers die lang op Aarde was in spannende incarnaties. Hij heeft met hart, bekwaamheid en veel humor zijn opdrachten uitstekend vervuld en moedigt iedereen aan die hij begeleidt en zet humor in als Goddelijk gereedschap van de nieuwe energie. Alle helpers zijn erop uit om te helpen en te steunen. De verbinding met de eigen kern is echter het allerbelangrijkst.

Terug naar de channelaars. De trend gaat in de richting dat vele mensen zich geroepen voelen om te channelen zoals het in het Engeland wordt beschreven. Het kanaal vrijmaken en boodschappen uit de geestelijke wereld krijgen is de Duitse verklaring daarvoor. Het kanaal wordt voor gedachten stromen uit de geestelijke wereld geopend en de mens spreekt dit in woorden uit. Nu vraag ik jullie: Welke verbinding is de beste? Die van de wezens die op jullie verzoek in jullie energieveld komen of omdat jullie daarvoor een afspraak hebben die jullie aan de andere kant van de sluier sloten?

Of die met je gouden engel die uit het energetische midden van je hart handelt? Ieder mens heeft een hoger zelf, een gouden engel, het is de centrale van de zielendelen die geïncarneerd zijn. Het is het deel dat niet geïncarneerd is en vanuit hogere niveaus de andere delen en jullie behartigt. Het is niet van de grote Goddelijkheid afgesloten, het is niet dualistisch, het is Heel. Het is Een met de Bron en weet dit ook en handelt ook dienovereenkomstig. Het is de tijd om het steeds dichterbij te laten komen om weer samen goddelijk te handelen. De verbinding met de Gouden Engel is de weg, het proces van ascensie. Een verbinding van ziels-delen en een versmelting met het Hoger Zelf is het doel van het licht-lichaam-proces. Daarmee zijn vele andere attributen verbonden. Als jullie dus willen channelen dienen jullie de verbinding en het communiceren met je Gouden Engel prioriteit te geven. Want op dat niveau weten jullie alles. Jullie zijn dan op het mede-scheppers-niveau. Jullie treden er met reine intentie in als het kanaal door jullie helpers is geklaard. Een onderhoud, een contact en de altijd sterker groeiende versmelting staat niets meer in de weg.

Deze communicatie is Goddelijk en als het hoogste goed te vestigen en dient ook zo bekeken te worden. Daarmee wil ik de aanwezigheid van vele helpers niet veronachtzamen. Maar: de verbinding met het Hoger Zelf en het channelen daarmee is het allerhoogste voor de mens in meesterschap.

Daar zouden jullie naartoe moeten werken. Het klinkt misschien veel imposanter als de mens kan zeggen: Ik heb contact met aartsengel Michael dan als men zegt: Mijn Hoger Zelf is dichtbij mij. Dat is menselijk denken, dat is een dualistische imprint en het laat een gebrek aan bewustzijn en vertrouwen zien in de eigen Goddelijkheid. Wat denken jullie: Is het niet zinvoller om een voorlopige, gestadig groeiende verbinding met het Hoger Zelf te onderhouden dan een procentuele verbinding met geestelijke helpers? Er zijn minder officiële channelaars dan jullie denken. Enkele mensen voelen zich daartoe geroepen zonder een verbinding te hebben die werkelijk helder en naar de zin van de geestelijke wereld is.

De kracht van de negen gaat vele wegen. Het is het getal van het superlative en gold in oude tijden als getal van geheimen. Er werd niet veel over verteld. De negen is de brug naar voltooiing. Jullie, die dit hier lezen zijn allang op de weg naar meesterschap, niet pas in dit leven. Enkelen van jullie zijn al heel lang op deze planeet en anderen zijn juist voor deze spannende tijd hier geïncarneerd om de Aarde te dienen.

De kracht van de negen is als een lont die krachtige kwantumsprongen kan ontsteken. Zij heeft de kracht om dat vrij te maken wat nog verborgen is. Met betrekking tot het channelen zou men kunnen vragen dat als een kanaal helemaal rein is, dit de kracht van de negen was. De negen heeft vrijgemaakt wat er vrijgemaakt moest worden.

De negen is in de geboortegetallen van veel pioniers van de huidige tijd te vinden. Het zijn mensen met grote daadkracht en weten dat zij heel bijzonder zijn, het zijn de leraren waarover wij altijd spreken. Wie zich met astrologie en/of numerologie bezighoudt weet dat deze leraren het niet makkelijk hebben in hun leven. Zij zijn vaak te verlegen en toch zijn het vaak doorzetters. Zij leven teruggetrokken om als het nodig is, kracht te tanken. Zij geven alles als het erom gaat om de mensheid te dienen. De kracht van de negen helpt hen daarbij. Er zijn ook “negens” die nog steeds een beetje slapen maar zij merken in zichzelf: Ik zou zoveel kunnen bereiken voor de Aarde als ik maar zou weten hoe! Er zijn ook “negens” die al volgens hun roeping werken maar uit eigen kracht de benodigde stappen niet kunnen maken.

Zij hebben het nodig om bij een andere leraar een paar ophelderingssessies of uurtjes van verbinding te hebben waarbij enkele synapsen worden verbonden waardoor de energie beter kan stromen. Voel jij je aangesproken? Ja, waarschijnlijk ben jij ook een “negen”!

Dit is een maand van negens. Jullie hebben grote verwachtingen, nietwaar? Jullie denken dat dit de maand is waarin veel beslissende dingen gaan gebeuren. Dingen die buitengewoon zijn zullen gebeuren. Is het werkelijk zo? Ik, Kryon, zeg jullie, dat dit een maand is die zich voor jullie bewustzijn heeft geprepareerd. Als jullie denken dat dit een buitengewone maand moet zijn, dan is het dat ook. Zou het kunnen zijn dat wij geestelijke leraren jullie gewoon bij de hand kunnen nemen om jullie te vertellen: Kijk eens, de oude leerboeken volgend zou dit een bijzondere maand moeten zijn. Hoe zou het zijn als jullie er een Supermaand van maken?

De data 9.9 en 18.9 zongen rond in de hoofden van de mensen van de Aarde die meesterschap verwachten. Kunnen jullie je voorstellen dat er groot potentieel voor de bijzondere gebeurtenissen al langere tijd voorhanden is? Kunnen jullie je voorstellen dat deze energie al geruime tijd op Aarde stroomt, de nieuwe energie waar wij steeds over spreken? Het is deze gouden golf die er al is en die moeten jullie alleen nog maar benutten. Of verwachten jullie dat jullie op 9.9 of 18.9 ergens zitten en het er opeens Peng, Knal klinkt en er iets prachtigs gebeurt. Jullie bepalen wat voor wonderbaarlijke dingen er in je leven gebeuren. En dan zal het dus zo zijn, maar misschien op een niet-spectaculaire manier die jullie niet verwachtten en niet direct herkennen.

De energieën werken, jullie moeten het je alleen bewust worden en hen gaan gebruiken. 9.9.2007 wordt bewust in de gedachten van mensen geplant om te vertellen dat de indigo-en de andere nieuwe kinderen die als sinds enige jaren op Aarde incarneren, de scepter kunnen gaan overnemen. Het is een metafoor voor de rijpheid van deze kinderen die nu jonge volwassenen zijn en in de openbaarheid kunnen treden, nu naar buiten toe kunnen gaan werken om jullie opdrachten over te nemen en de wereld kunnen veranderen.

De kracht van de negen is hun mentor en sponsor. Zo dient het te worden begrepen. Misschien zijn jullie een paar van deze zielen? Misschien hebben jullie zo’n dochter? Misschien zijn in je omgeving zielen die nu grote stappen plannen? Op een ander bewustzijnsniveau zijn jullie steeds met deze “negen-zielen” verbonden. Kijk niet vol interesse naar hen en denk: Zij zijn anders, ik kan niet zo handelen als zij. Door de informatie die mensen voor mensen schreven zijn de indigo-zielen van een stempel voorzien die aangeeft dat zij zijn ontsprongen aan dat wat werkelijk is. Bedenk dat jullie allemaal met elkaar zijn verbonden. Jullie zijn niet alleen, jullie zijn Een. Help de jonge pioniers de belangrijke stappen voor verandering te maken.Maar niet omdat de 9.9.2007 voor de deur staat.

Jullie zijn zelf pioniers, ongeacht je leeftijd en bij welk ras jullie horen en of jullie vrouw of man zijn. Hoe zeggen jullie mensen dit zo treffend: Er telt alleen wat gedaan wordt! Waar wachten jullie op? De kracht van de negen is met jullie!

Misschien zijn jullie nu wat teleurgesteld omdat jullie hebben gedacht dat Kryon iets nieuws zou vertellen over de negen, iets spectaculairs. Is dat niet zo?

Toch is de negen in jullie, het is jullie Gouden Engel!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in augustus 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen van deze tekst zijn niet toegestaan.