Kryon: De Macht van Emoties en Gedachten.

Kryon:
De Macht van Emoties en Gedachten.

Door Barbara Bessen/ 5 september 2020
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wij worden ons er steeds meer van bewust dat de helderheid van gedachten en emoties in deze veranderende tijd zeer belangrijk is. Een blik in de informaties van de kranten en de media in het algemeen, vertelt ons hoe verschrikkelijk het in de wereld zou zijn. Vooral het zogenaamde coronavirus schijnt weer steeds meer plaats in te nemen als je kijkt naar alle berichten die hierover verschijnen. Het innerlijk Zijn, het Hoger Zelf, de opgestegen meesters en andere hoger vibrerende broeders en zusters vertellen ons graag over de ware feiten van de situatie die vooral van buitenaf komt.

Het is heel goed als men een bepaalde neutraliteit hieromtrent kan bewaren omdat men binnenin zichzelf weet wat er werkelijk aan de hand is. Het is ook belangrijk om je eigen innerlijke aanwezigheid te sterken om in deze tijd van werkelijk grote veranderingen met beide benen op de grond te staan en vanuit het wijd geopende Heilig, Hoger Hart het leven hier gestalte te geven. En, wij moeten ook onze levensvreugde niet vergeten. Is het niet prachtig om in een lichaam op deze heerlijke planeet rond te wandelen? Ik wens jullie een heerlijke rest van de zomer en heel veel plezier met Kryon!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

De Macht van Emoties en Gedachten.

Wees gegroet, lieve vrienden. Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst. Wat leven jullie in interessante tijden! Wat een geweldige mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen. In bijzondere tijden die de Aarde en ook andere planeten bezochten waren die altijd een grote mogelijkheid om over jezelf heen te groeien. Er wordt creativiteit voor gevraagd en het is belangrijk om nu over je eigen grenzen te springen. Elke mens, of moet ik zeggen: elk goddelijk wezen, heeft die keuze. Ik wil graag nogmaals op de vrije wil ingaan. De vrije wil houdt in dat een ieder kan doen wat hij/zij wil. Ieder kan braaf zijn, rebels zijn, actief zijn of terughoudend, zelfbepalend of ondergeschikt zijn. Ieder kan huizen bouwen, bossen leegroven, mensen helpen of roofbouw plegen op alles wat hier is. De vrije wil heeft grenzeloze mogelijkheden. Maar, de vrije wil behelst ook dat de mens met de consequenties hiervan moet leven. Als er persoonlijke creaties zijn, zijn die meestal iets dat gedragen moet worden. Vele beslissingen beïnvloeden het collectief heel sterk. Als iemand uit winstbejag een groot bos aansteekt, alleen maar om daar andere dingen te kunnen verbouwen, raakt dit ons allemaal.

Er is niets wat jullie doen, dat op anderen geen invloed heeft en het leven in het algemeen beïnvloedt omdat jullie – en daar zijn velen van jullie je niet van bewust –  allemaal EEN zijn! Wij zijn allen EEN! Niemand is gescheiden van de Goddelijkheid die alles schiep.

Het materiële Universum heeft te maken met Goddelijke Wetten. Goed en kwaad, groot en klein liggen ten grondslag aan de aanwezigheid van de Schepper in het Universum. Dit Universum wordt gedragen, behoed en beïnvloed door een Goddelijk Lichaam dat het Universum met zijn bewustzijn vasthoudt. Voorwaarden zijn er natuurlijk ook over hoe men/het dient te zijn. Als er ergens in het Universum iets verandert, de vooruitzichten veranderen, werkt dit ook door naar alles wat bestaat.

Goed en kwaad, niets is daarvan uitgezonderd. Zo kan men het speelveld van de vrije wil hier op Aarde als iets zien waaraan grenzen zijn. Het is allemaal onderworpen aan het speelraam en haar wetten. Er kan alleen geschapen worden wat er al is. Als jullie zeggen dat jullie iets geheel nieuws scheppen dan is dit waarschijnlijk een variant van een idee dat al voorhanden is.

Denk daar eens een beetje over na. Als je verder denkt dan vraag jij je misschien af: “Wie of wat van mij wil er eigenlijk scheppen? Wie wil iets hebben?” Het speelveld van de dualiteit werkt in verschillende dimensies. Het is alleen nog een beetje gecompliceerder. Jullie scheppen iets wat jullie hier willen leven. Maar het Zijn dat jullie hier naartoe stuurde is daarbij niet betrokken (uiteindelijk misschien als opgeslagen ervaring). Het kijkt alleen toe. Het is de toeschouwer, de vader, de moeder van je Zijn en het kijkt ernaar wat het kind allemaal doet. Het evalueert niet. Het is belangrijk om dit te begrijpen. Jullie Hoger Zelf evalueert niet, het kijkt alleen toe. De uitwerkingen van alle creaties bevinden zich in het gezamenlijke fysieke Universum. Daarbij zijn de derde, de vierde en de vijfde dimensie die het dichtst bij jullie staan, inbegrepen. Als jullie iets wensen en in het algemeen beslissen om iets te doen, is dit meestal een werkwijze van jullie ego, want het ego, de persoonlijkheid, is nooit of zeer zelden vrij van invloeden. Jullie vele opgeslagen emoties van de vele ervaringen die jullie hadden en de overeenkomende mentale indrukken zijn de basislagen. Jullie hebben dit zeker al vaak gelezen. De vraag is alleen of jullie het werkelijk hebben begrepen en dit in jullie leven omzetten. Jullie Hoger Zelf is niet betrokken bij de door jullie persoonlijkheid geïnitieerde ideeën en daden, maar het verzamelt alle ervaringen en op die manier is het toch daarbij betrokken. Het neemt de ervaringen van de ziel op. Het verzamelt aan het einde van een ervaringscyclus de ervaringen in zich op en verwijdt daardoor zijn Zijn.

Als het verder gaat naar nieuwe ideeën en avonturen is dit anders dan bij de vorige cyclus. Het is gegroeid. Ik zeg altijd graag: Aan jullie kleuren zal men jullie in het Universum herkennen. Men weet wie jullie zijn en wie jullie waren omdat jullie kleuren dit verraden. Gedachten en emoties scheppen realiteit. Als jullie eenmaal je levens-revue laten passeren krijgen jullie er een idee van wat het werkelijk betekent. Jullie leven is een product van de vele belevenissen en ook van de eisen van medemensen en het collectief. In deze samenhang wordt graag genoemd: Als jullie in Bhutaan of ergens in de jungle van Brazilië wonen zouden jullie levensvoorstellingen en -imprints  zeker heel anders zijn. Belangrijke vragen in deze tijd zijn: Leven jullie vrij? Leven jullie vrij van imprints en collectieve levensideeën? Dan is de vrije wil de volgende stap. De ware vrije wil is de wil van jullie persoonlijkheid die is gevormd door en met jullie Hoger Zelf.

Eenvoudig gezegd: Barbara houdt ervan als ik het zo zeg: Jullie Hoger Zelf neemt je ego bij de hand en gaat gezamenlijk met jullie door het leven.

De leiding ligt in handen van het Hoger Zelf. Vroeger werd het ego in de oude mysteriescholen door drastische maatregelen uitgeschakeld. Jullie gaan deze weg van ontwaken en het goddelijk huwelijk op een andere manier, namelijk in het dagelijks leven. De ware vrije wil is een leven met het Hoger Zelf en de daardoor aangeboden potentiëlen die een levensweg in het midden met zich meebrengen, een leven in een afgezwakte dualiteit. Een leven met het Hoger Zelf is in deze explosieve tijd van veranderingen van de planeet een leven met opgaven die met de weg van de Aarde te maken hebben.

Dat is de reden waarom velen van jullie, oude zielen, hier naartoe zijn gekomen. Als wij naar de buitenste locaties op de planeet Aarde kijken is het heel duidelijk – of het nu wel of niet met een virus-regelgeving is verbonden – (of die nu wel of niet gerechtvaardigd zijn) dat eenieder moet bekijken of dit met zijn eigen leven verenigbaar is, en dat is precies wat er nu gebeurt.

Is dit een leven in vrijheid? Is deze pandemie een mogelijkheid om de ware spelverhoudingen op Aarde te (h)erkennen en overeenkomstig van elkaar te scheiden? Dit scheiden betekent dat men zich krachtig op het ware zijn dient te concentreren om vanuit die kwaliteit het leven verder te leven.

Wat er ook aan inspiratie op je af komt, luister binnenin, luister naar de langzame, innerlijke stem van je Hoger Zelf en integreer die in je leven. Of, wij hebben dit vroeger heel vaak gezegd, schenk het Hoger Zelf je volle vertrouwen en zeg: “Ik leg mijn leven in jouw handen. Laat mij weten wat ik moet weten!” Dan ontwikkelt je leven hier zich als een interessant avontuur. Jullie staan, zoals ik altijd graag zeg, met een been aan de dualistische kant van het leven en met het andere been aan de interdimensionale kant. Het is de kunst om hen beide met elkaar te verbinden. Zo is het. Wat nu te doen is, is het loslaten van alle gekunstelde veiligheidstouwen en een leven leiden dat gebaseerd is op het vertrouwen van de Goddelijke Aanwezigheid.

Dan wordt het niet meer gevoed met de schijnbaar werkelijke, uiterlijke informaties. De voeding van het lichaam, jullie persoonlijkheid, komt steeds meer vanuit de hogere gebieden. Daar waar alles wordt ontworpen wat er is. Jullie zijn op weg om supra-mentale wezens/bewustzijn te worden. De mensheid verandert. Een nieuwe golf van ontwaken bereikt tegen het einde van dit jaar deze heerlijke Aarde. Wees gewapend door jullie helderheid, jullie openheid. Wees bereid om te accepteren dat vele dingen veranderen en veel daarvan is voor jullie menselijke hersenen nog niet helemaal begrijpelijk en dit komt door hetgeen jullie de laatste duizenden jaren heeft gevormd. Open je interdimensionale kant van het ware Zijn want jullie zijn lichtwezens die hier naartoe zijn gekomen om te zijn wat zich nu ontwikkelt: Lichtwezens die hun licht als een vuurtoren uitstralen om anderen de weg te wijzen en wij zeggen al jaren dat vuurtorens niet allemaal op een en dezelfde plaats staan. Dit zou geen zin hebben, of wel? Laat de oude voorstelling over hoe een leven hoort te zijn, los.

Denk aan de vele wonderbaarlijke mogelijkheden om met een lichaam hier rond te lopen op de manier waarop dit oorspronkelijk zo was. Toen was er niet de overheersing van banken, kredieten, en de hang naar materie enzovoorts. Jullie gingen vol vertrouwen en met de wetenschap dat jullie alles konden manifesteren op deze heerlijke planeet.

Het is tijd om dit weer te doen. Het is een weg zonder dubbele bodem en er is geen vangnet voor jullie, maar jullie hebben de Goddelijke Schepperwezens van het Universum in de rug. Zij helpen jullie om de kracht van de gedachten, het focussen op het Heilig, Hoger Hart, weer meer te gebruiken om dat te scheppen wat jullie willen leven.

En ik ben er ook nog en ik ben altijd bereid om jullie ten dienste te staan.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Bureau Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg

+49 (0) 40 37 50 32 01

info@barbara-bessen.com

www.barbara-bessen.com