Kryon: De onbegrensde potentiëlen voor 2010

Kryon: De onbegrensde potentiëlen voor 2010

Barbara Bessen

Geplaatst: 8 april 2014

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden! Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Daar zijn wij weer. Jullie hebben erop gewacht, nietwaar? Ja, soms komt het anders dan men denkt. Maar strikt genomen is de channeling al de hele tijd in de ether.

Het was – omdat jullie menselijk dachten – voor jullie niet leesbaar. Ik ben nu zeer direct: Jullie hadden deze channeling ook zelf kunnen “downloaden”. “Hoe?” vragen jullie? Heel eenvoudig. Jullie hoefden alleen naar de stilte te gaan en je kanaal met je bewustzijn wijd open te zetten. Dat zou genoeg zijn. En dan hadden jullie natuurlijk alle verwachtingen, de angsten en vergelijkbare saboteurs, los moeten laten. Dan zou het gaan stromen. Waar ik naartoe wil is: Er is een heel bijzondere tijd aangebroken. Niet direct met het einde van de bekende kalender, maar sinds eind oktober 2009 is er iets bijzonders zichtbaar: Het halve procent van de mensheid waar ik zo vaak over heb gesproken, dat zou gaan zorgen voor de veranderingen op deze planeet, is bereikt.

Er zijn genoeg mensen ontwaakt om voor de vernieuwingen die nu werkelijk moeten gaan komen het pad te banen en het netwerk daarvoor te bieden. Wie zich voor de Goddelijke eenheid opent, die wordt het gegeven.

Laten wij even terugkijken: Kryon is de magnetische meester en wij zijn vanaf 1989 tot eind 2002, om precies te zijn, maart 2003, met afsluitende werkzaamheden aan het buitenste Aarde-magneetraster gewerkt. Wij hebben voorbereidingen getroffen die voor ontwaakte mensen voelbaar zijn.

Wij hebben het raster transparanter gemaakt waardoor de gammastralen en de hoge Goddelijke stralen uit het centrum direct naar de Aarde kunnen komen. Als het Aarderaster zou zijn gebleven zoals het was zou het oude speelplan voor de Aarde zijn blijven werken zoals het deed en zou er geen informatie uit het Al hierheen hebben kunnen komen.

Wat er nu gebeurt is veelvoudig en wat er steeds meer gebeurt is voor ongelovigen moeilijk te bewijzen. Jullie wetenschappers bekijken hiervan een aantal dingen. En wie opmerkzaam kijkt naar de pers en de internetsites van wetenschappelijke instituten zal ook merken dat bepaalde dingen en massametingen worden teruggetrokken. De wetenschappers en instituten vertrouwen het niet om bepaalde conclusies over hun waarnemingen met betrekking tot de zon en de gammastralen en andere slecht te duiden metingen of waarnemingen te combineren. Zij zijn bang voor sterke zonne-errupties die zonnestormen en hoogfrequente gammastralen kunnen worden. Daaruit trekken zij het gevolg dat die een groot gevaar voor de mensheid kunnen worden. Zij verwachten grillen van het weer, stroomuitval en andere gebeurtenissen.

Ik wil niet op deze scenario’s ingaan maar wil daar toch even over spreken omdat dit soort informatie steeds sterker wordt, juist in de populair-wetenschappelijke gebieden, de esoterische hoek en de New Age-beweging. En zoals jullie weten is niet alles correct wat er geschreven en verbreid wordt.

Ook wil ik nog even opmerken dat er in deze tijd grote ondersteuning door de hogere geestelijke instanties is zodat alles uiteindelijk tot het heil van alle mensen voert.

Niets van dit alles gebeurt bij toeval. Alle heeft een minutieus plan dat zich met de evolutie van de mensheid en de Aarde bezighoudt.

Wij hebben vaak over het magnetisme en zijn kwaliteiten en ficties gesproken. Het klopt dat een verzwakking van het buitenste elektromagnetische Aarderaster een verandering in de samenwerking met het magneetraster van de mensen met zich meebrengt.

Wat niemand, of maar weinigen begrijpen, is dat dit een grotere kans voor een verandering van de mensheid is. Het gaat om de toename van het bewustzijn van de mensen. Wij hebben dit in een andere vorm al jaren publiek gemaakt. Wij hebben door ons Amerikaans medium veel wetenschappelijks verbreid en door Barbara veel dat met het vrouwelijke Goddelijke te maken heeft en meer op het gebied van het openen van harten, het verwijderen van oude patronen en het weer aannemen van de oer-vrouwelijkheid te maken heeft.

Wij hebben jullie en je lichaam systeem voorbereid op hetgeen er nu geschiedt.

Het klopt dat het magneetraster van de Aarde verzwakt is en tijdelijk ook schommelt. Het klopt ook dat de psyche van de mensen botst. Hoe? Dat hebben de wetenschappers uit hun metingen gehaald. Een zwak buitenste magneetraster kan plotselinge hartinfarcten en stemmingswisselingen met zich meebrengen. Men stelde vast dat bij lage metingen de bezoeken aan de psychiatrische instellingen etc. toenemen. De mensen hebben waarnemingen die zij voor gek hielden. Dat versterkt de waarheid want wij berichtten al heel lang dat wij zo dichtbij zijn als nooit tevoren.

Wij vragen jullie al jaren om contact met ons op te nemen en met ons te communiceren. Door gesprekken, door vragen die wij direct of via intuïtie kunnen beantwoorden. Of misschien door heldere dromen.

Maar nu is het de tijd waarin wij bijna zichtbaar zijn, waarin ieder mens zich daarvoor opent die daarvoor de juiste intentie heeft om met ons te communiceren en visueel in verbinding te treden.

Wij hebben altijd gezegd dat dit “verbinden” zo belangrijk is. De verbinding met ons is als een verlichting. Wij werden geroepen en zijn heel dichtbij in jullie veld, wij nemen eventuele storingsfactoren weg, wij verhelderen jullie kanaal waardoor jullie ons kunnen opsporen en horen.

Wij zijn om jullie heen verweven met ons licht en heffen jullie in ons veld om jullie lichamen de kans te geven los te laten.

Als de magneetrasters zwakker worden, wat door de hogere regionen als een geschenk voor de mensheid wordt gezien, dan is dat de handdruk voor de verdere evolutie. En wij reiken jullie de hand en zorgen ervoor dat de stappen die nu volgen geëffend zijn.

Wij kunnen niet jullie privézorgen oplossen of zeer beangstigende bevindingen met de daarmee verbonden stappen, wegnemen, maar wij kunnen helpen.

Wij kunnen ook eventuele weersveranderingen, hun gevolgen en eventuele stroomuitval niet verhinderen. Maar wij helpen jullie zodat jullie in het midden blijven en gelaten reageren. Wij zullen jullie influisteren wat jullie kunnen doen. Vergeet niet: wij zijn er als een grote groep wezens die niets anders wensen dan de mens in deze ongemakkelijke tijd ten dienste te staan.

De groep van het halve procent mensen die worden gebruikt om de omwenteling in te luiden wordt heel bijzonder geëerd en geliefd. Alle mensen worden door ons geëerd, maar deze mensen zijn heel bijzonder. Misschien ben jij wel een van hen. Ik weet dat er een paar onder jullie zijn en juist op dit moment, tijdens het lezen van deze boodschap, ontwaken. Oh, ja, het was niet altijd makkelijk met jullie, jullie hebben vaak aan je ideeën, visies en bevindingen getwijfeld.

Dan hebben wij jullie weer op je pad geduwd zodat jullie niet afvallen. Nu gaat het erom de eigen weg te stabiliseren. De vele oude drama’s uit je leven te houden. Het aardse leven moet niet door schaamtevolle en angst-volle attributen belast zijn.

De kleine gebeurtenissen waarbij jullie geluksgevoelens hebben, waarbij alles goed is zoals het is, waarbij jullie ontspannen achterover leunen en zeggen: “Ja, zo mag het leven verdergaan, laat ons dus lekker leven op deze heerlijke planeet” die zullen toenemen.

Ik beloof het jullie. De vage verkeerde overblijfselen van jullie emotionele lichamen zullen zich verder oplossen.

Jullie zijn bezig met helen van jezelf en deze heling is niet aan de buitenkant te vinden, maar in jullie zelf. Voelen jullie mijn hand op je hoofd? Nu is het moment gekomen waarop jullie makkelijker contact met mij kunnen opnemen. Stel mij in je geest een vraag en ik zal jullie het antwoord geestelijk overbrengen. Hebben jullie hem ontvangen?

Met het ophelderen van de laatste overblijfselen verheldert jullie veld zich, jullie magnetisch veld is stabieler en met het buitenste aarderaster en de Aarde verbonden; er zijn geen storingen meer die het belemmeren. Nu is jullie telefoonnet helder en is de verbinding eerste klas! Jullie zijn ingeweven in het Goddelijk tapijt en communiceren met het Universum. Elke cel van jullie heeft deze verbinding in zijn DNA. Jullie zijn constant online. Dat waren jullie op een onbewust niveau altijd. Probeer nog eens om deze verbinding waar te nemen. Dat is een waar avontuur.

Nu nog een tip voor de helers onder jullie: Wij hebben eerder al gesproken over de kracht van magnetische heling. Denk nog eens aan de vroegere informatie die ik jullie gaf over de Lemurische verjongingskamer.

Dat was toen in vele raadselen gehuld. De mogelijkheid om met de kracht van het magnetisme te werken is jullie vandaag de dag gegeven. Het is alleen nog een kwestie van dosering. Zo hebben de oude Lemuriërs gewerkt en zij hebben de magnetische velden van de organen in balans gebracht. Met een bepaalde magnetische dosering die kunstmatig opgewekt kan worden, is het ook mogelijk om de nog niet ontwaakte mensen de mogelijkheid te geven om zeer oude patronen op te schonen.

Ziektesymptomen kunnen met behulp van een bepaalde magnetische frequentie transparant worden gemaakt. Dat wil zeggen dat de patiënt door belden die opduiken door ingevingen van de geestelijke wereld een voorstelling kunnen geven over wat de ziekte zou kunnen oplossen. Een heling is sowieso individueel omdat elkeen zelf beslist of en hoe hij zijn leven wil veranderen.

Lieve mensen, jullie zien het, er zijn mogelijkheden om je te openen en het bewustzijn verder te ontwikkelen. Alleen de mens beslist of hij naar de vele potentiëlen van 2010 en de verdere jaren wil kijken en hen wil omzetten of dat hij zich liever nog eenmaal omdraait en verder gaat dommelen. Maar ook dat wordt Goddelijk geëerd want geen ziel gaat in dit Universum verloren!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2010.
Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.