Kryon: De opening van het hart

Kryon: De opening van het hart.

Barbara Bessen

20 November 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben vandaag gekomen om de familie die ik zo liefheb na aan het hart te drukken.

Ik spreek vandaag tegen mijn boven alles geliefde familieleden over wat er zo belangrijk is dat ik dat het liefst uit wil schreeuwen. Open jullie harten voor de liefde van Al Wat Is, voor dat waarvoor jullie zijn geïncarneerd. Open jullie harten voor de Aarde waarmee jullie nauw verbonden zijn, open jullie harten voor de mensen op deze prachtige planeet. En open allereerst je eigen hart waardoor het mogelijk is van jezelf te houden. Dat is het begin van het totale openen van de mogelijkheid om lief te hebben, het accepteren van het eigen Zijn, van het leven hier en nu op deze heerlijke Aarde. Daarmee is ook verbonden alles aan te nemen wat er gebeurde en gebeurt in je leven. Want jullie scheppen het allemaal zelf, niemand anders doet dit!

Ik wil jullie verzoeken, lieve mensen, om als jullie deze woorden lezen, diep te duiken in onze communicatie. Ik weet wanneer, waar en wie deze regels lezen en ik ben ter plaatse om met jullie, met jullie hele Zelven, hier en nu te werken.

Ik wil graag herhalen dat het niet alleen maar woorden zijn die Kryon jullie toestuurt in de regels die jullie lezen, maar ook dat het energie is die nu stroomt en jullie behulpzaam is om een stap verder in jullie aanstaande thema te komen, het verder te bewerken en dan los te laten. Je ook een beetje meer te openen voor de schoning van je menselijk zijn, voor de uit-vibrering van jullie emotionele lichamen, voor het loslaten van oude patronen die jullie nog altijd begeleiden. Het zijn belevenissen uit oude tijden die jullie verhinderen om in je kracht te komen. Jullie gaan in de energieën van deze samenkomst voor deze tijd van leven en mogelijk voor een bepaald tijdraam daarna.

Het is een bel van hoog-gedoseerde schepper- energie waar jullie induiken en die jullie helpt om een stap verder in de helderheid en in je hart te gaan. Wij willen vandaag jullie harten verder openen.

Het is het beste dat jullie een makkelijke plek zoeken, makkelijk achterover gaan zitten en “het” gewoon laten gebeuren.

De meest gestelde vragen die jullie altijd weer bezighouden luiden: Wat is ascensie, Kryon? Waar, hoe en wanneer begint die? Wat kan ik daarvoor doen, ik, die hier nu op Aarde leef en ontwaak?”

Mijn antwoorden luiden: Het begint nu! Met jullie intentieverklaring om deze nieuwe tijd bewust in te gaan, begint de ascensie. Het goede nieuws is dat het een geleide weg is. Jullie zijn nooit alleen. Jullie worden gesteund door vele helpers. Het is een andere weg dan in de duizenden jaren voor de Harmonische Convergentie toen de mensen teruggetrokken hun weg gingen.

Het dualistisch beladen, slechtere bericht is dat de weg vaak vol stenen ligt en niet makkelijk te belopen is, omdat het een proces is dat loopt en loopt en loopt….. het gaat steeds maar door. In het begin ervaren jullie waarschijnlijk krachtige duwtjes die door je lichaam stromen en wordt er merkbaar gewerkt aan reiniging. Er kunnen gevoelens van eenzaamheid en sterke angst zijn om dingen te verliezen. Vroeger werden die als de donkere zijde van de ziel betiteld. Jullie kwam het waarschijnlijk voor alsof er oneindig veel van deze nachten waren.

Wie heeft jullie verteld dat deze weg naar de vrijheid een makkelijke weg zou zijn? Jullie gingen steeds verder. Ik weet dat jullie oude zielen zijn. Ik weet wat jullie af en toe meemaakten en neem jullie in de armen voor jullie geduld en toewijding.

Waarom gaat het steeds weer? Het is een doorlopend proces dat jullie verder reinigt. Het hoofdwerk ligt in de opening van het hart. Dat is verbonden met de heractivering van de verschillende DNA-lagen waarover in het komende kryon-boek uitvoeriger door mijn partnerin wordt gesproken. Veel van deze lagen zijn samengesmolten met de membramen die lang geleden om jullie hart heengelegd werden. Het zijn interdimensionale verbindingen die voor jullie wetenschappers niet meetbaar en bewijsbaar zijn.

Het zou niet mogelijk zijn geweest om deze diep ingrijpende ervaringen in de derde dimensie te hebben als jullie hart niet wijd geopend zou zijn, niet helder en rein was geweest. Jullie hebben alles aanschouwd en geglimlacht en gezegd: “Dat is toch allemaal illusie. Dat is niet hetgeen wat ik wil leven, ik ga deze ervaringen niet hebben. Oh nee. Waarom zou ik dit doen?” De verandering van het DNA, de ontsluiting van jullie etherische hart, vernet met het aardse, lichamelijke hart en lichamelijke functies, behoorde bij het Goddelijk Plan voor deze planeet.

Ook als jullie werd beschreven dat dit door die door “donkere” buitenaardsen willens en wetens gebeurde. Dit is correct, maar het zit ook in het Plan van de Schepper besloten.

Het deel van het Goddelijk Plan dat hier en nu geleefd wordt, tot de menselijke evolutie behoort, is dat deze hartmembramen steeds meer verwijderd worden zodat de DNA-lagen geopend, bevrijd en gereinigd worden. Stuk voor stuk, als het mogelijk is, zal dit gebeuren. Ik herhaal: Het is een proces dat door hoge wezens die jullie dit bij je intrede in de nieuwe energie gevraagd hebben, ingeleid en gesteund wordt. Zij zullen doorgaan zoals jullie het verdragen. Ieder mens is in deze ervaringsdimensie uniek en jullie hebben de individuele behandeling nodig die op jullie is afgestemd. Ook dit is verbonden met de interdimensionale delen van het Zijn. Daarom kijk ik zeer sceptisch naar de scholingen die jullie worden aangeboden, die jullie het openen van het DNA beloven. Voel goed in jezelf of het aangebodene op waarheid is gestoeld. De ascensie van de Aarde en de mensheid is een bewustzijnsproces dat niet kunstmatig bereikt kan en en ook niet zou moeten worden.

Het is een ontwikkeling. Het gaat om het ontwaken, om het herkennen wie jullie werkelijk zijn. Dat is individueel bij ieder van jullie. De ene mens is al door andere ervaringen wijd geopend en kan makkelijker loslaten en zich makkelijk in zichzelf begeven om zichzelf interdimensionaal waar te nemen. Deze mens weet dat hij bepaalt wat er met hem gebeurt en dat hij alleen zijn zienswijze dient te veranderen. Alleen hijzelf kan door verandering van zijn bewustzijn in de ascensie glijden. De ascensie is de verandering van bewustzijnsniveaus. De andere mens heeft wat langer nodig om zich van oude patronen en voorstellingen te verlossen om dan volgens eigen verantwoordelijkheid te leven.

De ascensie is een verandering van bewustzijnsniveaus.

Als jullie al goed met de geestelijke wereld zijn verbonden en contact hebben door communicatie, vragen jullie je vaker af: “Waarom zitten Kryon of Saint Germain niet direct naast mij als ik met hen spreek? Dat zouden zij toch best kunnen doen? Het zou mij verheugen en mijn twijfel wegnemen of alles wat ik ontvang correct is en ook wat ik door andere mensen en media lees.” Een heerlijke voorstelling, nietwaar? Jullie spreken met de geestelijke wereld en jullie gesprekspartner zit glimlachend en voor jullie waarneembaar naast jullie. Waarom is dit nog niet zo? Allereerst omdat de geestelijke helpers beslissen, in samenwerking met jullie Hoger Zelf, wanneer het het juiste moment is voor deze ontmoeting. Dat heeft verschillende gronden die bij lang nadenken voor de hand liggen…. Ten tweede, omdat het pas kan gebeuren als jullie bewustzijn is veranderd.

Jullie begeleiders zijn er altijd, maar alleen op een ander bewustzijnsniveau dat dichterbij komt, transparanter wordt, hoe meer jullie je ontwikkelen. Natuurlijk zou Saint Germain zich met zijn wil naar een andere vibratie kunnen begeven en nu voor jullie staan, maar ik denk eerder dat het bij jullie ontwikkeling hoort om het te ervaren als jullie bewustzijn zich heeft verhoogd, dat jullie uit vrije wil je vibraties zo kunnen verhogen dat hij voor jullie zichtbaar wordt.

Dit proces komt niet uit het verstand voort. Jullie weten dat het erom gaat om de rechter hersenhelft met de linker te verbinden en de mannelijke en vrouwelijke aspecten in jullie te verenigen. Het gaat erom door arbeid aan jezelf de productie van de lichaamsklieren te stimuleren waardoor de hoofdklieren die vele processen van jullie Goddelijk lichaam sturen, de hypofyse, weer toeneemt in activiteit. Dat brengt met zich mee dat aminozuren verhoogd aangespoord worden en je lichaam “anders denkt”.

Dit leidt tot de verjonging van het lichaam, de organen, door het “anders denken” van de cellen en het gaat verder tot de uitscheiding van het doodshormoon. Dit is allemaal een proces van de geest, niet van het verstand. Een proces van het verwijden van het bewustzijn. En de erkenning die ontwaakt is: “Alles wat ik hier deed en leefde, is illusie. Ik zal mijn ware herkomst herkennen en aannemen, zal weten wie ik ben en wat mijn taak hier is. Ik zal herkennen dat ik liefde ben en dat ik met Al Wat Is verbonden ben. Ik ben GOD in de buitendienst op een belangrijke missie.” Als jullie dit erkennen zullen jullie alle mensen achten en eren voor hun dienstverlening en hun verzorging door op deze planeet te zijn.

Nog eenmaal: Dit alles is een proces dat ik hier nu kort samengevat beschrijf. Jullie groeien, jullie worden wijder en groter. Geef jezelf de tijd om te groeien. Probeer niet om vol ongeduld alles ineens te willen. Het komt allemaal naar jullie toe als jullie het nodig hebben.

Ik weet dat jullie gemakkelijk achterover zitten in je stoel en genieten van de energie van Kryon. Kunnen jullie rustig doen, want wij hebben hiervoor afgesproken. Wij komen nu bij de vraag: “Wat kan ik doen, Kryon, om het openen van het hart te steunen?”

Het openen van het eigen hart dient zelf gedaan te worden. Het gaat bij dit gezamenlijk proces niet om technische dingen; er zijn geen machines bij nodig om je hart te openen, er hoeven geen woorden van buiten geleerd te worden om daarna uit te spreken. Wees je er gewoon van bewust of en hoe je leeft. Staat je hart wijd open en is het helder? Zijn er nog oude thema’s die misschien nog op je hart drukken? De aardse ziekten, of beter, symptomen, die lichamelijk opduiken zijn vaak met deze oude thema’s verbonden. Jullie kennen de gezegden: “Er drukt iets op mijn hart. Een hart dreigt te breken. Mijn hart gaat tekeer. Het gaat mij aan het hart. Iets op het hart hebben.”

Hebben jullie zin in een oefeningetje? Ik wil jullie tonen hoe het om je hart is. Met een grote golf Maria-energie zullen wij de opening van je hart ondersteunen.

Sluit je ogen en concentreer je op je hart. Let even op je adem. Let dan op het wezen van je hart. Hoe voelt het aan? Licht, helder, wijd? Of ligt er een druk op je hart, een spanning? Stroomt de adem makkelijk door je hartkleppen? Ga helemaal op in dit gevoel en kijk toe. Als je dit een tijdje doet zullen wij je hart visualiseren. Stel je voor je innerlijk oog je hart voor. Zoals een mens zich een hart voorstelt in de vorm em met vibraties en rondingen. Kijk naar je hart. Is het glad en met bobbels? Of vertoont het misschien scheurtjes of deukjes?

Voelt het zich fris en monter of moe en mat? Blijf nog even kijken. Je hart vertelt jou hoe het zich voelt. Interessant, nietwaar?

Misschien zijn er ook begrenzingen in en om je hart. Ik laat het je zien. Kijk eens goed! Zijn er kleine muren om je hart heen, misschien zelfs kettingen? Diepe greppels als afscheiding? Je hart demonstreert jou hoezeer jij in de hartsenergie leeft – of niet. Het laat je zien waar je misschien nog afremt en je hart sluit. Er komen nu herinneringen omhoog of gedachten over afgrendeling.

Kijk alsjeblieft eens rustig naar deze beelden en neem alles waar….. en zie nu hoe een prachtige, heldere, zachte liefdesenergie zich in je hart nestelt, je hart omringt of omspoelt.

Merk hoe alle weerstanden, stenen, muren worden opgelost. Kijk ernaar en merk het op. Het is de prachtige energie van “Maria” die nu je hart beroert. Zo voelt het als je hart geopend is. Is dit niet heerlijk? Een open hart lokt vele wonderen naar zich toe die zich nu in jouw leven willen ontvouwen.

Maria is een specialiste in zaken als openen van het hart en de verbinding met alles omvattende liefde. Zij werkt graag met jullie om je hart nog meer te openen. Blijf zolang in de energie als jullie dit willen.

Voor momenten, uren, dagen of weken is je hart gereinigd. Omdat jullie echter in een proces zitten en midden in het leven handelen zal zich misschien weer een muurtje opbouwen of misschien een afrastering. Dat is mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk. De oefening helpt jullie om weer helder te worden. Musiceren, naar gevoelige muziek luisteren, tonen en veel in de natuur zijn, steunen de weg naar het openen van het hart.

Hoe voelen jullie je? Vrij, en bereid tot nieuwe avonturen? Mooi! Verhef je dan en ga je leven in. Misschien willen jullie direct iets veranderen. Houd moed, jullie zijn niet alleen. Kryon staat jullie altijd ten dienste. Ook Saint Germain stuurt jullie de Violette Vlam van Transmutatie en mijn broeder Michael uit de familie van de Zwaarden trekt graag zijn zwaard om jullie te dienen.

De ascensie van de Aarde is een continue proces. Dat van jullie ook. Wees je dus steeds meer bewust van de eenheid met de Aarde. Stuur dit heerlijke wezen jullie liefde en achting. En bemerk jullie verbinding en liefde voor haar.

En ooit, in niet al te verre tijd, zullen jullie – misschien met de geestelijke wereld babbelend of tijdens het bestuderen van geschriften van Kryon – op de sofa zittend en naast je kijkend mij opeens naast jullie zien. Ik zal naar jullie lachen en mij kostelijk amuseren over jullie verbazing.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON