Kryon: De Opwekking van het Christuslicht

Kryon: De opwekking
van het Christuslicht

Gechanneld door: Barbara Bessen

12 November 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Channeling voor het spirituele tijdschrift “Terasof”

Wees gegroet lieve vrienden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik verheug mij om hier direct tot de lezers van dit blad in jullie moedertaal te kunnen spreken. Het is mij een eer jullie van dienst te kunnen zijn om het Christusbewustzijn van de mens in jullie te activeren. Wat is dat Christusbewustzijn? Hierbij wil ik een beetje terug in de tijd gaan, lieve vrienden.

In het begin van deze planeet waren de zielenaspecten die jullie nu zijn, een goddelijke eenheid. Herinner je dat de Aarde een bijzondere scholingsplaneet is– een planeet waarop alles mogelijk is om de materie in zijn sterkste vorm te beleven. Want dat is de opdracht van de Aarde en van de zielen die hier zijn geïncarneerd, om als lichtwerker te dienen. De Bron, God, kan zich hier op Gaia in de diepe materie ervaren. Dit behoort tot het Goddelijk Plan. Nu was het bij het begin van deze Aarde zo dat het lichtwezen Mens dat hier incarneerde, helemaal met het Hoger Zelf, de Goddelijke Vonk, was verenigd.

Jullie leefden vol liefde je Goddelijkheid, jullie Christusbewustzijn.

Na de ondergang van Atlantis, die door machtsmisbruik ontstond, is het multidimensionale Lichtwezen Mens naar een heel andere soort beleving en herkenning gegaan. Het Goddelijk Plan gaf nu aan dat het jullie van je Hoger Zelf, jullie Christus zelf, zouden scheiden. De mens zwierf voortaan zonder diepe Goddelijke verbinding  – op zijn minst niet bewust – door zijn leeropgaven. Daarvoor eren wij jullie aan de andere zijde, heel erg. Jullie hebben je bereid verklaard om diep in het vergeten te gaan en en tijdens de incarnatie niet te weten wie jullie zijn.

Nu is het tijd – de Aarde gaat een nieuw Era in – om de verbinding met het Hoger Zelf, het Christus Zelf, weer te herstellen. Bedenk dat jullie in het waterman tijdperk zijn met een bijzonder attribuut dat nog nooit met de Aarde gebeurde die in een nieuwe omloopbaan richting Centrale Zon gaat. Bijna elke 26.000 jaren gaat de Aarde in deze fase van Waterman, maar nu met een geheel nieuw aspect: Zich voor de liefde helemaal openen en de hartenergie te leven, zich weer te verenigen met de Christusenergie. Zij schenkt jullie drie prachtige dingen: Vrijheid van karma, het contact met de geestelijke wereld, want de sluier is opgetrokken, en het medescheppen.

Door jullie intentieverklaring komen deze geschenken in jullie levens. Communiceren met de geestelijke wereld, wat vroeger alleen voor ingewijden mogelijk was, is nu voor elke oude ziel mogelijk. Jullie, die dit hier lezen, zijn oude zielen. Het geschenk van vrijheid van karma omvat ook medescheppen. Want zonder al deze opdrachten die jullie hier mee naartoe namen, zijn jullie nu vrij. Jullie nemen je eigen verantwoordelijkheid en scheppen je eigen toekomst. Jullie bepalen nu wat er in je leven gebeurt. Neem je leven in eigen hand en medeschep je eigen toekomst.

Het Christuszelf is de Goddelijke vonk van elk geïncarneerd lichtwezen. Het is het Zelf dat de Bron vertegenwoordigt. Jullie zijn multidimensionale lichtwezens met een groot verleden waarvan jullie je niet bewust zijn.

Misschien hebben jullie al op Venus of Sirius gediend…..en toen hebben jullie, geëerde wezens, je bereid verklaard om hier je ervaringen te hebben. Hier jullie vibratie door je ontwikkeling te verhogen en daarmee die van Gaia en van het hele Universum.

De tijd van de diepe materie is voor jullie voorbij. Nu gaat jullie weg weer in de andere richting. Alle ervaringen die jullie hier als mens hadden werden beïnvloed door de materie, zeker in de laatste duizenden jaren. Nu hebben jullie besloten om je talrijke levens die jullie hier doorbrachten een andere richting in te sturen. Jullie hebben besloten om de ascensie mee te beleven.Daardoor is de ervaring en het weer herbeleven met de eigen Goddelijkheid verbonden te zijn. Jullie willen nu weer je eigen Hoger Zelf leven. Dat zijn vele facetten en leerfasen. Herinneren jullie je dat ik graag sprak over de 1:1 heling?

Zo begint vaak het in gang zetten van de eigen ontdekking. “Wie ben ik, waar geef ik om, waar kom ik vandaan. Welke eigenschappen van mijn persoonlijkheid wil ik leven?” Eindelijk oude potentiëlen leven. Langzaam gaan jullie een proces binnen dat jullie laat ontwaken. Lichtwerkers zijn wezens die ontwaken en herkennen hoe het Universum functioneert.

Jullie zijn ook op weg om te herkennen wie jullie zijn. Stuk voor stuk werken jullie je door de verschillende lagen van het Zijn heen. Jullie geestelijke leiders, jullie sterke geestelijke leiders die jullie nu begeleiden steunen jullie ontwikkeling. Herinneren jullie je dit?

Jullie eerste beschermengelen die jullie hier op Aarde begeleidden, zijn weggegaan. Nu zijn er twee lichtwezens die op maat zijn voor de mens die op weg is naar zijn meesterschap…..mijn vriend Tobias, die enigen van jullie goed kennen, zegt graag dat jullie mensen de meesters zijn en wij eigenlijk de dienaren. Ik wil daar nog aan toevoegen: Jullie zijn slapende meesters. Jullie zijn meesters die nog niet zo goed weten dat zij meesters zijn. Een meester weet wat er gedaan moet worden, daarover heb ik al uitvoerig in andere channelings gesproken. Een meester is degene die gelaten, met veel liefde en begrip zijn eigen Goddelijkheid herkent en leeft.

Soeverein en vol begrip voor anderen en vol medegevoel voor de “slapende”. Jullie zijn op weg daar naartoe. Leef je eigen Goddelijkheid, je Christus Zelf.

Ik spreek altijd graag over het belang om naar binnen te gaan, je naar binnen te begeven. De aartsengelen, de opgestegen meesters, de vertellers over het Christusbewustzijn, jullie zien hen als de Sananda groep, wachten er alleen maar op om jullie bij de hand te nemen om jullie te leiden. Dat is hun taak in de huidige nieuwe tijd. Daarvoor zijn zij er – om jullie naar je Christusbewustzijn te leiden. Op een gegeven moment zullen zij weer gaan, dan zijn zij niet meer nodig. Maar zij zullen net zolang aan jullie zijde blijven als jullie steun bij het vinden van jezelf nodig hebben.

Jullie mensen, jullie, die meesters in wording zijn, kunnen veel doen om je steeds meer in de nabijheid van je Hoger Zelf te begeven. Ik heb het over innig innerlijk contact met jezelf. Natuurlijk zijn alle helpers uiteindelijk ook lichtwezens, zij zijn lichtenergie. Evenzo als een deel van jullie waarover wij hier de hele tijd spreken, het Christus Zelf, het Hoger Zelf. Jullie zijn allemaal multidimensionale lichtwezens.

Je helpers en je Hoger Zelf te bezoeken jullie. Om jullie te dienen zullen zij zich voor je geestesoog manifesteren. Dit is mogelijk door de her-richting van het magnetisch Raster. Wij zijn zo dichtbij als nooit tevoren.

Ik bied jullie hier een meditatie aan die met een kleine fantasiereis begint en dan op een  geestelijke manier verdergaat. Jullie geestelijke helpers verheugen zich om met jullie contact op te nemen…..

Hebben jullie zin mij op een geestelijke reis te volgen?

Hier is nog een aanwijzing: Het geestelijk zien is anders dan het aardse. Sommige mensen zien heldere structuren voor hun innerlijk oog. De meeste mensen voelen beelden. Zij weten dat voor hun innerlijk oog een gestalte in een blauw gewaad is. Experimenteer daar alsjeblieft mee. Het innerlijk horen gaat op een andere manier dan uiterlijk horen. Kanalen ontvangen een gedachtestroom die hun Hoger Zelf sorteert en dan spreken zij het uit. Heb vertrouwen en probeer met je bewustzijn in je hart te zijn.. Het lagere verstand heeft nog niet geaccepteerd dat de intuïtie de leiding overneemt in de nieuwe tijd. Laten wij beginnen:

Trek je terug op een plaats waar je ongestoord bent, waar je je helemaal prettig voelt.

Sluit je ogen. Je bent op een weide, je hebt je schoenen uitgetrokken en loopt over deze prachtige weide. Het is een heerlijke zomerdag en je kijkt eens om je heen. Misschien ligt je weide aan een meer of aan de rand van het bos of in de bergen. De weide is zo dat hij voor jou passend is.

Dan ga je met je bewustzijn naar je voetzolen en merkt hoe een heerlijke energie door je voeten naar binnen stroomt. Deze energie is een geschenk van Moeder Aarde aan jou. Het is een godinnen-schepperkracht. Geniet van de liefde en de kracht die door je hele lichaam stroomt. Als je het gevoel hebt voldoende gevuld te zijn door het geschenk, dank dan Moeder Aarde voor haar gift en ga verder over de weide. Je komt bij een bank en gaat daarop zitten.

Vraag dan je geestelijke leiders of zij willen verschijnen. Zij zullen naar je toekomen. Misschien zie je hen helemaal als een lichtgestalte, misschien ook als een lichtenergie.

Omdat je nauw verbonden helpers, die in volkomen liefde bij je zijn, jou behulpzaam willen zijn, zullen zij zich op jouw verzoek als een gestalte manifesteren. Zoals bij alle opgaven in het leven baart oefening ook hier kunst. Misschien heb je nog een tijdje nodig voordat het contact krachtiger is.

Ga helemaal op deze ontmoeting met de geestelijke leiders in. Ga naar binnen.

Is het een vrouwelijke of een mannelijke energie? Vraag dan de wezens naar hun namen. Misschien komen de namen als een gedachte in je hoofd. Geniet van de energie van jouw helpers. Misschien wil je een vraag stellen? Luister vol vertrouwen naar de antwoorden. Als je deze ontmoeting beëindigd hebt ga dan verder over de weide. Aan het einde van de weide staat een leuk huisje dat omgeven is door vele bonte bloemen. Kijk naar de deur van dit huisje en ga naar binnen. Je staat voor deze deur en merkt dat die helemaal van goud is. Achter deze deur staat je Gouden Engel, het deel van jou uit de Bron. Open nu de deur en ga verder naar binnen. Kijk om je heen. Het is misschien een gouden ruimte. Misschien ook een kristallijnen ruimte. De ruimte is zo dat hij goed voor jou is. Kijk om je heen naar je Christus Zelf. Misschien is het een Gouden Engel, misschien vertoont je Hoger Zelf zich ook als een menselijke gestalte.

Neem contact op met jezelf, want jij bent het!!! Misschien wil jij je laten omarmen, misschien wil je met hem/haar communiceren. Geniet van de diepe liefde. Wees je ervan bewust dat dit een ruimte is waar jij je altijd naar kunt terugtrekken.

Hier kan je energie en liefde tanken voor het leven van alledag. Als je deze ontmoeting wilt beëindigen keer dan gewoon naar het dagelijks leven terug. Je zult altijd een groot stuk verbondenheid, kracht en liefde meenemen naar het leven van alledag.

Misschien werken jullie ook met andere meditaties. Deze is bijzonder met de Aarde verbonden. Dat is belangrijk in de huidige tijd. Vele mensen die op zoek zijn naar zichzelf leven alleen in de geestelijke wereld. Tevens activeert deze geestelijke leiding het derde oog.

Veel plezier bij jullie innerlijke reizen.

Ik wil jullie graag vertellen dat jullie zielepotentieël dat hier op Aarde is geïncarneerd, zijn verdere ontwikkeling alleen maar zal vinden door de weg met zichzelf.

Vele seminars en boeken beloven wonderen over het vinden van jezelf. Zonder de innerlijke ontmoeting is dit niet mogelijk. Ik zie ook mensen die oordelen over anderen die geen spirituele geschriften lezen.

De ziel die door leefbare naastenliefde dient, of het nu door liefdevolle sociale dienstverlening is of door hereniging van strijdende volken, weten misschien helemaal niets “spiritueels” en lazen nog nooit over Kryon en andere geschriften. De wegen naar ascensie zijn veelvoudig. Kijk naar het innerlijk van de mens die je ontmoet en beoefen begrip en naastenliefde.

De activering van het ChristusZelf, het Hoger Zelf, is een activering van de hartenergie. De astrologische constellaties, ik heb het nu over november jongstleden, van de Christus- of Davidster en van de onlangs plaatshebbende Venus transitie heeft veel hartenergie naar de Aarde gebracht. Zo hebben sommige zielen een kwantumsprong gemaakt. En nu is het aan jullie, slapende meesters, om dit allemaal te activeren en te leven.

Ik geef jullie in dit land graag hulp. Natuurlijk ook in andere landen. Hier is een bijzondere energie. Elk land heeft zijn eigen energiestructuur. Dat hangt samen met oude tijden. Dit land is een “rammen-land”.  Hier is veel kracht, kracht voor vernieuwing. Energie voor bijzondere vernieuwingen.

Verantwoordelijk voor het geestelijke Europa. Er is hier veel ernst en vermogen tot kritiek. Jullie willen het al heel snel helemaal weten, nietwaar…..ondanks alles zouden jullie de luchtigheid niet moeten vergeten. Het leven van het Christus Zelf houdt onder andere Liefde, Luchtigheid en Deemoed in. Ik wil jullie bemoedigen om deze weg te gaan. Wij staan naast jullie en houden je hand vast.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON