Kryon: De Verandering der Aarde ……..

Kryon: De Verandering der Aarde

De Tsunami Catastrofe in Zuid-Oost Azië, Kerstmis 2004.

Gechanneld door; Barbara Bessen

1 januari 2005
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Lieve Kryon-vrienden.

De grond van onze huidige bijeenkomst is geen vrolijke – hoewel alle boodschappen die ik en andere Vrienden van het Licht aan jullie doorgeven altijd vol Licht en Vreugde zijn. Sta mij toe te zeggen dat ik begrijp dat jullie de actuele gebeurtenissen met droeve ogen bekijken.

Ik zie jullie angst. Ik zie jullie ontzetting, jullie onbegrip en jullie meevoelen. Alles is passend. Het is wat jullie gewoon zijn te ervaren als een gebeurtenis als deze onder jullie aandacht komt. Deze natuurramp, zoals jullie het noemen, is een van de vele incidenten die met de herstructurering van de Aarde te maken hebben. Het is momenteel voor de planeet Aarde een maatregel die genomen moet worden om zich te reinigen en te verduidelijken.

Bekijk, als jullie mijn geschriften en die van anderen hebben gelezen, deze gebeurtenissen ook met andere ogen. Aan de ene kant hebben jullie liefde en medegevoel. Kijk met liefhebbende ogen naar deze mensen die deze ervaringen doorstaan. Eer de zielen die zijn overgegaan en zend licht naar degenen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, die gewond zijn en veel pijn hebben door degenen die uit hun leven zijn verdwenen, en met hun aardse leven verder moeten gaan.
Aan de ander kant: Kijk ook naar de achtergrond van deze scenario’s. Het is het veranderingswerk van Moeder Aarde, deze prachtige planeet, deze scholingsplaneet die momenteel jullie thuis is. Probeer alles wat er gebeurd is met de blik van een wijs wezen, als een oude ziel, te bekijken. Jullie, die er al lang bijzijn, die je ontwikkelen en op de weg naar het meesterschap zijn, jullie weten waarom het gaat. De Aarde gaat in een nieuwe omloopbaan, dat is jullie bekend. En de Aarde en de mensen slaan een nieuwe weg in. Het is de weg die de Oude wijzen de weg naar de Gouden Eeuw noemden. Het is ook na te lezen in Oude, nog altijd geldige, channelings dat er dingen door de elementen zouden gaan gebeuren die voor jullie mensen niet altijd aangenaam zijn.

Geef als meevoelende menselijke zielen licht en liefde aan het noodgebied, steun het gewonde gebied en zijn bewoners met raad en daad. En zie het ondanks alles toch als een gebeurtenis uit het Goddelijke Plan. Ook dat werd in vele geschriften voorspeld. Wees ervan verzekerd dat de zielen die zijn overgegaan een contract gesloten hadden om zo de Aarde en het Universum te dienen door de planeet op deze manier te verlaten.

Wij hebben er ook al vaak over gesproken dat steeds meer zielen die de verhoogde vibratie op de Aarde niet langer meer kunnen verdragen, zouden vertrekken. Het zijn misschien degenen die snel weer naar de Aarde met verhoogde trillingen terug zullen komen om anderen behulpzaam te zijn en met hun licht bergen te verzetten. Zij helpen onder anderen de indigo kinderen die als leiders fungeren – ook hier in Duitsland – en hen terzijde te staan bij veranderingen in het sociale leven, wetenschap en politiek. Begrijp, lieve mensen, dat alles gevat is in het Goddelijk Plan.De zielen die zijn heengegaan worden aan de andere kant liefdevol opgevangen. Vele geestelijke helpers staan daar goed voorbereid klaar om de uitgeputte zielen te begeleiden en vertrouwen te geven. Zij worden deels al stukje bij beetje voorbereid op een nieuwe incarnatie.

Deze “catastrofe” heeft vele aspecten, niet alleen maar de fysieke transformatie van de Aarde en de mensen. Nader bekeken heeft deze gebeurtenis alle betrokken zielen de mogelijkheid gegeven om verandering in de betrokken gebieden teweeg te brengen. Kijk naar de regio. Wat moet daar weer opgebouwd worden? Toerisme, zoals de westelijke bezoekers het graag willen? Misschien is het beter om met deze wederopbouw de arbeidsmogelijkheden van de mensen daar in de opbouw te betrekken zodat ook zij een beter leven kunnen krijgen. Ere zij degenen die de mogelijkheid hebben een leven te leiden dat zij voor juist houden. Bedenk dat de jachtige westerse manier van leven de traditionele levenswijze een beetje verdrongen heeft. Het is hier allereerst natuurlijk belangrijk om de dingen te brengen die de mensen werkelijk nodig hebben: alle soorten humanitaire hulp, menselijke liefde, begrip en erkenning, alles dat nodig is om hun fysieke lichamen te voeden. Daarin zit het Licht van de mensen. Is het jullie opgevallen dat in zo’n gebied de vrede werkelijk snel zijn intrede kan doen? Het gezamenlijke leed heeft de harten geopend. Deze “catastrofe” heeft ook iets met het openen van harten te maken, lieve vrienden, met de opening van de harten der zielen ter plaatse of het verhinderen van het afsluiten van de harten van het vele leed en daardoor het openen van jullie harten. Ja lieve mensen, van jullie en jullie vrienden en naasten. 

Jullie hebben in de opschudding van het kerstfeest – hoewel de meesten van jullie je van de eigenlijke betekenis vaak niet meer bewust zijn – jullie harten gevonden en geopend. Juist tijdens dit aardse kerstfeest ervaren jullie zo’n gebeurtenis en die grijpt jullie aan. Jullie hebben tijdens dit kerstfeest de zin van het vieren daarvan ontdekt, jullie ervaren je Christus Zelf. Het Christus-licht in jullie heeft zich een stuk meer getoond; het schijnt een beetje helderder. Is dat niet prachtig?

Kijk eens terug. Zijn er misschien mensen door veranderd? Ook zij beginnen door deze natuurgebeurtenis misschien over hun eigen leven- en hartinstelling na te denken. Daarbij zouden jullie niet moeten vergeten om leed niet alleen buiten je eigen land te zoeken. Kijk hier in je eigen land om je heen – in dit land – naar je eigen mensen. Ik spreek hier tegen alle Duits sprekende gebieden. Door de politiek-sociale activiteiten van de regering in Duitsland zijn er mensen aan de rand van hun financiële bestaansminimum gekomen. Maak je ook hierbij samen sterk en help hen. Erken waarvoor jullie hier op Aarde zijn. Jullie zijn hier om het Christus-licht in jezelf op te wekken. Dat alleen is het doel. De arbeid van een Lichtwerker, van een vuurtoren, is denkarbeid. Zo dienen jullie een opgaaf hier nu te benaderen.

Hebben jullie je niet afgevraagd waarom er in deze ”catastrofe” geen van de deels in het oerwoud levende oervolken is omgekomen? Het zijn de volken die het Oude Weten in zich dragen waarvan de wijsheid verder gedragen moet worden. Het zou bij de opbouw van de verwoeste gebieden raadzaam zijn om hun kennis daarbij te betrekken. Het zou de mogelijkheid zijn om oorspronkelijkheid, waardigheid en het weten van deze gebieden en eilanden weer tot leven te wekken en te eren. Het zat niet in de contracten van deze oude wijzen om de Aarde te gaan verlaten. Ook dit alles zit in het Goddelijk Plan vervat.

Voor degenen die dit nu lezen en zich geroepen voelen met de Aarde en haar transformatie samen te komen en te helpen, is er een bijzonder contract, dat nu tot geldigheid komt. Het zijn de zielen onder jullie die altijd al diep met Moeder Aarde verbonden waren. Wij zeggen jullie dat jullie hulp nodig is. Het zal niet de enige keer zijn dat de Aarde deze geo-mantische verschuivingen beleeft. Voelen jullie dit ook? Jullie kunnen de Aarde een dienst bewijzen door je met haar te verbinden en gezamenlijk aan de heropbouw te beginnen. Verbind je met de Aarde, kijk diep in haar, haar, waar jullie zo diep en helder in kunnen kijken en voelen. Jullie, die altijd al een diep contact met de hoogste instantie van deze planeet hebben gehad en met haar communiceren! Bezoek dit wezen en bied jullie hulp aan en observeer haar activiteiten. Kijk er goed naar en werk met gezamenlijk bewustzijn aan een plan, een manier, om dit soort en andere gebeurtenissen te voorkomen. Er bestaat een mogelijkheid om de gevolgen van deze gebeurtenissen te buigen, om te buigen. Jullie zijn nu misschien ondersteboven, maar ik zeg jullie dat jullie het Weten en de Kracht hebben; probeer het maar! Er zijn mogelijkheden om deze niet tegen te houden aardbewegingen te verzachten en naar afgelegen gebieden af te leiden. Help met jullie kracht, jullie toenemend bewustzijn, door als multidimensionale lichtwezens de Aarde haar gang te laten gaan, maar met minder gevolgen voor de mensheid. Dat is jullie dienst, jullie, die zich nu aangesproken voelen.

Jullie wetenschappers hebben nu vele veranderingen die met de beving kwamen, vastgesteld. De verschuivingen van de aardplaten hebben onder andere ook een verschuiving van de polen zichtbaar gemaakt. Het is een bewijs – ook voor de twijfelaars – voor de nu plaatsvindende transformatie van de Aarde zoals dat in Oude Boodschappen al zo vaak aangekondigd is.

De wetenschappers onder jullie roep ik op: betrek eindelijk ook het Goddelijk aspect bij al jullie onderzoeken. Het is onvermijdelijk om deze Goddelijke samenhang te erkennen. Als jullie deze weg inslaan staan jullie prachtige uitkomsten te wachten en die nu in deze tijd passend zijn.

De daaruit voortkomende bevindingen zullen vele ontwikkelingen in gang zetten.

Dit jaar 2005 zal een opwindend jaar zijn. Het is het jaar van de 7. Degenen onder jullie die in numerologie geïnteresseerd zijn zullen weten hoe dit begrepen moet worden. Het wordt in alle opzichten een opwindend jaar. Ik heb het niet alleen over de transformatie van de Aarde, er zullen ook sociale, sociaal-politieke en wetenschappelijke processen zijn. De problemen schieten om zo te zeggen, omhoog en kunnen niet meer genegeerd worden en dienen aangepakt te worden.

Elk land heeft daarin zijn eigen weg en proces. Ondersteun jullie land met geopende harten en heldere geesten en de energie die positieve omwentelingen tot stand brengt. Deze nieuwe dingen gaan niet over politieke beslissingen, wat dat ook moge zijn, maar over het openen van de harten en van de Goddelijke geesten. Het heeft daarom geen zin om in angst te zitten. Wees helder en vol licht.

Jullie zijn hier geïncarneerd om ten dienste te zijn als lichtwerkers, op de plaats waar jullie je nu bevinden. Straal tot ver buiten de grenzen uit, wees sterk en wees als een rots in de branding.

Ik ben diep met jullie verbonden.

Kryon