Kryon: De Voeding door Eten, Ademen en Prana

Kryon: De Voeding door Eten,
Ademen en Prana.

Gechanneld door: Barbara Bessen

25 januari 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Spiritualiteit en bewustzijn voor de voeding en de ademhaling

Wat voedt jullie, lieve mensenwezens? Waar halen jullie je levensenergie vandaan? Stel je voor dat jullie in een vacuüm waren, een steriele luchtledig ruimte. Zou daar genoeg voeding voor jullie zijn?

Wij willen eerst even belichten waardoor de mens zich voedt. Vanaf het begin van het experiment Aarde, toen wezens van andere planeten de Aarde bezochten en besloten haar in te zaaien, was prana, de oer-energie, hun voeding.

Later veranderde hun lichaam als resultaat van verandering die de planeet beleefde. Zoals al genoemd, concentreerden Hoge Wezens zich op verder zaaien van het menselijk lichaam. De blauwdruk veranderde op zijn beurt door de vele cycli van de Aarde of door ingrepen van de wisselende buitenaardse broeders en zusters die hier leefden of te gast waren. De manier en de wijze waarop de mens zich voedde, veranderde steeds meer omdat zijn fysieke en zijn andere lichamen zich verdichtten.

Planten werden de voeding omdat hij andere substanties nodig had die prana niet kon leveren. De toevoer van de Goddelijke spijziging was moeilijker geworden. In de loop van de tijd, ook door het geloof en de verandering van het Godsbeeld, kwam het tot riten, rituelen en offerceremonies met dieren die dan ook geconsumeerd werden.Dat was afhankelijk van de civilisatie en het op- en afgaan van de ontwikkelingscycli.

Ooit was de mens meer verbonden met het Goddelijke en daarmee ook aan prana en als er daarvan minder was voedde men zich met planten, vruchten en dergelijke.

Het verteringssysteem van de mensen veranderde, de verschillende culturen hadden wederom hun invloed op de keuze van eten en voeding. Mensen die zich op de Goddelijkheid richtten en het oude leven leefden, reinigden hun verschillende lichamen, beoefenden het diepe ademen en gerichte ademtechnieken. Zij wisten van de Goddelijke Oerkracht, de pranavoeding.

Deze werd door ingewijden van de tempels, Piramiden en Kringen geleerd en gebruikt. De vandaag nog gevierde Riten van Reiniging stammen uit deze kringen van Ouden en Wijzen.

Wat voedt de mens vandaag en wat zal het in de toekomst zijn? In alle tijden hebben sommige mensen zich uitsluitend met prana gevoed, met de oer-substantie.

Over het algemeen is dit vandaag voor alle mensen mogelijk, het is bijna een doel voor de toekomst. In andere dimensies is het eten niet gebruikelijk en dient het eerder als een bestanddeel van het culturele leven. Men viert het eten als een mogelijkheid om samen te komen en dit gezamenlijk te doen.

Het is dus geen moeten om het lichaam te voeden.

De hoge energiegolven die naar de Aarde stromen en ook jullie lichamen bereiken; het channelen, dat meer licht in jullie lichaam transporteert, en de vele veranderingen die door ascensie specialisten komen, brengen jullie lichaam weer naar een lichtere vorm. Deze lichtere vorm zorgt op termijn voor een andere manier van voeden. Wij zullen dit nog nader bekijken.

Jullie hebben zeker in je jeugd van de ouders verteld en voorgeleefd gekregen wanneer en wat jullie dagelijks tot je zouden moeten nemen.Dit varieert en hangt af van hun ervaringen. De mensen die de laatste wereldoorlog hebben meegemaakt hebben over voeding nog een heel andere instelling  die eerder beïnvloed is door “verandering in denken”.

Er was meestal niet veel te eten, er werd bijna gehongerd. Deze informatie zit ook in het massabewustzijn.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen