KRYON: De Ware, Vrije Wil. / Barbara Bessen

KRYON: De Ware, Vrije Wil.

Gechanneld door: Barbara Bessen

30 april 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik kom binnen op de manier waarop ik dit al jaren heb gedaan. De magnetische meester is momenteel niet zo heel actief omdat een deel van de groep zich op dit moment overwegend met andere opdrachten in dit melkwegstelsel bezighoudt.

Ik ben, als deel van de Kryon-groep dat steeds de boodschapper was, gebleven.

Ik sta sinds het begin van de Aarde ten dienste van de Aarde en de mens en het is mij een eer om dit te blijven doen. Mijn ondersteuning eindigt als de Nieuwe Aarde, de hoger vibrerende, helemaal versmolten is met de driedimensionale.

Ik hoor de menselijke stemmen die vragen wanneer dit zal zijn. Dit is een nog doorlopend proces. Het is alsof jullie heel langzaam door een deur willen gaan. Heel langzaam en voorzichtig omdat jullie willen zien wat er aan de andere kant te zien is.

Jullie lichaam is eigenlijk ingericht voor een leven hier op Aarde. Jullie gaan waarschijnlijk heel voorzichtig door de deur (naar de hoger vibrerende Aarde) “Er zou iets leuks of iets ergs kunnen gebeuren”, denkt een deel van jullie ”Het is beter als ik voorzichtig ben.”

Zo gaan jullie, als in slow-motion, door de deur naar een nieuw, fijn-vibrerend leven. Altijd bedachtzaam en met een blik achterom. Ik noem het al heel lang: Een leven met een been in de dualiteit en met het andere in de Multi-dimensionaliteit.

Jullie leven in je dagelijks leven met alle dromen om je heen en met het andere deel tappen jullie heel voorzichtig, en vaak ook heel moedig, in op de realiteit van de vijfde dimensie, zoals jullie die noemen. Wij hebben een andere zienswijze op het Zijn.

Ik zeg ook al heel lange tijd: Niets is wat het lijkt. Dit wil ik hier herhalen. Als jullie door de deur kijken, naar de volgende ruimte, hoe het jullie toeschijnt, dan hebben jullie alleen voorstellingen over hoe het daar zou kunnen zijn, in die kamer, die – spannend genoeg – veel groter is dan de andere. Jullie zien om vele dingen heen nog een mist hangen, als een sluier die men eerst opzij moet schuiven. Je hebben alleen maar een idee over wat jullie daar staat te wachten en soms – dit kennen jullie uit je kindertijd – doen jullie met van angst samengeknepen ogen, een grote stap naar voren, en dan zijn jullie daar ook!.

Dan doen jullie even je ogen open en zien iets dat jullie niet zo goed kunnen plaatsen om daarna snel weer een stap achteruit te doen. Zo leven jullie, als bij een rivier, op twee oevers. Maar…..zoals ik vaak zeg: het is alsof de rivier steeds breder wordt en jullie daarmee op den duur problemen krijgen om met je benen op beide oevers te blijven staan. Het lijkt erop dat de andere oever – of de deur – in het nieuwe gebied, jullie de hemel op Aarde belooft.

Zo zeggen de wijzen tenminste, die de grotere stap met hun hoger vibrerende lichamen deden waarbij zij hun aardse lichamen voor korte tijd verlieten om daar een tijdje te zijn. Zij brachten de groeten van thuis mee terug!

Ik zou jullie willen aanmoedigen om je reis door de deur, de reis naar huis, nog sterker aan te vatten. Geen angst, jullie familieleden en beste vrienden zullen voor jullie behouden blijven, als jullie dit willen.

Zij zullen alleen merken dat jullie veranderen omdat jullie niet meer dezelfde zijn als jullie steeds meer van de inter-dimensionale lucht inademen. Wij noemen deze prachtige vooruitgang: Verlichting. Jullie verlichten jezelf. Jullie nemen steeds meer van het andere gebied in je lichaam op, jullie verfijnen jezelf.

En – op de hoger vibrerende gebieden gelden andere fysieke, als men dit zo kan noemen, Wetten zoals hier, waar jullie ook nog vibreren. Jullie lichaamssysteem bevindt zich dus, al sinds jaren, in een transformatieproces. Dit gaat steeds maar verder en verder.

Thema’s die jullie als karmisch betitelen, zijn vaak al losgelaten, jullie werken nu aan de basisthema’s. Dit zijn degene die jullie sowieso hier naartoe lokten: Het zijn de thema’s met aardse grondattributen die er in de hogere gebieden niet zijn.

Thema’s over de grondvoorwaarden die er zijn: Eten, drinken, iets om aan te trekken, een geschikt onderkomen, een gezond lichaam hebben – en: het belangrijke “geliefd te zijn” dat zich uitdrukt in het zoeken naar een partner en daarmee vaak ook naar vermenigvuldiging, het ontstaan van verder leven, is verbonden.

Het aspect van de scheiding van Godis de basis die jullie in de materie overeind houdt/hield. Jullie hadden al veel incarnaties die allen als doel hadden om naar huis terug te gaan. Nu zijn jullie zover om deze gebieden te vullen….dit wil zeggen: de ervaringen los te laten.

Jullie stellen vast dat de grondbehoeften de laatste tijd makkelijk te verkrijgen zijn omdat, en dit merken jullie duidelijk, jullie loslaten en ervan uitgaan dat de god, die jullie werkelijk zijn, voor zichzelf kan zorgen. Dit moeten jullie niet vanuit de dualistische kant bekijken, niet met het verstand, maar met het hart.

Jullie zijn schepper/goden die de wereld van de materie wilden leren kennen, zogezegd met huid en haar, en jullie vergaten wie jullie werkelijk zijn. Als men dit been langzaam en steeds meer vanaf de andere oever intrekt, dan ziet men dit steeds duidelijker.

Men voelt deze God heel goed in zich, dit Hoger Zelf, en dit vertelt de mens dat men zich geen zorgen hoeft te maken omdat alles er is, wat men nodig heeft. Het is alleen heel belangrijk dat men dit ook gelooft.

Trek je vaker in een diepe ontspanning terug, waardoor het contact met jezelf makkelijker wordt en bemerk deze kracht en liefde die jullie van daaruit worden geschonken. Jullie zullen direct merken: “Ik moet mij geen zorgen maken!”

Alles dat mij zorgen baart, is aardse smeerolie, om het leven hier aan de gang te houden zoals dit gaat in de wereld van “goed en kwaad.” Jullie weten: van het een komt hoe dan ook het ander. Men kan, als men hier leeft, niet alleen maar aan een kant leven.

Op vrede volgt bijna automatisch oorlog. Zo gaat dit hier. En daaruit volgt dat vrede alleen met het inter-dimensionale been bereikt kan worden. Dit staat op zijn beurt weer met het andere been in verbinding en maakt zijn taak weer lichter.

Zo is de wereldvrede een zaak die van binnenuit, vanuit het hart van de mens, moet ontstaan en niet vanaf de tekentafel van de machtigen, die nog steeds hun dualistische been intensief masseren. Bij nadere overweging klinkt dit wel logisch, nietwaar?

Dus ben ik gekomen om deze zienswijze voor jullie nog duidelijker te maken. Vertrouw toch alsjeblieft op jullie innerlijke God, dit wezen vol licht, dat jullie werkelijk zijn. Vertrouw erop dat het voor jullie zorgt, jullie altijd op tijd naar de juiste plaats leidt en dat er met jullie lichaam gebeurt wat nodig is om met de verlichting door te gaan.

Het een of andere ziektesymptoom is er nog altijd om de oude opgeslagen zaken, zoals boven vermeld, op te lossen. Stuk voor stuk gaan jullie langzaam door de deur van het paradijs. Af en toe gaat de bel ook bij een andere deur en dit bevordert jullie opmerkzaamheid voor wat dan ook en dan verlaten jullie je plaats bij de Hemelse Poorten.

Als jullie aardse werk dan is gedaan, misschien als de dag voorbij is, herinneren jullie je de deur weer, jullie Poort in het Licht, en wagen jullie weer een stap. Misschien liggen jullie ’s avonds in bed en surfen jullie op de “Gouden Golf”, zoals ik de energie van de Eenheid graag beschrijf.

Jullie laten door de golven in de Liefde van Al Wat Is dragen en lossen mogelijk ook de dagelijkse slakken van de dualiteit op en die van de oude imprints. In deze “Gouden Golf” is het concept van het menselijk lichaam – de blauwdruk – opgeslagen, zodat jullie cellen weten dat zij een beetje lucht van thuis mogen “snoepen” en zich dingen kunnen herinneren.

Als jullie een wervelkolomoefening met mijn broeder Michael doen, worden jullie opgericht en vertrouwen jullie erop je leven opnieuw in te richten of je meer van je stappen bewust te zijn.

Jullie beginnen je gedachten te observeren en brengen ’s avonds in bed misschien in balans wat jullie wanneer hebben gedacht en daarmee iets hebben ingeleid dat zich mogelijkerwijs in daden heeft uitgedrukt. Zo slapen jullie in en zetten daarmee een stap aan de andere kant van de sluier.

Daar worden jullie liefdevol begroet en bespreken jullie thema’s, ideeën voor de Nieuwe Aarde met anderen die hun lichaam hebben verlaten en slapen of geen aards lichaam meer hebben. Enkele van deze ideeën nemen jullie mee naar jullie ontwaken in de ochtend.

Of er duiken in de loop van de dag ideeën in je op die jullie enthousiast en toch voorzichtig in je opnemen omdat het stappen betreft waar jullie nog niet zo goed mee vertrouwd zijn.

Zo neemt jullie multidimensionale been langzamerhand de leiding en desondanks hebben jullie nog steeds een been, dat jullie dagelijks leven leidt, met alle facetten van het mens-zijn.

Een aspect duikt steeds weer – met langzame stappen – op in het voetlicht: De Ware Vrije Wil. Bevrijd van oude imprints en ’s nachts met het plannen van de toekomst en steeds meer in verbinding met het Hoger Zelf, zijn jullie in staat om werkelijk vrij te kunnen beslissen, want jullie imprints uit het verleden volgens welke jullie je leven steeds hebben ingericht, zijn er niet meer. Jullie zijn bijna als een onbeschreven blad en kunnen inderdaad nieuw en vrij beslissen wat jullie met je leven zouden willen doen..

Is dit niet een heerlijke boodschap? Vergeet niet: Veel in het leven is duidelijk niet wat het lijkt. Het is de moeite waard om dieper op alles in te gaan en te kijken wat er onder de oppervlakte aan de hand is en vaak al als potentieel opduikt. De vraag is steeds; is het een oude pan met een nieuwe deksel, of is het echt een nieuwe pan?

Ik wens jullie een daadkrachtig door de deur stappen. Er wachten zoveel nieuwe dingen op jullie, de wonderen waar jullie altijd op hoopten, die jullie een makkelijker leven, veel vrede, vrienden en mogelijk ook daadkracht met zich meebrengen. De nieuwe wereld belooft steeds meer versmelting met de Ene, de Oer-schepper van alle Zijn. De wens van ieder wezen is de weg terug naar huis.

Ik Ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in April 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.