Kryon: De Ware Vrije Wil

Kryon: De Ware Vrije Wil

 Gechanneld door: Barbara Bessen / 1 april 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de Spirituele boodschappen!

De lente hapert nog een beetje, hierboven heeft het gisteren zelfs nog gesneeuwd. Het lijkt erop dat de lente nog een beetje verlegen door de deur van het ontwaken schrijdt. Ongeveer net zoals wij.

Dit is het thema van de boodschap van Kryon. Wij handelen al vaak met onze Multi-dimensionaliteit. Maar dan zijn wij weer gevangen in de aardse dualiteit. Het is echt de kunst – zoals Kryon vaak heeft gezegd –om beide gebieden met elkaar te verbinden waardoor er ook gemak in het dagelijks leven kan komen. Wij merken steeds meer dat wij nog meer druk los kunnen laten om met het Hoger Vibrerende Zijn, dat wat wij werkelijk zijn, het leven van alledag te leven.

Dan kunnen er natuurlijk ook nog deze of gene dingen gebeuren die wij als zorgen of struikelblokken zien, maar wij lossen hen met bravoure en luchtigheid op. Al enkele weken lang droom ik zeer intensief en merk dat belevenissen en obstakels uit het verleden nogmaals naar boven komen. Ditmaal schijnen zij met Godsvertrouwen verbonden te zijn.

Zoals in de seminars duidelijk te merken is gaat het werkelijk om het reinigen van basisthema’s die ermee te maken hebben of wij ons ware zijn werkelijk vertrouwen, dat het voor ons zorgt. Wat dit dan ook moge zijn.

Het is lonend om daar weer eens over na te denken. Het kan als een mantra zijn die ons centreert. Als wij werkelijk kunnen aannemen dat er voor ons wordt gezorgd – wat dit dan ook voor ieder persoonlijk betekent – dan kunnen wij dieper loslaten, worden vele dingen lichter en bekijken wij hen heel anders.

Laten wij van de paasdagen genieten met deze gedachte die ook het aspect van rijkdom inhoudt. Wat rijkdom dan ook voor ieder van ons individueel betekent.

Een heerlijke tijd gewenst door

Barbara Bessen

Kryon-Channeling April 2015
De Ware Vrije Wil

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik kom bij jullie binnen zoals ik dit al jaren heb gedaan. De magnetische meester is hier momenteel niet zo erg actief, een deel van de Kryongroep houdt zich ook overwegend met andere opdrachten in dit melkwegstelsel bezig. Ik ben, als deel van de Kryongroep, die steeds de bode was, gebleven. Ik ben sinds het begin van de Aarde hier in dienst voor Aarde en mensen. Het is mij een eer om hiermee door te gaan.

Mijn ondersteuning eindigt als de Nieuwe Aarde, de hoger vibrerende Aarde, helemaal met de driedimensionale Aarde versmolten is. Ik hoor de menselijke stemmen die vragen wanneer dit zal zijn. Dit is een doorlopend proces. Het is alsof jullie heel langzaam door een deur gaan. Heel langzaam en ook voorzichtig, omdat jullie willen kijken wat jullie aan de andere kant staat te wachten.

Jullie lichaamssysteem is ingericht voor het leven hier op Aarde. Jullie gaan misschien heel voorzichtig door deze deur heen (naar de hoger vibrerende Aarde) “Er kan misschien iets leuks of heel ergs gebeuren,” denkt een deel van jullie….of: “Ik ben op mijn hoede.” Zo gaan jullie als in slow motion door de deur naar een nieuw, fijn vibrerend leven. Altijd bedachtzaam en met de blik naar achteren. Ik noem dit al heel lang: Een leven met een been in de dualiteit en met het andere in de Multi-dimensionaliteit

Jullie leven in het dagelijks leven met alle drama’s om je heen en met het andere deel tappen jullie heel voorzichtig en vaak heel moedig in op de realiteit van de vijfde dimensie, zoals jullie die noemen. Wij hebben een andere zienswijze op het Zijn.

Ik pleeg ook al heel lang te zeggen: Niets is wat het lijkt. Dit wil ik hier herhalen. Als jullie door de deur naar de volgende ruimte kijken, zoals het jullie toeschijnt, hebben jullie alleen voorstellingen over hoe het daar zou kunnen zijn, in deze kamer die, heel spannend, heel groot is. En jullie zien om vele dingen heen nog mist, als een sluier die men eerst opzij moet schuiven.

Jullie hebben misschien een vermoeden over wat jullie daar wacht. En soms – dit kennen jullie uit je jeugd – zetten jullie, ietwat angstig, met dichte ogen en samengeknepen billen, een grote stap naar voren. Dan zijn jullie er opeens. Dan openen jullie kort je ogen en zien dan iets dat jullie niet zo makkelijk kunnen plaatsen, om dan snel weer de stap terug te zetten.

Zo leven jullie, als bij een rivier, op twee oevers, zoals ik dit graag uitleg: het is alsof de rivier steeds breder wordt en het steeds moeilijker wordt om met je benen op beide oevers te blijven staan.

Het trekt jullie naar de andere oever of naar de deur van het nieuwe gebied dat de hemel op Aarde belooft. Dit zeggen tenminste de wijzen die al een grotere stap met hun hoger vibrerend lichaam deden als zij hun aardse lichaam voor een tijdje verlieten om “daar” te verblijven. Zij brachten de groeten van thuis mee terug. Ik wil jullie aanmoedigen om je reis door de deur nu wat krachtiger aan te vangen. Geen angst, degenen die bij jullie horen en jullie grootste vrienden blijven behouden als jullie dit willen. Zij zullen alleen merken dat jullie veranderd zijn en jullie niet meer dezelfde zijn als jullie meer inter-dimensionale lucht inademen. Wij noemen deze wonderbaarlijke vooruitgang: verlichting. Jullie verlichten jezelf. Jullie nemen steeds meer van de andere kant in je lichaam op en verfijnen jezelf.

En – in de hoger vibrerende gebieden gelden andere fysieke, als men dit zo kan noemen, wetten dan hier waar jullie nu nog vibreren. Jullie lichamen zijn al jarenlang in een transformatieproces. Dit gaat altijd verder en verder.

Onderwerpen die jullie als karmisch bezien zijn in veel gevallen al opgelost, jullie werken nu aan de basisthema’s. Dit zijn degene die jullie hier naartoe lokten: het zijn de thema’s die er in de hogere gebieden niet zijn. Thema’s zoals zorgen om de basisbehoeften die er zijn: Eten, drinken, iets om aan te trekken, een beschermend onderkomen hebben, een gezond lichaam te hebben – het belangrijke “geliefd te zijn” dat door het zoeken naar een partner wordt uitgedrukt en daarmee ook vaak met vermeerdering die met het ontstaan van verdere levens verbonden is.

Het aspect van de scheiding van God ligt hieraan ten grondslag en dit hield jullie in de materie overeind. Jullie hadden in alle incarnaties het doel voor ogen om naar huis terug te gaan.

Nu zijn jullie eraan toe om de ervaringen los te laten. Jullie stellen vast dat de basisbehoeften de laatste tijd minder bevredigend zijn als jullie – jullie merken dit heel duidelijk – loslaten en ervan uitgaan dat de God die jullie werkelijk zijn voor zichzelf kan zorgen.

Dit is met de dualistische kant niet te begrijpen, niet met het verstand, maar met het hart. Jullie zijn schepper-goden die de wereld van de materie wilden leren kennen, zogezegd met huid en haar.

En – jullie vergaten wie jullie werkelijk zijn. Als men het been van de ene oever steeds meer naar de andere trekt dan weet men dit heel duidelijk. Men bespeurt de God in zich, het Hoger Zelf, steeds duidelijker en dichterbij. En het zegt tegen jullie dat jullie je geen zorgen moeten maken en dat alles aanwezig is dat men nodig heeft. Het is alleen heel belangrijk dit ook nog te geloven.

Trek je vaker in een diepe ontspanning terug waardoor het contact steeds makkelijk wordt en bemerk deze kracht en liefde die jullie van daaruit worden geschonken. En jullie merken meteen: “Ik hoef mij geen zorgen meer te maken. Alles wat mij zorgen bereidt, is aardse smeerolie om hier het leven aan de gang te houden zoals dit in de wereld van goed en kwaad gaat.” Jullie weten: uit het een volgt zeker het ander. Men kan als men hier leeft niet alleen de ene kant leven. Op vrede volgt bijna automatisch oorlog. Zo gaat het hier. En daaruit volgt weer dat vrede alleen maar met het Multidimensionale been bereikt kan worden. Dit been staat weer in verbinding met het andere en verlicht dit.

Zo is de wereldvrede een zaak die uit het innerlijk, vanuit het hart van de mensen moet ontstaan, niet door de machtigen die nog steeds erg bezig zijn met het masseren van hun dualistische been.

Bij wat meer nadenken klinkt dit logisch, nietwaar?

Dus ben ik gekomen om jullie deze zienswijze nog een beetje dichterbij te brengen. Vertrouw alsjeblieft toch op jullie innerlijke God, dit wezen vol licht dat jullie werkelijk zijn.

Vertrouw erop dat het voor jullie zorgt en jullie altijd op de juiste tijd naar de juiste plaats brengt en dat er met jullie lichaamssysteem gebeurt wat nodig is om de verlichting door te zetten. De een of ander ziekte komt altijd weer om de oude basisopslag die naar boven komt, los te laten. Stukje bij beetje gaan jullie langzaam door de deur naar het paradijs.

Af en toe rinkelt de bel ook bij een andere deur en dit bevordert jullie opmerkzaamheid voor wat dan ook en verlaten jullie je plaats met de hemelse poorten. Als jullie aardse deel dan is gedaan, misschien als de dag voorbij is, herinneren jullie je de deur weer, jullie Poort in het Licht, en wagen jullie een volgende stap. Misschien liggen jullie ’s avonds in bed en surfen in de “Gouden Golf” zoals ik de energie van Eenheid graag beschrijf. Jullie laten je op de Golven van de Liefde van Al Wat Is dragen en lossen misschien ook de slakken van de dualiteit en de oude imprints op.

In deze Gouden Golf is het concept van het menselijk lichaam, de blauwdruk, opgeslagen, zodat jullie cellen weten dat zij een beetje “lucht van thuis” kunnen happen en zich dingen kunnen herinneren.  Als jullie misschien een rechtzetten van de wervelkolom met mijn broeder Michael hebben gedaan worden jullie gericht en vertrouwen jullie erop je leven opnieuw in te richten en/of je meer van je volgende stappen bewust te zijn.

Jullie beginnen je gedachten te observeren en brengen misschien ’s avonds in bed in balans waar jullie aan hebben gewerkt en wat zich mogelijk in daden heeft uitgedrukt. Zo slapen jullie in en doen daarbij een stap naar de andere kant van de sluier. Daar worden jullie liefdevol begroet en bespreken jullie thema’s, ideeën voor de Nieuwe Aarde met anderen die hun lichaam hebben verlaten en slapen of geen aards lichaam meer bewonen.

Enkele van deze ideeën nemen jullie ’s morgens mee bij het opstaan of er duiken in de loop van de dag ideeën op die jullie enthousiast in je opnemen of ook voorzichtig omdat zij over stappen gaan die jullie misschien nog niet durven te doen.

Zo neemt jullie multidimensionale been langzaam de leiding en desondanks hebben jullie nog steeds een been, dat het dagelijks leven leeft met alle facetten van het mens-zijn. En een aspect treedt met langzame stappen steeds meer in het voetlicht: De Ware Vrije Wil.

Verlost van oude imprints, ’s nachts bij de planning van de toekomst en steeds meer in verbinding met het Hoger Zelf, zijn jullie bijna zover om werkelijk vrij te beslissen. Want jullie imprints uit het verleden waarop jullie je leven steeds hebben gebouwd, zijn weg.

Jullie zijn bijna als een onbeschreven blad en kunnen inderdaad vrij beslissen wat jullie willen leven. Is dit geen heerlijke boodschap?

Vergeet niet: vele dingen in het leven zijn niet wat zij lijken. Het is zinvol om dieper in alles te kijken wat jullie beleven of wat er aan de rand als potentieel opduikt. Is het een oude pot met een nieuwe deksel of vormen jullie de pot werkelijk opnieuw?

Ik wens jullie een krachtig doorlopen door de deur. Er staat zoveel op jullie te wachten, de wonderen waar jullie altijd op hoopten, die in een makkelijker leven veel vrede, vreugde en mogelijk ook daadkracht met zich meebrengen.

Deze nieuwe wereld versmelt steeds meer met de Ene, de Oerschepper van alle Zijn. De wens van alle wezens is de reis naar Huis.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.