Kryon –De Weg, de Aarde en jullie, geliefde mensen

Kryon –De Weg, de Aarde en jullie, geliefde mensen.

Gechanneld door: Barbara Bessen

Boodschap voor April 2009 – 3 April 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Oh, er zijn vandaag vele ontwaakten onder de lezers. Ik zie jullie , lieve mensen, ik weet wie dit leest. Nu is het de tijd omdat steeds meer mensen, ook degenen die wij als jonge zielen betitelen, ontwaken. Oude zielen zijn degenen die al lang hier op Aarde incarneren en ten dienste staan.

Wij kunnen hen ook degenen van de eerste golf noemen. Zij zij al vaak verwikkeld geweest in het dualistische spel en lijken nu vaak aarde-moe. Zij zijn niet geïnteresseerd en slaperig omdat niets hen meer kan bezielen. Zij weten of merken: Ik ben in dienst. Zij vervullen belangrijke dingen in deze opwindende tijd maar hebben steeds weer fasen waarin zij het liefst alleen maar slapen of helemaal alleen willen zijn.

De geheel ontwaakten onder jullie zouden het liefst een shuttle naar huis boeken en naar de hogere niveaus terugreizen…..ja, zo is het. Jonge zielen zijn nog vol dadendrang en beleven ijverig de banen van de dualiteit. God en slechte ervaringen te verzamelen lijkt voor de meesten ietwat onlogisch maar zij geven zich gewillig en vreugdevol en verbaasd over aan het speelplan van de Aarde.

Waarschijnlijk voelen enkelen van jullie je nu aangesproken omdat jullie nog niet zo lang hier zijn en jullie mantel nog niet zo dik is. Of knikken jullie omdat jullie de moeheid in jezelf goed kunnen voelen…..

Het aantal lezers zal nog toenemen als wij een paar maanden verder zijn. Dan lezen zij de boodschappen van Kryon en als magnetisch aangetrokken voelen zij zich dan een beetje Thuis.

Welkom in het Rijk van de Nu-tijd, waar alles tegelijk gebeurt!

Daarom weet ik ook wie deze regels wanneer leest, wie bereid is in het nieuwe era van de Aarde te duiken en zich los weet te maken van de aardse bindingen. Ik bedoel niet dat jullie niet met je bewustzijn nauw verbonden moeten zijn. Ik bedoel alleen dat jullie weten: Jullie zijn niet maar een, jullie zijn velen.En dat jullie merken dat jullie hier een gast op doorreis zijn. Jullie nemen de zich veranderende energieën waar die de Aarde en de mensen nu doorstromen, die jullie innerlijke antennes activeren en tegen de geestelijke familie willen zeggen: “Halloooo, is daar iemand? Ik ben toch zeker niet alleen? Waar zijn de andere delen van mijn familie? Wie ben ik? Ik vraag om antwoord.”

Ik wil in deze boodschap een kleine terugblik maken van alles wat in de laatste jaren is gebeurd en van wat er nog gaat komen. Ik doe dit voor degenen die allang zijn ontwaakten die moe en misschien een beetje treurig zijn omdat zij steeds meer voelen hoe het is om in de hogere regionen te zijn. Ook stuur ik dit naar het morrfogenetische veld voor de nieuwelingen die nu ontwaken en “toevallig” deze boodschap in handen krijgen en die een kleine pauze willen hebben in alle aardse beslommeringen om uit te rusten en misschien weer bodem onder de voeten te krijgen.

Wij bevinden ons in een zeer zakelijke tijd. Het is niet zeer beschouwend in deze fase van de opwaardering van de Aarde en van verandering van het gezamenlijk zonnestelsel en van de verdere verschuivingen van de gebieden die met deze thuisplaneten en met het systeem verbonden zijn. Niets is alleen voor de Aarde geldig. Alles is met elkaar verbonden en zo geldt dit ook voor buur-bewustzijnseenheden, wezens, mensachtig of anders, die zich met deze radicale verandering bezighouden. Jullie hier op Aarde zijn hier een heel bijzondere groep in het duale systeem van dit melkwegstelsel. Jullie hebben je zaad lang geleden van de Pleiaden gekregen die het geslacht Mens op deze planeet een mogelijkheid gaven om zich nieuw te ontwikkelen.

Daarvoor waren er andere buren van omliggende planeten, ook van verdere sterrenstelsels, die hun zaad hier achterlieten om te experimenteren. Ook de flora en de fauna zijn niet hier ontstaan maar hebben hun thuisplaneet ergens anders. Eenvoudig gezegd is deze planeet een bewustzijnseenheid die door vreemde bezoekers met de bijzondere eigenschappen van hun Zijn en van de planten en dieren van hun thuisplaneet werd “bevolkt.” Oorspronkelijk is de Aarde deel van een nog grotere planeet geweest die met een komeet botste en zich verdeelde.

De geboren “Aarde” kreeg een bijzondere opdracht voor uitgekozen zielen: namelijk, de mogelijkheid te geven in een diepe schommeling levenservaringen te geven. De wezens die kwamen om de Aarde te bevolken moesten hun schommeling (vibraties) aan deze planeet aanpassen wat een verandering van hun eigen Zijn met zich meebracht.

Vaak konden zij in het begin van de nieuwe Aarde alleen maar delen van zichzelf hiernaar transformeren om hier te kunnen zijn. Ik vat de ontwikkeling nu in steekwoorden samen. (meer daarover in mijn boeken “Een cursus in Liefde, Boek 1 en Boek 2) Velen van de oude zielen zijn al lange tijd hier om steeds weer op Aarde te incarneren. Er werd een speelveld geschapen in het gebied van de vierde dimensie, een niveau waarop alle zielenaspecten na hun dood konden verblijven om dan opnieuw te kunnen incarneren. De bandbreedte van de ervaringen groeide met enige veranderingen van de vibratie van de planeet, wat o.a. ook in het bereik van het magnetisch raster van de Aarde viel (een specialiteit van de Groep van Kryon). De Aarde geraakte in het gebied van de diepe derde dimensie. Begrijp alsjeblieft dat de ervaringen daardoor vanzelfsprekend ook steeds dualistischer werden omdat het gevoel van scheiding van de eigen Goddelijkheid ook sterker werd.

Het Hogere Deel van elk menselijk aspect verbleef in hogere gebieden, bekeek de ontwikkeling van de aardlingen en probeerde zijn wijsheid over te brengen. Hoe dieper de vibratie van de Aarde werd des te meer ontstond bij de mensen het gevoel alleen te zijn en zo het leven meester te moeten worden. Men was zich van zijn heelheid niet bewust. Misschien hebben jullie nu medelijden met alle mensen en zien jullie ontmoetingen, uiteenzetingen etc. in een ander daglicht. Dat kunnen jullie doen maar heb dan ook volledig compassie met jezelf. Jullie hebben meestal het idee dat jullie alles wat je soms echt dramatische leven aangaat, alles alleen moeten doen.

Dat hoeft niet meer omdat wij naast jullie staan, wij reiken jullie de hand en verheugen ons om jullie behulpzaam te zijn.

Na enige belangrijke gebeurtenissen zoals de Harmonische Convergentie in 1987 kwam er een verandering in de status van de Aarde. Enige inter-dimensionale cycli die kosmisch verbonden zijn, kwamen ten einde en brachten voor het zonnestelsel nieuwe ontwikkelingen op zijn/haar weg van evolutie. De vibratie van de Aarde werd gemeten en een Hoge Raad besloot dat de Aarde aan deze ontwikkeling kon gaan deelnemen, haar trillingsgetal weer kon verhogen en zich met haar hogere delen kon gaan verbinden.

Oude wijzen en zieners hadden de Aarde een snel einde door Armageddon voorspeld.Dit vooruitzicht heeft zijn geldigheid verloren, ook al kunnen jullie daar steeds weer over lezen, veroorzaakt door de grote wetenschappelijke en economische veranderingen op Aarde. De Aarde gaat niet ten onder, dat kan ik jullie verzekeren!Wat nu gebeurt is eenmalig en was er in deze constellatie nog nooit: Een planeet, de Aarde, gaat met haar bewoners naar een hogere vibratie, naar de vijfde dimensie. Dat betekent een verandering van de lichamen van de Aarde en van de mensen. Begrijp, lieve mensen, Jullie zijn geëerd en geliefd omdat jullie het experiment Aarde gesteund hebben en jullie krijgen nu een gelijksoortige ondersteuning van ons om de weg van de ommekeer te gaan. Herinneren jullie het je? Jullie kwamen als hoger vibrerende wezens als een deel van jullie grotere Zelf hier in het bereik van de Aarde en hadden grote moeite om jullie vibraties naar beneden te transformeren.

Nu nemen jullie de andere weg, jullie verhogen je vibraties. Daarvoor moeten jullie lichaamssystemen van alle oude ervaringen gereinigd worden. Zij moeten in jullie systeem gladgestreken worden, stukje bij beetje getransformeerd. Jullie ego wat jullie hier door de aarde-ervaringen draagt moet zich nu van zijn Goddelijke Leider, jullie Hoger Zelf, bewust worden. Jullie gaan terug naar het ware Zijn, het is de weg naar huis!

Dat is, heel simpel uitgedrukt, alles. (ik doe het zo voor de net ontwaakte mensen) Dit is de situatie waarin jullie je nu bevinden. Om jullie heen zijn op de geestelijke niveaus delen van jullie familie die niet geïncarneerd zijn. Sinds 1989 is de sluier tussen de andere wereld steeds meer opgetrokken zodat jullie een blik op onze kant kunnen werpen.

Tijdens meditaties of in situaties waarin jullie geheel ontspannen zijn, kunnen jullie onze inspiraties waarnemen en soms zelfs een blik van ons waarnemen, hoe wij ons voor jullie verkleed hebben zodat het menselijk, innerlijk oog ons kan waarnemen.

Wij zijn licht, net zoals jullie dat zijn. Jullie zijn alleen met het deel dat jullie Mens noemen, verdicht Licht. Jullie zijn nu ontwaakt en zoeken nu uit wie jullie werkelijk zijn. Welkom in de kring van de familie!

Nu willen wij het omgevende veld van de Aarde kort bespreken. Dat wat de wetenschappers met hun ogen, de telescopen, de sonden, ruimteschepen en hun berekeningen uitvinden is maar een klein deel van de grote Schepping. Zij zoeken naar buitenaards leven in de derde dimensie. Zij zullen snel leven in de gebieden van de derde en de vierde dimensie vinden.

Er is zelfs van gene zijde al verbinding met jullie gemaakt. Het zijn de buitenaardse buren die ook in de lagere vibraties leven. Daarvan zijn er geen op jullie directe buurplaneten. Die vibreren op en hoger niveau. Zij hebben hun ascensie al beleefd of waren nooit in de lagere vibraties. De laag vibrerende buren zijn met de middelen die jullie hebben niet makkelijk te bereiken. Zij zijnte ver weg.

Dat verdere bevat ook nog dat het hier om een afgezonderde zone gaat. Jullie worden door Hoge Wezens afgeschermd, jullie zitten aan de rand van het zonnestelsel en zijn een bijzonder project: “Het Project Aarde met de Vrije Wil.” Om jullie heen stoeien enige wezens met dezelfde vibratie die in hun territorium met anderen hun spelletjes doen. Jullie zouden het Oorlog en Vrede noemen. Ook zij hebben aanspraken gemaakt op de Aarde en zijn daar ook geweest en daarover zullen de latere geschiedenisboeken uitvoerig vertellen.

Momenteel zijn jullie geschiedenisboeken eerder onregelmatig en vaak verkeerd gecombineerd omdat enkele gebeurtenissen niet werden begrepen of bewust werden gemanipuleerd.

Ik heb het nu in het bijzonder over de ideologieën van de Goden. Maar heb geduld, de ware gebeurtenissen van de Aarde worden steeds meer geopenbaard. En laat mij jullie met de hand op het hart zeggen: Wees niet bang voor hen! Jullie zijn allemaal delen van hoger vibrerende wezens die een Goddelijke kern hebben. En jullie worden geëerd en geleid door deze Goddelijke kern.

Geëerd is de mens die dit erkent en vanuit zijn kern leeft! Nu zijn er enkele buitenaardsen die dit speelplan van de Aarde geïnfiltreerd hebben en een weg hier in dit systeem vonden en contact opnamen met de mensen. Dat gebeurt steeds weer. Niet alles wat in dit zonnestelsel gebeurt is in Licht en Liefde.

Zelfs politici hebben zich hiermee ingelaten. De partners waren niet correct en beloofden dingen die zij niet nakwamen en deden ook dingen die niet afgesproken waren. Zij deden experimenten met mensen en dieren. Adem diep door en laat je niet door angst leiden. Wie is ontwaakt, zich steeds meer op zijn ware Zijn concentreert, is in een groot beschermingsveld gehuld.

Luister altijd naar je hart want het weet wat er gedaan moet worden.

Begrijp alsjeblieft: De buitenaardse bezoekers die niet uit liefde handelen, zijn ook deeltjes van God. Alles, ook wat jullie nu donker voorkomt, heeft een Goddelijke kern. Alles is GOD. Alleen enkelen zijn zich hiervan niet bewust! Jullie zijn echter steeds meer van je Goddelijkheid bewust. Handel ook dienovereenkomstig. Alles is GOD, en het duister zal zich dat ooit herinneren en zich bewust zijn van zijn Licht.

En alle schaduwdelen in mensen zullen zich oplossen, dat wil zeggen, met het Goddelijk Licht versmelten. De mensen worden zich steeds meer bewust: Het leven hier is een illusie!

Dat geldt zelfs ook voor je boze buurman en voor je onbarmhartig lijkende chef.

Hoger vibrerende buitenaardsen die zich in de vijfde of hogere dimensies bevinden hebben de dualiteit bijna of helemaal overwonnen en handelen vanuit het veld van allesomvattende liefde.Zij kennen het geploeter om macht niet meer. Zij zetten eerder de macht van liefde in om iets op een Goddelijke manier te veranderen.

Om de Aarde heen is er een gordel van ruimteschepen van wezens van de Galactische Federatie.

De leden van dit Commando bestaan uit wezens van alle planeten van dit en ook van andere systemen. Enkelen van hen komen van zeer ver weg om deze wonderbaarlijke belevenis, de transformatie van de Aarde, bij te wonen.

Wat hier gebeurt is heel bijzonder. Wees je hiervan bewust en denk hier eens aan tijdens jullie aardse beslommeringen.

Wees je van je multidimensionaliteit bewust. Is het niet prachtig om zo geliefd en geacht te zijn? Kunnen jullie het voelen?

Deze patrouille van ruimteschepen controleert de wegen naar de Aarde en zorgt ervoor dat ongewenste bezoekers de Aarde steeds moeilijker kunnen bereiken. Toch zijn er nog sluipwegen of beter gezegd platgetreden paden die door vreemden gebruikt worden.

Wat er nu gebeurt is als een eindreiniging. Alles dat niet meer op Aarde past wordt geëffend of omgeleid. Deze liefdevolle broeders en zusters die daar met welwillende ogen bekijken hoe de Aarde zich nu ontwikkelt reiken allen in respect de handen en willen jullie vertellen: “Wij zijn trots op jullie. Wij zien wat jullie gepresteerd hebben in al die vele tijden. De Aarde verandert nu haar speelplan. Houd goede moed! Wij zijn meer aan jullie zijde dan jullie denken.

Wij zien ook wie jullie werkelijk zijn. Heb vertrouwen. Het einde van deze tijd nadert!”

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze lieve familieleden niet in de vrije wil van de mensen zullen ingrijpen. Wat zij doen is, dat zij grotere schade die door misbruik van atoomkracht, weersveranderingen en dergelijke zijn ontstaan, compenseren zodat de Aarde geen grotere schade zal lijden of er zelfs een ongeluk zal zijn dat naar jullie ondergang zou leiden, plaatsvindt.

Zoals het met een andere planeet in dit systeem als eens is gebeurd dat hij uiteenbarstte door misbruik van atoomkracht waarna zijn bewonerszich in groten getale nu op Aarde bevinden. Zij hebben hier een vaderland gevonden en voelen zich begrijpelijkerwijze zeer tot atoomkracht aangetrokken. Wij zorgen ervoor dat er niet nog eens zoiets kwaads gebeurt. De bescherming van de buitenaardse familieleden is zeker. Jullie hebben grote ondersteuning. Alleen de stappen in jullie levens kunnen wij niet van jullie overnemen. Er zal zeker geen ruimteschip landen om jullie mee te nemen en jullie van je taak te ontheffen. Begrijp toch, lieve mensen, jullie zijn hier geboren om de Aarde en de mensen bij hun ascensie, bij de uitbreiding van hun bewustzijn, te helpen. Jullie zijn wat wij ascensiehelpers noemen. Ik zou ook kunnen zeggen: Jullie zijn de vuurtoren die altijd is waar zijn licht nodig is. Dat is jullie dienst, denk daarover na. En weet: Voor jullie is gezorgd, vertrouw de God in jezelf. Want vuurtorens stranden niet!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen, eind maart 2009.
Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.