Kryon: De Wereldvrede is in Jullie!

De Wereldvrede is in Jullie!

Gechanneld door:Barbara Bessen,

7 oktober 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, ik groet allen hen die bereid zijn om in nieuwe voetstappen te treden. Gegroet, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben hier vandaag bij jullie, geliefde menswezens, om jullie te verklaren hoe jullie werkwijze en scheppingskracht werken. Wij willen vandaag een grote stap richting zelfverantwoordelijkheid doen. Zoals wij jullie in de vorige channeling ook aanmoedigden willen wij ook vandaag naar “nieuwe horizonten.”

Hoe denken jullie dat jullie carrière sinds het begin der tijden is begonnen? Wat, denken jullie, gebeurde er in de geestelijke gebieden om jullie ervaringsstappen in te leiden?

Het zijn de gedachten die al jullie stappen vormen. Alles wat jullie beleven is er eerst als gedachte geweest en heeft zich omgezet. “Ik weet het, lieve Kryon, “willen jullie misschien zeggen, “Dat is mij bekend.” En ik antwoord met een tegenvraag: Zijn jullie er helemaal zeker van dat jullie het werkelijk weten? Waarom doen jullie het dan niet?

Jullie hebben zeker gelezen of gehoord dat gedachten de grootste kracht in het Universum zijn, een kracht die men kan scheppen. Zij schept alles. Zo is het sinds altijd ook in alle tijden, niveaus, dimensies: In alle universums is de kracht van de gedachten de grondstof waaruit alles ontstaat.

Zo is de uitdrukking “Dromen zijn bedrog” niet correct. Dagdromen zijn een van de belangrijkste bouwstenen voor jullie werkelijkheid. Dat wat jullie dromen geeft je kracht door je gedachten. Als jullie het met voldoende innerlijke hartkracht doen en dat met een grote hoeveelheid geduld erbij  en het dan ondersteunen met GODVERTROUWEN, vindt wat jullie in je hart gezien hebben snel zijn weg in jullie leven.

En zo kunnen zelfs bergen verzet worden. Ik wil hier niet uitvoerig over SCHEPPEN spreken, dat bewaar ik voor een volgende bijeenkomst. Ik wil nog wel fundamenteel zeggen dat jullie met je gedachten je omgeving scheppen.

Wees je bewust: Door het binnengaan in de nieuwe energie, door dit eindeloze ticketin de Gouden Eeuw, het tijdperk van Aquarius, zitten jullie op een trein waarvan jullie het doel zelf bepalen. In samenwerking met jullie geestelijke leiders en jullie Hoger Zelf is het een wonder – volop kans om de baas van je eigen leven te worden.

Jullie karmische attributen zijn opgelost door de genade van de schepper. Dat gebeurt in de trein met de aankomst van de nieuwe energie. Dat zeg ik steeds weer, omdat werkers en schrijvers van de oude energie steeds weer over karma spreken. Graag nog eens: Het wordt opgelost als jullie je intentie uitspreken om in de nieuwe tijd te gaan. Dat is een geschenk van de ENE voor veranderende lichtende sterren die nu de Aarde en de mensen willen helpen om goed door de adembenemende ascensiefase te gaan.

Wat over blijft zijn de oude patronen en ervaringen die in jullie lichamen zijn opgeslagen. Die dienen met behulp van ondersteunende energieën van de geestelijke leiders, de familie en God, opgelost te worden. De volgende stap is je bewust te worden van wat je denkt. De hele godganse dag zijn er gedachten in je hoofd die aangereikt worden door de nog opgeslagen patronen, door je verstand dat met deze patronen verbonden is en oude ervaringen met nieuwe combineert. Daarnaast drukken jullie gedachten op jullie omgeving, het massabewustzijn en vele andere dingen.

Wat moeten jullie doen? Laat alles gaan dat jullie voedt en met oude structuren verbonden is. Als ik hier over donker spreek bedoel ik die delen van het duale systeem die hier in opdracht van het Goddelijke werken om duale ervaringen mogelijk te maken. Houd deze donkere energieën verre van je leven. Ervaringen die met hebzucht, jaloezie, nijd, machtsstructuren, verslaving, angsten en twijfel te maken hebben worden geleid en gevoed door “donkere bewustzijnseenheden” zoals ik hen wil noemen. Dan worden jullie beïnvloed door dagelijkse activiteiten die uit levensomstandigheden stammen en uit hetgeen wordt aangetrokken.

Hoe kun je bereiken dat zij oplossen en geen macht meer hebben?  Wees je van jezelf bewust.

Belicht alle dagelijkse activiteiten naar hun oorsprong en hun zin. Waarom doen jullie bepaalde zich steeds weer herhalende handelingen?  Omdat zij in de loop der tijd ‘ingeburgerd” zijn. Wat doen jullie ’s morgens? Hoe beginnen jullie je dag? Met goede of met negatieve gedachten? Wie heeft de kans om je dag te “verpesten?”

Aan wie geven jullie dit recht? Belicht al je daden en belevenissen naar hun oorsprong en hun werking. Jullie zullen verbaasd zijn over hoe sommige dingen samenvallen, hoe zij ontstaan en hoe zij toeslaan. Zij sturen jullie levens.

Zij bepalen hoe en wat jullie doen. Wie of wat willen jullie verder het recht geven om je leven te bestemmen? Ook de raad van een beste vriendin die ook alleen maar naar haar beste oordeel, haar eigen waarheid, raad kan geven, is misschien ook een radertje in het rad van jullie niet zelf bestemde leven.

Mensen mogen aan je leven deelnemen, zij mogen zich engageren, mogen jullie in deze incarnatie een stuk begeleiden en vrienden met jullie delen. Wat zij niet mogen bereiken is dat jullie je hun ervaringen eigen maken en/of je voor alles medeverantwoordelijk voelen wat zij beleven. Zij mogen jullie leven niet bestemmen. Jullie hebben je in deze incarnatie voorgenomen in de duidelijkheid te gaan. Om duidelijk te zijn: jullie wil was en is het om vrij te zijn. Niets – zo is jullie wil aan de andere kant van de sluier geweest – mag meer verhinderen dat ik mij vrij voel. Geen kinderen, geen partner, geen ouders, niemand. Dat is geen makkelijk te vervullen taak.

Onze hulp voor jullie is verzekerd. Bekijk je leven en erken waar jullie banden hebben of verplichtingen zijn aangegaan die jullie van je eigen vrijheid beroven. Daarmee wil ik jullie niet aanraden alle banden door te snijden en huis en haard te verlaten. Dat zou weglopen zijn. De kunst is om bij al deze verplichtingen in duidelijkheid te zijn en je eigen Goddelijk gekozen weg niet te verlaten. Dat is de kunst van een meester: Onder alle omstandigheden het eigen licht te zien, het laten stralen en geen dingen van buitenaf toe te staan die dit licht bemoeilijken.

Jullie gedachtekracht bepaalt jullie omgeving. Gedachten als: “Dat krijg ik niet voor elkaar”, “Ik ben bang voor de mensen”’ “Mijn man is mij zeker ontrouw”, Op kantoor word ik gepest”…….stellen de anderen mogelijk in staat om deze activiteiten uit te voeren. Ieder gedachte schept. Steeds weer. Dat is een kosmische wet.

Neem een stukje papier als hulpmiddel op plaatsen waar je vaak bent die je eraan herinneren. Jullie zijn de smeden van je eigen geluk. Geen buitenstaander heeft macht over jullie. Alleen jullie scheppen je leven.Niemand anders. En verlos je alsjeblieft van het oude-energie-denken dat jullie je vandaag nog laten beïnvloeden door trauma’s uit je kindertijd, relaties of drama’s van ouders die jullie hinderen om intact en gezond te zijn.

Jullie kunnen nu de hulp van aartsengel Michael inroepenof van St Germain om jullie pijn op te lossen. Jullie hoeven niet meer op grond van zelf uitgezochte ervaringen in dit of in andere levens te lijden en te denken: “Ik kan mij niet ontwikkelen omdat mij pijn wordt aangedaan.” Laat die drama’s los, geef ze geen kans om je leven nog langer te bepalen. Verlos je van die gedachten van beschadiging. Jullie zijn eraan toe om helemaal vrij te zijn.

Schep geen nieuwe drama’s en laat je niet verwikkelen in de drama’s van een ander. Toegegeven, deze weg is niet makkelijk. Het begint er al mee niet over anderen te oordelen. Hoe vaak hebben jullie je niet aangemeten om anderen te oordelen? Waarom andere mensen dit of dat doen? Willen jullie dat anderen ook zo over jullie oordelen? De kracht van gedachten! Verlos je van al deze oude geschapen denkwijzen.

En, overleg eens, hoeveel meer tijd jullie dan overhouden. Tijd om jezelf liefdevolle gedachten te schenken! Misschien een goede mogelijkheid om je lichaam met liefde (om) te vormen?

Jullie gedachten scheppen je leven. Jullie persoonlijke vrede zal kracht door gedachten in je leven brengen. Probeer het. Kunnen jullie je nu voorstellen dat als meer mensen dit doen, de wereldvrede kan ontstaan? Daarvoor zijn er geen hoogdravende redevoeringen nodig of gewelddadige “vredesmachinerieën”. De vonk voor de wereldvrede ligt in JULLIE!

 Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON