Kryon: De Zaak der Verlichting

Kryon: De Zaak der Verlichting

Gechanneld door: Barbara Bessen

27 Maart 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Daar ben ik weer. De maand is om en weer hebben jullie een slag van het levenswiel gedraaid. Of hebben jullie de directe weg genomen, zonder in herhalingen en patronen te geraken, deze belevenissen uit het verleden die jullie opgeslagen hebben?

Het is het doel om nieuwe wegen te gaan zonder oude opgeslagen zaken. Dat is het proces waarin jullie nu zitten. Het gaat werkelijk om sterke transformatie. Nog steeds, want jullie zitten al jaren in dit proces. Het gaat nu meer om de fijn afstelling van jullie oordelen om te zijn wat jullie werkelijk zijn, Goddelijke wezens die ervaringen op Aarde hebben.

Wij spreken daar al vele jaren over. Ik ben een leraar van de nieuwe tijd, voor de nieuwe energie die nu de Aarde transformeert en de mensen mogelijkheden geeft om zich te veranderen en te herkennen.

“De mens wikt, en God beschikt” is een spreekwoord waar de mensen van houden. Jullie hebben vaak gedacht dat daar veel passiviteit bij hoorde. Jullie dachten: God neemt alles in de hand, jullie hoefden alleen nog maar te wachten tot er iets bijzonders in je leven kwam. Of heet het dan: “God heeft het zo gewild?”

Dat is de verkeerd begrepen Vrije Wil. Jullie zeggen hoe het gaat, zolang jullie hier op Aarde zijn beslissen jullie.

Het is in deze nieuwe tijd raadzaam om te luisteren naar dat kleine, innerlijke stemmetje dat zijn zetel in jullie Heilig Hart heeft en jullie wil vertellen waar de regelrechte weg doortransformatie naar ascensie is.

Wij gaven bij de laatste channeling een kleine oefening die jullie dichter bij aartsengel Michael brengt. Konden jullie een beetje oefenen met deze verbindingshulp? Het was niet alleen de oefening op zich maar er was ook een hulp mee verbonden, een lichtkanaal van mij vandaan dat ik jullie ter beschikking stelde, steeds als jullie je met je geestelijke broeders en zusters of met je Hoger Zelf in verbinding gaan. Wij oefenen in deze groep, die steeds groter wordt en verandert, vele kleine innerlijke reizen.

Dat zijn de links naar het eigen zijn, naar dat wat jullie werkelijk zijn.En het is een sterke verlichting van het aardse systeem. Steeds weer moet ik zeggen: Wie veel met de geestelijke wereld in verbinding is, verlicht zijn aardse systeem. Er wordt daarbij getransformeerd, de cellen worden quasi om geprogrammeerd, of simpel uitgedrukt, zij weten nu door nieuwe coderingen: Wij gaan terug naar huis! Wij brengen de energie van thuis met ons mee. De heerscharen van aartsengel Michael zijn bijeen getrommeld. Zij weten dat het plan de verlichting van de Aarde en de mensen is in deze duizendjarige periode.

Het is het inleiden van de gouden leeftijd waar zoveel mensen al zo lang van dromen. Is het contact met Michael of andere helpers met onze oefening gelukt? Hoe was het om in deze verbinding te zijn? Heeft het jullie gesterkt en voelden jullie je daarbij lichter en geliefd, en ook daarna?

Het zijn de stromen van de hoge, Goddelijke energie die wij meebrengen en die zulke geluk- en geborgenheid gevoelens inleiden. Misschien hebben jullie de laatste weken het gevoel dat er echt van jullie wordt gehouden en dat jullie nooit alleen zijn. Misschien hebben jullie de sterke kracht van Michael gevoeld en worden jullie stappen goed gesteund zodat jullie voelen dat alles gesmeerd loopt, niets meer zwaar is.

Begrijp mij niet verkeerd, Michael zal geen wegen wegnemen, hoe onaangenaam of bezwaarlijk zij ook mogen zijn. Maar hij ondersteunt deze wegen met Goddelijke wijsheid, kennis en begeleidende liefde. Dat maakt het mogelijk om alle beslissingen, wegen, die gegaan moeten worden, lichter te maken en beter te begrijpen, misschien wel in die mate dat anderen bewust een beetje van dat licht opvangen en zich ook goed voelen.

Laten wij nog even over deze verlichting spreken. In andere tijden was het contact met ons moeilijk, met rituelen, zegels, en ondersteuning door aardse meesters verbonden. Nu kan ieder mens met reine intentie deze weg makkelijker belopen.Niet kan jullie daarbij tegenhouden, behalve als jullie bij jezelf angst, twijfel of zoiets, in de weg laten staan. Jullie moeten het alleen waarnemen en aannemen. Jullie mogen erop vertrouwen dat jullie niet alleen zijn. Ik zeg nogmaals: Geen weg, geen probleem, hoeven jullie alleen op te lossen. Wij nemen geen weg bij jullie vandaan. Wij staan klaar, wij kunnen niet voor jullie beslissen en willen dit ook niet, maar wij kunnen helpen. Wij geven jullie de ontbrekende informatie, de nodige kracht, de liefde voor de moed en voor het slagen. Wij effenen jullie veld voor beslissingen. Wij belichten jullie weg en houden het pad voor jullie schoon. En als er soms iets donkers op de weg verschijnt en jullie hindert dan zijn dat meestal eigen demonen die zich nog in jullie bevinden, die jullie met denkkracht hebben geschapen en die misschien al heel lang jullie weg met opgeslagen emoties hebben geplaveid.

Wij helpen jullie om die demonen te zoeken en op te lossen als wij jullie in het licht van herkenning plaatsen. Daardoor lossen zij op en wordt hun energie weer neutraal. Het is als een zeepbel die uiteen spat en dan is er plaats om nieuwe, liefdevolle gedachte elementen te scheppen die als kleine wezens jullie in je leven kunnen begeleiden en vormen.

Wie vele in liefde gedoopte elementen heeft, die het zijn uitmaken dat zwelgt in liefde en vertrouwen, zal elke weg meester worden. Want laten wij niet vergeten: Alles is leven, jullie zijn wezens met vele facetten, met micro-organismen en geestelijke zaken die jullie steeds weer scheppen door jullie gedachten en emoties. Jullie emotionele lichamen en jullie mentale lichamen zitten daar vol mee. Het komt alleen op kwaliteit aan. Wordt een element dat jullie misschien al lang hebben en goed hebben gevoed doordat jullie het in gedachten sterkten, geen aandacht meer gegeven, dan lost het zichzelf op.

Het is toch al goed om positief te denken, iets wat misschien wel weinig aandacht heeft gekregen. Ik zeg dat veel positief, in liefde gedoopt denken, het zijn verandert, het lost angsten op omdat jullie die niet meer voeden omdat dan de liefdevolle gedachten de plaats innemen.

Dat is het nieuwste huiswerk, als jullie zin hebben, een beetje meer met jezelf werken: Let op je gedachten, laat de angstige, bezwarende, negatieve gedachten los en vervang hen door liefdevolle, Goddelijk gevoede gedachten. Dat is geen kleine onderneming omdat in jullie vele onafhankelijke mechanismen werken die hun gang gaan, die erin gesleten zijn zoals een ontbijt in de ochtend dat waarschijnlijk ook steeds hetzelfde ritueel is.

Neem het roer van je dagelijks leven in handen. Doe net alsof je naast jezelf staat en kijk naar je denken en de daaraan gekoppelde emoties. Dat is niet makkelijk, jullie zullen vaak uitglijden. Maar herinner je dat wat jullie nu aanpakken heel belangrijk is voor heldere eigen creaties. Maak misschien briefjes voor op de computer, op de koelkast en bij het bad.

Probeer je gedachten en transformeer hen. En vergis je niet, wij kennen jullie pogingen en helpen jullie daarbij en geven inspiratie. Als jullie daar teveel tijd voor nodig hebben, neem dan een schriftje en noteer je ervaringen daarin. Daarmee vatten jullie je hele zijn daarin samen. Alles in jullie weet nu dat deze veranderingen geen tijdelijke ideeën zijn, zoals jullie die zoveel hebben, maar dat het gaat om een standvastig proces.

Zo animeren jullie de in jullie slapende, vastgelopen zaken, wakker te worden. Ik heb vroeger vaak gezegd, en dat past hier bijzonder goed bij: Jullie zijn meesters van het Zijn, jullie zijn de scheppers, niemand anders!

Laten wij het nog over iets hebben dat vele mensen beweegt en dat meest van Oosterse wijsheden doordrongen is. Er wordt veel over verlichting gesproken, van het loslaten van het aardse, over Goddelijke ervaringen over eenheid en nog veel meer. Wat denken jullie dat verlichting werkelijk is?

De Westelijk georiënteerde mensen kunnen zich niet makkelijk met de Oostelijke weg identificeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor yoga dat vele mensen ter ontspanning gebruiken of om het leven van alledag te effenen. Preciezer bekeken is yoga een verlichtingsinstrument.

Bepaalde lichaamshoudingen met dienovereenkomstige getrainde gedachtecontrole en overpeinzingen van leegte kunnen Samadhi- en verlichtingsmomenten oproepen om heel dicht met het Goddelijke verbonden te zijn.

Maar de meeste westerlingen hebben een andere lichaamsstructuur, men zou kunnen zeggen dat zij van een ander oer-ras afstammen. De genetische indrukken zijn anders uitgelijnd en dat werkt ook op het lichaam in.

Daarmee wil ik niet zeggen dat yoga als het in het westen wordt gedaan geen verlichtingservaringen zou kunnen brengen, daar heb ik niets op tegen.

Ik heb trouwens een andere tip voor verlangens naar verlichting: Ik zou jullie willen aanmoedigen eenvoudige verlichtingsoefeningen in het leven van alledag te proberen, onafhankelijk van lichamelijke handelingen. Het zijn gewoon oefeningen voor geestelijk contact en gedachtecontrole. Laat mij jullie nog een kleine oefening geven die heel eenvoudig is en grote vreugde geeft. Het is een oude oefening die stamt uit de tijden van de Lemuriërs: Ga zitten en neem even tijd voor jezelf en let op je adem. Let dan op je binnenkomende gedachten en wees je van hen bewust. Dat is de grootste uitdaging want gedachten hebben de gewoonte iemand bezig te houden.

Als je erin slaagt om je van hen bewust te zijn zul je bemerken dat er een pauze tussen hen in zit. Deze pauze tussen de gedachtestromen is een diepe leegte, dat is de leegte die ook het grootste deel van het Universum en de tussenruimten van jullie atomen uitmaakt. Het is Goddelijke leegte, het is de leegte der schepping. Als je vaker tijd voor deze oefening neemt, die steeds tussendoor weer doet, – hij helpt trouwens ook bij inslaap problemen – dan duik je dieper in de ruimte der stilte.

Die laat zich dan uitdijen.Hier heb je de kans om gewoon te Zijn, te duiken in de energie van Al Wat Is. Hier kun je bij verder oefenen goede dingen en ideeën uitproberen die ware schepperskracht in zich hebben. De woorden ontbreken om dit nader te beschrijven. Probeer het! Neem deze kracht, deze Goddelijk energie, deze inspiratie mee naar het dagelijks leven. Het zal veranderen omdat jij je Zijn hebt veranderd.

Verlichting is geestelijke verlichting en dat is een proces dat verder en verder gaat en de ervaringen daarbij veranderen zich. Eerst zijn het misschien lichte, heldere momenten van begrijpen wie men is en later zijn het gevoelens van eenheid met Al Wat Is. Dan begint er een nieuw scheppersproces waar je met vreugde aan begint. Tussendoor duiken er fasen op van “alleen maar in de stilte willen zijn”. Verlichting is een voortschrijdend proces waarin jullie je nu bevinden.

Deze verlichting moeten jullie op Aarde brengen en verankeren, daarom zijn jullie hier. Verlicht zijn betekent niet dat jullie automatisch de Aarde verlaten. Jullie zijn hier om de Aarde en de mensen de energie die jullie in je hebben, te schenken en te verankeren.Zo is het.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2011.

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.