KRYON: De Zin om Creatief te Leven

KRYON: De Zin om Creatief te Leven

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 Mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Wat een vreugde om jullie hier te zien. Laat je omarmen, ik wil jullie een stukje Thuis schenken. Een stuk van het gevoel oneindig geliefd te zijn. En dat zijn jullie. Er wordt oneindig van jullie gehouden door jullie dienstverlening om mens te zijn.

Adem diep door en geniet van het diepe gevoel van verbondenheid. Het Een zijn met de allesomvattende liefde die jullie nu doorstroomt. Het is als post van Thuis, als een brief van een wezen dat jullie lang niet gezien en gevoeld hebben en wat jullie diep in je hart dragen.

Geniet van deze energie die nu direct vanuit de bron komt. Leg deze regels even een ogenblik terzijde en duik in de liefde, de oneindige liefde van God. Het is de ongedeelde liefde van God die voorbij de dualiteit in het heilige centrum van dit universum woont.

Probeer bij het verder opnemen van deze boodschap heel hart-gecentreerd te blijven, daar waar het gevoel dat jullie doorstroomt, zijn focus zet. Zoals al vaak beschreven gaat het bij de vele inspanningen erom deze nieuwe energie te benutten voor jullie nieuwe weg met de Aarde, zich te reinigen en te erkennen, en die allesomvattende liefde te leven. Wij begeleiden jullie nu al een aardig tijdje, namelijk sinds de tijd waarop jullie de intentie uitspraken mee de nieuwe energie in te gaan.

Wij zien al jullie pogingen om in helderheid te zijn; om jullie Goddelijkheid te stabiliseren, geen oordeel meer te hebben, niet meer in dualiteit te leven.

Wij zien hoe moeizaam jullie vaak met het ene been drie-dimensionaal leven en met het andere been al in de hogere dimensies verkeren, uitproberen, uitglijden en doelgericht je weg belopen.

Wij merken ook hoe zwaar het soms voor jullie is om overeind te blijven en niet alles weg te gooien. Terzijde: dit is voor jullie ook niet mogelijk. Het is niet mogelijk om je te “ont-liefden.” Jullie hebben voor de allesomvattende liefde gekozen.

Jullie zullen haar steeds meer leven en door je heen laten werken. Zoals het toen was, lang geleden, voor jullie bereidverklaring om deze diepe ervaringen van scheiding  te hebben.

Het is onze taak jullie daarbij te steunen, moed in te spreken om alle hoge energiegolven die de Aarde nu overspoelen en omhullen te verwerken, harten openend, maar ook stabiel te leven.

Deze hoge golven die in intervallen uit ver weg gelegen delen van het universum hierheen komen brengen voor veel mensen ook duidelijke eisen met zich mee.

Deze golven zijn als een spiegel en geven een duwtje voor alle nog openstaande thema’s en gedragingen die gereinigd moeten worden. Wie deze hoge energiegolven als zwaar en drukkend ondervindt heeft reinigings- en noodzaak voor actie. Hoe helderder je bent en jezelf leeft, hoe zaliger deze golven voor jullie aanvoelen en kunnen jullie hen integreren en benutten voor je ontwikkeling.

Wij zullen het vandaag over jullie creativiteit hebben. Deze creativiteit, die uit het tweede chakra komt en die nu door de verenigde chakra’s sterkere hartkwaliteit inhoudt, wil nu geliefd worden.

Deze scheppingskracht is op alles toepasbaar. Zij kan jullie privé helpen om je partnerschap weer creatief te krijgen. Zij kan jullie zakenleven omgooien en weer zinvoller maken. Zij kan jullie andere interesse beleven waardoor jullie genot kunnen hebben. Zij kan ervoor zorgen dat jullie innerlijke reizen en visualisaties een stap verder kunnen komen. Creativiteit kan jullie eten beter verteerbaar maken. Kort gezegd: Creatief leven is Goddelijk leven.

Met GOD het hoogste potentieel op Aarde bereiken, dat kan creativiteit zijn. En creatief te kunnen scheppen betekent ook die dingen, mensen en gebeurtenissen in je leven te trekken die voor jullie passend zijn.

Dat heeft dan ook zeker nog iets met resonantie te maken, wat jullie uitstralen. Als jullie rusten, gelatenheid uitstralen, zal alles ook op die manier je leven binnenkomen.

Als jullie helderheid uitstralen zijn de mensen en de gebeurtenissen die komen, helder en rein. Als jullie liefde, allesomvattende liefde uitstralen, zal liefde, allesomvattende liefde in je leven komen. Dat geldt voor partners, vrienden, collega’s en andere activiteiten. Dat erkennen en om te zetten is het proces waarin jullie je nu bevinden. Creatief leven betekent vol zin leven. Laten wij aannemen dat jullie een werkdag hebben waar jullie niet al te veel plezier in hebben maar wat wel gedaan moet worden, misschien op orders van bovenaf met redenen die jullie onbekend zijn en die misschien wel vuurtorenkwaliteiten zijn. Als het vrijdagavond is zijn jullie blij om deze plek te verlaten en dan ontspannende dingen te gaan doen, op familiebezoek of naar vrienden te gaan.

Hoe zou het zijn als jullie deze arbeidsplaats eens heel rustig vanuit een andere invalshoek zouden bekijken? Ga eens zitten, misschien meteen nu, pak, als je dat wilt, potlood en papier (overigens houdt mijn partnerin ervan als ik tegen jullie spreek en zo praktisch ben) en licht je werkplek eens door.Wat doen jullie daar? Hoe doen jullie het? Met wie doen jullie het? Hoe is de omgeving, jullie collega’s? Wat stoort jullie? Wat verveelt jullie? Wat zouden jullie willen veranderen? Bekijk alles en trek je conclusies wat er veranderd kan worden, hoe alles plezieriger, vrolijker en makkelijker zou kunnen worden. Jullie zijn de smeden van je eigen geluk, zoals jullie mensen dit zo treffend kunnen zeggen.

Jullie bepalen hoe het daar met jullie gaat, niet de anderen. Zoek je vrienden niet uit verlangen om iets anders te doen terwijl jullie weten dat het niet noodzakelijk is om daar te zijn.

Jullie hebben de kans om de vele uren en dagen die jullie daar doorbrengen zo te vormen dat het voor jullie aangenaam is. Niet de anderen die daar werken bepalen hoe het met jullie gaat. Dat zijn jullie alleen. Kijk naar je ergernissen. Wie heeft je pijn gedaan? Waarom? Is het misschien een spiegel? Laat het jullie zien waar jullie nog niet in balans zijn? Meestal is het allemaal terug te brengen tot  veranderend bewustzijn wat uiteindelijk uitmondt in veranderend vertrouwen in God.

Verander deze situatie door creatief doorlichten en veranderen. Als jullie dit in de geest beginnen is het al bijna ingeleid. Dat is een kosmische wet.

Als het dan ook daadwerkelijk gebeurt, dat jullie tijd op de werkplek dan ten einde loopt, dat er veranderingen of misschien wel een verandering van beroep komt, zullen jullie het bij diep doorlichten uitvinden.

En dan zouden jullie je Goddelijke creativiteit het moeten laten regelen. Vraag het je Goddelijke Engel: Wat zijn de volgende stappen? Wat kan ik doen om nieuwe dingen in mijn leven te laten komen? Dat moeten jullie vragen. Misschien communiceren jullie al met je Hoger Zelf of krijgen jullie ideeën door je intuïtie. Jullie zullen opeens weten wat er gedaan moet worden voor een nieuw begin. Dat is Goddelijke creativiteit.

Dat kan naar believen toegepast worden op alle gebieden van je leven. Muzikanten, dichters, schilders en andere creatieven uit alle tijden beschreven het als: De muze heeft mij gekust. Het gaat er in deze spectaculaire tijd om naar je eigen kwaliteiten te leven. Deze kwaliteiten die zich steeds meer openbaren. Bedenk dat jullie hier leven in een veelvoud van incarnaties. Het karma is door de genade van de Schepper opgelost. Jullie werken nu samen met je helpers aan jullie thema’s en lossen oude patronen op en scheppen daarmee ruimte voor nieuwe opgaven in jullie heilig hart.

Jullie wisselen in je leven je aardse kledij, kleden je om, en sluipen in een nieuwe outfit voor nieuwe, eventueel zeer avontuurlijke opgaven die altijd Goddelijk geïnspireerd zijn. En voor jullie steeds herkenbaarder. Jullie weten dat jullie God op een buitenmissie zijn en de opdrachten van je baas heten niet meer opdrachten zonder tegenspraak in de dualiteit verzamelen,maar de fanfare om naar huis terug te keren.

Creatief leven betekent ook van de natuur genieten. Misschien horen jullie tot de mensen voor wie het niet zoveel betekent om in de natuur te zijn. De prachtige wezens van de natuurrijken staan al op jullie te wachten en willen jullie welkom heten.

Ga in het park zitten of bij het water en voel met open hart en/of gesloten ogen en geniet helemaal van deze schepping. Voel de kracht van de elementen en de vaak grappige inspiraties van de natuurwezens, de Elven, de Feeën en de aardbewoners die altijd om jullie heen zijn, of jullie hen nu zien of niet. Zij zijn er altijd.

Open je voor deze werelden. Als jullie moeilijkheden hebben met innerlijk reizen of met meditaties omdat jullie onrustig zijn is de natuur de beste plaats om het opnieuw te proberen.

Hier is de verbinding met het Goddelijke makkelijker te voelen. Zingen jullie graag?  Oh, Kryon, als ik zing loopt iedereen weg. Het klinkt vreselijk. Experimenteer dan met jezelf, probeer je voor de vibrerende tonen te openen. Er zijn wonder-baarlijke concepten om je eigen oertoon te vinden, om onprettig voelen weg te tonen om gewoon langzaam te zoemen of luid te schreeuwen om de eigen innerlijke wereld lucht te geven. Iedereen kan zingen. Zingen is een Goddelijk instrument door je op de vibraties van het Universum af te stemmen. Kunnen jullie niet tekenen of schilderen. Dat stamt zeker uit de jeugd, van school. Misschien hadden jullie niet het geluk leraren met een open hart te hebben die de kracht van het beeldscheppende kenden. Die wisten hoe belangrijk dit ventiel voor de ontwikkeling van een kind is en hoezeer dit vroege oefenen van scheppen het latere leven kan vormen.

Met het schilderen of vormen van structuren zitten jullie in een voortraject van scheppen. Mensen met diep inlevingsgevoel voor vormgeven hebben het makkelijker om innerlijke reizen te maken en zich hun verdere leven te schilderen en creatief vorm te geven.

Kunnen jullie lui zijn?Ik bedoel dat wat andere mensen in je leven zien en hun neus optrekken of er zelfs over klagen? Lui zijn is zeer creatief. Dan heb je de kans om te doen wat je graag wilt. De hemel bekijken, te dromen, je voor te stellen hoe het is om een bij te zijn die van bloesem naar bloesem vliegt. Misschien reis je in een ufo naar Sirius of doe je dit in de eigen lichtlichaam. Of je visualiseert dat je je woning een grote schoonmaakbeurt geeft; of schilder je een beeld van hoe je je chef ertoe brengt je een andere taak te geven.

Het kan ook ondersteunend werken als jullie je in Goddelijk licht hullen. Dat is geen manipulatie, maar het helpt ook om Goddelijk te handelen. Wat het ook moge zijn.

En dan zijn er nog de diepe hartwonden waarover ik al zo vaak sprak. Heb de moed om deze nog niet geleefde, zeer begeerde, misschien diep begraven hartwonden naar boven te halen, te belichten en wegen te scheppen om hen om te zetten. Misschien is het nu het juiste tijdraam?

Ik wil jullie opmonteren om creatief en vrolijk te leven. Dat betekent: vanuit het hart te leven.Doe alles wat je wilt doen of waartoe je je verplicht voelt vanuit je hart, vanuit het gevoel dat alles van GOD komt, alles GOD is. Ook dat wat dualistisch gezien donker en ontoereikend schijnt. Alle mensen zijn Goddelijke vonken die quasi in de buitendienst leven en soms een zeer zware opdracht hebben uitgekozen.

Op die manier bekeken krijgt alles een Goddelijke glans, nietwaar?

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Ontvangen in mei 2007 door Barbara Bessen. Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.