Kryon: De Zoektocht naar Liefde

Kryon: De Zoektocht naar Liefde

4 oktober 2017 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

De vraag waarom wij nu – en zowiezo – op Aarde zijn heeft ons allen steeds en steeds weer bezig gehouden. Wij keken naar binnen, dachten na en mediteerden, kregen geestelijke inspiratie en boodschappen en gingen onze weg van het ontwaken. En wij zitten er nog steeds middenin. Wij hebben veel gelezen, geleerd, en geoefend in het helen. Vele dingen begrijpen wij, andere dingen zeker niet en wij stelden vast dat het vele lezen ons uiteindelijk niet in de hemel zal brengen…… ik moet glimlachen want al deze dingen laat ik ook in mijzelf de revue passeren omdat ik, net als iedereen, ook op deze weg ben.

Ik zou er boeken over kunnen schrijven hoe het mij op deze weg is vergaan, Soms ging het goed, soms slechter, soms euforisch als ik weer een een herkenning kreeg of een spirituele stap maakte.

Wij probeerden steeds weer om ons interdimensionale been, zoals Kryon dit zo graag beschrijft, sterker te maken zodat wij beter met de dualiteit om kunnen gaan.

Als wij hier in Duitsland onze blik richten op de onlangs gehouden verkiezingen zijn wij ontzet, zelfs geschrokken, of zien wij de situatie met een interdimensionale blik die ons vertelt: Het heeft allemaal zijn eigen zin. En de verkiezing toont aan hoe het er in vele mensen uit ziet: onzeker, geïrriteerd door de situatie in de wereld en misschien ook wat nadenkend over de capriolen van het weer of bitter gestemd over de wereld der politiek.

Wij hebben vele zaken niet in de hand, wij kunnen hen niet direct beïnvloeden. Maar wij kunnen onszelf beïnvloeden. Wij kunnen zien wat wij denken over wie en wat ons beïnvloedt en hoe dit op ons en het veld om ons heen zijn uitwerkingen heeft. Wij hebben door onze gedachten, door gevoelens en de daarop volgende handelingen de kans en ook de macht om iets te veranderen.

Dit hebben wij al vaak gelezen in de mooie boeken die over dit onderwerp verschijnen of hebben deze werkwijze al verbluft in onszelf vastgesteld. Maar zetten wij dit weten bewust in onszelf om? Kryon vertelde het in een seminar heel treffend: “Wie heeft jullie verteld dat het leven hier en de daarmee verbonden – ook eigen – veranderingen makkelijk zijn?”

Hmm, niemand. Wat wij zoeken is vrede, compassie en liefde. Dat vinden wij allemaal in onszelf. Ik heb Kryon verzocht over dit onderwerp nog eens te spreken. Ik bedoel: men kan het niet vaak genoeg horen en voelen of…..

Ik wens jullie allen een heerlijke oktober. Voor mij is deze maand een van de mooisten. Hij moedigt aan tot genieten, overdenken, tot ruiken en met de schoenen door de bladeren te ritselen. De herfst vordert hier in het noorden al behoorlijk.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon: De zoektocht naar Liefde

Hartelijke groeten, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en jullie bode.

Weer kom ik bij jullie langs, maar ben ik eigenlijk niet altijd bij jullie? Laten wij nog een beetje inschuiven waardoor jullie beter kunnen voelen wat ik voor jullie meebreng. Ja, het klopt, het is Liefde die ik bij mij heb. Die is in mij, omgeeft mij op dezelfde manier waarop dit bij jullie het geval is. Maar liefde is niet iets dat men bereiken kan als men zich daarop toelegt. Ik zie pas ontwaakte mensen vaak veel doen om deze liefde te krijgen.

Jullie hoeven niets te doen… jullie Zijn Liefde. Jullie zijn uit Liefde gemaakt, waaruit anders? Liefde is alles wat er is. Soms is Liefde verdekt, men kan het niet zien, omdat Liefde dan een donker kleed draagt.

In de kern van elke schepping is er Liefde, het elixer, waaruit alles IS! Ik zou die graag in jullie brengen. Ik zou graag willen dat jullie deze Liefde op dit moment in jezelf voelen. Daarvoor kom ik nog een stukje dichterbij en leg een hand op jullie hart.

Kunnen jullie deze aanraking voelen? Wat er nu nog gedaan moet worden? Niets. Geniet gewoon van onze verbinding. Lees deze boodschap vaker als jullie weer het slachtoffer zijn van een aanval van het ego, jullie persoonlijkheid, dat alles probeert om jullie op het hart te drukken wat de mens nodig heeft om in Liefde te zijn. Boeken spreken over zo en zoveel stappen, mensen ontwrichten zich om tot ontspanning te komen, anderen eten niets, om in het Veld van leegte te geraken en weer anderen volgen een therapie bij anderen om zich te transformeren en leeg te maken.

Maar eigenlijk is het veel makkelijker. Verbind je gewoon met Liefde. Die is de beste therapeut en lost vaak in seconden dingen op. Wees open voor de Liefde en verbind je met de geestelijke instanties waarvan ik er ook een ben. Wij zijn geestelijke helpende handen.

Wat ik ben? Een wezen dat niet op Aarde incarneert en zich van zichzelf volledig bewust is. Ik ben een scheppingsaspect dat er op uittrok vanuit een melkwegstelsel dat niet meer bestaat (Quadril 5, Henk) om te dienen. Andere wezens berichten brengen, dat is de functie van een bode en ook om de Liefde te laten herinneren.

Daarom leggen wij in de seminars en ook hier in deze boodschap, de hand op jullie harten. Daar, in de hogere, heilige harten is de Goddelijke Vonk bij iedereen en die wordt door een verbinding met ons vergemakkelijkt, geactiveerd, begint te gloeien.

Bij jullie uit zich dit waarschijnlijk door een gevoel van welbevinden. Sluit gewoon even je ogen en geniet. Neem de tijd, wat er in jullie ogen ook op je staat te wachten. Het zal wachten en jullie bepalen wat er wanneer gebeurt.

Bevind je steeds weer in deze Liefde die in jullie woont. Hetgeen zich daar bevindt is het vlammetje van de Oerbron. Deze Bron van Alles wat Is verlangt niets van jullie. Zij geeft geen opgaven of opdrachten die jullie moeten vervullen en stelt geen voorwaarden omdat zij jullie neemt zoals jullie zijn.

Misschien met gekleurde haren, met een wondje aan je vinger, met energie van strijd om je heen, met alcoholmisbruik, met verslavingsverschijnselen, met treurnis over een verlies van een dierbare, met woede in je buik over belevenissen met je chef of je schoonmoeder en, en, en…..

De Liefde geeft geen waardeoordeel, zij IS gewoon. In deze Liefde zijn is het Doel van alle levende wezens hier in de dualiteit. Deze weg naar het doel is als een drijfveer die steeds weer en weer geactiveerd wordt.

Wat jullie ook in je leven hebben gedaan, het had steeds het Doel van Volkomenheid en had ook enkele schijnbare verkeerde wegen in zich.

Jullie willen volkomen zijn en jullie voel(d)en je als niet volkomen, als een afgescheiden deel dat onwaardig is en niet in staat om deze gunst van de Liefde te ontvangen. Waarom? Omdat men jullie dit vertelde en omdat dit in het veld  dat de mensen voedt, is opgeslagen, omdat jullie voorouders je dit doorgaven en omdat jullie ouders je dit misschien voor leefden.

Nu staan jullie hier, of jullie nu jong of oud van jaren zijn en kloppen op de deur van de Liefde.

Voel in jezelf en vraag jezelf af: Ben ik nu bereid om de deur nog verder te openen om mij door de Liefde nog verder te laten omhelzen, zonder Hoe en Waarom? Dit zou met zich mee kunnen brengen dat jullie enkele dingen in je leven niet meer willen doen. Misschien zijn jullie al lange tijd op de weg om de Liefde te zoeken en vonden jullie een druppeltje waaraan jullie je kunnen laven.

Wat met zich meebracht dat er veranderingen in jullie levensplan kwamen. Hoe het ook zij, het is nooit te laat om los te laten en je over te geven.

Liefde vraagt en eist niets, zij IS gewoon. Voel nu, op dit moment, de rust, de gelatenheid, de vreugde in jullie harten en merk hoe dit attribuut van de Liefde zich uitbreidt tot een gevoel van: “Alles is Goed zoals het is!”

Hoe vaker jullie deze verbinding hebben voelen jullie hoe je jezelf uitbreidt, hoe jullie groter worden en als het ware Alles waren. Alsof jullie de stoel of de sofa waren, waarop jullie zitten in de kamer, thuis of in de tuin.

Waar jullie je aandacht ook aan schenken, is plotseling niet meer van jullie gescheiden. Het is EEN met jullie. Zoals de schepping is, zo zijn jullie…. namelijk ALLES.

Ik toon en beschrijf jullie met deze woorden jullie toekomst. De prachtige energie die de Aarde steeds meer doorstroomt, vervult jullie en maakt van jullie een Liefdesfakkel.

Vertrouw de kracht van de Liefde, vertrouw mijn hand die liefde op jullie projecteert en die zich met die van jullie verbindt.

Ik ben een van de vele helpers, een verlengde arm, een hogere scheppersinstantie. Ik bereid voor jullie onder andere de weg naar huis, de weg naar de Liefde.

En als jullie weer je dagelijkse werk oppakken, herinner je dan het gevoel van Liefde dat jullie nu voelen. Liefde heeft vele facetten, probeer je gevoel niet te bezwaren en vergelijk jezelf niet met anderen. Dat zou dan weer een activiteit vanuit het verstand zijn.

Liefde laat zich niet catalogiseren. Met elke verbinding met mij en jullie ware Zijn komen jullie een stukje dichterbij Huis. En vergeet niet, jullie kunnen alle koffers en handbagage achterlaten.

Alles is daar al, in het Veld van Eenheid dat jullie zojuist hebben betreden, niet nodig, het is decoratie van het fysieke niveau. Laat je gewoon voortdrijven, de Liefde weet wat jullie hier op het fysieke niveau nodig hebben. Liefde zal ervoor zorgen dat het er is als jullie het nodig hebben.

Geef je over en vertrouw. Meer valt er niet te doen!

Zo is het!

Ik ben in diepe Liefde en Verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in oktober 2017. Deze tekst van vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.