Kryon: Een Cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: Een Cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

2 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – de Bron van alle Zijn. Deel 22.

De andere kant van de sluier – Deel 3.

Mensen die zich door een ongeval of een zeer plotselinge dood opeens aan de andere zijde bevinden, nemen vaak lange tijd helemaal niet waar dat zij geen fysiek lichaam meer hebben. Dit gebeurt vaker dan jullie denken. De gebieden die dicht bij de Aarde zijn worden gevuld met zielendelen die verder aan het leven willen deelnemen en niet merken dat hun eigen leven in deze vorm al voorbij is. Hun activiteiten herhalen zich en vaak zijn zij daardoor treurig, geïrriteerd, ontgoocheld en werkelijk vastgelopen.

Dan is er ook iets als een algemene amnesie. (vergeten) Daarom roep ik iedere lezer op om zich met dit gebied vertrouwd te maken. Hoe meer jullie fijnstoffelijk kunnen zien en voelen hoe meer jullie zullen vaststellen dat er oorden zijn met meerdere manieren van leven, bij jullie thuis en bij bezoeken of op reis.

Zij zijn nog bewoond door gestorvenen die de weg naar het Licht nog niet hebben gevonden. Wat kun je doen? Ik heb dit al vaak gezegd en wil het vandaag uitvoeriger beschrijven.

Als jullie je aangesproken voelen, gebruik het dan. Als dit niet zo is zal de tijd komen waarop jullie weten dat het nu gedaan moet worden.

Zo kunnen jullie helpen: Als jullie ergens onvrije zielendelen tegenkomen sluit dan je ogen. Meestal zijn het oorden waarvan men zegt: “Het spookt hier.” Soms spoken de gestorvenen niet maar delen die heel goed weten wat zij doen. Zij houden zich in de duale systemen van de onderste gebieden op en maken plezier of willen mensen onzeker maken.

Probeer waar te nemen wie zich daar bevindt. Vertrouw op wat je ziet. Het kunnen mensen zijn die eruit zien als in de middeleeuwen of uit een nog vroegere tijd. Zolang hebben zij zich daar gevangen gehouden. Bouw nu met je voorstellingsvermogen een lichttrap op en verzoek twee lichtwezens om de zoekenden in ontvangst te nemen.

Spreek deze mensen nu luid of in de geest krachtig aan en verklaar in het kort wat hun is overkomen. Het kan wat langer duren voordat het gebied is opgeklaard.

Misschien moeten jullie je verzoek aan deze mensen om naar het Licht te gaan, herhalen. Als het jullie niet lukt om hen allemaal te bewegen de trap op te gaan, maak je dan geen zorgen, een andere ontwaakte zal jullie dienstverlening verder uitvoeren.

Jullie kunnen niets verkeerd doen als jullie je hart volgen. Deze dienstverlening is zeer belangrijk. Er zijn ook mensen die bewust uit hun lichaam treden en deze gebieden reizend doortrekken en de zielendelen daar begeleiden naar waar hun geloofsvoorstellingen ontspruiten.

Jullie geestelijke helpers die aan de trap staan doen dit ook. Het kan ook gebeuren dat jullie eigen delen tegenkomen. Dat zijn vrijstaande delen van het zijn die wellicht tijdens een trauma van jullie gescheiden zijn en niet weer naar jullie terug zijn gekomen.

Als de Aarde haar veranderingen voltrokken heeft zullen deze bereiken om de Aarde heen, langzaam oplossen. De zielen die hun weg verder in de dualiteit willen gaan zullen een andere leerplaneet vinden. De Aarde zal naar haar hogere gebieden teruggaan. De mensen die met haar meegaan zullen deze manier van overgaan niet meer kiezen. Als zij gaan, weten zij waar hun plaats is. En zij maken zich geen illusies meer over het leven na de overgang. Voor hen is het werkelijk een dimensiewissel die zij in volle vreugde, dankbaarheid en met Goddelijk weten voltrekken.

Het is voor elk van jullie mogelijk om contact op te nemen met degenen aan de andere kant als jullie dit willen en als degene die is overgegaan het daarmee eens is. Meestal is het zo dat zij al kort na de overgang de oude incarnatie zijn vergeten en zich met de beslommeringen aldaar bezighouden. Met name degenen die bewust gewisseld hebben. Het leven op Aarde was als een droom waaruit zij nu ontwaakt zijn.

De achtergeblevenen denken vaak dat het met de overledenen niet goed gaat, omdat die op Aarde heeft geleden. Met name een voorgaand ongeval laat dit gevoel opkomen. Maar alleen hoe de mens hier over het leven na de dood dacht, hoever hij als ziel was ontwikkeld, bepaalt in welk gebied hij daar komt.

Als ik van geloofsterritoria spreek, van gebieden, waarin een gestructureerde overtuiging over leven en dood wordt geleefd, dan betekent dit niet dat het daar vreemd aan toegaat. Het is net zo als hier op Aarde. Wie bewust is zal dat vinden wat wij jullie hier al mogen vertellen: een leven in vrijheid, ongebonden en niet dogmatisch voorgeschreven.

Toch is elk gebied aan de andere kant van de sluier aan haar eigen regels gebonden. Anders is er geen ontwikkeling mogelijk. Niet alle mensen kunnen door, het haalde eerdere ervaringen op hun eigen “speelplan Aarde” aansluiten. Men kan het systeem ook door ervaringen op de gebieden aan de andere kant van de sluier doorlopen, andere planeten opzoeken en daar leren.

Omdat jullie het duale systeem niet alleen bereizen maar een fragment van een groter geheel zijn, zullen jullie je volgende stappen altijd met de groep en je Hoger Zelf afstemmen. Pas als jullie alle kringlopen hebben doorlopen zullen jullie het duale systeem gezamenlijk als een geheel weer verlaten.

Enkelen van jullie zijn in hun structuur alweer compleet. Jullie zijn het deel waar de anderen zich mee zullen verenigen hoewel het kan zijn dat zij al in de vijfde dimensie waren en daar op de anderen wachten. Deze vereniging geschiedt in het energetisch gebied. Jullie delen komen nu in deze incarnatie weer samen. Dit beschrijf ik uitvoeriger in andere boeken. Jullie bevinden je in het interssantste tijdraam omdat jullie nu de mogelijk voor de thuisreis wordt aangeboden. Jullie hebben het ticket naar huis in je zak.

Misschien besluit de groep om de kant van de sluier nog eenmaal te wisselen om verder te dienen want vele oude zielen zijn nu voor de volgende stappen op Aarde nodig. Dat beslissen jullie op hoger niveau.

De mens die hier leeft is een Goddelijke kern met ervarings-lagen uit oude en het huidige leven. Jullie komen dus nooit helemaal rein en onbeïnvloed op Aarde. Jullie hebben je pakketje op de schouders, hebben je familie uitgezocht die jullie aansprak en wat jullie nodig hadden voor de ervaringen die jullie hier willen hebben.

Door deze keuze hebben jullie de grondsteen voor de ervaringen met je familie, je levensinstellingen, je vrienden, je houding in gezelschap enz. gelegd. Dit is niet toevallig gebeurd maar het is door jullie gepland. Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen omdat jullie er nog steeds naar neigen om anderen de schuld te geven van jullie ongeluk of jullie lot. Jullie waren het zelf, die dit hebben geschapen.

Ik wens jullie veel plezier met KRYON!

Jullie Barbara Bessen