Kryon: Een Cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: Een Cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 mei 2014 – Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 23

De andere kant van de sluier – Deel 4

Als jullie de Aarde verlaten scheiden jullie delen zich van elkaar. Het aardse lichaam zal zich op zijn functies instellen en zich weer met de Aarde verenigen. Jullie energetische delen, dit zijn jullie Goddelijke kern en een deel van jullie persoonlijkheidszelf met de geleerde patronen en ervaringen, verlaten de Aarde.

Enkele lichamen van het hele lichaamssysteem lossen op en andere verenigen zich met de je kern. De graad waarop jullie zijn ontwaakt bepaalt welk gebied bij jullie past. Daar ga je naartoe. Want daar hebben jullie de mogelijkheid om je uit je geloofsgebieden te bevrijden. Daarna brengt men zichzelf naar andere gebieden.

Als jullie al vrij van illusies zijn leggen jullie je nog niet afgelegde ervaringen bewust naast je, als een pakketje dat weer wordt afgehaald. Bij de volgende aarde-ervaring, die jullie met een team van helpers goed plannen, nemen jullie dit pakketje weer mee. Misschien is er in de tussentijd ook nog wat aan gewerkt zodat het een beetje lichter is geworden. Dat is heel eenvoudig de kringloop van de aarde-ervaringen beschreven.

Begrijp het alsjeblieft zo dat dit hele aardse speelplan zoiets is als een verslavend makende reis in jullie bestaan buiten de Bron. Jullie hebben de drang om steeds weer op een nieuwe levensreis te gaan om jezelf verder te ervaren. Bij binnenkomst in dit duale systeem werden jullie op alle mogelijkheden gewezen, ook op het feit dat jullie de vergetelheid ingaan.

“Nee, nee”,  hebben jullie gezegd, “Dat gebeurt mij niet”. Nou, weten jullie nu weer wie jullie werkelijk zijn? Nee, jullie weten het nog steeds niet. Wees niet bedroefd, de nieuwe energie, die stroomt terwijl jullie dit lezen, helpt jullie om de sluier steeds verder op te tillen.

En ooit zeggen jullie: “Dat kan toch niet waar zijn, ik heb helemaal niet geweten wie ik ben. Ik ben misleid en heb mij vergist als een kleine ijsbeer die in het eeuwige ijs van de illusie naar zijn moeder zoekt.” Ja, dat zijn jullie. Maar vergis je niet, jullie waren onderweg in dienst van de Bron. En dat is een troost, nietwaar?

De aardse pijnen die mensen doorstaan als iemand overlijdt, moeten uitgeweend worden omdat het zich anders vastzet en opgeslagen wordt. Huil, als jullie bedroefd zijn want jullie bedroefdheid en verdriet moeten losgelaten worden.

Het gaat in de transformatietijd om het reinigen van vastgezette emoties. Misschien hebben jullie ook nog een pijnpatroon door doodervaringen in je. Dat kan een eigen dood uit een vroeger leven zijn maar ook over de dood van een ander in dit leven zijn.

Kijk voor jezelf eens naar het thema dood. Hoe staan jullie tegenover de overgang? Hoe hebben jullie de dood ervaren?

Als er nog iets uit oude levens is, neem dan het blauwe zwaard van Kracht en snij alles wat er nog is dan met reine intentie weg. Zoals al vaker is gezegd is het niet nodig om minutieus alle oude levens op patronen en ervaringen te doorzoeken.

Kijk naar mogelijke thema’s die zulke zaken in zich hebben, belicht hen en beetje en neem dan met reine intentie het zwaard en los het oude allemaal op. Meer hoeven jullie niet te doen. Er kunnen enkele mensen zijn die dit niet willen geloven want er werd in de laatste honderden jaren toch geschreven wat men moet doen om oude dingen kwijt te raken. Jullie noemen het psychologische arbeid. Als jullie toch hulp van buitenaf willen, zoek dan een nieuwe tijds energiewerker of een lichttherapeut op die voor jullie met het zwaard zwaait, misschien met hulp van aartsengel Michael. Ik kan het ook heel goed, maar men moet het wel vragen!

De dood is een overgang waar jullie nu niet bang meer voor hoeven te zijn. Denk na over dit thema en maak je ervan los. Dan kunnen jullie ook anderen behulpzaam zijn. Dat dient uiteindelijk de Aarde ook weer.

Als de dood jullie geen angst meer aanjaagt hebben jullie een grote stap gemaakt. Wat blijft er nog over? De angst om niet geliefd te zijn? De angst om geen dak boven je hoofd te hebben of geen eten te hebben? Klopt dit? Dat houdt jullie nog bezig.

Als jullie je Goddelijke vonk steeds meer openen zullen ook deze angsten verdwijnen. Zou het niet mooi zijn als jullie geen zorgen meer hebben omdat jullie weten dat jullie met je Hoger Zelf en de Bron, het Goddelijke veld nauw verbonden zijn en er voor jullie wordt gezorgd en er niets kan gebeuren? Zou dit niet veel makkelijker leven? Het is mijn wens om jullie daar dichter bij te brengen. Maar wij hebben nog een beetje tijd, nietwaar?

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen