Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2 – Deel 13

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2 – Deel 13

gechanneld door Barbara Bessen

14 maart 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. – Deel 13.

Daarmee desillusioneer ik misschien enkele lezers want dit boek zal ook door pas ontwaakten gelezen worden die vers op de nieuwe weg van de Aarde lopen. Mijn opdracht voor de huidige mensheid, en ik had al eerder vele opdrachten, is, naar herkenning te leiden: Herken dat jullie God zijn en leeft dit ook!

Ik heb dit Godsthema bewust kort gehouden. Het is niet mijn doel om diep in het verleden te duiken. Ik zou willen dat jullie hier meer tijd aan besteden. Leef in het Hier en Nu, laat het oude los. Het beste zou zijn als jullie alles loslaten wat jullie over de geschiedenis van de Aarde hebben geleerd. Binnenkort zullen jullie geschiedschrijvers heel wat moeten herschrijven. Denken jullie niet?

Ik wil ook zeggen dat het verleden zoals jullie dit beschrijven eigenlijk helemaal niet bestaat. Alle ervaringen die jullie in andere levens hebben, gebeuren nu. Jullie leven misschien in de Middeleeuwen en gaan dan terug naar de neutrale zone waar er geen tijd bestaat.

Dan keren jullie weer terug naar de Aarde in een ander tijdraam. Door de herkenningen die jullie nu hebben, door het loslaten van jullie oude patronen, veranderen jullie de andere levens. Begrijpen jullie dit? Dit zorgt voor een heling op vele niveaus en draagt bij aan de neutralisering van de Aarde die zich als basis ter beschikking stelt. Interessant, nietwaar?

Een oefening voor jullie.

Ik neem jullie nu bij de hand en leid jullie naar een weide. (In het eerste boek van deze cursus vinden jullie een uitvoerige handleiding voor gevisualiseerde reizen als jullie daarbij nog moeilijkheden ondervinden).

Neen deze weide waar en kijk ook in jezelf hoe je daarop staat. Strijk over je lichaam en voel wat je draagt. Kijk op de weide een beetje om je heen. Zijn er bomen? Struiken? Horen jullie de vogels kwetteren? Ga helemaal in dat gevoel en wees gewoon daar!

Dan kijken jullie naar voren en zien een wezen. Het is de meester Jezus. Hij komt naar je toe en wil jullie begroeten. Hij treft jullie hier om een paar vragen op te helderen die jullie over religies hebben. Stel je vragen. Als jullie die niet hebben geniet dan van de liefdevolle energie die hij in jullie harten laat stromen.

Als jullie een andere stichter van een religie of een heilige willen ontmoeten, spreek dan die reine intentie uit en laat het op deze weide gewoon gebeuren.

Verdere oefeningen.

Ik weet dat het thema religie vele mensen zeer beweegt. Enerzijds omdat zij zelf religieus betrokken zijn, anderzijds omdat zij in de familie of vriendenkring daarmee worden geconfronteerd.

Als jullie naar het Nabije Oosten of naar jullie buitenlandse buren kijken, ervaren jullie welke dogma’s er door de religies zijn ontworpen, geëist en ook nageleefd worden.

Als jullie alle vragen met betrekking tot dit thema hebben opgelost, beveel ik aan om hen los te laten.

Hoe zou het zijn als jullie in plaats daarvan het thema vrijheid plaatsen? Wees je er altijd van bewust dat als je merkt dat religieuze dogma’s je handelen beïnvloeden, je onvrij handelt. Probeer dan om het oude denken opzij te schuiven en neutraal te handelen. Dat vergt zeker enige oefening, maar jullie zullen het redden. Vraag mij gerust om steun.

God is in jullie, de Goddelijke Geest is nergens anders. Jullie zijn het. Ik wil jullie zeggen dat ik graag met jullie samen ben, ook als jullie eerst nog in conventionele religies willen leven!

Als jullie deze Goddelijke weg verder belopen zal het medegevoel in jullie sterker groeien.

Ik wil jullie verzoeken om alle mensen die in jullie omgeving of verder zijn, direct of energetisch in liefde te hullen als zij hun weg naar de religieuze vrijheid nog niet kunnen gaan. Ook dat is geëerd en geliefd. Jullie zouden ook niet moeten oordelen of zelfs gaan missioneren. Alles is in de rivier en de Nieuwe Weg van de Aarde zal voor steeds meer mensen realiteit worden. Velen zullen de zinloosheid van oorlogen erkennen. Nu heeft het zijn tijd nodig. Zendt intussen jullie licht en liefde naar degenen die niet ontwaakt zijn.

Barbara’s persoonlijke ervaringen.

Ik heb voor mijzelf in deze incarnatie vrijheid van religies uitgekozen. Ik ben zonder belijdenis opgegroeid. Toch heb ik in de loop der jaren enige incarnaties gezien waarin ik zeer belijdenisgebonden leefde, ook uiterst extreem, soms zelfs zeer verbeten.

Ik heb de ervaring gehad dat ik dat ik zei dat ik van God los was terwijl ik zeer teleurgesteld in hem was. Ik zag mijzelf echter ook in verschillende levens als verkondiger van het Woord Gods.

Vaak ook met een slecht einde: Ik werd verbrand, gestenigd, kaal geschoren. Ik heb dit allemaal losgelaten, hoop ik. Toch kwam het steeds weer in mijn gedachten als ik voor een grote groep stond en moest spreken. Nu voel ik mij vrij en ook grote groepen mensen die Kryon willen horen, jagen mij geen angst meer aan. Maar wie weet wat er in de komende jaren nog aan opgeslagen ervaringen naar boven komt? Maar ik ben er zeker van: Kryon helpt!

Ik wens jullie veel plezier met KRYON!

Jullie Barbara Bessen