Kryon: De Goddelijke Weg / 35

Kryon: Een cursus in Liefde, Boek 2
De Goddelijke Weg 35

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest. De Bron van alle Zijn.

Een cursus in zelfliefde – deel 5

Waarom dit hoofdstuk: een cursus in zelfliefde heet?  Dat, wat ik eerder vertelde, is een goede mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen dat jullie veelvoudige en geniaal ontworpen Goddelijke vormgevingen zijn. Is dit alleen al geen grond genoeg om jezelf eens heel liefdevol bij de arm te nemen?

Als jij je op die manier dichter met jezelf bezighoudt, (h)erken jij jezelf. Je begrijpt jouw manier van handelen en jouw angsten beter. Je hebt de kans om jouw oude computerprogramma te verwijderen en nieuwe data in te lezen die luiden: “Ik Ben Liefde.”Dit is voldoende. Dit komt bij jouw cellen aan. Jij bent de baas van jouw systemen. Jij bepaalt hoe het met jou verder gaat.

Jij bent de God in jou. Jij vormt dagelijks jouw aard, jouw karakter, opnieuw.Neem jezelf zoals je nu bent en vorm jezelf in liefde en met liefde van jouw Goddelijke kern zoals jij dit zelf wilt. In de verbinding met het Hogere Wezen dat jullie werkelijk zijn, kan een waarachtig Goddelijk Zijn ontstaan.

Stel je dit beeld voor: gezamenlijk vormen jullie jouw lichaam, jouw aardse voertuig, dat dan Goddelijk gestuurd het paradijs op Aarde leeft. Klinkt dit te hoog gegrepen voor jou? Dan heb jij nog steeds niet begrepen in wat voor bijzondere tijd jij bent geïncarneerd.

Ik wil graag nog over een bijzonder aspect van Genade spreken. Maar eerst: Wat is Genade en hoe krijgt men die? Genade is iets dat men niet kan vragen, Genade komt gewoon.

Genade is een geschenk uit de Goddelijke Eenheid dat jij ervaart als je weer een stap verder bent gekomen. Ook is Genade er niet opeens als je het verwacht, het komt onverhoopt. Het is een aspect van God dat jou wordt geschonken.

Misschien ook wel zonder dat jij daarvan een reden kent. Een belangrijk deel van Genade is het vergeven. Hoe zal ik dit uitleggen?

Ik probeer je een voorbeeld te geven: Als je aan iemand een hekel hebt omdat hij jouw heeft verwond en er dan plotseling een gevoel in jou ontstaat dat jij hem kunt vergeven, dan is dat Genade. Een deel in jou heeft losgelaten en jouw Gouden Engel heeft dan de oude banden doorgesneden zodat de liefde weer in deze relatie kan stromen. Dit is een handeling van Genade. Als je nu alle relaties bekijkt die jou nu nog steeds op die manier bezighouden, heb je nu de mogelijkheid om hen in balans te brengen.

Dit kan de relatie met jouw chef zijn die jou in jouw ogen niet eerlijk heeft behandeld, of die met jouw partner die schijnbaar jouw liefde niet waard is omdat hij/zij jou bedriegt. Je kunt nu door de Gouden Golf een algemene amnestie (kwijtschelden van schuld) toepassen. Allen die jou pijn gedaan hebben kun je de mogelijkheid geven om jouw liefde te ervaren. In dit proces zal zeker de Genade naar jou toekomen en de banden doorsnijden zodat de Goddelijke Liefde weer kan stromen. Dat, wat daarbij gebeurt, noemen jullie Vergeving.

Jij kunt deze mensen weer in de ogen kijken en wat er geweest is, is in balans gebracht, weer vereffend. Vaak gaan zulke ontmoetingen ook terug naar oude levens. De genade van het vergeven lost dan ook de oude verwikkelingen op.

Dit is het fenomeen van de nieuwe energie, hij vereffent oude ervaringen, ook al zijn die voor beide partijen nog zo pijnlijk. Zelfs van incarnatie op incarnatie terugkerende strijdpunten kunnen op deze manier opgelost worden. Is dit niet werkelijk een tijdperk vol wonderen? Zij gebeuren alleen door jou!

Jij bent de schepper van de wonderen die in jouw leven komen. Heet deze genade met geduld en liefde welkom!

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie

Barbara Bessen