Kryon: Een reis naar Atlantis

Kryon: Een reis naar Atlantis

Gechanneld door: Barbara Bessen

21 oktober 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wat zou een reis naar het verleden van de Aarde zijn zonder een bezoek aan Atlantis?

Afgemeten aan de lange geschiedenis van deze planeet omvat dit alleen maar een korte tijdspanne.Maar Atlantis is voor de huidige mensheid van groot belang.

Zoals jullie al hebben ervaren is de Aarde een wezen met verscheidene lichamen, net zoals jullie. In de lagere, fijnstoffelijke lichamen van Gia zijn al haar ervaringen opgeslagen. Zij zitten overigens ook in het massabewustzijn van de mensheid, in de morfogenetische velden ingeprogrammeerd.

Dit betekent dat alle activiteiten en ervaringen van de mensen vandaag door de atlantische imprints worden beïnvloed. Atlantis, zo zou men het ook kunnen zeggen, leeft nog steeds in de geest, beïnvloedt de handelwijzen van de mensen en vermindert daardoor haar vrije ontwikkeling.

Dit te helen is overigens het hoofddoel, als wij met jullie werken. Wij geestelijke helpers willen jullie vertellen dat het belangrijk is om vrij te beslissen. En hoe kunnen jullie vrij beslissen als jullie onder andere altijd nog beïnvloed zijn door wat er in oude tijden gebeurde en niet altijd in liefde was?

Daarmee wil ik niet zeggen dat alles wat in Atlantis gebeurde, liefdeloos en ruw was. Nee, Atlantis doorliep verschillende ontwikkelingsfasen die afhankelijk waren van de ontwikkeling van de mensheid die ook weer door het vechten en de machtstructuren van andere rassen en door inmenging van buitenaardse rassen werd beïnvloed.

De Atlantiers stamden af van een ander volk dan de Lemuriers. Hun grondgenetica kwam van de Pleiaden. Dit sterrenstelsel tekent een veelvoudig zaaien uit. Op de enkele planeten bestaan zeer verschillende levensvormen met verschillende instellingen ten op zichte van goed en kwaad en macht. De allesomvattende liefde wordt niet op alle planeten als hoogste goed gezien.

Ik breng dit niet als oordeel, alleen als informatie.Mijn verzoek aan jullie is: Probeer al deze berichten neutraal op te nemen. De beoordeling wordt toch al gedragen door hetgeen jullie in je lichaamsysteen hebben opgeslagen. De grond is, dat jullie in Atlantis veel hebben beleefd en dit waarschijnlijk niet hebben verwerkt.

De meesten van jullie, lieve vrienden, waren vaak in Atlantis geïncarneerd en veel van jullie beleefden de baanbrekende ondergang. Haal diep adem omdat het kan zijn omdat jullie nu ergens een pijn of een druk in je lichaam ervaren.

Alles is diep in je lichaam opgeslagen en maakt zich pas kenbaar als de herinnering daaraan wakker wordt.En dit is nu mogelijkerwijs het geval.

Atlantis drukt in deze tijd op vele mensen. Niet alleen door wat met zelf ervoer maar ook door de ervaringen die in het massabewustzijn zijn opgeslagen.

Vele mensen, ik bedoel met name de oude zielen, worden nu aan deze tijd in Atlantis herinnerd omdat jullie je nu in een soortgelijke fase bevinden.

„Alles of niets” zou het motto kunnen zijn dat nu is opgeroepen. Er is moed voor nodig om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Wij spraken al over het misbruiken van Moeder Aarde en van de mensen dat in de laatste 150 jaar werd toegepast. Er was een tijd waarin de mensen hierbij onmachtig waren overgeleverd omdat de macht in de handen van weinig “wetenden” lag. Het was de tijd waarin er nog geen telefoon was, geen televisie, geen internet, en de mensen maar beperkte toegang tot informatie hadden om zich te informeren.

Ieder van jullie is opgeroepen om te bezien: “Wat kan ik doen om de Aarde van dienst te zijn? Wat kan ik in mijn leven veranderen om zo te leven dat ik mijzelf met een gerust geweten in de ogen kan kijken? Hoe kan ik de wereld iets nalaten?” Dit alles zou elke groeiende en weer groeiende mens zich moeten afvragen.

Sommige kinderen doen het jullie volwassenen voor. Zij verheffen zich heel vanzelfsprekend en verklaren wat hen niet bevalt, vaak zeer tot leedwezen van de betrokkenen. Er breken nieuwe tijden aan. Niets kan meer worden toegedekt. Misbruik van mensen- dieren- en plantenwereld en Aarde kunnen niet meer toegedekt en opzij gelegd worden. Het is als een grote schoonmaak en dat is de weg van de vrijheid. Alleen de nieuwe kinderen die met veranderd DNA op Aarde zijn gekomen, zijn uitzonderingen omdat vele van de oude “afdrukken” bij hen al zijn opgelost.

Atlantis beleefde vele kleine catastrofes die uiteindelijk naar de ondergang voerden. Steeds weer werden technische en energetische pogingen ondernomen die enerzijds direct of later door de aanhoudende nagalm op geestelijke niveaus de Aarde veranderden.

De laatste grote aanleiding die het verzinken van het continent inleidde, werd door misbruik van tonen veroorzaakt. Tonen en vibraties.

Deze vibraties die in de experimenten werden voortgebracht stonden in verstorende resonantie met de vibraties waarmee de Aarde werd geschapen.

Deze pogingen strekten zich over een langer tijdraam uit. Er waren ook buitenaardsen bij betrokken die in bepaalde mineralen geïnteresseerd waren en in ruil wetenschappelijke vernieuwingen aanboden. Er herhaalt zich nu veel, nietwaar?

De mensen die in Atlantis op strategisch belangrijke posities handelden waren sterk met het thema macht verbonden en wilden leren daarmee om te gaan. Gedeeltelijk waren het wezens die al op een andere planeet die door atoompogingen tenonder was gegaan, met thema’s van macht hadden gewerkt.

Vandaag is dit machtthema weer duidelijk merkbaar op Aarde. Dat bedoelde ik met de opmerking dat Atlantis weer opkomt. De energieën komen naar boven om zichzelf te helpen en ook het algemeen.

Ik heb in dit boek nog niet over de 1:1 heling gesproken. Dit is een heling in de nieuwe energie. Die begint bij jullie omdaarna, als jullie helder en geheeld zijn en je sterke licht uitstralen, ook naar anderen uit te breiden van de ene mans naar de andere.

Het functioneert als een sneeuwbaleffect. Daarmee wil ik zeggen dat door jullie ook het massabewustzijn omvormt als jullie je Atlantisthema aanpakken en veranderen. Een volgend goed bericht is dat jullie en de mensheid door de vele helpers die er nu zijn, grote steun krijgen tijdens dit proces.

In tegendeel tot andere stemmen wil ik jullie vertellen dat het massabewustzijn met betrekking tot Atlantis nog niet werd veranderd. Maar jullie weten dat precieze voorspellingen niet mogelijk zijn. De mens beslist zelf door zijn stappen, hoe het verdergaat.

Nu willen jullie misschien vragen: “Ik wordt bang als ik deze tijd uit Atlantis weer voel. Waarom moet dit gebeuren, waarom heeft God dit toegelaten?” Ja, ik weet dat zulke vragen vaker opduiken omdat dit soort gebeurtenissen jullie zeer bewegen en jullie zelfs irriteren.Wij spraken er al eerder over dat er een vast plan is voor Alles Wat Is.

Ervaringen worden in het raam van een speelplan verzameld, een speelplan dat variabel is. Ook het “kwade” zit als element in dit speelplan, amders zou het zogenaamde “goede”  zich niet uit kunnen kristalliseren. De ervaringen in en met Atlantis zijn nodig geweest want zij waren passend voor de toenmalige cyclus.

Atlantis doorliep verschillende fasen . In de hoogconjunctuur leefden de mensen in balans en harmonisch met elkaar. Steeds kwam het echter weer tot vechten om grond en bodem. Ook om de bevrediging van grondbeginselen werd gevochten, onderdrukking en geweldplegingen namen toe. Ingrepen van buitenaardsenwakkerden deze conflicten aan.

Niet alle fasen van deze beschaving waren onrustig. Er waren ook tijden van vrede. Voor ons hier, bij deze uiteenzetting over Atlantis, is het van belang om oude patronen, trauma’s uit tijden van misbruik kwijt te raken.

Ik zou boeken kunnen vullen met mijn schilderingen over deze tijd. Maar dit laat ik aan andere leraren en hun schrijvers over.

In de komende bijdrage neem ik jullie bij de hand want het is tijd om jullie mee te nemen naar Atlantis.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen