Kryon: Een reis naar de BinnenAarde

Kryon: Een reis naar de BinnenAarde

Gechanneld door: Barbara Bessen

29 juni 2012.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Willen jullie mij begeleiden naar de BinnenAarde? Wij zullen daar eerst een beetje over praten. Ik zou mij willen afstemmen op het thema “Innerlijke Aarde.”

Dan zal ik, zoals jullie al weten, jullie bij de hand nemen en aan een heerlijk wezen uit de BinnenAarde voorstellen. Het verheugt zich al. Jullie kunnen gespannen zijn maar ik wil jullie eerst nog een beetje vertellen over het leven in deze geliefde planeet.

Herinneren jullie je dat ik beschreef hoe jullie en de Aarde in meerdere dimensies bestaan? Ik wil jullie eerst het driedimensionale niveau van jullie thuisplaneet beschrijven.

Jullie kennen haar met zeeën, bergen en gebieden. Het zijn de tijden en eonen die deze gestalte van Gaia vormden en die ook in verbinding staan met het onlangs opnieuw  uitgerichte magneetraster dat altijd invloed had op de natuur van de Aarde. Zo zijn vele van de huidige formaties pas enkele tienduizenden duizenden jaren oud.

En daar waar nu de polen zijn was er vroeger sappig weideland. De Aarde heeft net als jullie haar chakra’s en meridianen, zij is net als jullie een geestelijk wezen dat een aards lichaam aannam.

De vorm van de Aarde lijkt op een kogel, maar heeft ook zoiets als een hoofd, zo zullen wij het noemen, een grote ingang en dat is op de Noordpool. Er is niet van het ene moment op het andere plotseling een andere wereld te zien of te ervaren, maar het gebeurt geleidelijk.

Mensen die dit al hebben beleefd beschrijven het zo dat het landschap plotseling verandert en alles lichter en warmer wordt, lieflijker en met dieren die in dit gebied naar jullie weten niet thuishoren. De Aarde verandert langzaam haar natuur, de ijzige  omstandigheden veranderen naar een warmer, eerder voorjaarsachtig, prachtig landschap.

Expedities in vroeger tijden maar ook tegenwoordig, zochten deze ingang. Soms werd hij gevonden en soms niet. Ook dit is aan in het plan van het leven onderworpen.

Deze ingang is duidelijk heel moeilijk toegankelijk. De mens die op de buitenste Aarde incarneert zoekt hier zijn taken. De mensen en de andere wezens van andere planeten in het binnenste van de Aarde hebben andere ritmen. De Noordpool is de ingang van de BinnenAarde. Dit moet niet worden begrepen als een opening.

Als men doelgericht in de richting van deze opening met een schip vaart, verandert het klimaat en ook de kustgebieden. Het wordt warmer, lieflijker.

Het is een zachtjes in de Aarde glijden en voor het uiterlijk oog nauwelijks waarneembaar. Ook op andere plaatsen zijn er openingen die naar binnen voeren.

De Atlantiërs waren zich hiervan al bewust terwijl lang niet alle mensen uit dit era hierover geïnformeerd waren. Hetzelfde geldt voor de Egyptenaren en de Zuid- Amerikanen, de Chinezen, de Europeanen om hun huidige namen maar te gebruiken.

Zij kenden de ingangen van de BinnenAarde.De kennis daarover was meestal voorbehouden aan de hoger ontwikkelde wezens.

Een uitzondering hierop waren de Lemuriers  want deze wezens wisselden, als het nodig was, van de derde naar de vierde/vijfde dimensie en ook naar het binnenste van de Aarde. Omdat het hun opdracht was om hierboven ervaringen te verzamelen hielden zij zich meestal op op de BovenAarde.

Het binnenste van de Aarde, of juister gezegd, de binnenranden ervan bestaat uit grotten en holten die lange gangen hebben die vaak in grote holten uitmonden. Zij bieden plaats aan een groter aantal mensen. Ook vandaag leven er kleine mensengroepen in deze grotten die de grootte van een dorp hebben.

Zij hebben bewust voor dit autarke leven gekozen. Zij voeden zich met planten, kleine levende wezens en grotere dieren die hun levensenergie niet van de zon krijgen. (de energie van de zon kan niet tot hier doordringen). Zij konden daar leven en de mensen als voedsel dienen. Sommige mensen gaan regelmatig naar de oppervlakte om zich te verzorgen. Het gaat hier om mensen die zich hebben aangepast aan een aards ritme en om andere wezens die pendelen. Zij leven in verschillende werelden.

De wezens die in de Aarde leven en door de ingang bij de Noordpool te bereiken zijn, zijn onder anderen de oude Lemuriers.

Enige landen, ook in Europa, gebruiken het innerlijk van bergen en de grotten om oorlogsmaterieel en uitvindingen op te slaan of ermee te experimenteren. Dit  is publiekelijk  verregaand onbekend. Wij zullen dit niet uitvoerig belichten.

Weer andere landen richten heel bewust faciliteiten en kleine gemeenschappen op in de innerlijke Aarde om te bewijzen of men daar kan leven in het geval dat Armageddon zich voordoet. Maar ik heb al gezegd dat er geen Armageddon komt!

Iedereen moet, zoals bekend, naar zijn eigen stijl leven, maar dit soort plannen bevordert het gevoel van scheiding tussen de mensen en niet het gevoel van globalisering.

Maar een paar mensen hebben hier voordeel van en alle anderen worden buitengesloten.

Over de aanwezigheid van buitenaardsen moet ik nog iets vertellen. Enkelen hebben hun bases in de BinnenAarde. Dit is veelvuldig echter niet meer driedimensionaal.

Kryon