Kryon: Een reis naar Lemurië Deel 1

Kryon:
Een reis naar Lemurië
Deel 1

Gechanneld door: Barbara Bessen

8 augustus 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Geliefde wezens, ik leid jullie nu naar een wereld die vele duizenden jaren geleden bestond en die waarlijk paradijselijk aandoet. Ik wil met jullie Lemurië – ook Lemuria genoemd – bezoeken. Lemurië heeft ongeveer 450.000 jaar geleden bestaan en daarvan 100.000 jaar samen met Atlantis.

Zoals al vermeld is de Aarde, zoals alles wat is, aan cycli onderworpen. De Lemurische beschaving hoorde tot een cyclus die hoog ontwikkeld was. Het was ook de tijd waarin de mensen in bewuste verbinding met het Hoger Zelf leefden.

Ik wil jullie nu vragen om je ogen te sluiten en je overeen te brengen met een opbloei van volkomenheid, op een manier te leven die echt paradijselijk was.

Dit resulteerde hierin omdat de Lemuriërs van een uiterst vredig en wijs sterrenvolk afstamden dat in harmonie met de natuur leefde en zich tegelijkertijd op de hogere niveaus afstemde.

Deze wezens waren Siriaans van oorsprong en begaven zich helemaal in hun Goddelijkheid en eerden de natuur, de dieren en planten die met hen op Aarde leefden en hadden hen lief. Zij waren zich van de Aarde, als levend wezen, bewust. Zij eerden Gaia en betoonden haar het nodige respect.

Stappen in hun ontwikkeling die niet in overeenstemming met de Aarde waren, waren voor hen ondenkbaar omdat zij wisten dat zij een deel van haar waren. Zij wisten dat deze planeet hen voedde. Niet alleen in directe zin maar ook op geestelijke niveau. Zoals zij ook wisten, en dit ook in hun leven omzetten, dat de grootste voedingsbron de grote schepping is, de Geest.

In deze samenhang wil ik er graag op wijzen dat, als ik over de Geest spreek, ik de Bron met al haar attributen bedoel, ook de energie, de oer-materie.

Ik wil jullie alleen de energie van Lemurië laten voelen. Stel je voor je geestelijk oog de aardbol voor. Ik neem jullie mee en wij zoomen samen in op een continent dat in de buurt van Australië lag en zich tot verder dan Nieuw Zeeland uitstrekte. Het was een ca. 150.000 vierkante kilometer groot eiland. Kijk nu naar dit beeld dat ik jullie van dit wonderschone rijk stuur.

Het werd bewoond door de Oer-Lemuriërs. Zij leefden niet alleen in de driedimensionale wereld, hun belangrijkste Zijn lag in de vijfde dimensie. Zij hadden de vaardigheid om zich in beide gebieden te bewegen en die overgang gebeurde stromend als een rivier. Zij deden dat wat jullie mensen nu nastreven: in meerdere dimensies tegelijk bewust en stabiel leven.

Jullie ascensie is een verwijding van het bewustzijn en gaat samen met veranderingen van de lichamelijke structuur. Hoe meer jullie in hogere dimensies denken en leven, des te hoger wordt jullie lichtaandeel in je cellen en zal het jullie makkelijker vallen om beide levenswijzen met elkaar te verenigen.

Dit is niet helemaal vergelijkbaar met de Lemuriërs omdat zij de weg in tegengestelde richting gingen. Zoals jullie het heel lang geleden ook deden. Voor jullie is het veel moeilijker om deze weg nu terug te gaan.

Bovendien is het onderscheid tussen hen en jullie dat jullie het voor elkaar moeten zien te krijgen om de energieën van Lemurië en Atlantis weer te ervaren, eerder beleefde dingen te accepteren en in balans te brengen. Lemurië en Atlantis worden weer geboren.

Het moet niet zo worden begrepen dat de landmassa’s van de ten onder gegane continenten weer naar voren komen maar de geestelijke essentie van deze oude continenten en beschavingen zal in jullie en in het massabewustzijn van de mensen opnieuw geactiveerd worden. Die wil bewerkt worden, losgelaten en geïntegreerd worden.

De nieuwe tijd, waarin jullie al met een been staan, onderscheidt zich daarnaast van de Lemuriërs doordat er ook technische vernieuwingen met het openen van de harten gepaard gaan.De opdracht bestaat hierin  om de op met natuur, Aarde en kosmos verbonden levenswijze met nieuwe technologieën te verbinden. Wie dan Lemurisch wil leven kan dat ook doen als hij zich op het land terugtrekt en in nauwe verbinding met de Aarde treedt.

Andere mensen zullen de nieuwe technologieën leven en daarmee willen experimenteren om zo nieuwe ervaringen te verzamelen die op wetenschappelijk niveau tot fenomenale uitkomsten zullen leiden.

Ook dit moet vanuit het hart gebeuren, niet alleen met het verstand. Alle vernieuwingen worden pas vruchtbaar en voor het heil van alle Zijn, als de betrokken mensen vanuit hun hart werken, door de Goddelijke Bron geïnspireerd.

Verder lezen in het tweede deel.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen