Kryon: Een reis naar Lemurië Deel 2

Kryon:
Een reis naar Lemurië
Deel 2.

Gechanneld door: Barbara Bessen

19 augustus 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Jullie hebben de taak om je van oude machtsstructuren te verlossen. Maar daar komen wij straks op als wij Atlantis bezoeken.

Hebben jullie het beeld van Lemurië nog voor ogen? Wij zullen nu een deel van Lemurië bezoeken. Volg mij maar. Ik leid jullie naar een heerlijk landschap. Kijk naar de hoge bomen, bomen die jullie in dit leven niet kennen.

Weelderige vegetatie wacht op jullie, vele bloemen willen jullie uitnodigen om hen te leren kennen en een tijdje bij hen te zijn.

Neem de tijd om dit alles te verkennen en leg het boek als je wilt maar even terzijde. De flora en fauna waren aan de omgeving aangepast. De vibraties van de Aarde waren in deze tijd nog hoger. De lucht had een andere, aan mist herinnerende consistentie. (samenstelling)De hoge luchtvochtigheid maakte het mogelijk dat er in enkele gebieden een regenwoud was. Andere gebieden waren bergachtig en minder weelderig begroeid, maar als ruimte voor nederzettingen zeer geschikt.

De bevolkingsdichtheid was laag. De Lemuriërs praktiseerden in enkele centra zeer met de Aarde verbonden genezingswijzen die jullie als sjamaanse rituelen zouden beschrijven. Zij communiceerden telepathisch met elkaar. Hun derde oog was uitgesproken sterk  en daardoor merkten zij het direct als er in het lichaam van degene die tegenover hen zat iets niet in balans was.

Zij helderden met hun Godzelf onreinheden op, wisten veel over de helende werking van kruiden, de energieën van bomen en hun beschermgeesten. Zij voedden zich met prana, de Goddelijke oer-substantie, en met planten, kruiden en vruchten. Dit varieerde in de loop der vele jaren. Toen zij begonnen de Aarde te koloniseren, was uitsluitend prana hun voeding. Later kwamen er aardse substanties bij.

Het was voor hen mogelijk om zich met beide te voeden.

Zij kenden de kracht der elementen en wisten hoe zij deze tot hun eigen heil moeten inzetten.Zij communiceerden met de hoge wezens die alle elementen leiden. De genezing van lichaam, geest en ziel ging over het harmoniseren op geestelijk niveau met steun van hogere wezens.

Dit werd op vele manieren in de gemeenschap van de familie gevierd. Daar werd open en liefdevol gereinigd wat tot onbalans had geleid. De gemeenschap werd, zoals dit nu ook nog bij oude volken het geval is, door een democratisch gekozen Raad van Ouden geleid.

Ouderen worden met wijsheid in verband gebracht. Tegelijkertijd waren er lichtvolle, zeer wijze Lemuriërs die door sterke verbindingen met andere werelden en niveaus naar voren kwamen en geestelijk reisden om aanwijzingen en raad te ontvangen voor het welzijn van hun volk.

Zij leefden vaak zeer afgescheiden en werden op bepaalde tijden geconsulteerd.

Begrijp mij niet verkeerd: De Lemuriers leefden zeer met de natuur verbonden maar waren ook zeer op het Universum gericht.

Geestelijke vaardigheden uit andere dimensies waren voor hen oproepbaar, zij konden van de ene naar de andere dimensie wisselen.

Zij kenden de kracht van de geesten leefden volgens de kosmische wetten. Hun kennis stond hen toe plaatsen te scheppen waar grote kristallen hoge energieën voor genezing, voor communicatie met andere planeten, voor informatie-overdracht om te leren en te onderwijzen, ter beschikking stelden.

Dit alles gebeurde voor het welzijn van allen. De Lemuriers leefden meestal in grotere gemeenschappen, grote steden waren onbekend.

Het was zeer geliefd om rond te bewegen en riten in harmonie met de aardcycli te celebreren om zo de verbinding met de Aarde te eren. Veel van de oude zielen die op Aarde zijn, waarvan jullie ook deel uitmaken, leefden in Lemurie en voelen zich steeds meer tot deze oude kennis en manier van leven, aangetrokken. Dit komt vandaag de dag tot uitdrukking in mensen die “terug naar de natuur” willen, contact met walvissen en dolfijnen zoeken of goede voeding willen hebben en van lichamelijke beweging houden. Dit berust op herinneringen aan Lemurie die voorbij flitsen en geleefd willen worden. Jullie weten in je harten dat de toenmalige levenswijze zeer harmonisch en in balans was.

De gestalte van de Lemuriers was kleiner dan die van de huidige mens. Hun levensspanne was ongeveer 350 jaar. Ieder bepaalde voor zichzelf wanneer het tijd was om te gaan. Maar ik zal jullie hier niet teveel details over Lemurie geven want er zijn al enkele heel mooie, authentieke boeken met gechannelde kennis over Lemurie. Het is mijn taak jullie ermee vertrouwd te maken dat jullie waarschijnlijk daar hebben geleefd en dat het er nu om gaat je de heerlijkheid te herinneren en deze oude levenswijzen en kwaliteiten in je huidige leven te integreren.

Weet je, deze woorden die ik nu aan jullie doorgeef, zijn energiepakketjes. Het handelt werkelijk niet alleen om kennis wat deze regels jullie vertellen. Als jullie nu nog eenmaal je ogen sluiten, zal ik jullie naar Lemurie brengen zodat jullie voelen hoe het daar was. Of jullie je reis uitbreiden, of jullie verkenningen doen, Lemuriers ontmoeten of misschien wel jezelf, laat ik helemaal aan jullie over. Deze regels dienen ter overeenstemming. Ervaar alles over het voelen van nieuwe, oude dingen.

Zoals alles was ook deze beschaving aan een cyclus onderworpen. Deze cyclus bracht met zich mee dat andere stammen en volkeren het land veroverden. De Lemuriers trokken zich gedeeltelijk in de vijfde dimensie terug omdat het leven in de veroverde gebieden niet met hun voorstellingen overeen kwam.

Enkelen vochten met de veroveraars en verlieten de Aarde. Weer anderen bleven om geheel in de derde dimensie te blijven. En weer anderen gaven er de voorkeur aan naar de binnenaarde te gaan. Daar leven zij vandaag de dag nog op een niet-driedimensionaal niveau.

Jullie hebben zeker over Mount Shasta gehoord, dit mythische oord in Californië. Binnenin deze berg en ook in de daaronder gelegen gebieden leven Lemuriers die erop wachten met de mensen contact op te nemen. Het is hen mogelijk om mensen te ontmoeten omdat zij weliswaar hoger–dimensionaal leven, maar ook driedimensionaal kunnen handelen.

Zij geven er de voorkeur aan mensen te ontmoeten die al bewust hogere energieën dragen, de weg naar de Eenheid willen gaan en weten dat het tijd is om zich weer met de Aarde te verbinden en haar te eren. Zij verheugen zich er zeer op om jullie te ontmoeten en hun kennis met jullie te delen. Er reizen al enkele mensen daar naartoe om dit spannende contact op te nemen, zowel in de geest als direct.

Nu moeten jullie niet meteen je koffers pakken en naar Mount Shasta reizen om Lemuriers, om verwanten te ontmoeten.

Zoals jullie in het hoofdstuk over de innerlijk van de Aarde kunnen lezen, zijn er ook andere niveaus die een goed contact mogelijk maken.

Maar waarom willen jullie materieel reizen? In de geest is alles mogelijk. Als jullie de intentie hebben om geestelijk contact op te nemen met de broeders en zusters uit Lemurie, dan zal het gebeuren, waar jullie op dat moment ook zijn.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen