Kryon: Een tijd voor Wonderen

Kryon: Een Tijd voor Wonderen

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 April 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst!

Laten wij een tijdje nauwer samenwerken. Is het zo goed? Ik ben heel dicht bij jullie om te bemiddelen: Vrees niet! Wees niet bang in deze opwindende tijd en blijf helemaal bij jezelf.

Vanuit deze plek, jullie eigen midden, zouden jullie vanaf nu je leven moeten betreden. En laat mij jullie vertellen: Veel is niet zoals het lijkt. Dat wat jullie via de media gepresenteerd wordt is verraderlijk omdat het jullie tot verkeerde speculaties verleidt en jullie vooral in angst laat zijn. Vaak ook omdat onvoldoende of valse informatie wordt verstrekt. Vaak is dat opzet. Angst is de afwezigheid van liefde en heeft in deze tijd veel kracht omdat het vaak op andere manieren wordt gebracht. Wie in angst is, negeert zijn eigen goddelijkheid.

Wat is angst? Een afdruk die uit ervaringen uit het verleden bestaat. Willen jullie niet weten hoe het aanvoelt radio-actief besmet te leven of in oorlog verwikkeld te zijn? Als jullie die emoties niet zouden kennen dan zouden jullie daarop ook niet kunnen reageren. Hoe is het om strijdbaar te zijn? Wat is de werking van atomaire energie? Dat waren de vragen die jullie zouden stellen omdat jullie die helemaal zonder emoties en druk benaderen.

Maar jullie zijn niet vrij van belevenissen. Elke cel in jullie weet hoe het is om in besmette gebieden te leven, in oorlogsgebieden en leed omdat jullie het zelf ergens geleefd hebben of je door het massabewustzijn laten spijzen. Deze lijn, deze energie die ik jullie nu stuur, is daar vrij van, die is simpel. Ik overstroom jullie op dit moment in je levens met een golf van Goddelijke energie. Die moet jullie helpen om in deze gebeurtenisvolle energie neutraal te blijven.

Dat is zo belangrijk omdat het jullie eigen licht nog helderder laat stralen en jullie op die manier vrij van oude gebeurtenissen zijn. Helderheid en bezonnenheid zijn nu het juiste. Jullie zouden helemaal bij jezelf moeten blijven en zeggen: “Dat wat telt is de Goddelijke liefde. Deze liefde die alles heelt, opricht, en de wonderen, ware wonderen bewerken kan.” Wat zijn wonderen? Mogelijkheden die synchroon lopen vanuit de kracht die in jullie leeft, in jullie eigen hoger Hart. Deze kracht kan, als jullie hem sterk houden, jullie gezondheid versterken, hij voedt jullie zonder dat jullie iets hoeven te eten en te drinken. Hij kan jullie vasthoudenals een geestelijke, niet materiële vorm. Dat is eigenlijk wat jullie ook zijn: Geest. Alle lichamen zijn bewoond door een Hoge Geest. Jullie zijn geesten in lichamen. Alle lichamen worden bewoond door een Hoge Geest, ook die in Japan, Libië en in Jemen, de Soedan of waar dan ook leven.

Alles is daarom een spel van proberen. Ook in deze beschreven gebieden wordt het spel der dualiteit gespeeld.

Laat ons naar Japan kijken. Wa gebeurt daar? Een hoog-technisch ontwikkeld land heeft de kracht van de natuur ontdekt. Dat is een ontwikkeling terug naar eigen Goddelijke kracht. Dat is onvermijdelijk. En waarom dit juist daar gebeurde heeft ook met het geofysieke te maken. Dat kan nu wel heel koel klinken maar het is alleen maar een overpeinzing uit het emotieloze midden van mijn zijn.

Geloof mij dat elke ziel die dit beleeft weet waarom het gebeurt en waarom zij dit beleeft. Niets is toevallig. Dit gebied is geofysisch gezien allang bedreigd. Dat is al heel lang en ook bij de wetenschap bekend. Ondanks dat te denken dat het te overzien is en afgewend kan worden is bijna godslasterlijk, maar het is menselijk. Eengroot, oud en wijs volk heeft zich in de val van de techniek laten lokken. En de imprinten van de vele eeuwen laten het niet toe om de eigen gevoelens en hartimpulsen te leven.

Ik veroorloof mij te zeggen dat dit een grote kans voor de daar levende mensen is om hun eigen Goddelijkheid weer op te sporen. Maar dat beslist eenieder zelf. Zou het kunnen zijn dat er in dit land wezens geïncarneerd zijn die al op een andere planeet de kernsplitsing intensief beleefden? Overigens is de stijgende kracht van het water door ons al jaren geleden beschreven. Wij bevelen aan om, met name in gebieden rond de evenaar de kustregionen onbebouwd te laten. Dat is overigens oeroud weten. De oervolken bouwden nooit direct aan het water.

“Wat kunnen jullie voor al deze gevallen of met hen doen?” Dat is de vraag die ons steeds weer gesteld wordt. Ik beveel allen aan om bij zichzelf te blijven. Volg nu mijn Goddelijke logica: Alles is met alles verbonden. Sensibele mensen hebben deze Tsunami al een paar uur tevoren aan voelen komen. Jullie ook? Hoe ging het met jullie in die uren? Dat betekent toch dat niets van elkaar gescheiden is? Dat wil dan ook zeggen dat de hele Aarde erbij betrokken is. Ook al zijn de radio-actieve deeltjes hier nog niet meetbaar aangekomen. Eigenlijk zijn zij er informatief gezien, al. Wat voor informatie heeft deze activiteit kernsplitsing? Dat is de vraag waarover jullie in rust zouden kunnen mediteren. Het betreft de hele wereld en niet alleen maar een eiland, een land.

De oorlogsbroeinesten die overal heel intensiefzijn, betreffen niet alleen die directe gebieden, jullie zijn er middenin en staan niet aan de zijkant. Dat meen ik natuurlijk niet wetenschappelijk maar energetisch.

Jullie staan met een been in Libië en zetten je in voor vrijheid. Jullie zijn in Egypte en proberen de nieuwe kracht daar te etaleren. Jullie zijn in Jemen en in alle andere staten in het Midden Oosten en Noord Afrika die zich de ruggengraat strekken.

Bedenk ook dat elk gebied, elk respectievelijk land een energetische structuur heeft, een wezen, dat door de mensen werd geschapen.Het is binnen bereik om vrijheidsdenken en gezamenlijk denken te bereiken

De verandering begint in de geest om zich daarna op het materiële vlak te laten zien. Geen continent is daarvan uitgesloten. Alles transformeert zich. En onder ons gezegd, als jullie de hele dag voor alle oorlogsgebieden en catastrofes bidden en lichtwaken houden kunnen jullie eigenlijk je eigen leven niet meer leiden. Jullie hebben nog steeds niet begrepen wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn multidimensionale wezens die erop uittrokken om aardervaringen te verzamelen en nu weten: “Ik moet mijn licht nog meer versterken. Ik moet mijn liefde uitstralen. Ik moet dicht bij mijzelf blijven, zodat ik stralen kan. Daarmee kan ik veranderingen brengen, overal” Jullie denken vaak nog heel menselijk en menen dat jullie sterker moeten worden om daar en overal te helpen. Nee, wees gewoon in liefde, wees vast in jezelf verankerd, wees met jezelf in liefde, dan stralen jullie dat uit.

Dat is de verandering die naar Japan reikt en naar Noord Afrika of Zuid Amerika. Dat mag gek klinken maar dat is het princie van verandering van bewustzijnsuitbreiding. Jullie moeten herkennen dat jullie God in uitvoering zijn, dit Goddelijk licht in jullie alles veranderen kan, alles!

Ik zeg het bewust provocerend: Wie goed in zichzelf verankerd is, is immuun voor alles, voor alle ziektenen ook voor radio-activiteit. Wie of wat zou jullie kunnen aantasten als jullie als een God leven? Niemand en niets!

Laat dat een ogenblik op je inwerken en voel het in je hart. En als jullie dan besluiten om uit de verankering te gaan om tegen atoomkracht te mediteren of uiterlijk te demonstreren, pamfletten te verspreiden of geld te spenderen om naar Japan te reizen of naar de oorlogsgebieden om daar zelf te helpen, dan is dat jullie beslissing. Jullie kunnen dat doen maar blijf goed in jezelf verankerd. Laat je niet door alle berichten die jullie vandaag bereiken kunnen uit het midden vandaan halen, ga niet in angst en paniek. Heb geen angst om je liefde, je geld en om je gezondheid. Zorg voor jezelf, laat de liefde in je groeien en voor je groeien dan straalt dat ook naar buiten uit en is het er voor iedereen. Ook voor degenen die ver weg zijn. Herinner je: Er zijn eigenlijk geen afstanden, geen scheiding. Alles is met elkaar verbonden. Denken jullie niet – ook als je verstand nu misschien een beetje rebelleert – dat deze hoge Goddelijke energie in alle mensen verankerd is, als die geactiveerd is, weet waar en wie hij moet helpen? Jullie moeten alleen ruimte geven zodat die energie door jullie heen kan werken!

Ik zeg het nogmaals: Jullie helpen alle gebieden van deze Aarde als jullie liefhebben en goed in jezelf verankerd zijn. Dit verankerd zijn laat jullie verbonden zijn met het Hogere Goddelijke Veld. Dit veld alles is behalve onderdrukking en angst. Dit veld in en om jullie heen bereikt alle gebieden van deze Aarde. Als vele mensen dit doen kan bijna alles wat gebeurt veranderd worden. Veredel jezelf, dat helpt alle andere mensen, jullie familie, jullie kinderen en jullie vrienden en de mensen die jullie niet “kennen” en die driedimenionaal gezien ver van jullie vandaan zijn.

Eigenlijk zijn zij vlakbij jullie, in jullie, als jullie jezelf als tijdloos en onbegrensd zien. De kwantumfysica heeft al gesteld dat alles met elkaar verbonden is en dat heeft grote consequenties. Evenzo staat vast dat de toekijker het gebeuren verandert. Wees een neutrale kijker, een toekijker die de liefde leeft, zonder oordeel, zonder angst en met vol vertrouwen.

Wees de schepper van de nieuwe Aarde, die is er namelijk al.Die scheppen en leven jullie met vele andere ontwaakten steeds als jullie goed in jezelf verankerd zijn. Ik heb het nu over jullie interdimensionaal been.

De nieuwe Aarde is er al, zij is in een hogere vibratie. Dat is met het verstand moelijk te bevatten.Hoe zou het zijn als jullie als pioniers deze nieuwe Aarde met de oude verbinden? Ik zeg nogmaals dat jullie vanzelfsprekend ook aanmoedigende dingen voor de Aarde kunnen doen zoals geld geven of je met acties bezighouden.

Maar de ware hulp is liefde die voor dingen zorgt die jullie niet kunnen zien. Jullie liefde, jullie gecentreerdheid in de leegte van de eigen schepping helpt mensen in hun eigen kracht te komen onafhankelijk van welke aardse hulpgoederen daar aankomen. Het geeft hun de kracht en de toegang tot hu eigen Goddelijke vonk. Misschien helpt jullie liefde zodat zij zich bezinnen en zij hun kracht nog sterker uit zichzelf krijgen. Misschien herinneren jullie je oude mythen en sagen waarin de held als bij toverslag opeens krachtig en sterk werd. Dat was geen toverkracht van buitenaf, dat was de eigen Goddelijke kracht die begon te werken omdat het kanaal van de mensen daarvoor plotseling openstond. Dat zijn de wonderen die er gebeuren. En die gebeuren overal. Zij staan misschien niet in julie kranten, eerder in jullie internetfora, maar jullie kunnen hen in jezelf voelen. Neem gewoon eens de tijd en speur in de crisisgebieden.Hoe voelt het om in Japan te zijn of in de nabijheid van kerncentrales of in de vernietigde gebieden? Jullie zullen leed, ontreddering en onbegrip voelen. Misschien ook woede en onderscheidingskrachten en instituten. Jullie zullen ook liefde voelen die daar achter staan. Dat is de liefde die nu opbloeit, die uit het oude opbliksemt.

Steun deze plantjes die zich daar nu door puin en as naar boven werken. Zij dragen oerkracht in zichdie niet vecht maarerop vertrouwt dat de Weg het doel is.

Laat mij nog zeggen dat wij natuurlijkuit de geestelijke wereld jullie bij alle gebeurtenissen die jullie inspireren op alle niveaus inspireren. Bij alle mensen die beslissingen moeten nemen, bij degenen die uitgeput en moedeloos zijn fluisteren wij liefde en informatieve boodschappen in die helpen, verlichten en opbouwend steunen. Wij kunnen veel dingen niet ongedaan maken of verhinderen, dat zou een inbreuk zijn op de menselijke ontwikkeling. Maar wij helpen waar dat is toegestaan en wij helpen daar waar wij geroepen worden.

Als een verantwoordelijke van een atoomcentrale of een generaal om hulp en ondersteuning vraagt, zal hij die krijgen wat die hulp dan ook zal zijn. Herkauw eens een beetje op deze informatie.

Laten wij samenvatten wat de kern van deze boodschap is: Wees de Goddelijke wezens die jullie zijn. Wees in liefde voor jezelf, zorg voor je Goddelijke kern en werk van daaruit. Dat verandert jullie en alles wat om jullie heen is.

Deze liefde weet waar hij nodig is. Straal jullie licht uit, wees vrij van oordeel en angst. Wees vrij en wees gewoon jezelf.

Het helpt alleen, waar zij zich ook bevinden, om hun eigen licht (nog meer) te ontvouwen. Ik zou Kryon niet zijn als ik jullie geen kleine oefening zou aanbieden om je nog meer te centreren. Hoewel het woord oefening niet zo goed op zijn plaats is omdat oefenen betekent dat jullie iets moeten proberen omdat jullie het niet kunnen of weten hoe het gaat. Dat is hier niet anders voor jullie want jullie weten wie jullie zijn en hoe jullie met jezelf in contact moeten komen. Maar het gaat erom dat ik graag naast jullie sta om jullie bij te staan.

Ga lekker achterover zitten en sluit je ogen. Leg een hand op je hart en adem bewust. Na een tijdje zul je tot rust komen en een diepe helderheid in jezelf bemerken. Na nog een tijdje merk je een diep welbevinden in je hoofd en een sterke verbinding van je hand met je hart dat zich langzaam en welgevoelig door je hele lichaam uitbreidt. Blijf zolang je wilt in dit heerlijke gevoel.

Dat is een goede oefening als jullie zorgen hebben, angstig zijn, niet uitgerust zijn en het niet helemaal meer weten. Ook als jullie misschien een beetje levensmoe zijn, deze emotie die jullie steeds maar weer opzoekt. Zoek contact met je hart, met de God in jou.

En als jullie zin en moed hebben laat je dan liefdevolle woorden toefluisteren. De God in jullie is alles en kan alles. De vraag is alleen of jij het toelaat of je twijfel loslaat en of je persoonlijk zelf de troon betwist.

Ik wens jullie een sterke hartsverbinding in deze tijd, dat is de verbinding met het Hoger Zelf, met het hogere zijn waar wij al jarenlang zo vaak over spreken. Jullie zijn nu hier op Aarde in deze tijdlijn om de Aarde en de mens te dienen en hen je licht te schenken.

Zo is het

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2011.

Deze tekst kan vrij worden gebruikt. Veranderingen zijn niet toegestaan.