Kryon: Eindelijk ontwaakt en in een grotere werkelijkheid glijden

Kryon: Eindelijk ontwaakt en in een
grotere werkelijkheid glijden

Barbara Bessen

21 December 2006

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn taken zijn veelvoudig en reiken steeds verder. De kerngroep Kryon werkt aan een nieuwe planeet. Het andere deel is aanwezig om de mensheid bij de hand te nemen en naar de nieuwe werkelijkheid te geleiden. Wij hebben ons vast voorgenomen om allen die aan de andere kant van de sluier een contract voor de nieuwe tijd hebben gesloten, wakker te schudden. In vorige channelings sprak ik van “zachtjes wakker kussen” maar ik ben tot schudden overgegaan omdat ik denk dat dit beter werkt.

Want stel je eens voor: er zijn nog steeds lichtwerkers die sluimeren. Die willen gewoon niet wakker worden. Die willen zich niet afvragen: “Wie ben ik? Waarom ben ik hier en wat is mijn taak?” Zij dromen en leven gewoon verder – enkelen van hen ook vloekend. Zij zijn niet tevreden met wat zij in het leven ervaren. Zij mekkeren over de hen niet welgezinde machten van het lot en zijn boos op een God die – zo schijnt het – ook boos op hen is en hen niet welgezind is.

Dan komt het erop aan een ander wereldbeeld te vormen. Ik wil hier niet van ware stralen spreken maar soms ziet het er bijna zo uit alsof er een kleine bom geplaatst moet worden voor deze half verstrikte mensen uit hun halfslaap ontwaken. Omdat het tijd continuüm zich verschoof en alles veel sneller en vaak ook lomper in jullie leven komt is het voor oude, slapende zielen vaak werkelijk als een donderslag als het ontwaken begint.

Niets is meer zoals het was, alles schijnt ineen te storten. Dat wat enkelen van jullie, lieve lezers, in de loop van het afgelopen jaar steeds weer herkenden en doorleefd en bij degenen die wakker zijn geschud nu met een sneltreinvaart gaat. Kort gezegd: Het is vaak een bijna traumatisch ontwaken, maar het is ook onmisbaar.

Waarom ik jullie dit vandaag vertel? Omdat ik weet dat zich in jullie omgeving enkele mensen bevinden die hulp nodig hebben om te herkennen wie zij zijn. Zij weten het nog niet, maar zij vermoeden het. Vaak steken zij hun hoofd buiten de deur en slaan die dan snel weer dicht. “Het ziet er achter die deur zo eigenaardig uit, zo vreemd en ook wat beangstigend” zeggen zij. “Het lijkt mij niet wenselijk en niet waard om te onderzoeken. Nee, ik blijf liever bij de warme kachel zitten,”

Nu hebben jullie je kans!

Ik heb vaak gezegd dat het geen zin heeft om vrienden, collega’s en familie te missioneren. Sommigen van jullie. Enkelen van jullie deden dit steeds weer.

Soms hebben jullie “toevallig” een boek laten liggen of iemand meegesleept naar een spirituele ontmoeting. Soms was strijd het resultaat van jullie missie en vaakwas het groot onbegrip.Jullie moeite was niet vergeefs maar het zag er in het begin minstens zo uit alsof het vastgelopen was.

Hopelijk hebben jullie op een bepaald moment herkend dat alleen al jullie aanwezigheid voldoende is om een 1:1-heling in te leiden. Het is jullie Godslicht dat ertoe bijdraagt dat broeders en zusters, oude zielen die nu op de planeet rondlopen, langzaam tot be-zin-ning komen. Het is een bezinning op de eigenlijke zin van het Zijn, waarom jullie hier in dit tijdraam zijn geïncarneerd.

Wat kunnen jullie doen voor de slapende lichtwerkers? Stralen! Straal je licht uit met een glimlach op je lippen. Geef rustig je boeken en entreekaartjes weg maar bezin je op je licht. Het is kosteloos en het werkt altijd! Ergens zal het bij jullie potentiële lichtwerkers klikken. Het klikt en het contact, het bewuste contact met hun Gouden Engel is gelegd. Er verandert iets heel belangrijks in het – jullie zouden zeggen – energieveld van de mens. Er is een verbinding tot stand gekomen met zijn/haar hogere niveaus.

Jullie herinneren je ook dat jullie de zogenaamde “Neutrale Implant” op kunnen vragen. De vertaling voor de opvraag van een toegangskaartje voor de nieuwe Tijd dat vele dingen in gang zet die door van ver weg gekomen ascensiehelpers worden ingeleid en veelvoudig worden ingelost. Dit kaartje wordt sinds enige tijd ook vaak door het Hoger Zelf “verstrekt.” De mens vraagt het op een onbewust niveau aan. Hij is zich er niet van bewust. Zijn Hoger Zelf heeft al duidelijk de leiding overgenomen en beslist voor het welzijn van de slapenden. Dit is de nieuwe boodschap, zo tegen het einde van het jaar!

Maak jullie geen al te grote zorgen als herhaalde pogingen tot bekeren van de eigenlijk zo spirituele vriend/en geen vrucht dragen. Laat los, straal je licht uit. Jullie en je Hoger Zelf en Kryon leveren volle arbeid. En let op of jullie dit ergens kunnen ondersteunen. Misschien door verhelderende gesprekken bij alle opkomende vragen. Heb geduld als begeleider en straal bovenal gemak uit.

Gemak en toewijding zijn Goddelijke attributen. Geen ziel die zich voor deze tijd belangrijke dingen heeft voorgenomen zal dit voorbij laten gaan. Er verlaat geen ziel de Aarde omdat hij verzaakte om erbij te zijn. Dat kan ik jullie verzekeren.Ik spreek nu in het bijzonder tegen degenen onder jullie die een partner aan de andere zijde hebben die op zijn hoogst tolerant ten opzichte van spirituele geschriften en en activiteiten is.

Het nieuwe jaar, 2007, brengt voor jullie vele interessante gereedschappen met zich mee. Of beter uitgedrukt, de reeds voorhanden gereedschappen verschijnen in een nieuw licht. Het wordt jullie duidelijk welke kracht en werking de nieuwe energie, die steeds sterker de Aarde doorstroomt, op jullie heeft. Jullie herkennen bijvoorbeeld hoe jullie door je te engageren met de Goddelijke energie, met de Goddelijke Heilstroom balans kunnen verkrijgen in jullie lichamelijke- en zielen-onevenwichtigheden kunnen krijgen. Hoe dit functioneert?

Heerlijk eenvoudig! Probeer maar: Sluit je ogen en vraag je Hoger Zelf om het je op de Goddelijke Heilstroom wil aansluiten. Dit gaat goed als jullie gaan liggen maar het kan ook zittend functioneren. Verwacht de Heilstroom en zoek in je lichaam en voel hoe de energie in je lichaam stroomt.

Wees volkomen zonder oordeel en probeer niet om de energie te sturen. Wees gewoon en zie toe hoe de Goddelijke energie als door toverhand naar de plaatsen stroomt die genezing nodig hebben.

Jullie cellen beginnen langzaamaan te herkennen: Het spel van de dualiteit loopt op zijn einde. Zij weten dat zij richting oorsprong van hun Zijn worden gestuurd.

Ik wil jullie daarmee zeggen dat jullie cellen alleen naar de baas luisteren, naar jullie! De baas zegt tegen hun: “Wij gaan naar huis. Wij gaan de helderheid in, de genezing in. Wij zijn Een en stralen in het Licht der Volkomenheid.”

Als ik over jullie als de baas spreek bedoel ik jullie in nauwe verbinding met jullie Gouden Engel. Jullie nestelen je bij je Hoger Zelf, laten het de leiding en vertrouwen erop dat het passende nu gaat gebeuren.

Jullie Hoger Zelf stuurt de Goddelijke energie naar de zwakke plekken in je lichaam. Het zegt hen dat het niet meer nodig is om ziek te zijn. Jullie bepalen met de kracht van je eigen Goddelijkheid de toestand van jullie gezondheid. Alle ziekten die naar jullie toekomen zijn on-helderheden in jullie geest, zijn dragers van oude gedragspatronen, patronen die door onderwijs en ervaringen jullie lichamen regeren en regeerden. Laat hen los en geef de scepter over aan de God in jullie.

Ga elke avond voor het slapengaan in de Goddelijke energie. Jullie hoeven hem alleen maar te vragen en je voor te stellen dat die jullie doorstroomt, dan is zij er al! Waarschijnlijk zullen jullie daardoor in slaap vallen. Op die manier inslapen is bijna een garantie voor ophelderende en helende reizen in de nacht.

Deze zelf behandeling, zo wil ik het noemen omdat jullie met je Goddelijk Deel werken, is een grote verdere stap naar zelf-verantwoordelijkheid. Goddelijke energie is altijd beschikbaar om oneffenheden weg te werken die jullie altijd nog op lichamelijke niveaus begeleiden. Natuurlijk kunnen jullie ook doorgaan  met het vragen om vakkundige medische en therapeutische hulp. Maar jullie zullen merken dat jullie eigen heilsenergie stabiliteit brengt en een wonderbaarlijke ondersteuning bij bijvoorbeeld chirurgisch werk kan zijn.

Daarnaast schenkt het jullie meer rust, balans en de verwachte vrede. De vrede in jullie die bergen kan verzetten.

Dit is onder andere de weg naar de nieuwe werkelijkheid die jullie steeds verder ingaan. Tijdens deze heling behandelingen zullen jullie merken dat zich nog een andere, oneindige ontwikkeling in jullie voordoet. De werkelijkheid van jullie verschillende lichamen. De werkelijkheid van het eigen, zich uitbreidende, Licht.

Jullie zullen innerlijke reizen maken, in jezelf die steeds verder gaan in andere dimensies, in grote lichtsteden en naar vreemd aandoende werelden. De weg naar groei is weliswaar nauw verbonden met jullie dienstverlening hier op de fysieke planeet Aarde maar het ervaren van het innerlijke en de daaraan gekoppelde andere uiterlijke werelden, is de sleutel naar jullie lichtlichaam en zijn attributen.

De vele nieuwe werelden die zich openbaren zijn moeilijk te beschrijven. Wij geestelijke helpers kunnen leiden en ondersteunen maar het belopen van de weg moeten jullie zelf doen. De spiralen van jullie DNA-lagen zijn oneindige, wonderbaarlijke, interdimensionale aspecten van jullie Zijn.

Zij openen en activeren zich door de hulp van ascensie specialisten als jullie dit nodig hebben. Jullie ondersteunen door je bereidheid om jezelf te veroveren en te herkennen wie jullie werkelijk zijn. En daarmee bedoel ik niet de openbaring van een spirituele naam. Het gaat om het herkennen van jullie lichaamsloze grootte, om het opsporen en ervaren van je eigen Goddelijke afmeting.

Herken de Schepper God in jezelf!

Laat ons samen het jaar 2007 ingaan, het Jaar van Voltooiing. Het jaar waarin de “indigo’s” hun opdracht zullen herkennen. Zij openbaren zich aan jullie en tonen hun nieuwe wegen die zij voor en met jullie gaan belopen.

Laat ons jullie handen nog vaster houden zodat jullie het Pad naar het eigen Goddelijk Licht en het Goddelijk bewustzijn nog zekerder en duidelijker kunnen belopen.

Ik Ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON