KRYON: Eindelijk Ontwaakt

KRYON: Eindelijk Ontwaakt
en in een grotere Werkelijkheid glijden.

Gechanneld door: Barbara Bessen

23 December 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Mijn taak is veelvoudig en reikt steeds verder. De kerngroep Kryon bewerkt nieuwe planeten. Een ander deel is het bij de hand nemen van de mensheid en die naar een nieuwe tijd te geleiden. Wij hebben ons vast voorgenomen al degenen van jullie die aan de andere kant van de sluier een contact voor de nieuwe tijd afsloten, wakker te schudden.

In voorgaande channelings sprak ik over ”zachtjes wakker kussen” maar ik ben tot rammelen overgegaan omdat ik geloof dat het zo beter wordt begrepen. Stel je voor, er zijn nog steeds lichtwerkers die sluimeren. Die willen gewoon niet wakker worden. Die willen niet zien: “Wie ben ik? Waarom ben ik hier en wat is mijn taak?” Zij dromen en leven maar zo’n eind heen, enkelen van hen ook scheldend. Zij zijn niet tevreden met wat zij in hun leven ervaren. Zij klagen over hen niet welgezinde machten die hun lot bepalen en zijn kwaad op een God die, zo schijnt het, ook kwaad is op hen en hen niet welgezind is.

Daar komt het erop aan een paar wereldbeelden te verschuiven. Ik wil hier niet van ware snurkers spreken, maar soms ziet het ernaar uit dat er een kleine bom geplaatst moet worden voordat deze verstrikte mensen uit hun halfslaap ontwaken. Omdat het tijd continuüm zich verschoof en alles veel sneller en vaak ook krasser in het leven van mensen treedt, is het voor oude, slapende zielen waarlijk vaak een donderslag aan heldere hemel als het ontwaken begint.

Niets is meer zoals het was. Alles schijnt ineen te storten. Dat wat soms enkele van jullie lieve lezers in de loop van het afgelopen jaar herkenden en doorleefden, gaat bij de wakker geschudde mensen vaak in een stroomversnelling. Kort gezegd: Het is vaak een traumatisch ontwaken, maar wel onvermijdelijk.

Waarom ik jullie dit vandaag vertel? Omdat ik weet dat zich in jullie omgeving een paar mensen bevinden die hulp nodig hebben om te herkennen wie zij zijn. Zij weten het nog niet maar vermoeden het wel. Of steken zij hun hoofd buiten de deur en slaan zij die meteen weer dicht? “Het ziet er zo eigenaardig uit achter de deur, zo vreemd, ook een beetje beangstigend.” zeggen zij “Het lijkt mij niet de moeite waard. Nee, ik blijf liever bij de warme kachel zitten.”

Nu hebben jullie een mogelijkheid!Ik heb er vaak over gesproken dat het geen zin heeft om vrienden, collega’s en familie te missioneren. Enigen van jullie deden dit steeds weer. Soms hebben jullie “toevallig” een spiritueel boek laten liggen of iemand bijna meegesleept naar een spirituele bijeenkomst. Soms was strijd het resultaat van jullie missie. Soms was er groot onbegrip. Jullie moeite was niet voor niets maar soms zag het er op zijn minst naar uit dat jullie volkomen misgeschoten hadden. Hopelijk hebben jullie op een bepaald moment ontdekt dat alleen jullie aanwezigheid al voldoende is om een een-op-een heling in te leiden. Het is jullie Godslicht dat ertoe bijdraagt dat broeders en zusters, oude zielen, die hier nu op de planeet rondlopen, langzaam tot be-zin-ning komen. Het is een bezinning op de eigenlijke zin van het bestaan en van het waarom hier in dit tijdraam geïncarneerd te zijn.

Wat kunnen jullie doen voor de slapende lichtwerkers? Stralen! Straal je licht uit met een glimlach op je lippen. Schenk rustig je boeken en entreekaartjes, maar bezin je op je licht. Het is gratis en het werkt altijd! Ooit zal het klikken bij de potentiële lichtwerker. Het klikt….en het contact, het bewuste contact met zijn/haar Gouden Engel is gelegd. Er verandert iets heel belangrijks in het – jullie zouden zeggen – energieveld van de mensen. Er is een verbinding tot stand gebracht met zijn hogere niveaus.Jullie herinneren je de “Neutrale implant” op te eisen. Het opeisen van een kaartje voor de nieuwe eeuw dat vele dingen in gang zet die van verre komende ascensie-helpers inleiden en uitvoeren. Dit kaartje wordt sinds enige tijd vaak door het Hoger Zelf “verschaft”. De mens eist op een niet bewust niveau het kaartje op. Hij is zich dit niet bewust. Zijn Hoger Zelf heeft duidelijk de leiding genomen en beslist voor het heil van de slapende.

Dat is het nieuwe bericht dat ik aan het einde van het jaar wilde brengen.

Maak jullie geen al te grote zorgen als herhaalde pogingen voor het bekeren van eigenlijk zeer spirituele vrienden geen vrucht afwerpen. Laat los, straal je licht. Jullie en het hun Hoger Zelf en Kryon werken eraan. En let op waar jullie het kunnen ondersteunen. Misschien door verhelderende antwoorden bij alle vragen die opkomen. Heb als begeleiders veel geduld en straal luchtigheid uit. Luchtigheid en overgave zijn Goddelijke attributen. Geen ziel die zich belangrijke dingen voor deze tijd op Aarde heeft voorgenomen, zal hen vergeten. Er gaat geen ziel weg omdat hij het nagelaten heeft erbij te zijn. Dat kan ik jullie verzekeren. Ik spreek hier in het bijzonder over diegenen van jullie die een partner naast zich hebben die allesbehalve tolerant is ten opzichte van jullie spirituele geschriften en activiteiten is.

Het nieuwe jaar 2007 brengt vele interessante gereedschappen voor jullie. Of beter uitgedrukt: de reeds voorhanden gereedschappen komen in nieuw licht te staan. Het wordt jullie duidelijk welke kracht en werking de nieuwe energie, die steeds sterker naar de Aarde stroomt, op jullie heeft.

Jullie herkennen bijvoorbeeld hoe jullie door het inklinken in de Goddelijke energie in de heling stroom van de balans van jullie lichamelijke en zielenhobbels kunnen gaan. Hoe dit werkt?

Heerlijk eenvoudig! Probeer maar: sluit je ogen en vraag je Hoger Zelf of het jullie wil aansluiten op de Goddelijke heling stroom. Dat gaat goed als jullie gaan liggen, maar zittend kan het ook. Verwacht de heling stroom, zoek in je lichaam en voel het de energie daarin stroomt. Wees volkomen zonder oordeel en probeer niet om de energie te sturen. Wees gewoon en kijk hoe de energie als door toverhand naar de plaatsen wordt gestuurd die heling nodig hebben. Jullie cellen beginnen langzaamaan te herkennen: Het spel van de Dualiteit loopt ten einde. Zij weten dat zij naar de oorsprong van hun Zijn worden gebracht. Ik wil daarmee zeggen dat jullie cellen nu naar de Baas luisteren, naar jullie. De Baas zegt hen: “Wij gaan huiswaarts. Wij gaan in helderheid, in heling. Wij zijn een en stralen in het Licht der volkomenheid.” Als ik over jullie als de Baas spreek bedoel ik jullie in nauw verband met jullie Gouden Engel. Jullie scharen je bij je Hoger Zelf, laten hem de leiding en vertrouwen erop dat het passende nu zal geschieden. Jullie Hoger zelf stuurt de Goddelijke energie naar de zwakke plekken in je lichaam. Zie in dat het niet meer nodig is om ziek te zijn.

Jullie bepalen met de kracht van je eigen Goddelijkheid je gezondheidstoestand. Alle ziekten die naar jullie toekomen zijn onreinheden in de geest, zij dragen de verhoudingspatronen, patronen die door ervaringen jullie lichamen rege(e)r(d)en.Laat hen gaan en draag de scepter over aan de God in jullie.

Begeef je elke avond voor het slapen in de Goddelijke heling energie. Jullie hoeven er alleen maar om te vragen en je voor te stellen dat hij door je heen stroomt – dan is hij er al. Waarschijnlijk zullen jullie daarbij in slaap vallen. Zo in slaap vallen is bijna een garantie voor ophelderende en helende reizen in de nacht.

Deze zelf behandeling, zo wil ik het noemen, omdat jullie met je Goddelijk deel werken, is een grote verdere stap in jullie zelf verantwoordelijkheid. Goddelijke heling energie staat jullie altijd ter beschikking om onbalans te effenen die jullie nog steeds op lichamelijke niveaus begeleidt.

Natuurlijk kunnen jullie daarna ook een dokter raadplegen of therapeutische hulp in de arm nemen. Maar jullie zullen merken dat jullie eigen heling energie stabiliteit brengt en een wonderbaarlijke ondersteuning bij bijvoorbeeld chirurgische arbeid kan zijn. Daarnaast schenkt het jullie meer rust, balans en de verwachte vrede. De vrede in jullie die bergen kan verzetten.

Dit is onder andere de weg naar de nieuwe werkelijkheid die jullie steeds verder aflopen. Tijdens jullie eigen heling behandelingen zullen jullie bemerken dat zich een verdere, oneindige werkelijkheid in jullie voordoet. De werkelijkheid van jullie verschillende lichamen. De werkelijkheid van jullie eigen, zich uitbreidend, Licht. Jullie zullen innerlijke reizen maken, in jezelf, uitbreidend naar andere dimensies, naar grote lichtsteden en ook naar vreemd aandoende werelden.

De weg naar groei is weliswaar met jullie dienstverlening op deze planeet, op de fysieke Aarde, verbonden maar het ervaren van de innerlijke en de daarmee verbonden uiterlijke werelden is de sleutel naar jullie lichtlichaam en zijn attributen. De vele nieuwe werelden die zich openbaren, zijn moeilijk te beschrijven. Wij geestelijke helpers kunnen leiden en ondersteunen. Maar de weg belopen moeten jullie zelf doen. De spiralen van jullie DNA zijn oneindige, wonderbaarlijke, inter-dimensionale aspecten van jullie zijn. Zij openen en activeren zich door de hulp van de ascensie-specialisten, als jullie die nodig hebben.

Jullie ondersteunen door je bereidheid om jezelf te veroveren en het erkennen wie jullie werkelijk zijn. En daarmee bedoel ik niet de openbaring van jullie spirituele namen. Het gaat om het herkennen van jullie lichaam loze grootte, om het ervaren van je eigen Goddelijke Maat. Herken de Schepper in jullie!

Laten wij samen het jaar 2007 binnengaan, het jaar der voltooiing. Het jaar waarin de indigo’s hun opdracht herkennen. Zij treden in het openbaar en tonen hun nieuwe wegen die zij voor en met ons gaan betreden.

Laten wij onze handen nog vaster pakken waardoor jullie het pad naar je eigen Goddelijk Licht en het Goddelijk bewustzijn nog zekerder en helderder betreden.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON