Kryon en emoties

Kryon en emoties

Gechanneld door: Barbara Bessen

4 januari 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Voor de opschoning van het Zijn  is het nodig dat jullie je emoties sturen. Ik wil jullie daarmee niet aanbevelen om emotieloos te zijn en gevoelens te onderdrukken. Dit doen veel mensen.

Kijk in je familie, bij je vrienden: Wie staat er voor zijn gevoelens? Weinig mensen doen dit. Meestal is het echter nog ingewikkelder: De gevoelens worden uitgeleefd zoals zij zijn, maar weggestopt, met andere intenties omhuld, met doelen gelardeerd. Gevoelens zijn bij veel mensen ondergeschikt aan macht.

Gevoelens worden benut om mensen te vormen. In vroeger tijden en jammer genoeg ook nog vandaag zijn er steeds mogelijkheden, mensen, die beslissers zijn, onzeker te maken en te manipuleren.

Meestal beperkt zich dit tot macht, geld en seksualiteit. Al de machtpotentiëlen zijn met gevoelens, vaak ook met oude gevoelens, verbonden. Die hebben op zich ook weer met vroeger beleefde dingen van doen die opgeslagen zijn. Iets dat onopgelost is motiveert tot verwikkelingen in de drie genoemde verlokkingen.

Denk daar eens over na en bewijs het jezelf en jouw milieu.

Veel van deze oude afdrukken resulteren uit levenstijden die eindigden zoals Atlantis. En zoals al is verteld zijn er nu vele mensen geïncarneerd die aan deze thema’s willen werken. Het gaat er in dit hoofdstuk niet om jullie tot oordelen te brengen. Bekijk deze thema’s onpartijdig. Daar hoort ook bij dat jullie hen emotieloos bekijken.

Bekijk en reageer heel helder, zonder vooringenomen te zijn, vanuit het perspectief dat alles bij het speelplan hoorde dat de mens en de Aarde voor de aardse ervaringen nodig hadden.

Jullie willen graag gevoelens ontwikkelen en tonen, maar het moeten echte zijn die diep uit je hart komen.

Het tonen van gevoelens valt vele mensen zwaar. Jullie ook? Dan is het zeer behulpzaam om ermee te beginnen hen te leven. Wees pionier, wat jullie al zijn. Neem je voor om je gevoelens waar te nemen en hen te leven. De kunst is om werkelijk authentiek te zijn want dan zullen jullie vaststellen dat alles zonder schaamte gebeurt, zonder dat jullie of anderen beschadigd zijn. Eerlijke gevoelens kunnen helemaal niet beschadigen. Zij zijn vol helderheid en garanderen dat de harten met elkaar spreken. En wie vanuit het hart spreekt kan niet beschadigen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen