Kryon: Gedachten en Emoties

Kryon: Gedachten en Emoties.

Gechanneld door: Barbara Bessen

14 december 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wat kunnen jullie nu bewust doen om de stappen te ondersteunen nadat jullie je reine intentie hebben verklaard om de nieuwe tijd in te gaan? Jullie zullen veel te doen hebben met de eerste delen van de weg, namelijk jullie gedrag bekijken. Wat verhindert jullie dat te leven wat jullie werkelijk willen leven? Weten jullie wat jullie echt willen leven?

Sommige mensen zijn zozeer in hun dagelijkse drama’s verwikkeld dat zij hun zielenplan, dat wat de ziel zou willen doen na de oplossing van het karma, helemaal niet kennen. “Waarom ben ik hier en wat is mijn opdracht?” zullen zij misschien vragen. “Ik weet het niet. Ik heb zoveel te doen dat ik niet weet wat ik moet doen als de druk weg is.” De eerste stap is – ondanks alle opgaven, tijd voor de eigen, persoonlijke dingen te nemen. Dit is een proces dat door de ascensie helpers wordt gesteund.

Het is een basis vereiste en heel belangrijk tijdens al deze reinigingen dat jullie je eigen gedachten bekijken. Wat denken jullie de hele lieve dag door? En hoe denken jullie ? Denken jullie in liefde of denken jullie eerder negatief? Misschien vaker zo: “Ik kan doen wat ik wil maar niets lukt mij zoals ik dat wil, ik ben zeker een knoeier. Anderen kunnen het veel beter dan ik.” Zoiets kunnen jullie gedachten zijn. Veel waarvan jullie denken dat jullie het denken, is al door anderen gedacht. Zij laten jullie deelnemen aan hun gedachten.

Jullie kunnen dit bijzonder goed vaststellen als jullie in een ruimte komen waarin allen vrolijk, vrij en authentiek zijn. Jullie zullen je lekker voelen en je op deze energie afstemmen.

Als jullie een ruimte ingaan waar vibraties van boosheid, treurnis of zelfs woede worden gevoeld dan voelen jullie je na korte tijd ook zo als jullie niet oppassen.

Wat kunnen jullie doen? Laat je niet infiltreren maar blijf bij jezelf.

Kijk naar je gedachten en stel vast wat jullie in deze situatie voedt. Jullie zijn het niet die zich belabberd voelen, het zijn de anderen.

Dit toont jullie weer eens heel plastisch dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Benut deze kennis en controleer je gedachten en emoties in zulke situaties.

Een ander voorbeeld voor de verbinding tussen gedachten en resonantie: Jullie willen misschien een nieuwe woning gaan huren, vinden de verhuurder sympathiek maar zijn bang dat jullie de hoge huur niet makkelijk kunnen opbrengen.

Jullie moeten misschien een beetje inklinken maar de woning bevalt je zo goed dat je hem toch wel zou willen nemen. Maar de gedachte aan gebrek is er steeds weer: “Hoe moet ik dit redden?” De verhuurder bemerkt dit, bewust of onbewust, dat is niet zo belangrijk.

Hij zal volgens deze trillingen reageren. Het zou erop kunnen uitlopen dat hij jullie de woning niet  verhuurt. Wat nu? Ga zitten en vraag je af waarom het denken in gebrek overheerst en laat het daarna los. Denken in gebrek doet zich in alle lagen van het leven voor, nietwaar? En jullie zullen in de loop der tijd aan vele lagen van dit thema werken, zodat jullie geheel vertwijfeld zouden kunnen zeggen: “Ik heb al zoveel opgelost en desondanks is er toch nog altijd iets van deze patronen aanwezig!”

Ja, het is echt geen prettige bezigheid voor jullie om deze oude dingen op te lossen.

Maar jullie redden het; ik weet het. Ook hierbij is het, zoals bij vele dingen in het leven: De eerste stappen zijn moeilijk maar na enkele etappes wordt het makkelijker en vaak is een kleine stap dan genoeg om en is de volgende trede beklommen.

De globale verandering van het massabewustzijn en – ik zou het zo willen zeggen – de globale verlichting van de mensheid ondersteunt dit. En dan is er nog de genade van de ENE.

De Zilveren Straal van Genade is een geschenk van de Bron aan jullie. Jullie Hoger Zelf zal in opdracht van de Schepper van dit Universum veel van jullie stappen met de Straal van Genade omhullen. Is dat niet prachtig?

Jullie zullen altijd denken dat jullie dit in het dagelijks leven zelden kunnen toepassen. Maar jullie kunnen je door een visualisatie een beschermde ruimte scheppen: Je stelt je voor in een lichtbel te staan die jou helemaal omhult.

Dit is een snel om te zetten oefening die jullie gedrag ondersteunt om je niet meer door anderen te laten “voeden”.

Bij die gelegenheid kunnen jullie deze stralen ook inzetten. Misschien hullen jullie je in gouden Licht met een snuifje violet?

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen