Kryon: Geneeswijzen uit Lemurië en Atlantis

Kryon: Geneeswijzen
uit Lemurië en Atlantis.

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 december 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De vliegende bezoeken aan Atlantis en Lemurie dienen om jullie duidelijk te maken hoe verschillend en tegelijkertijd toch deze beide menselijke civilisaties hun weg gingen.

Zonder oordeel bekeken waren het belangrijke stappen voor deze planeet die hun invloed hadden op het speelveld der dualiteit, en men kan van mening zijn dat dit tot excessen leidde. Nu gaan jullie het gouden tijdperk in en daar hoort bij dat jullie de oude patronen van vechten en scheiding afleggen om daarna de kwaliteiten, ook die van Atlantis, te leven.

Ik wil jullie de geneeswijzen van Atlantis en Lemurie belichten en jullie de mogelijkheid geven om te kijken en te voelen welke manier van opheldering voor jullie van toepassing is. Hoewel, objectief bekeken, alles uiteindelijk in het Goddelijke uitmondt. Maar oordeel zelf.

Alles ontstond in de geest om zich daarna op het niveau van materie te vestigen. Materie is verdicht licht. Aan al wat geschapen is ligt een Goddelijke blauwdruk ten grondslag die door door Vader/Moeder God en de door hem/haar aangewezen hoge wezens werden geschapen.

Jullie als zieldeel sluipen voor jullie ervaringen steeds weer in een daarvoor geschapen lichaam. De constructie van de Aarde is gebaseerd op Goddelijke geometrie die niet op het fysieke niveau van de Aarde, zichtbaar is, maar wel in het etherische.

Met jullie geestelijke ogen kunnen jullie het waarnemen. Daar bevinden zich structuren, wij zullen hen rasters noemen, die deze blauwdrukken dragen – onder andere het magneetraster en het kosmisch raster van de Aarde. Dit magneetraster  bevat een deel van de blauwdruk  dat wederom met belangrijke krachtpunten van de Aarde en met de polen verbonden is. De Kryongroep, men kent ons als specialisten inzake Goddelijke geometrie en magnetisme, heeft dit magneetraster tweemaal sinds het bestaan opnieuw uitgelijnd.

Dit gebeurde toen het speelplan opnieuw werd opgesteld.

Intensieve tijdperken, die verpletterend eindigden, vroegen om een nieuwe opstelling. Daarbij werd ook betrokken dat de genetica van de overblijvende bevolking door het erfgoed van enige rassen van verre planeten, werd opgefrist. Zoals bekend werd de Kryongroep opgeroepen en nogmaals het raster te veranderen. Een heerlijke taak die een nieuw begin voor mens en Aarde inluidde.

In de komende bijdrage heb ik een meditatie-oefening voor jullie.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen