Kryon: Hartsbewustzijn „Men ziet alleen echt met het Hart!“

Kryon: Hartsbewustzijn
„Men ziet alleen echt met het Hart!“

Gechanneld door: Barbara Bessen

25 februari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Sinds 2001 ben ik seminarleidster op de weg naar de vrijheid, de weg naar eigen schepperskracht sterker te maken en dit ook aan andere mensen over te brengen. Als journaliste heb ik mij vroeger door het aardse verstand laten leiden, maar dat is veranderd. Dat betekent echter niet dat ik niet heen en weer geslingerd word tussen de aardse grillen van de dualiteit. Maar ik probeer steeds meer om hart-gecentreerd te leven want de weg van de vrijheid gaat over het eigen hart,

Hier zit de sleutel naar de hogere werelden, de eigen Goddelijke kracht en de waarheid.Het is niet belangrijk om de disciplines van de esoterische wereld te beheersen of veel boeken te lezen. De weg door het hart, de vrouwelijke weg, is de directe weg en die gaat via de bril der Liefde.

Dit betekent ook: jezelf helemaal gewaar worden en te begrijpen dat je interdimensionaal bent, een wezen dat in vele tijden en parallelle werelden bestaat.

Als wij dit nu beginnen waar te nemen kunnen wij veel wat wij deden en doen met de Goddelijke Bril bekijken omdat dit grote wonder van het scheppen en de veelvoudige aanwezigheid en de zin daarvan nu langzaam aan ons geopenbaard worden. Is dit niet een waar wonder? Wij dienen echter alles dat wij al over onzelf kunnen (h)erkennen, dingen zoals verleden en het kijken naar oude patronen, aannemen en niet meer beoordelen maar hen als ervaring integreren, het laten rusten en het met de eigen liefde toedekken. Dan zijn wij vrij voor neutrale volgende stappen.

Bekijken wij onszelf met deze liefdevolle “Hartsogen” dan krijgen wij een heldere blik op ons dagelijks zijn. Wij herkennen dat wij elke seconde weer onze volgende stappen inleiden en dat op een zelfverantwoordelijke manier.

Wij zien veel dingen niet meer als goed en slecht, maar als iets dat IS. Elke seconde beslissen wij opnieuw wat er als volgende gaat gebeuren.

Wij bepalen hoe ons leven verder gaat. Niemand anders! Het eigen hart voor jezelf openen betekent ook niet meer in de dramatiek te vallen waardoor wij denken dat ons iets wordt aangedaan of wat anderen door anderen wordt aangedaan. Ieder schept zijn eigen levensveld. Wij kunnen dit goed vaststellen als wij met vrienden een bepaalde zaak belichten. Wij zien het zo en de anderen zien het anders. Zelfs een blik uit het venster zal door iedereen weer anders worden gezien: ieder ziet een ander beeld. En het gekke daarbij is dat het beeld dat wij zien pas op het moment ontstaat waarop wij ernaar kijken.

De kijker bepaalt het beeld. Spannend, nietwaar? Van dit alles moeten wij ons weer bewust worden en dan direct met deze kennis ons leven vanuit het hart scheppen.

Jullie,

Barbara Bessen