Kryon: Hartskwaliteiten Deel 1

Kryon: Hartskwaliteiten
Deel 1

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 oktober 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Wat heerlijk om jullie hier te ontmoeten in een treffen van geestelijke familie. Jullie weten zeker dat de geestelijke familie niet per se hetzelfde hoeft te zijn als de aardse familie. Enkelen van jullie vergaat het af en toe zodat zij zich niet meer zo met hun aardse ouders of andere familieleden verbonden voelen. Soms schijnt de partner of het ouderschap hen eerder vreemd toe en vragen zij zich af : “Waarom heb ik deze ouders of deze partner uitgezocht? Wat heeft ons ertoe bewogen om samen te zijn? Was het een karmische verbinding? Wat moeten wij van elkaar leren?” Misschien hebben jullie eerder het de gevoel dat de oude karmische banden die jullie verbonden zijn opgelost.

Wat nu? Zou je bijvoorbeeld van je partner moeten scheiden of is er een andere mogelijkheid om de komende opwindende jaren liefdevol en vruchtbaar met elkaar door te brengen?
Misschien stellen enkelen van jullie zich ook de vraag of de gezamenlijke levensstructuur nog wel de juiste is. Jullie vragen je af: “Ben ik op de juiste plaats? Is mijn arbeidsplaats nog passend voor mij? Heb ik eigenlijk nog wel een auto nodig? Zou ik mijn innerlijk duiveltje moeten overwinnen en de fiets of het openbaar vervoer nemen? Is het geliefde huis aan de rand van de stad of de woning in het centrum van de stad nog het juiste voor mij? Voel ik mij nog wel lekker in mijn omgeving?”

Jullie hebben in het verleden misschien gepland om in het midden van de stad te zijn om het leven van alledag in te duiken. Jullie houden van het café op de hoek en de avondwandeling door de straten en aan het geregelde bioscoopbezoek. Of: jullie waren blij om ’s avonds in een mooi huis aan de rand van de stad te komen om aan de hectiek van alledag te ontsnappen. En nu is alles opeens anders. Jullie houden het in de herrie van de stad niet langer uit. Jullie merken alle opwindingen van de mensen op en voelen die alsof zij van jezelf zijn. Jullie staan open voor alle gedachten en energieën die om jullie heen dwarrelen. Jullie zien alle menselijke activiteiten om je heen en zijn zo gevoelig dat jullie vaak je hoofd schudden en vaststellen: “Zojuist was ik nog heel ontspannen maar nu ik hier in dit café zit, is het alsof ik beneveld ben, mijn hoofd duizelt van de gedachten. Heel onaangenaam, ik voel mij plotseling ook heel zwak.”

De wens naar rust en teruggetrokkenheid neemt steeds meer toe en je vraagt je af of je een andere woning wilt zoeken want zelfs daar nemen jullie alle uiterlijke invloeden sterk waar. Het kan ook andersom zijn, dat jullie van je leven in je afgelegen thuis hebben genoten en nu een weg vol activiteiten voor je zien. Opeens hebben jullie het gevoel dat jullie bij de mensen horen waarmee jullie kunnen discussiëren en meningen kunnen uitwisselen.

Misschien hebben jullie zelfs een bepaald project in je hoofd dat jullie graag met een groep mensen willen uitvoeren. Jullie hebben in je teruggetrokken leven veel oude dingen opgelost. Jullie zijn al aardig in jezelf gecentreerd en voeden je steeds meer met de energieën van jullie Gouden Engel. Jullie hebben – misschien zelfs onbewust – de weg naar je Hoger Hart gevonden en willen nu ook zo leven.

Dieper en dieper met het Hoger Hart verbonden zijn betekent niet afgescheiden zijn, alleen met jezelf leven en je niet meer met het aardse zijn bezig te houden. Dat zou jullie doel niet moeten zijn! Jullie zijn hier in deze incarnatie gekomen om de Aarde en de mensheid met jullie kwaliteiten te dienen. Jullie zijn ascensiespecialisten en misschien al heel vaak op andere planeten geweest om te helpen de energieën te verhogen, de vibraties van een planeet te helpen veranderen en die van de mensen die daar leven.

Natuurlijk hebben jullie hier – net als alle andere mensen – een dagelijks leven geleid. Jullie hebben aan alle dingen van het aardse leven deelgenomen. Jullie zijn geboren, werden verzorgd door je ouders of door andere personen die jullie hebben opgevoed. Jullie gingen naar school en ook als jullie je vaak hebben afgevraagd wat jullie daar moesten doen omdat jullie, net als bij vele andere manieren van leven op aarde voelden dat hier geen hogere zin in zat. Jullie wisten instinctief dat je ook op een andere manier kon leren. Maar wat zou het, het hoorde bij het hier zijn!

De structuur van jullie verschillende lagere lichamen was zo geprepareerd dat jullie makkelijker dan anderen toegang hadden tot jullie ware identiteit. Herinner je: Hoe vaak voelden jullie je je niet helemaal lekker op deze plaats en dachten ”Waarom ben ik hier? Ik kom toch ergens anders vandaan, ik voel het. Wat moet ik dan hier? Wie heeft mij hierheen gestuurd? Wat is mijn taak?” Misschien is het voor jullie vaak duidelijk wat er gedaan moet worden hoewel dit niet strookt met de ideeën van je omgeving. Het leek de andere mensen idioot toe. Jullie konden vaak met jullie ideeën niet doorgaan wat ertoe leidde dat jullie je terugtrokken. Jullie zijn misschien ook een van degenen die vermoeid zijn. Niet in de zin van lichamelijk vermoeid, maar jullie ervaren eerder een lusteloosheid en vragen je af: “Wat moet ik hier nog? Ik heb zoveel gedaan. Een paar dingen zijn hierdoor veranderd en andere dingen zijn mij niet gelukt. Ik werd altijd als een buitenbeentje gezien.” In jullie structuur was bijna al het nieuwe dat de Aarde nodig heeft, aangebracht. Jullie energiebanen waren steeds op ontvangst ingeschakeld en jullie contact met de geestelijke wereld was meestal redelijk open.

Voor de Harmonische Convergentie van 1987 (als dit begrip je niets zegt kijk het dan alsjeblieft op dit bolg na) was er contact met de geestelijke familie, maar niet zo duidelijk herkenbaar. Sinds die tijd zijn jullie constant “online”. Enkelen van jullie waren het omdat jullie steeds communiceren en vragen stellen over het verdere zijn op de Aarde en het eigen leven.

Velen gaan in meditatie en weten dan wat de volgende stappen zijn. Weer anderen van jullie spreken luid en duidelijk uit: “Hoor eens, lieve geestelijke broeders, ik zit hier klem, vertel mij eens wat ik nu moet doen. Ten slotte zijn jullie hier aan mijn zijde om mij te helpen, nietwaar?” En jullie verwachten snel een verandering. Misschien is het wel een beschuldiging in plaats van een roep om hulp, omdat jullie hebben herkend wie jullie werkelijk zijn en een beetje onbevredigd zijn over jullie situatie. Jullie weten ook dat jullie op een planeet leven die nog met een deel in de materie is verankerd en dat het scheppen van de eigen behoeften duurt hier nog wat langer dan in hogere dimensies. Jullie voelen je misschien niet helemaal volkomen. Jullie herinneren je vaag hoe het anders zou kunnen gaan. Jullie vermoeden dat met krachtige gedachten en concentratie op het hart je probleem opgelost kan zijn en ook een nieuw huis of een andere wens zou snel opgelost kunnen zijn. Kortom: Jullie zijn misschien een beetje gefrustreerd dat niet alles zo loopt als jullie het graag zouden willen. Zoals ik het altijd graag zeg: Jullie staan met een been in de dualiteit en met het andere in de hogere werelden.

Wat doet een ontwaakt mens in deze ontplofbare tijd? Hoe kan men zich centreren, bij zichzelf blijven en toch dat doen wat vanuit het hart tot hem roept? Wij spraken al vaker over het lijden dat men wil leven. En nu in de herfst van het jaar 2008 is de kwaliteit van het hartsgevoel toegedekt. Jullie hebben door de situatie op 8.8.2008. door de algemene frequentieverhoging van de nieuwe energie, de Gouden Golf, een nieuwe status bereikt! Jullie zijn een stukje dichter bij je Hoger Hart gekomen. Enkelen van jullie hebben dit duidelijk gevoeld en anderen bemerken een krachtige duw – als van een hemelse hand.

Wordt vervolgd.