KRYON: Hartsverbindingen

KRYON: Hartsverbindingen

Gechanneld door: Barbara Bessen

27 Juni 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst! Als mijn partnerin contact met mij wil opnemen, zoals nu, dan sluit zij de ogen en wacht tot zich een beeld voor haar innerlijk oog opent. Zij hoeft niet lang te wachten, ik ben er al, ik ben er altijd. Zij neemt mij als een gestalte met een koperkleurig kledingstuk waar en met een blonde lok zoals Prins Ijzerhart. Dat is de vorm waarin ik bij vele mensen verschijn. Helemaal zoals dat gewenst is en het de mensen goed doet. Zou de een of ander mij herkennen van een eerdere ontmoeting die heel lang geleden is, dan kies ik misschien een gewaad dat die mens aan mij herinnert, zoals de ziel mij ook uit andere gebieden kent. Dit aardse gewaad dat ik Barbara en vele anderen schenk is mijn aardse hoofdtaak. Het is de koperkleur, de essentie van de magnetische meester.

Zo is de kerngroep Kryon voor iedereen waarneembaar die zich opent voor de geestelijke weg. Zullen wij als begin dit contact eens proberen? Dan zijn jullie nog beter met mij verbonden want elke channeling is een verbinding met mij, een sterke ontmoeting. Zogezegd van hart tot hart. Sluit je ogen en adem een paar keer diep. Ontspan je dan nog meer en laat je ogen losjes zweven. Wees niet op het derde oog gefocustmaar kijk met je innerlijk oog gewoon in de verte. Op dit vlak zullen jullie mij ontmoeten. Ik ben er opeens. En het is als een illusie, een fantoombeeld dat op een innerlijk speelveld verschijnt.

Het is niet op de oogleden maar veel verder daarachter. Jullie zullen mij waarnemen. Ieder mens doet het op zijn manier. De een heeft direct een kleurig beeld op zijn innerlijk beeldscherm en een ander ziet het eerder schemerig en misschien niet veelkleurig. Weer een ander neemt mij als koperkleurig waar dat zich langzaam naar een vorm toewerkt.

Innerlijk zien is, en diegenen van jullie die al lang deze channelings lezen, weten dat ik veel waarde hecht aan gezamenlijke communicatie en op het uitbreiden van het daarmee verbonden innerlijk zien, moeilijk te beschrijven omdat het meestal met gevoel gepaard gaat.

Als jullie je het dagelijks leven wat preciezer voorstellen dan merken jullie dat jullie veel in gedachtebeelden zijn. Jullie stellen je steeds iets voor hoe iets zal zijn of hoe het was. Soms met plezier, ook met weemoed. Soms is het ook het dagelijks gedoe wat jullie je voorstellen. Daarom zijn er altijd innerlijke beelden voorhanden. Jullie merken het alleen vaak niet.

Ineerlijke beelden lopen de hele dag in jullie door. De interessantste zijn de dagdromen en degene die in stilte ontstaan, als jullie loslaten. Dan hebben wij de kans om tot jullie door te dringen. Dit proberen wij steeds weer. Het contact met jullie is nu gelegd. Zien jullie mij nu op jullie innerlijk beeldscherm? Het is zoals bij het zien van een aura: Het gaat het best als je er niet zoveel moeite voor doet.

Vaak gaat onze ontmoeting gepaard met communicatie. Ik vertel jullie de woorden. Die komen langs telepathische wegen, in de vorm van gedachten of als gevoelens. Zo velen communiceren steeds met ons, maar nemen het alleen niet als zodanig waar. Kunnen jullie mij nu zien? Neem tussen het lezen door even een pauze en probeer het. Jullie hebben het voordeel dat er bij het lezen van deze tekst ook energiepakketjes naar jullie toekomen die jullie helpen om met mij in verbinding te komen.

Ik ben heel dichtbij jullie, in ben in jullie veld. Of zijn jullie in mijn veld? Geen vraag, wij zijn een, nietwaar? Dan is er geen scheiding. Wij zijn altijd samen en voor jullie bewust, als jullie dit toelaten.

Het mooie aan de nieuwe energie is dat jullie heen en weer kunnen switchen. Jullie kunnen net als bij de tv van kanaal wisselen. Met het ene been leven jullie je aardse leven en overleggen dan of de aardappels al gaar zijn. Met het andere been zijn jullie met mij in contact. Is dat niet prachtig? Jullie geliefde, multidimensionale wezens, zijn zo veelzijdig zoals jullie je bewustzijn toestaan om heen en weer te zwerven. Dit is het nieuwe in deze tijd.

Jullie zijn alles wat er is, jullie zijn op vele niveaus tegelijk, jullie zijn het je alleen nog niet helemaal bewust.

Jullie twijfelen nog of de woorden die jullie zojuist van mij hebben gehoord waar zijn. Of zou het misleiding zijn, zou jullie ego zich ertussen gewurmd hebben omdat de zin die ik jullie zoëven gaf, jullie teveel aanmoedigt. Zoveel lieve woorden voor jullie? Deze mooie zin komt naar jullie toe, de zin waaraan jullie zo vaak twijfelen als jullie weer een zogenaamde fout hebben gemaakt.

Laat los! Deze woorden wil ik jullie voor de zomer bijzonder aan het hart leggen.

Misschien hebben julie de gelegenheid en de moed om tijdens de zonnige vrije tijd minuten helemaal los te laten en gewoon van het leven te genieten. Geen voorstellen, geen opgelegde dingen die jullie in de zomer eindelijk wilden doen.

Het opruimen van de oude spullen, de allang afgesproken bezoeken bij vrienden, laat ze los als jullie ze niet volledig uit het hart willen vervullen. Schep ruimte om nu los te laten wat men doet omdat het gedaan moet worden. Saint Germain zou zeggen: Leve de vrijheid! Het is werkelijk de tijd om direct vanuit het hart te leven en dat te doen wat het hart graag wil. Nog steeds zie ik vele ontwaakte mensen die in oude patronen gevangen zitten en die vele gereedschappen van de nieuwe energie niet gebruiken.

Ik zie wel dat het moeilijk is om je uit de oude sporen te bevrijden en nieuwe paden van vrijheid te betreden. Maar wanneer en hoe, en als jullie het niet doen, wie dan wel?

Luister naar je hart en hoor wat het wil zeggen. Laten wij nu samen, nu wij toch zo diep in de gemeenschappelijke energie zijn gegaan, jullie harten bezoeken. Dat gaat heel makkelijk en er is ook niet veel tijd voor nodig. Concentreer je nu op je hart en vraag het hoe het met hem gaat. Enkelen van jullie zullen een gestalte uit het niets zien opdoemen. Jullie hart heeft dan deze gestalte aangenomen, zoals jullie het nodig hebben. Misschien duikt je hart op zoals jullie het je voorstellen. Zo in de rondingen waarmee men een hart graag ziet. Het heeft ondanks dat toch de vorm van een wezen, het heeft ogen en een mond en benen en handen. Het is als een innerlijke leider in jullie bewuste lichaam. Vraag het, hoe jullie je hart ook zien, nog eenmaal: “Hoe gaat het ermee, lief hart?” Jullie zullen een antwoord krijgen.

Als jullie het druk hebben zal het jullie misschien vertellen: “Rust eens uit en neem tijd voor jezelf.” Als jullie ziek zijn, in sterke transformatie zijn, zal het antwoord misschien luiden: “Luister naar jezelf, doe alleen wat je goed doet. Vertrouw op genezing!” Als jullie vrolijk zijn zal het misschien zeggen: “Ga zo door, houd van jezelf en van het leven.” En zo voort!

Jullie hart weet altijd hoe jullie mentale toestand is, welke zorgen zich in jullie systeem manifesteren en jullie balans verstoren. Als wij nog een stap verder willen gaan dan vragen wij het hart of het zich met het Hoger Zelf wil verbinden. En dan gebeurt er iets moois: Jullie Hoger Zelf neemt de gestalte van een hart aan. Het Hoger Zelf symboliseert daarmee dat het stuurt en de leider van jullie Zijn is.

Het is de heerser van jullie vierlichaamsysteem dat jullie hier op Aarde mobiel maakt. Al deze lichamen ondergaan zijn leiding. Als er iets op de hogere geestelijke niveaus niet in orde is, is het voor het Hoger Zelf mogelijk om het weer in balans te krijgen. Nu zijn jullie, zoals jullie weten, op Aarde om ervaringen te verzamelen die er nu niet meer uit bestaan om vanuit dualiteit te scheppen. Dat kennen jullie allemaal al. Nu zijn het ervaringen om met jullie vierlichaamsysteem weer in hogere regionen te komen. Het Hoger Zelf heeft de leiding en weet wat jullie volgende stappen zouden moeten zijn.

Wij hebben het al vaak over deze verbinding gehad. Nu gaat het erom deze verbinding ook werkelijk te leven. In alle jaren was het voor de meesten van jullie alleen maar een theoretisch weten dat geabsorbeerd werd. Jullie wisten weliswaar waar het bij deze ascensie om ging – om de uitbreiding van jullie bewustzijn. Maar het omzetten naar de hogere delen viel jullie zwaar.

Ik kijk naar alle mensen op Aarde, in het bijzonder naar de ontwaakten. Hier bied ik mijn hulp in sterke vorm aan, omdat eenieder voor de Aarde zo belangrijk is. Nu is de energie zo hoog dat wij nog maar een beetje hoeven te duwen zodat jullie in de belangrijke verbinding met jullie Hoger Zelf komen. Sluit nu je ogen en kijk in de ogen van je Hoger Zelf. Wat zien jullie daarin? Vreugde, nietwaar? Vreugde en grote achting voor jullie, geliefde wezens. Er zijn ook grote verwachtingen in deze ogen te lezen. Maar die moeten jullie geen angst aanjagen. Deze verwachtingen zijn liefdevol en zonder druk. Zij willen jullie aanmoedigen om verder te gaan. Het Hoger Zelf dat jullie hoger hart vertegenwoordigt, is de sleutel voor jullie uitbreiding tot in je diepste kern, met het Goddelijk wezen dat jullie werkelijk zijn.

 

Om met deze diepste kern te zijn verbonden betekent met met Goddelijk oertapijt versmolten te zijn, met de Schepper van alle Zijn.

Hieruit stroomt uiteindelijk dat wat ik de Gouden Golf noem. Hiet is te voelen wat jullie als genezing betitelen. Het is de Goddelijke blauwdruk voor alles wat wordt geschapen. Wat jullie verdere weg is? Nou, dat ligt toch voor de hand: Met je Hoger Zelf de verdere Hogere Zelven te vertellen om zich weer met het Goddelijk oertapijt te verweven waardoor er geen scheiding meer is en jullie je helemaal aanvaard en geliefd voelen.

Sluit vaak je ogen en ga naar je innerlijke niveaus, bezoek je Hoger Zelf, bezoek mij, ik maak graag verdere reisjes met jullie, naar jullie eigen diepe zijn. Want jullie zijn is ook het gezamenlijke universum. Jullie zijn de microkosmos in de makrokosmos. Eigenlijk hoeven jullie niet meer lichamelijk te reizen. In jullie is alles dat geïnformeerd zal worden. Jullie zullen leren om je lichamen naar vreemde oorden te projecteren alsof jullie daar naartoe zijn gereisd. Met geduld, moed en tijd en de informatie van je hoger hart, de poort naar dit en andere universums worden jullie meesters van het zijn en staan alle Goddelijke scheppingsaspecten tot jullie beschikking. Jullie verdere, grotere Zijn, dat wat jullie werkelijk zijn, kijkt met liefdevolle ogen naar het deel dat het in de diepe materie uitzond. Het keek naar jullie ontwikkelingen en geeft jullie ook nieuwe ideeën voor buitengewone daden voor deze opwindende tijd.

Elke ontwaakte is een pionier. Pioniers onderzoeken alles met de wens om nieuwe dingen te ontdekken. Dit nieuwe is het oude, want er is niets wat er nog niet was. Maar het kan weer opnieuw ontdekt worden. Het is niet meer versleuteld. Het is er, en jullie dienen het te veroveren.

Alle mystieke dingen die jullie als geheim Weten hebben benoemd, zijn open in te zien. Jullie moeten alleen je eigen waarheidsbril opzetten. Dit is de blik van het Hoger Zelf en met deze blik kijken jullie in de diepst verborgen mysteries.

Heb de moed om deze zomer tijd te nemen voor de dingen die zich nu zullen openbaren. Er zijn geen oude levens om naar te kijken, geen schulden uit het verleden: jullie hoeven alleen maar jezelf terug te veroveren! Doe het gewoon, treuzel niet. Heb de moed om jezelf te zijn. Mijn hulp is verzekerd. Sluit nogmaals de ogen en laat mij jullie mijn zegen geven. Kijk mij aan en zie hoe ik jullie een geschenk geef. Dit is wat jullie nu nodig hebben. Jullie zijn gezegend voor jullie dienstverlening hier op Aarde te zijn, geliefde mensenwezens!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid,

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2010. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.