Kryon: Heimwee naar Huis

Kryon: Heimwee naar Huis.

Gechanneld door: Barbara Bessen

12 November 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Welkom in de kring van Goddelijke familie. Hoe heerlijk om jullie weer heel dichtbij te voelen. Ik heb de tafel voor jullie gedekt, kijk maar! Ik heb lekkere thee gezet of hebben jullie liever koffie? Ik heb jullie lievelingskoeken speciaal voor jullie in de hemelse bakkerij laten bakken. Jullie lachen? Waarom? Kunnen jullie je niet voorstellen dat dit mogelijk is? Het is Goddelijke Waarheid. Niets van wat er hier bij deze familiebijeenkomst gebeurt, is niet reëel. Alles wat jullie voor mogelijk houden, zal zo zijn.

Ik ben vandaag de afgevaardigde van het verre, Goddelijk Thuis, van de Bron. Hoewel, de uitdrukking “ver” nader bekeken niet correct is want jullie Thuis is in jullie. Jullie Goddelijke kern draagt de energieën van Thuis. Hij is thuis! Jullie voelen je echter vaak alsof jullie nog op een lange reis zijn. Op aardse wijze gezien zijn jullie ver verwijderd van de Grote Bron. Zoals al zo vaak beschreven , is de Bron alles. Niets is niet de Bron.

Sta mij toe een kleine vergelijking toe: Als jullie je een gistdeeg voorstellen dat zich uitdijt, omhoog gaat en jullie kunnen zien dat het zich weliswaar heeft veranderd, is het, hoewel groter geworden, nog steeds de deegklont die het in het begin was. Zo is het ook, omdat niets in zijn ontwikkeling stilstaat, maar alles in een stroom is, bij de zich uitbreidende Bron, altijd en overal de Bron.

Jullie Goddelijke kern is de Bron, de energie van Thuis, maar jullie nemen die in je dagelijks leven vaak maar gedeeltelijk waar. Jullie merken hem op als jullie mediteren, als jullie een beetje in jezelf gaan in de loop van een opwindende dag. Misschien bij het wandelen nemen jullie een zachte, lichte energie van jullie Hoger Deel waar, of tijdens het sporten, als je helemaal bij jezelf bent, of bij het zingen.

Misschien communiceren jullie al met de God in je. Het is het zachte, langzame stemmetje dat jullie iets toefluistert als jullie raad nodig hebben.

Enkelen van jullie nemen het als een gevoel in de buik en intuïtie die je nodig had, waar. “Ik heb geweten dat dit het juiste antwoord was dat ik nodig had, ik heb het gevoeld. Ik kreeg zo’n warm gevoel in mijn buik en het was groots in mijn hart. Toen was het mij duidelijk: dit is de juiste weg. Soms merken jullie het ook als jullie in gesprek zijn, als jullie plotseling iets zeggen dat jullie eigenlijk niet wilden zeggen. Het spreekt voor zich. Deze energie, dit gevoel van Thuis is er eigenlijk altijd. Wij beschreven het al zo vaak: Jullie zijn nooit alleen, dat zou een paradox zijn. Jullie zijn er niet een, jullie zijn velen! Jullie hogere delen in de verschillende dimensies, met helemaal vooraan jullie Hoger Zelfdat voor dit aardse experiment het meest nabij is, zijn altijd bij jullie. Zij zijn er altijd, waren nooit weg en wachten er alleen maar op om meer te mogen deelnemen aan jullie levens.

De tijden waarin jullie in het dualistische aardeplan lessen moesten leren, zijn voorbij. Jullie bevinden je in het eindspel. De kaarten voor de thuisreis zijn al geschud. Dat gebeurde toen jullie om de nieuwe energie vroegen, toen jullie door de boeken en andere boodschappen besloten hadden om te ontwaken. Misschien gebeurde dit ook op een andere spectaculaire manier en wijze. Toen werd het duidelijk dat jullie je gastrol hier op Aarde beëindigen. Jullie zijn misschien in de laatste incarnatie hier op Aarde of bevinden je in de laatste cyclus, wat betekent dat jullie hier zeker weer zullen komen maar niet meer volledig in de status van vergetelheid. Jullie weten zo langzamerhand wie jullie zijn en hoe het systeem van de Planeet Aarde, van de vrije wil en de dualiteit, waarbij de buurplaneten ook betrokken zijn, functioneert. Dat is allemaal natuurlijk geen toeval. Jullie zijn wat men oude zielen noemt. Niet in de zin van oud uit de Bron gestroomd, maar oud in jullie ervaringen hier op Aarde.

Jullie zijn vaak weer geboren, heben jullie lessen, het oorzaak-en-gevolg principe geleefd en alles ervaren wat dit systeem met zich meebrengt. Jullie hebben dit allemaal uit eigen wil gedaan, terwijl jullie in dienstverlening zijn. Dit betekent dat jullie uit een interdimensionale familie stammen die erin is gespecialiseerd om andere planeten te helpen als er veranderingen van het bewustzijn aanstaande zijn, als kosmische cycli aflopen en nieuwe stappen gemaakt moeten worden. Jullie zijn, wij noemen het heel gewoon, energiewerkers, ascensiehelpers.

Jullie zijn hier en de meesten van de reeds ontwaakte zielen zijn er om de Aarde en de mensen te helpen. Geërd en geliefd is de mens die deze zienswijze aanneemt, achterover gaat zitten en de hele draagwijdte van deze kennis ziet!

Hier in dit systeem zijn brengt met zich mee dat jullie helemaal in de vergetelheid worden gestort. Dit gebeurde met jullie instemming, jullie Hogere Delen deden dit voor jullie. Jullie zijn, goed beschouwd, lichte, multidimensionale wezens die hier een persoonlijkheiduitgebeeld hebben om deze ervaringen te kunnen hebben. Dit persoonlijkheidszelf (een ander woord van Kryon voor Ego. Henk) zal elke incarnatie weer opnieuw uitgebeeld worden en bestaat uit de genetische biologie die jullie ouders je ter beschikking stellen, jullie oude ervaringspakket dat jullie steeds uitbreiden, gladstrijken, gelijk maken, opnieuw uitrusten met hetgeen jullie vanaf je geboorte in je hele leven ervaren.

Het hele pakket is jullie persoonlijkheid, jullie persoonlijkheidszelf dat meestal zonder goede verbinding met de Goddelijke Kern door het leven gaat. Pas als het buikgevoel en de intuïtie in jullie leven komen kan het Hoger Zelf je leven mee sturen. Jullie helpers, die jullie geestelijke leiders of beschermengelen noemen, zorgen voor de kleine toevallen die er plaatsvinden als jullie bijvoorbeeld helemaal buiten zinnen uitroepen: “Oh, Gerlinde, dat ik jou hier tref is heerlijk. Ik heb zo vaak aan jou gedacht, maar jij was er niet, was weg uit mijn leven. Wat een toeval! Heb je tijd voor een koffie, ik heb jou zoveel te vertellen…..” Dat was geen toeval. Uit deze ontmoeting kunnen jullie nu scheppen wat jullie wilden. De ontmoeting is ingeleid vanuit hogere niveaus.

De verdere stappen, in welke richting dan ook, bepalen de mensen zelf. Nu is het de tijd waarin het persoonlijkheidszelf en het Hoger Zelf bewust door jullie kunnen worden waargenomen om een versmelting in te leiden. In tegenstelling met oude, mythische tradities bevorder ik geen eliminatie van het persoonlijkheidszelf, maar verzoek ik jullie om deze versmelting van die twee liefdevol te steunen.

Neem de hand van je ego, zo noemen de meeste meesters het persoonlijkheidszelf dat een hoger deel in zich draagt dat jullie verstand noemen, en leid het zachtjes naar jullie Gouden Engel (hoger Zelf). Zij kunnen dan de wijze beslissing nemen of er een logische beslissing wordt genomen zoals bij het oversteken van een straat, of een logisch-intuïtieve zoals bijvoorbeeld bij een beroepsbeslissing of een wetenschappelijke interpretatie.

Dan is vaak de rechter hersenhelft de zwaarwegendste en meest zinvolle partner. De wetenschappers hebben in deze opwindende tijd de mogelijkheid om hun ontdekkingen alleenmet logica en de verstandsmatige combinatie uit te drukken of achterover te gaan zitten en de hogere delen door te laten komen om een interdimensionale herkenning te krijgen. Het is de tijd voor baanbrekende uitvindingen die ook sommige oude, fysieke, biologische of gelogische ontdekkingen, die logisch werden benaderd, ter discussie stellen.

Er zullen nieuwe ontdekkingen komen die niet binnen de oude, logische bandbreedte passen en een heel nieuw wereldbeeld laten ontstaan. Door de deeltjesversneller waarmee nu in Zwitserland wordt gewerkt komen zelfs zeer grappige bevindingen naar voren.

En ik kan jullie verzekeren dat grote geestelijke wetenschappers, zo wil ik hen noemen, naast de onderzoeksgroep staan en hen helpen om de juiste, hoger liggende bevindingen te “vinden.” Laat je verrassen! Een daarvan zal de wereld werkelijk op zijn kop zetten….

Nu terug naar jullie: Er kan in de komende tijd in jullie leven iets gebeuren dat jullie met name buiten jezelf waarnemen en je hele leven op zijn kop zou kunnen zettenzodat er nieuwe stappen gezet kunnen worden. Heb de moed om ongewone ideeën uit te breiden die volledig nieuwe concepten voor jullie leven zullen openbaren. Ook gesteund door jullie Hoger Zelf en jullie geestelijke helpers.

Wat er momenteel gebeurt is het openen van jullie oude gegevensbanken, jullie interdimensionale herinnering opent zich. Jullie gaan onbewust oude levens in, ook in tijden, of beter gezegd, niveaus, waarin jullie voor het bezoek aan de Aarde handelden.

Jullie hebben inzage in de gebieden die jullie nu ook leven. Dit zijn de levens die jullie als verleden beschrijven, die jullie nu mee kunnen leven. Jullie merken vaak plotseling waar jullie nog alles zijn. En jullie zullen langzaamaan je helpers voelen, waar jullie ook in hogere gebieden zijn.

Stel je daarvoor eens voor dat je in alle dimensies werkt. Dat wat jullie als je persoonlijkheid waarnemen is alleen maar een klein deel van jullie. Nu is het tijd om dit op te merken. De sluier tussen jullie en het universum en ook tussen jullie en mij is opgelost. Jullie kunnen mij de hand reiken en jullie zullen mij opmerken. Zullen wij dit meteen maar even proberen? Sluit je ogen, steek je hand uit en ik zal ook mijn hand uitsteken en die van jullie pakken. Of misschien kan ik jullie beter strelen zodat jullie niet meer zo treurig zijn omdat jullie heimwee hebben.

De opening van deze interdimensionale attributen brengt met zich mee dat jullie je herinneren hoe het is om in andere gebieden te zijn. Jullie zien jullie familie op deze niveaus, jullie nemen hen waar. Jullie kijken naar de hemel en zeggen misschien: “Waarom kan ik niet daarboven zijn?? Ik wil bij mijn geestelijke familie zijn en met hen leven. Wanneer gaat dit gebeuren?” Jullie hart wordt een beetje zwaar en jullie hebben heimwee naar de hogere gebieden. Dat is heel “normaal”. Jullie voelen de familie en soms, als jullie heel verdrietig en moe van de Aarde zijn stellen jullie al je ontdekkingen ter discussie en zeggen: “Misschien klopt het helemaal niet wat ik over mijn andere delen weet, over Kryon en over Aartsengel Michael, mijn geestelijke helpers.

Klopt dit allemaal met de bewustzijnsuitbreiding? Misschien is dit alleen maar op de wereld gezet om ons mensen te irriteren? Ik voel mij zo alleen gelaten.” En deze overpeinzingen veroorzaken in jullie een gevoel van onmacht. “Wat doe ik hier? Wie ben ik?” Ga in zo’n situatie even lekker achterover leunen, ontspan je en vraag om hulp. Voel de liefdevolle energie van jouw zelf en heb vertrouwen.

Er zijn enkele woorden met betrekking tot oproepen van ons die jullie niet meer kunnen horen, nietwaar? Die zijn bijvoorbeeld: Heb vertrouwen. Heb geduld! Heb geen angst! Ik zie jullie meesmuilen. Ja, ik weet dat jullie deze regels lezen. Ik ben bij jullie en houd graag jullie hand langer vast. Jullie gevoel van heimwee past precies in jullie ontwikkeling. Het is het pad van het openen van het gevoel. Herinner je dat jullie een membraam om het hart hebben gelegd om de pijn van de wereld niet te hoeven voelen. Dit deden jullie ook om jezelf niet meer aan Thuis(met pijn) te herinneren.

De goede boodschap is dat de klokken van de ontvangstcomitées van de familieleden van Thuis al luiden. Zij weten allemaal van jullie angsten, onzekerheden en de nieuwe informatie en jullie ongeduld. Stel je niet voor dat de reis naar Thuis iets is dat met een lange rit te maken heeft. Eigenlijk is het maar een stap naar het volgende niveau: Het is jullie reine intentie. Deze reine intentie en jullie geopend hart zijn de poorten voor de uitbreiding van jullie bewustzijn. Dat is de poort naar de Goddelijke schatkamer. Neem deze stap en voel de omarming van jullie Goddelijk deel. Het is er altijd. Voel het bij het binnentreden in jullie heilig hart, neem het fijne stemmetje waar dat altijd tegen jullie spreekt. Jullie moeten het alleen waarnemen, je ervoor openen. Thuis is nu, Thuis is in jullie. Als jullie aan het ver verwijderde Thuis denken dat jullie ergens boven of verderopals GOD of VADER of BRON zien, wees je er dan van bewust dat jullie hier op Aarde een verlengstuk zijn. Jullie zijn de geliefde buitendienstmedewerkers. Jullie hebben steeds de mogelijkheid om met de chef, met de centrale in contact te zijn. Dan zijn jullie de centrale. Zijn jullie je hiervan bewust?

Nu is het de tijd om te herkennen en ook zo te leven. Leef zo alsof alles mogelijk is wat jullie je wensen en voorstellen. Dan zal het ook zo zijn. In jullie Goddelijk Zijn weten jullie hoe alles functioneert! Begrens jezelf niet, dat is mijn hartelijke wens!

En nu wachten jullie nog op het slechte bericht, nietwaar? Dat is er niet. Jullie denken altijd nog dat er op een goed bericht een slechte boodschap moet volgen. Denk niet als een mens. Denk Goddelijk!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2008.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.