Kryon: Heling als weg

Kryon: Heling als weg.

Gechanneld door: Barbara Bessen

11 januari 2013.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Hebben wij werkelijk een vrije wil of worden wij en ons leven door dingen of wezens die wij niet kunnen waarnemen, bepaald?

Deze vraag stellen wij onszelf in deze opwindende tijd zeker steeds weer. Wie of wat bestemt ons dagelijks Zijn? Zijn wij meester over ons leven? Wie van ons in wedergeboorte gelooft, en dat zijn er zeker steeds meer, zal daaruit de conclusie trekken dat wij niet vrij en onbevlekt hierheen komen voor deze incarnatie.

Dit betekent dat wij, als wij in het lichaam van de moeder komen, een pakket bij ons hebben dat wij hier moeten verwerken en bewerken, inclusief enkele tijdramen die bepaalde ontmoetingen en ook oplossingen voor oude imprints aanbieden.

En vergeten wij ook niet alle instellingen, imprints, die ons in de loop van het leven als moraal- of levens- en geloofzaken zijn bijgebracht.

Vanaf de religie tot ethiek in het algemeen en hoe wij als mens op Aarde moeten zijn, krijgen wij als uitrusting voor het leven op Aarde mee.  Passend bij het toenmalige tijdraam dat wij kiezen en dit varieert dan zeker ook nog van land tot land.

Wij hebben voor deze bijzondere tijd zeker een land of vlekje uitgezocht dat passend is voor onze volle rugzak die wij met ons meedragen.

Mijn geestelijke vriend Kryon zegt altijd graag dat wij in dit leven op de plaats terugkomen waar wij al veel gewerkt hebben. Hij zegt ook, en dan moet ik altijd glimlachen, dat wij mogelijkerwijs prachtige beelden of gedichten bewonderend aanschouwen en daarbij de Schepper van deze oude werken eren.

Misschien waren wij het zelf die deze dingen schiepen met behulp van onze Goddelijke creativiteit.

Al deze instellingen over het leven en de vele imprints uit andere levens hier nu te transformeren, waardoor ons lichaam het grote licht van Al Wat Is steeds intensiever kan opnemen, is onze taak.

Alle imprints en oude lasten hebben het zich in ons emotioneel – en mentaal lichaam als magnetische impulsen gemakkelijk gemaakt en gaan met alle dingen die wij willen doen in resonantie. Als wij vol moed een nieuwe werkplek  gaan betreden signaleert een van de lichamen wat voor ervaringen wij met nieuw werk hadden.

Mischien waren die niet zo aangenaam en voelen wij een sterke emotie in de maagstreek en herinneren wij ons soortgelijke situaties.

Wij kunnen er zeker van zijn dat er dingen zijn opgeslagen dat dat maakt onze levensweg niet eenvoudiger. Wat kunnen wij doen?

Wij stellen ons deze vraag bewust en besluiten dan om de nieuwe plek vrij en met een andere gerichtheid te benaderen.

Wij kunnen onze eigen Goddelijke Instantie verzoeken om ons te verlossen van deze magnetische imprint. Wij kunnen ons ook in de Gouden Golf leggen, deze wonderbaarlijke Goddelijke energie die kryon zo noemt omdat die in een kostbare golf van partikels nu vanuit het centrum van het melkwegstelsel door de afzwakking van het magneetraster van de Aarde naar ons toe kan komen.

Hij komt als geneeswijze omdat hij in de Goddelijke blauwdruk van ons lichaam komt en dan zal proberen om ons lichaamsysteem weer in te passen. Dan hebben wij de mogelijkheid om werkelijk onze vrije wil te leven, vrij van oude imprints.

Wij kunnen vele kleine werktuigen benutten in deze bijzondere tijd voor de Aarde die zich in verandering bevindt. Gereedschappen die in de tijd van Lemurie al bekend waren. Het belangrijkste lijkt mij om jezelf beter te leren kennen. Je met jezelf bezig te houden, met het lichaam en met ons grotere Zijn.

En dit is het beste met voelen te bereiken. Wij hebben het verleerd om juist te voelen. Wij zijn vaak niet juist geïncarneerd omdat wij angst voor ervaringen hebben.En wij zetten enkele membranen voor ons hart die moeten verhinderen dat wij ons teveel op het gevoel verbinden met mensen en situaties.

Wij willen niet meer lijden. Het is nu tijd om het hart weer te openen en alle barricades op te lossen.Dit is niet altijd makkelijk. Wij zijn ook niet noodzakelijkerwijs moedig of bereid om de kwantumsprong te maken.

Wij blijven liever gezellig op de bank zitten en wij willen ook vaak een bestaande situatie vasthouden omdat die bescherming biedt. Wij willen vaak niets meer wagen maar een levensstatus handhaven omdat die ons zeker lijkt.

Maar wij bevinden ons allemaal in verandering, niets en niemand uitgezonderd.

Alles stroomt, veel oud zeer wordt weggenomen als wij bereid zijn om bewust los te laten.

Hier nog een kleine oefening die ertoe bijdraagt het hart wijd te openen en ook in het gevoel van van jezelf te zijn. Deze oefening is eenvoudig maar werkt goed en is als een pleister op alle wonden die ons worden toegestuurd.

Leg gewoon een hand op je hart. Let op je adem en kijk in jezelf. Dan zul je merken dat uit je handchakra Goddelijke energie stroomt die zich in je borstruimte uitbreidt.

Dan verbindt je hand zich met het Goddelijk punt dat zich in het rechter gedeelte van het fysieke hart bevindt. Daarna komt er een verbinding met het Heilig Hoger Hart, de zetel van het Hoger Zelf. Is dit niet een heerlijk gevoel? Geniet ervan!!!

Misschien is het ook een verzoek om oplossing van jouw zorgen? Vraag in jezelf wat je te doen staat en verwacht een antwoord. Die kan als een ingeving of herkenning komen dat de zorgen niet zo zorgvol zijn als men hen met de ogen van het hart bekijkt. Er zal zich een oplossing voordoen, heel zeker.

Wij hebben in deze tijd de scepter voor het oplossen van oude thema’s in eigen hand. Kijk maar eens – er worden vele nieuwe geneeswijzen aangeboden. Van de aura chirurgie tot aan de Gouden Golf, of hoe men die ook zou willen noemen. Ik ben er echter zeker van dat wij zelf de genezers zijn. Wij moeten het echter geloven vanuit het diepste deel van ons hart, dan is alles mogelijk!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen