Kryon: Heling en de Magnetische Velden

Kryon: Heling en de Magnetische Velden.

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 januari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Heling en transformatie met Saint Germain.

Bij heling gaat het primair om het stimuleren van de electromagnetische velden. In Atlantis waren er instituten die op die manier werkten. Saint Germain leidde een tempeldeel waar intensief met de violette vlam werd gewerkt, met de energiestroom die in de huidige tijd van transformatie ook weer goede diensten doet. De manier en wijze waarmee in later tijden in Atlantis mensen in balans werden gebracht was veel complexer omdat de verbinding met de Goddelijkheid zwakker was.

Dit had met de ontwikkeling te maken, die machtservaringen, onderdrukking en manipulatie  naar de voorgrond trok. Daarbij leidde de verbinding met buitenaardse bezoekers ertoe dat het werken met energieën intellectueel en technisch werd gestuurd.

Daarnaast, en dit is zeer belangrijk, werd het energetisch werken vaak door onreinheden vertroebeld.

Die plaatsen waren energetisch troebel en de mensen die met heling werkten, soms ook. Dit wil ik met nadruk zeggen omdat ik weet dat velen van jullie je hiertoe aangesproken voelen. Misschien waren jullie daar genezers of patiënten en herinneren jullie het je vaag. Of hebben jullie een onaangenaam gevoel of zelfs paniek bij helingsbehandelingen.

Misschien werken jullie zelf met energie en worden jullie daarbij misselijk en vertrouwen jullie jezelf niet om daarmee te experimenteren en buitengewone stappen te doen.

De link tussen geestelijk helen en helen met technische hulpmiddelen werd toen door vele experimenten en pogingen op mens en dier uitgevoerd, pogingen die plaatsvonden zonder een Goddelijke verbinding te hebben.

Dit is in jullie, door eigen ervaringen en door het massabewustzijn, opgeslagen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen