Kryon: Heling

Kryon: Heling.

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 maart 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De „Gouden Golf” van de “Hele” Heling.

„Wie of wat ben ik?“ deze vraag stelt ieder mens zich ooit. In de huidige ontplofbare tijd van verandering komt deze vraag nog meer in focus. En daaruit volgend vragen wij ons af: “Wie of wat stuurt mijn handelingen? Wie zegt mij wat goed en fout is. Waar komen mijn ideeën vandaan?” Nog dieper bekeken vragen wij ons misschien af: “Waarom word ik ziek? En waarom bestaat mijn leven uit zoveel moeilijke situaties?”

Ik begeleid mensen als leidster van seminars op de weg naar zelfkennis wat bijna automatisch leidt naar zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leven. Niets en niemand heeft ons iets aangedaan, maar wij hebben het zelf geschapen.

Dan blijft de vraag wie wij eigenlijk zijn, niet uit. En: wat bepaalt onze persoonlijkheid? Als wij een beetje terugkijken naar de andere kant van de sluier waar wij ons bevonden voordat wij in dit leven kwamen, stellen wij vast dat het bijna zo afloopt zoals wij vandaag met de computer werken.

Mijn geestelijke vrienden berichten mij dat wij, als een pc de data samenstellen over welke ervaringen wij in het nieuwe leven zullen hebben: Wat er te leren en op te lossen is, welke mensen wij zullen tegenkomen, welk beroep, een trouwpartij, bepaalde klippen die ook ziekte-ervaringen kunnen zijn en dit soort dingen.

Binnen een bepaalde speelruimte, ook onder overweging van de vrije wil, is het meeste van ons gekozen.

Niemand komt daarom volledig naakt op Aarde. Hier worden wij dan door de ons begeleidende mensen gevormd, alles in verbinding met de gevulde rugzak, die dan langzaam door de geleefde ervaringen leger raakt.

In deze tijd van hoge energie die vanuit de Grote Centrale Zon op Aarde stroomt, is veel op een andere manier, gemakkelijker te herkennen, zoals een kringloop van het zijn die op Aarde afloopt. Wij zien aan onszelf hoe wij het beleven, waar wij stagneren omdat wij in oude thema’s en patronen vast blijven hangen.

Angsten en thema’s zoals jaloezie, afgunst, het ontbreken van zelfbewustzijn drukken vaak op ons dagelijks leven. Dit hangt in de basis samen met ontbreken van eigenliefde en de liefde voor God. Wij hebben geen vertrouwen in onszelf, wij zoeken hulp en bevestiging bij andere mensen.

Uiteindelijk herkennen wij echter: De liefde is in onszelf te vinden, niet buiten ons. En wij hebben een Goddelijke vonk in ons die zetelt in ons Heilig Hoger Hart. Wij noemen dit punt ook het Hoger Zelf.

Dit Hoger Zelf is een deel van de Goddelijke oer-massa. In hem bevindt zich de Schepper van alle Zijn en wat daaruit volgt is: Wij zijn allemaal God. Niemand uitgesloten, ook al mogen zij nog zoveel domme dingen hebben gedaan.

Wij op Aarde hebben een bijzonder speelplan voor onze ervaringen met de vrije wil. Dit zit in het massabewustzijn, ook morfogenetisch veld genoemd en daarin is alles opgeslagen wat hier ooit op Aarde is gedacht, gezegd en gedaan werd.

Dit is op zijn beurt weer ingebed tussen twee elektromagnetische velden. Die zijn direct om de Aarde heen en in een hoger gebied ook om de Aarde heen. En wij gaan daarmee in resonantie met ons menselijke elektromagnetische velden, die wij eigenlijk zijn.

Sinds de Harmonische Convergentie in 1987 (een samenkomst van aflopen van enkele Aarde-, Galactische- en Universele cycli), staat vast dat de Aarde met het zonnestelsel naar een hogere omloopbaan gaat.  Nu is het magneetraster van de Aarde, passend bij deze ontwikkeling, steeds meer doorlaatbaar zodat hogere informatie ons kan bereiken. Wetenschappers stellendit rasterfenomeen sinds jaren vast. Het leven op de planeet Aarde wordt nu door de nu binnenkomende hogere vibraties, zoals met een grote golf vanuit de Centrale Zon van ons melkwegstelsel, veranderd.

Deze golf, die het geestelijk wezen Kryon de “Gouden Golf” noemt, wordt steeds sterker. Zij zorgt ervoor dat wij onszelf veranderen en dit gebeurt gewoon, of wij het nu willen of niet. Deze “Gouden Golf” doorstroomt alles op Aarde. Wij mensen merken dit niet alleen door veranderingen aan de buitenkant, wij doen er zelf tot in de cellen ook aan mee om ons te veranderen.

Mijn geestelijke vriendenraden aan om vrijwillig het oude denken en handelen te belichten en jezelf af te vragen: “Waar leef ik nog volgens oude patronen, die mij niet meer passen? Wie of wat hindert mij om mijn ideeën, mijn hartewensen te leven?”

Deze “Gouden Golf” is een deel van de Goddelijke Oermassa, of Al Wat Is, en heeft de kracht van Verandering.

Hij draagt ook de Goddelijke Blauwdruk van ons menselijk lichaam in zich. Als wij ons heel bewust in deze “Gouden Golf” begeven, is hij ook als een Goddelijke genezingsinstantie. De samenwerking is heel eenvoudig:

Men gaat op een rustige plaats liggen, komt tot rust en concentreert zich op de “Gouden Golf”, zoals men die zich voorstelt. Misschien werkelijk als een bulderende grote golf. Meer valt er niet te doen. Het is de reine intentie die telt.

Dan zal men bemerken dat er in het lichaam iets begint te kriebelen of dat men warm of koud wordt. Het kan ook aanvoelen alsof het lichaam zich uitdijt of dat men zweeft. De “Gouden Golf” zoekt de regionen van het lichaam die deze helende kracht nodig hebben, zelf uit. Wij worden weer toegevoegd aan het Goddelijk Zijn en merken dat er misschien een lang aanwezige aandoening en/of angsten weggaan of dat mogelijk zelfs chronische ziektesymptomen worden opgelost.

Wonderbaarlijke genezingen kunnen ook voorkomen.Dit kan natuurlijk ook in verband met een medische behandeling zijn.

Het buitengewone aan deze “geneeswijze”is dat wij ons “Heel” genezen. De “Gouden Golf” activeertonze zelfgenezingskrachten en tot aan het gezamenlijk DNA toe, geneest zij interdimensionaal.

Wij helen daarmee al onze levens, die gelijktijdig plaatsvinden. Dit betekent dat wij ons werkelijk “Heel” genezen. Daarmee krijgt dit begrip nog een andere diepte en betekenis. Ik persoonlijk begrijp nu steeds meer waarom Kryon al jaren geleden vertelde: “Wij helen de ziekten van onze voorouders!”  En ik begrijp ook hoe de ware veranderingen zich nu op Aarde laten zien. Als deze intelligente “Gouden Golf” alles doorstroomt laten steeds meer mensen plaatsen, steden, continenten hun oude afdrukken, patronen en ervaringen los.

En zoals het bij homeopathie gaat, zijn er eerst wat verslechteringen. Daarom is er op Aarde ook zoveel aan de hand. Alles dat niet meer bij de Nieuwe Aarde past, wordt naar boven gehaald en dan getransformeerd.

Ik geloof dat wij nog een beetje geduld moeten hebben met de uiterlijke veranderingen waar wij zo lang naar hebben uitgekeken. Maar, zoals mijn geestelijke vriend Saint Germain zo graag zegt: “De ware veranderingen beginnen bij ieder mens zelf. Wie dit begrijpt, maakt zich op om zichzelf door te lichten, te reinigen, los te laten en verenigt zich steeds meer met de eigen Goddelijke Kern. Leef je eigen vrede. Als steeds meer mensen dit doen, is de wereldvrede niet ver meer weg.”

Barbara Bessen. Kontakt: www.kryon-deutschland.com