Kryon: Helpen Gebeden?

Kryon: Helpen Gebeden?

1 april 2017 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.

Vele mensen sturen ons mails en vragen op de seminars wat ik, en natuurlijk ook de geestelijke vrienden, over de gebeurtenissen op Aarde te vertellen hebben.

Hoe denken Kryon en Saint Germain over de nieuwe Amerikaanse president, de gebeurtenissen in Turkije? Zal de Europese Gemeenschap blijven, en op welke manier? Wat mogen wij werkelijk geloven van wat de media ons voorschotelen? Wat vele mensen ook beweegt zijn hun eigen, innerlijke gebeurtenissen, het welbevinden van de eigen persoon. Waarom ben ik toch steeds zo ziekelijk?

Waarom zijn bepaalde levenssituaties, ondanks al mijn spirituele bemoeiingen, nog onduidelijk? Waarom hebben wij het gevoel dat wij ergens moeten aankomen en dat daarmee verbonden alles goed zal zijn? Wij gaan door sterke transformatieprocessen. Soms meer, soms minder. Het is echt niet makkelijk om hier in deze tijd te leven. Maar de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling zijn zo immens als nooit tevoren. Er is een vrijheid die ons staat te wenken, zoals Saint Germain dit zo graag zegt. Toch – zo vragen velen zich af – is het mogelijk om die vrijheid ook werkelijk te leven? De buitenkant op Aarde vertelt ons eerder over chaos, oorlog, tekort aan water en voedsel, misvattingen over geloofskwesties, terroristische aanslagen en nog veel meer. Wat helpt? Wat kunnen wij doen? Laten wij horen, lezen en voelen wat Kryon ons hierover wil vertellen.

Ik wens jullie een toverachtige maand april!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon: Helpen Gebeden?

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Wat een toevloed aan lichtvolle wezens die ik zie, die deze en soortgelijke boodschappen lezen. Ik spreid mijn armen om jullie heen om nogmaals – ik geloof dat jullie dit goed kunnen gebruiken – mijn dank, mijn Liefde en mijn medegevoel uit te drukken.

Hoe heerlijk is het dat jullie nu op deze Aarde vertoeven. Welk een hoeveelheid reinigingen van verwikkelingen en karmische imprints, verwarringen van oorzaak en gevolg die jullie en vele anderen van ons bereiken, oplossen.

Jullie transformeren jezelf en doen dit bijna automatisch voor anderen. Dit is een zeer belangrijke taak die jullie, in de zin van de Hoogste Schepper die haar waakzaam oog nu op de Aarde richt, uitvoeren. Dit kan zich dan wel niet altijd meer zo in jullie bewustzijn weerspiegelen omdat jullie lieverds zoveel met dagelijkse dingen te maken hebben dat jullie moeten oppassen om niet weer verward en verwikkeld te raken in de aardse dualiteit.

Het is als een dik touw van Liefde waaraan wij een paar keer hard trekken en dat ons wil vertellen: Stop maar, het is niet meer nodig om nog dieper in de fysieke Aarde en alles wat daarbij hoort, te duiken. Blijf aan de rand en beleef de dualiteit in een afgezwakte vorm, laat de dingen waarmee jullie je binden, op afstand passeren.

Ga gewoon, zonder ophouden, door.

Jullie kennen zeker de situatie waarin jullie iets willen doen en plotseling iets anders, of iets heel anders, doen. Soms voelt het alsof jullie daarbij in trance zijn of dat iemand anders je bij de hand neemt en jullie wil leiden. Ja, zo kan men dit zien. De leiding wordt in zo’n situatie overgenomen. Het is zo gewild. Dit kan zo zijn omdat het jullie helpt of dat het iemand anders helpt. Vaak weten jullie het niet. Het gebeurt gewoon voor het heil van het algemeen en het helpt om het Veld waaruit jullie je allen voeden, te veranderen.

Soms is de afloop van zoiets echt spectaculair. En jullie kunnen je afvragen: Wat was daar nu zo belangrijk aan…… Nu keren wij vaak terug naar de persoonlijke dingen van het leven en naar de vraag: “Wat kan ik veranderen? Jullie veranderen altijd als jullie je van iets dat jullie bezighoudt, bewust zijn. Jullie nemen het zoals het is. Het gaat er in deze tijd van veranderingen niet om om dingen te verdringen, opzij te schuiven. Zij komen altijd weer sterker terug.

Dit is een kosmische wet. Dingen die men wegstuurt en daardoor hernieuwd door gedachten in jullie bewustzijn opkomen, komen als een sterk element, als een gedachten- en emotioneel pakket, terug. Het is dus zinvol om de dagelijkse dingen die jullie niet bevallen, tijd en ruimte te geven. Kijk in jezelf wat het is.  Kijk naar jezelf, waarom je nog steeds of weer opnieuw ziekelijk bent. Laat jezelf je kleine kwalen nader bekijken, alle gekibbel met anderen. Kijk naar al die emotionele zaken en stop hen niet in de schuiflade.

Zoals al vaak is gezegd, heeft de grote synchronisatiestraal uit het centrum van het melkwegstelsel een zichzelf versterkende intensiteit. En die wordt nog sterker.

Nu, midden april, zal een immense toename van deze Goddelijke Kracht, de Aarde en haar bewoners, bereiken. Het is zinvol om je daarop in te stellen en erop mee te surfen. Laat de Goddelijke kracht in je leven komen en geef alle dingen over die jullie al eerder hebben bekeken en waar jullie de basis van hebben ontdekt.

Sommige opgeklopte reacties en mentale spieren zijn taai en komen misschien uit andere levens. Daar ligt de oorzaak. Maar jullie hebben een paar thema’s uit jullie voorgeslacht op je schouders of jullie hebben je bereid verklaard om van anderen een paar dingen over te nemen en/of je veld op de verdere reis ter beschikking te stellen.

Storingen in het huidige leven kunnen veelsoortige gronden hebben. En de Wet van Liefde brengt met zich mee dat alleen dit Goddelijk Licht, deze “bonbon”, dit gebakje, het zaad van de dualiteit kan oplossen.

Er is een groter weten voor nodig om niet het aardse in je op te nemen, er is toewijding voor nodig. Geef jezelf de Hoge Energie, de Goddelijke Kracht van deze synchronisatiestraal en open je hart en spreek graag met de Bron van alle Zijn.

Vertel wat je graag los wilt laten en geef dit dan door, ook met rituelen die je bevallen.

Vele mensen leggen zich gewoon in deze Gouden Golf, zoals zij hem noemen, sluiten hun ogen en laten zich dragen en reinigen.

De Goddelijke Liefde, het Goddelijk Licht kan alles reinigen, werkelijk alles.

Jullie verstand zal zeggen: “Maar…..” en jullie vele verdere hulpmiddelen aanreiken. Die kunnen jullie gebruiken maar toch zijn alle goede hulpmiddelen met de Hogere Goddelijke Kracht verbonden. Alle mensen die hulpvaardig met andere mensen werken en hun werk werkelijk vol overgave verrichten, doen dit niet met hun verstand en hun ego maar zij openen zich gewoon en geven zich over.

Zij geven zich over aan een Hoger Niveau en bidden om Kracht en Liefde voor de andere mensen die daarop vertrouwen. Neem je leven in eigen hand, licht alle gebeurtenissen van alledag door, kijk naar je lichamelijke pijntjes en geef de Goddelijke Liefde de mogelijkheid om je te helen. Hebben jullie geduld? Prima. Toewijding, geduld en vertrouwen zijn jullie eigen Goddelijke Werktuigen om jezelf te helen.

Nu vragen mij vele mensen met een religieuze achtergrond en die ook dusdanig leven, of bidden helpt om vrede op Aarde te bereiken. Bidden is je naar binnen begeven  –  als dit vanuit het hart gebeurt – je overgeven aan het Goddelijk Veld waar ook jullie Hoger Zelf zich bevindt.

Wie met volle overgave bidt, bevindt zich in het Goddelijk Veld. Waarlijk bidden richt zich tot de Goddelijke Kracht die jullie zelf ook zijn.

Jullie leven zelfs in dit Veld, het staat niet buiten jullie!

Als jullie innerlijk bidden zijn jullie God in Actie en verandert er iets in dit Veld, jullie brengen balans. Als er Liefde stroomt in een verstoord Veld brengt dit bijna automatisch balans. Daarmee wil ik zeggen dat elk gebed dat vanuit het Hart komt, zijn werking heeft. Dit is de goede boodschap die verzwakt is en die jullie niet voor anderen kunnen veranderen.

Jullie leggen bij het bidden zogezegd de basis voor veranderingen, maar hoe en wanneer die zich voordoen hebben jullie niet in de hand.

Laten wij even kort kijken naar de experimenten die met doorgaande meditatie en ja, ook met gebeden, worden bereikt. Als een groep voor een gebied bidt of mediteert, ontstaat er een sterk liefdesveld. Dit veld kan zelfs bereiken dat er in een oorlogsgebied minder wapens ingezet worden of dat die zelfs zwijgen.

Maar als het gebed beëindigd wordt, gaat dit weer verder, men kan het proces niet verhinderen. Daarmee wil ik zeggen dat het proces niet tegengehouden kan worden maar dat men het wel kan afzwakken. Als men in oorlogsgebied permanent een team zou hebben dat diep en zonder twijfel bidt zou het proces in dit veld sneller ophelderen en kan er doorlopend vrede komen.

De mensen, daders of slachtoffers, zullen in deze Goddelijke Liefde hun karmische imprints en redenen voor oorlog en chaos makkelijker reinigen en loslaten.

Het is heel interessant om met deze gedachten te bidden en te mediteren. Uiteindelijk is het zeer zinvol om het eigen leven te reinigen om op die manier vanuit jezelf de Liefde te leven. Dit verandert veel in het Veld om je heen en ook nog meer…. Liefde is niet begrensd en aan ruimte en tijd gebonden. Liefde heelt ook in de vele generaties van jullie voorouders en ook in jullie eigen voorgaande incarnaties.

Laat mij jullie nog even vertellen dat bidden iets is wat niet alleen gericht gedaan dient te worden. Het dagelijks leven kan een groot gebed zijn als men het Goddelijk Veld volgt en zich laat inspireren voor wat voor jezelf het juiste op dat moment is en wat anderen, waar men direct mee te maken heeft, mogelijk helpt.

Jullie zien het indirecte niet, maar jullie ware zijn, jullie Hoger Zelf ziet het wel en reageert daarop met en door jullie. Spannend, wat er in deze tijden allemaal mogelijk is, nietwaar?

Jullie hoeven niet al het leed van de wereld op je schouders te dragen. Jullie kunnen vol medegevoel voor anderen zijn, jullie mogen helpen, vrijwillig, in de buurt, bij de vluchtelingen, bij mensen in je omgeving die hulp nodig hebben.

Jullie kunnen natuurlijk ook geld geven. Doe wat je voelt dat nodig is.

Maar heb ook oog voor je eigen lichamelijke constructie, met zijn vele niveaus, die jullie als geestelijk wezen bewonen. Kijk waar er misschien oude dingen gereinigd kunnen worden en geef jezelf de Gouden Golf want die weet wat er gedaan moet worden. De stilte en de rust daarvoor moeten jullie je zo vaak mogelijk gunnen. Want of jullie officieel bidden of je in de Gouden Golf begeven of je ruggengraat met ons rechten, de Goddelijke Energie is altijd waar jullie bewustzijn aanwezig is.

Gun jezelf tijd voor deze opmerkzaamheid. De Aarde dankt jullie voor jullie hulp!

Ik Ben in diepe Liefde en Verbondenheid,

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2017.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.