KRYON: Het Aardse Leven Eren

KRYON:  Het Aardse Leven Eren

Gechanneld door: Barbara Bessen

28 April 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Wat een vreugde om jullie hier te zien. Vragen jullie je iets af? Jullie denken: Hoe kan Kryon mij zien als ik zojuist pas heb besloten om deze tekst te lezen, eigenlijk wilde ik iets anders gaan doen. Nu lees ik dit hier en Kryon heeft het geweten en ziet mij? Onze verbinding, onze arbeid samen, is interdimensionaal. Dat is menselijk gezien niet makkelijk te begrijpen. Ik zie jullie altijd, overal en in alle tijdlijnen. En ik weet wanneer jullie deze tekst zullen lezen. Ik weet het. Jullie bevindingen met betrekking tot tijd zijn menselijk en horen bij het concept van de ervaring hier op Aarde.

Aan de andere kant van de sluier, aan mijn kant, geldt het interdimensionale concept en dat betekent dat alles tegelijkertijd gebeurt wat jullie op Aarde als na elkaar gebeurende dingen zien.

Jullie incarnaties die jullie als verleden zien vinden met aspecten van jullie Zelven allemaal gelijktijdig plaats. Dat lijkt idioot, nietwaar? Dit concept behelst ook dat wij constant contact houden.

Jullie zijn nooit alleen en het is nu des te meer mogelijk (sinds de Harmonische Convergentie van 1987) om de nabijheid van jullie geestelijke leiders en Hoger Zelven waar te nemen.

De reden voor onze huidige bijeenkomst is het thema: Het aardse bestaan, het aardse lichaam. Jullie mensen aan de westelijke zijde van jullie planeet en de mensen die volgens een christelijk-kerkelijk patroon leven, voelen deze tijd als een tijd van reiniging en voorbereiding op een bijzondere gebeurtenis.

Ik spreek nu over de paastijd. En omdat jullie vaak (nog) door massabewustzijn worden beïnvloed voelen jullie je geroepen om aan de reinigings-, ophelderings- en opruimingsprocessen (voorjaarsschoonmaak) deel te nemen.

Dat uit zich door meer in jezelf te gaan en eventueel te vasten. En/of uit het zich in flinke poets- en opruimacties. Dat brengt misschien met zich mee dat meubels worden verplaatst, alles opnieuw wordt bekeken en soms weggedaan en het hele huis opnieuw wordt behangen. Op het lichamelijk vlak moet de mens de vrijheid ingaan, misschien om te gaan sporten en waarbij sommigen ook nog besluiten om op dieet te gaan en het lichaam een voorjaarskuur op te leggen.

Ik wil jullie daar niet van afhouden, oh nee. In tegendeel. Ik wil deze gedachten of impulsen alleen maar ondersteunen en ik zou het geheel alleen ook een andere wending willen geven, een andere zienswijze daarop:

De tijdlijn waarin jullie geïncarneerd zijn is een bijzondere, dat weten jullie heel goed. Aarde en mens zijn in een sterke transformatie om de weg naar de nieuwe niveaus van Zijn te betreden. Ik wil daarmee zeggen dat veel van wat er geleerd werd, gebruiksaanwijzingen en instructies met betrekking tot lichaamsverzorging, voeding etc. niet meer samenhangend/geldig is, het zijn oude concepten.

Bedenk dat jullie nu niet meer gewoon aards leven. Jullie helpers bij de opwaardering, jullie meester-geestleiders en jullie Goddelijk Hogere Zelven nemen steeds meer de leiding. Jullie worden doelbewust geleid naar een nieuw era des levens, ook van het aardse.

Als jullie vroeger hebben gelezen of gehoord of geweten hebt dat het nu goed is om salade te eten omdat het voorjaar is en je lichaam frisse toevoer nodig heeft, kan het zijn dat je nu op dit moment eerder iets krachtigers, voedzamer zou moet nemen.

Enkelen van jullie voelen zelfs in dit voorjaar zin in vleselijke voeding. De reactie daarop is meestal een slecht geweten omdat een spiritueel mens toch eigenlijk geen vlees eet, nietwaar?

Ga de behoeften van je lichaam na. Gebruik de spijzen met achting en eer voor het dier dat jullie daarmee ondersteunt op je weg, dank het dier en wees ontspannen over de kleine, schijnbare misstap.

Dat geldt voor alle hunkeringen die jullie niet passend toeschijnen. Nu zijn heel veel dingen anders.Gooi alle regels en instructies over hoe er gegeten en geleefd moet worden overboord.

Waar moet ik mij nu dan aan houden, Kryon? kunnen jullie misschien vragen. Houd je met betrekking tot je voorjaarsprogramma’s bezig met naar binnen te gaan. De aanwijzing van jullie helpers of Hoger Zelven zou kunnen luiden: Oh, wat heerlijk dat jullie het mij vragen. Ja, ik heb het volgende voorstel voor jullie over hoe je de komende dagen en weken kunt doorbrengen. Bedenk dat het jaar 2007 en volgenden sterk transformerende jaren zijn. Het lijkt op een eindsprint. Niets is meer zoals het was. Dat ondervindt ook je lichaam. Ik zeg jullie dat dit ook vaak geïrriteerd is. Let er daarom op en luister wat het wil. Misschien staan jullie ’s morgens op, rekken je uit en maken dan bewegingen die je lichaam graag heeft, vergeet dan alle gymnastiekregels. Als jullie diep naar jezelf luisteren, weten jullie of je je benen moet strekken of je handen hoog in de lucht moet steken of dat push-ups je goed doen of dat je met twee flessen moet zwaaien om je biceps te trainen.

Of jullie nu met diverse acties je rug gelukkig maken of dat jullie vele ademhalingen (Prana-ademhaling) nodig hebben om te voelen: Nu gaat het goed met mij! Of dat jullie liever naar muziek luisteren of door het park lopen. Vele van jullie prefereren yoga, ook goed. Het is alleen belangrijk dat jullie alles met opmerkzaamheid doen, in jezelf voelen, want dan zullen jullie ook weten wanneer het genoeg is. Het gaat erom geheel bewust te zijn wat jullie doen en merken over hoe je lichaam zich daarbij voelt. Hoeveel werk jullie ook hebben, jullie moeten tijd voor jezelf nemen. Een verfrissend bad met de welbekende wisseldouches doet misschien ook goed. Maar als jullie alleen van warm of heet water houden, is het ook goed. Wat voor anderen goed is hoeft voor jullie niet goed te zijn!

Het ontbijt is het volgende belangrijke punt op de dag dat met gevoel dient te worden ervaren. Voel in je lichaam: Wat wil het? Jullie mensen vervallen vaak in gewoonte om elke ochtend hetzelfde te eten. Maar elke dag is anders en dat geldt ook voor het welbevinden van je lichaam. Ik zal jullie een paar kleine maatregelen geven. Luister naar je binnenste; ik zal jullie zeggen wat jullie hier, nu, goed doet.

En waar blijft de glimlach?! Alle zorgen die jullie leven begeleiden zijn eigengemaakt. Jullie hebben hen geschapen. Vergeet dit nooit! Alleen jullie kunnen daaraan beginnen. En hoe jullie daaraan beginnen bepalen jullie ook. Ik, jullie Hoger Zelf, zeg jullie: Er is overal een makkelijke oplossing voor. Een oplossing die met liefde naar een echte oplossing voert.

De rest van de dag zal ik jullie graag bij de hand nemen en vertellen wanneer het tijd voor een pauze is, misschien voor een wandelingetje in de natuur, voor een lekkere maaltijd, die mogelijk heel anders is dan jullie denken. Soms heeft je lichaam veel beweging nodig, soms meer rustpauzen. Dat kan van uur tot uur verschillen.Een ding is echter zeker: vele kleine pauzen zijn belangrijk. Pauzen om naar binnen te kijken en de Goddelijke draad te zoeken. De draad, de verbinding met de Bron die ik ben.

Ik help jullie ook te herkennen wanneer het een licht onwel zijn is of een ziekte die met de transformatie te maken heeft. Vele mensen hebben met darmproblemen te maken. Dikke en dunne darm hebben bijvoorbeeld – als zij onrustig worden – met diepgaand, misschien een gebrek, aan basisvertrouwen te maken. Ik kan jullie dan vertellen wat jullie kunnen doen om daarmee in balans te komen. Of dat het de volgende ochtend alweer tot rust is gekomen. En als het het juiste moment is voor een schoonmaak van het huis of een opruiming ben ik jullie ook behulpzaam. Ik vertel jullie graag wanneer, hoe en wat jullie het gemakkelijkst afgaat en wat jullie lichaam nodig heeft om dit alles licht en goed gesmeerd te kunnen uitvoeren. Jullie lichaam is, net als ik, een deel van jullie en moet geëerd en waargenomen worden. Het heeft een eigen bewustzijn dat weet wat goed voor hem is om een goede tempel voor de ziel te zijn.

Zo zou jullie Hoger Zelf tegen jullie gesproken kunnen hebben. Blijft van mijn kant nog toe te voegen: Niets is wat het lijkt. Het is een levenskunstenaar die achter de illusie kijkt, de waarheid ontdekt en die ook leeft.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.