KRYON: Het Angstspook

KRYON:  Het Angstspook

Gechanneld door: Barbara Bessen

17 Maart 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Allen die hier bijeen zijn willen zich openen voor deze woorden en deze Goddelijke energie. Ik opereer vanuit de Nu-tijd . Allen die bereikt (zullen) worden treffen elkaar op dit tijdspoor en duiken in de nieuwe energie.

Het speelt geen rol wanneer dat in aardse tijd gemeten zal zijn. Of het nu maart 2008 of februari 2010 is, de energie en de kracht van het geschrevene zijn gelijk en onveranderd, geen afzwakking ervan en het wordt niet gehinderd door oude energie. De intensiteit blijft gelijk, de bijstand die gegeven wordt verandert niet, wordt niet minder en is onderbouwd met andere energieën en is geen onderwerp van tijdkwaliteit of verandering. Wees dus welkom in de energie van Kryon! Ik breng Goddelijke wijsheid, integriteit en Goddelijke waarheid met mij mee. Er is maar een waarheid. Misschien schudden jullie nu het hoofd en zeggen: “Dat kan niet, Kryon, mijn waarheid is niet die van mijn partner. Soms hebben wij daar wel eens woorden over. En de waarheid van mijn chef schijnt ook een andere te zijn. Hij denkt niet zoals ik en ik niet zoals hij. Zijn beslissingen, die ik moet uitvoeren, komen niet overeen met mijn waarheid.”

Ik kan een glimlach niet verbergen; deze verklaring is menselijk. Ja, heel menselijk, want jullie zijn hier op deze Aarde en leven nog steeds op het speelveld van de Aarde dat onder andere uit dualiteit bestaat.

Jullie herinneren het je wel want wij hebben er vaak over gesproken, dat de rails van dualiteit voor de ontwaakten langzaam een interdimensionale spiraal vormen. De dualiteit is niet meer de graadmeter.

Jullie gaan een andere weg. De weg der interdimensionaliteit. Dat mag gek klinken. Ik weet dat jullie dagelijks leven er vaak anders uitziet. Waar ik naartoe wil is dat er aan de andere kant van de sluier geen dualiteit bestaat. Dat weten jullie zeker heel goed.

Toch zijn jullie daar vaak niet vrij van en slingeren jullie in jezelf heen en weer. Met een been leven en handelen jullie driedimensionaal en met het andere been leven jullie al vijfdimensionaal en ook hoger. Het laatste altijd als jullie waarheid met de Goddelijke Waarheid overeenstemt.

Als het niet meer de waarheid van je eigen persoonlijkheid is, die van je chef of van je partner, werkt die zonder de Goddelijke Waarheid die zich met jullie verenigd heeft.

Dit heeft tot gevolg dat jullie angsten niet meer zo werken zoals zij dit in jullie menselijk leven tot nu toe gedaan hebben. Zij zijn voorzien van licht en hebben niet meer het effect dat zij jullie bijna omkegelen, dat jullie maag zich samentrekt of dat andere lichaamsdelen reageren en jullie je voor korte tijd verlamd voelen. Laat mij het verklaren: De angst zal ook in de nieuwe energie niet geheel verdwenen zijn. De angst is een deel van jullie. Het is een deel dat jullie als een onderdeel van je schaduw kunnen zien. Hij hoort bij de dualiteit zoals jullie lichtvolle kant ook bij de dualiteit hoort. Nu zijn jullie echter op een andere weg: Jullie lichtvolle kant zal de delen van jullie schaduw die onder andere ook uit angst bestaan, integreren, opzuigen. Jullie kennen het voorbeeld over de donkere ruimte waar opeens een deur geopend wordt en de ruimte fel verlicht wordt.

Misschien verlicht het niet alle hoeken van de kamer maar het duister wordt minder. Als er daarentegen aan een kant van de kamer en raam is en het buiten donker is, wordt het licht niet beïnvloed. De regel is: Licht verandert het duister. Deze regel geldt ook voor de Aarde voor en wat er op dit moment op deze planeet gebeurt.

Er zijn nog steeds veel haarden met onrust op Aarde. Het zijn op vele manieren zeepbellen. De waarheid wil naar het licht. De waarheid zal de ban breken. Of het nu oneerlijkheid in de politiek is of om manipulatie met geld gaat waarmee vele mensen het zeer druk hebben: De waarheid wil naar het Licht. Het duister zal overspoeld worden door het Licht dat nu steeds intensiever door de Aarde stroomt. Wij kunnen ook zeggen dat de nieuwe energie de Aarde doorstroomt, de Gouden Golf neemt alles op wat in de weg staat en zet alles op zijn kop of verstoort het. Alles wat niet licht-vol is komt aan het licht. Dat is nog maar het begin, het zal verdergaan. Jullie zullen verbaasd zijn hoe vele politici en wetenschappers plotseling in het volle daglicht staan terwijl hun onwaarheden naar het oppervlak komen drijven. Het sprankelt feitelijk alles omhoog dat niet meer houdbaar, verdedigbaar en te verstoppen is.

2008 is het jaar van de waarheid. Alles wat niet meer in het concept van de nieuwe Aarde past barst uit het donker vandaan. Veel daarvan hunkert allang naar deze opwaardering. Veel daarvan was liever nog in de schaduw gebleven omdat het daar zodanig gevoed werd dat dit het spel van de dualiteit ongaarne opgeeft.

Maar Goddelijke waarheid stopt nergens, zij baant zich een weg. De mens op deze omhoog gaande planeet zit in precies hetzelfde proces. De eigen, uit oude ervaringen gevoede angsten zijn zeer aanwezig. Zij kunnen ook uit andere levens komen, uit de jeugd, verkeerde druk die is blijven hangen vanuit de ouders, school, universiteit, beroep enz. Zij bewegen zich als levende wezens door jullie dagelijks leven.

Als de zon schijnt hebben jullie hen goed in de hand, dan zijn er weinig problemen mee hoewel zij kunnen inwerken op jullie dagelijkse beslissingen. Een voorbeeld: als jullie zo gemarkeerd en ontwikkeld zijn dat jullie op zekerheid bedacht zijn, dan zijn alle beslissingen op de factor zekerheid gericht. Misschien hadden jullie ouders die jullie bijbrachten dat het belangrijk is om een goede opleiding te volgen, veel geld te verdienen, een veilig, degelijk huwelijk te hebben en genoeg geld, een huis en bezit te hebben waardoor je levensavond verzekerd is. “Men weet nooit wat er nog gaat gebeuren.” zou het motto zijn dat anderen jullie oplegden.

Als jullie nu een beslissing met betrekking tot je werk moeten nemen zijn die beïnvloede criteria altijd in de buurt. Zij beïnvloeden jullie beslissingen. Jullie eigen waarheid zit diep in je hart. Maar vaak komt dan de angst in het spel. Als een donker, eigen deel, wat jullie eigenlijk ook zijn omdat jullie het geschapen hebben in je gedachten. Misschien bespeuren jullie de angst direct in je lichaam (de volksmond zegt dat de angst in jullie nek zit!)op bepaalde plaatsen waar die opgeslagen is.

Daar kriebelt en steekt het. Jullie worden onwel en weten het helemaal niet meer. Gedachten als: “Heb ik genoeg geld in mijn leven? Wat gebeurt er als ik ontslagen wordt, wie betaalt dan de lening voor de auto? Zal er genoeg geld voor de huur zijn? Zal ik niet liever die baan aannemen die mij niet zo leuk lijkt, maar wel zekerheid biedt?” Jullie eigen waarheid zal misschien door de angst opzij gedrukt worden. Wie wint er? Tja, dat is jullie eigen vrije wil. Jullie beslissen wat er gebeurt.

Geëerd is de mens die in zo’n geval achterover leunt, diep ademt en de eigen Goddelijkheid toestaat door te komen. Ik bedoel jullie Hoger Zelf, jullie Gouden Engel, jullie innerlijke wijsheid. Er is een Goddelijk plan voor jullie dat op hogere niveaus is gesmeed. Jullie Hoger Deel kent dit en weet wat je volgende, passende stappen in het plan zijn. Het is niet meer de tijd om vol verlangen naar de toekomst te kijken; het is de tijd om je dagelijks bewust te zijn van wie je werkelijk bent.

Jullie zijn Goddelijke wezens op een buitenmissie die ontspannen achterover kunnen leunen en weten wat de volgende stap zal zijn als zij gecentreerd in het hier en nu handelen. Deze stap bepaalt de toekomst.

De nabije toekomst bevat enkele potentiëlen die mij ter beschikking staan. Ik zal vanuit mijn midden het potentieel kiezen dat nu in mijn leven past. Ik schep met mijn Goddelijk Zelf mijn verdere leven waarbij ik erop vertrouw dat alles uit het juiste tijdraam naar mij toekomt. Ik ben beschermd, word geleid en leef in en met de nieuwe energie die mij stuurt naar wat ik voor een leven in meervoudige dimensies nodig heb. Het motto is: Lieve God, vertel mij wat ik moet weten en wat de volgende stappen zijn!

Jullie angsten zullen jullie nieuwe manier van leven niet prettig vinden en gaan zich steeds weer naar voren dringen. Wat moet je doen? Angsten zijn medespelers in de dualiteit. Jullie kunnen hen niet wegsturen of veroordelen. De meesten van jullie negeren hen als zij naar voren komen. Het is beter om je ervan bewust te zijn maar hen niet de leiding te laten nemen maar hen de wind uit de zeilen te nemen, zoals jullie dat zeggen, en hen langzaam met licht te vullen. Dat zal het lange-termijn doel van een lichtwerker op deze scholingsplaneet Aarde zijn.

Als de angsten er niet waren dan zou de dualiteit door jullie niet ervaren kunnen worden. Denk daar een wat over na. De angsten worden hoog geëerd voor hun diensten. Maar hun contract loopt langzaam af. Schuif hen niet zoals oude schoenen opzij maar verklaar hen dat jullie niet meer met hen samen willen werken maar je eigen lichtvolle waarheid gaan leven.

Misschien hebben jullie zin om een podium voor je innerlijk oog te scheppen en daar eenmaal met je angsten in contact te treden, ernaar te kijken, met hen te communiceren en hen mogelijk te integreren. (zie: Oefeningen in het Kryon-boek “Het Ontwaken”)

Als jullie spoedig in een situatie komen waarin de angst naar boven stoot, beveel ik het volgende aan: Word je van hen bewust, kijk naar hen en naar wat zij willen zeggen en laat hen dan gaan. Jullie weten nu waarom zij er zijn en wat zij jullie willen vertellen.

Laat hen los en probeer een duidelijke beslissing te nemen. Erken dat het oude indrukken zijn die jullie niet meer nodig hebben. Het helpt ook als jullie je een paar seconden op je Hoger Zelf concentreren. Misschien hebben jullie al een beetje contact en verbind je dan met hem. Of hul je bewust in dit Gouden Licht. Misschien helpt diep ademhalen, tot in het hart. Dan zouden jullie in een rustige situatie de tijd moeten nemen om te doorgronden in welke situatie de angst is ontstaan.

Het is geen makkelijke onderneming om steeds meer van deze zelf aangeschafte structuren kwijt te raken. Misschien roepen jullie aartsengel Michael aan en verzoeken om het doorsnijden van de oude structuren. Wij hebben al vaker over deze gereedschappen gesproken. Het is niet meer de tijd waarin langdurige ceremonies, reïncarnatie-therapieën etc. gedaan moeten worden. Wij zijn zo dichtbij als nooit tevoren. Wij werken graag met jullie en helpen om de werktuigen op een passende manier in de nieuwe energie in te zetten.

Stel je voor dat jullie een prachtige steen zijn die lang verborgen is geweest; misschien in een donkere papieren doos met rommel eromheen. De steen wordt nu weer tevoorschijn gehaald, voorzichtig uitgepakt en van alle onbelangrijke dingen ontdaan en met een doek schoongewreven om dan stralend op een mooie, misschien wel een heel spectaculaire plaats, neergelegd te worden om anderen te plezieren.

Dat zijn jullie. Jullie zijn die stralende diamant die zich nu van al het oude bevrijdt en hoogglanzend wordt gewreven. Dat is jullie proces en jullie zijn niet alleen in dit proces, Wij, jullie vele helpers, zijn altijd bij jullie, steunen jullie en werken – net als jullie – aan jullie.

Acht en eer jullie angsten als werktuig van de dualiteit. Deel hen mede dat hun dienstcontract is beëindigd maar dat zij een nieuw lichtcontract kunnen krijgen. Eerste vereiste is de wil om te integreren. Angst is afwezigheid van licht. Doorstroom je verschillende lichamen met jullie Goddelijk Licht. Laat de Goddelijke Kracht jullie doorstromen en verhelderen. Ik ben er voor jullie als jullie mijn hulp nodig hebben. Samen belopen wij de weg naar de Goddelijke Waarheid.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2008. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.