Kryon: Het doelbewust beleid /1

Kryon: Het doelbewust beleid /1

Gechanneld door: Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik ben hier in diepe liefde en waarheid gekomen en werp een blik in de rondte en zeg: “Oh, oude vrienden, oude bekenden, oude leraren, oude Lemuriers, oude, wijze zielen die hier op Aarde geïncarneerd zijn om te dienen. Dat is de opgave die jullie je voorgenomen hebben.

Ik ken jullie goed, ik ken jullie uit vele ontmoetingen, altijd als jullie op dit niveau zijn, als jullie zogezegd hierheen gekomen zijn, van zijde gewisseld hebben. Nu is de tijd aangebroken om jullie dienst nog wat intensiever te leven. Over hen wil ik spreken want ik kan uiterst verschillend zijn.

Ik spreek nu hier en zoals ik vanmorgen al tegen mijn partner vertelde, tegen een groep – en ik heb daar geen oordeel over – die niet meer tot de beginners behoort. Allen in deze zaal zijn wat ik al eerder oude zielen heb genoemd.
En het zijn de zielen die al ontwaakt zijn. De kunst en de manier en het stadium van ontwaken is anders, hoewel men kan zeggen dat alles gelijk is, want dat wat jullie zijn is een meester. Jullie zijn meesters die nog een beetje slapen, die nog een beetje wakker geschud moeten worden.

Jullie hebben een idee over wie jullie zouden kunnen zijn, wie jullie eventueel zijn, jullie hebben al gevoeld en gemerkt dat jullie multidimensionaal zijn. En in sommige situaties vragen jullie je dingen af over je eigen wijsheid en zijn jullie soms verbaasd als jullie een beetje in de toekomst kunnen kijken of voelen. Het begint ermee dat de telefoon rinkelt en jullie plotseling weten: “Dat is die en die – ik weet het gewoon!” En als er een brief op de deurmat valt weten jullie gewoon, voordat jullie er verder naar gekeken hebben, wie jullie wat wil meedelen. Jullie weten het gewoon.

De nieuwe kinderen.

Het is deze vaardigheid die de nieuwe kinderen die op de Aarde geïncarneerd zijn, bezitten. Dat zijn niet alleen de indigo-kinderen, maar ook de kristalkinderen die vele dingen weten. Zij weten en zien ook met andere lichaamsdelen. Er zijn experimenten in andere landen, in Rusland, in China, ook in Duitsland en in andere gebieden. Daar zijn zelfs scholen voor deze kinderen die wonderbaarlijke mogelijkheden hebben om met hun innerlijke ogen te kijken, met hun handen te zien en zelfs met andere mogelijkheden de wereld te beleven met iets wat jullie moeizaam moeten bereiken.

Het is de weg der ontwikkeling van het ontwaken dat al deze vaardigheden weer in jullie levens komen. Wees dus niet treurig en kijk niet in de andere richting om te zeggen: “Die hebben het makkelijk, die hebben alles al en die staan veel meer in hun kracht. Waar ik mij hier rot voor moet werken, herhalen moet, weer loslaten moet zodat ik deze mij deze basis dingen eigen kan maken.”

Er zijn er een paar in deze ruimte die deze vaardigheden zeer intensief hebben, die bij de wezens horen die wij indigo-kinderen noemen. Er zijn mensen in de zaal die zeer hoge energieën kunnen vasthouden, zonder daar iets voor te hoeven doen. Zij hoeven gewoon maar “met de vingers te knippen” (Barbara knipt met haar vingers) en het is er al. En al het andere dat jullie je moeizaam eigen moeten maken ligt voor jullie klaar. Jullie moeten alleen loslaten. Iets anders hoeven jullie daarvoor niet te doen.

En daarover willen wij nu uitvoeriger spreken. Ik spreek tegen de oude meesters die het nog niet helemaal weten. Ik spreek tegen de mensen die nog steeds een beetje zoeken en die nog steeds overleggen: “Kan ik het of kan ik het niet? Zal ik het doen of niet? Heb ik dat verdiend of niet? Of moet ik heel veel doen zodat het licht steeds meer in mijn leven binnenkomt, dat de liefde steeds meer komt, dat het denken in tekorten weggaat en dat de rijkdom komt, dat het geld naar mij toestroomt en de liefde in de vorm van mensen naar mij toekomt of situaties in de vorm van roepingen zodat ik mijn leven zo kan inrichten dat het mij vreugde geeft en ik niet altijd in de oude patronen blijf die de kerk en mijn familie mij hebben bijgebracht en wat de staat mij oplegde of wat de reclame tegenwoordig nog uitstraalt.

Het doelbewuste beleid.

Laat los, mijn vrienden, en zeg tegen jezelf dat het doelbewuste beleid om de nieuwe energie binnen te gaan de belangrijkste stap is die jullie hebben gedaan. Jullie hebben gezegd: “Ik wil de nieuwe energie in gaan.” En een paar van jullie hebben het niet via Kryon gedaan en ergens gezegd: “Ik wil mij zo graag van mijn karma bevrijden, lieve Jezus, of Jeshua. Of jullie hebben de aartsengel Michael aangeroepen of wie er ook dichtbij jullie staan. Misschien kenden jullie Kryon op dat moment nog niet eens. Maar jullie hebben bijna geweten dat er iets met deze planeet gebeurt en dat jullie ergens je eigen kracht moesten gaan vinden. En jullie hadden in een situatie die misschien zeer buitengewoon was en vol treurnis en uitzichtloosheid een diep gebed naar God gezonden en gezegd: “Ik wil mij graag uit deze karmische ontmoetingen, uit deze situaties, bevrijden. Is er nu niemand die mij hoort? Is er niemand die mij helpt? Ik vraag ten zeerste om hulp en roep U aan, lieve God, als U werkelijk bestaat! Doe iets en help mij!

Dat was jullie gerichte vraag en wel een die zeer intensief en vol leed was. Maar hij was uiterst krachtig en dat was voldoende. Dat was genoeg. Jullie hadden je deze zeer smartelijke situatie in feite ook kunnen besparen. Jullie hadden het ook heel losjes kunnen zeggen; dat had ook gewerkt. Maar jullie zijn vaak nog geconditioneerd zodat jullie denken dat jullie alleen door leed kunnen leren. Het is niet meer nodig om leed te hebben. Dat is oude energie.

Het neutrale implantaat.

Jullie hebben in een of andere vorm het voornemen uitgesproken dat jullie deze nieuwe energie wilden binnengaan, wat in de Amerikaanse vertaling als neutraal implantaat wordt bestempeld.

Werkelijk geen goede vertaling omdat velen gedacht hebben: “Oh God, nu komt er al weer iets mijn fijnstoffelijk lichaam binnen. Ik ben er toch heel dichtbij om iets te verwijderen.”

Ik spreek dit hier met nadruk uit omdat er een paar in deze zaal zijn die nog wat twijfelen over wat er daarbinnen met hen gedaan wordt. Het is een kaartje wat jullie opgelost hebben. Zo kan men het neutrale implantaat of de doelstelling beschrijven. Een kaartje voor een trein op een spoor zonder doel. Het doel bepalen jullie, niet jullie geleide-geest en ook niet de andere mensen om jullie heen. Dit bepalen jullie helemaal alleen. En geëerd en geliefd is de mens die dit in verbinding met zijn Hoger Zelf doet. Niet op menselijke maar op Goddelijke manier. Dat is ook het doel van de huidige samenkomst: Zich met het Hoger Zelf verbinden.

Ik ben niet met een opgeheven vingertje gekomen. Soms doe ik dat wel en dan is mijn partner zeer geschrokken en denkt: “O jee, wat vertelt hij nu? Maar dan is het wel belangrijk omdat er dan meesters aanwezig zijn die nog diep in slaap zijn, die eigenlijk alles weten, maar die zich nog steeds niet de moeite nemen om uit de stoel op te staan en in hun eigen kracht te gaan staan. Ik wil vandaag niet drastisch zijn, maar zeer helder en precies.

Ik zou willen dat jullie allemaal erkennen dat er niet veel nodig is buiten het werk aan jezelf. Dat is de weg naar de nieuwe tijd. Het is geen tijd voor verenigingen. Soms is het zinvol om met een groep samen te zijn – ik spreek nu over hoge groep-energieën – en dan een doel te stellen om Licht en Liefde naar een bepaald gebied te sturen. Geef Licht aan deze gebieden waarvan jullie denken dat daar Licht heen moet. Hoe het daar dan verdeeld wordt, laat dat maar aan God over

Jullie moeten niet bezield samengaan en speciaal voor Renate, voor Israël, voor alle mogelijke dingen om Licht vragen want jullie weten niet waar dat Licht het meest nodig is. Dat kunnen jullie met je menselijk verstand niet weten en waarom ook? Jullie sturen gewoon licht en zeggen het best: “Ik stuur licht voor alle gebieden en mensen die licht nodig hebben. En als jullie in een groep zijn is de energie, jullie intentieverklaring als de energie van twee voetbalstadions samen.

Wat jullie niet zouden moeten doen is niet permanent samen te zitten. Daarmee bedoel ik niet dat jullie niet samen mediteren moeten, maar het is niet de weg van de nieuwe energie om steeds in groepen of scholen of vergelijkbare samenkomsten bijeen te komen en wederzijds zo te zeggen toezicht te houden of leerplannen of leerpaden aan te bieden, uit te werken en gezamenlijk te gaan. Dat is oude energie! Het gaat om de weg van je eigen persoonlijkheid, jullie eigen licht en jullie zelf. En elk van jullie heeft een eigen weg die men niet generaliseren kan. Dat gaat helemaal niet omdat ieder van jullie heel veel beleefd heeft – niet alleen op deze planeet maar ook in andere melkwegstelsels en mogelijk zelfs in andere universums. Hoe moet men het dan opvatten als anderen jullie zeggen dat jullie dit of dat moeten doen. Dat werkt niet. Wat wel werkt is als jullie je openen en de intentie uitspreken de nieuwe energie in te gaan: “Ik zou graag willen dat de vele helpers voor de opwaardering die hier op deze planeet onderweg zijn, met mij samenwerken. Ik zou willen dat mijn meester-geleide-geesten dat doen wat er gedaan moet worden en mij leiden om de juiste weg te gaan, Ik zou graag mijn Hoger Zelf verzoeken dichterbij te komen en de scepter in de hand te nemen en dan zal ik al weten wat mij te doen staat.” En als jullie soms met andere mensen samenkomen, uitwisselen of met hen mediteren, is dat prachtig. Maar het gaat niet meer om welke vereniging dan ook te gronden. Dat is beperkend, dat is geen vrijheid Want jullie zijn zelfstandige Goddelijke wezens, jullie zijn vrij! Jullie waren eigenlijk altijd vrij. Jullie hebben je alleen bereid verklaard in de driedimensionale wereld ervaringen te verzamelen. God in de buitendienst zou je kunnen zeggen. En deze ervaringen komen nu langzaamaan aan een einde. De fanfares klinken.

Wordt vervolgd.