Kryon: Het doelbewust beleid /2

Kryon: Het doelbewust beleid /2

Gechanneld door: Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Er is zeer veel geluid direct uit de Bron gekomen. En dit geluid wil zeggen dat nu de thuisvaart aangekondigd is. Het gaat niet meer om aardse ervaringen. Het gaat niet meer om veel bedenken of plannen te bedenken maar het gaat erom de roep van het hart en de eigen Goddelijkheid te volgen. Dat is de weg! En die kunnen alleen jullie voor jezelf uitvinden. En als jullie licht dan steeds sterker wordt zullen jullie merken dat jullie eigenlijk niets hoeven te doen behalve het gewoon zijn werk te laten doen.

Jullie zijn vuurtorens! En een vuurtoren is altijd daar waar hij moet zijn. Hij zal in gebieden staan waar een vuurtoren nodig is. En toch zeggen sommigen onder jullie misschien: “Ik heb nog steeds werk dat mij helemaal geen grote vreugde brengt en als jullie dan diep in jezelf voelen dan zullen jullie weten dat jullie het niet lang meer zullen volhouden of dat het moment is gekomen om ermee te stoppen.
Maar waarschijnlijk zijn jullie op dat moment juist wel op je plaats als jullie dit diep binnenin ook nog zo voelen. Jullie zullen weten of jullie daar nog nodig zijn. En misschien hebben jullie op een dag het gevoel dat jullie daar weg moeten gaan en naar een andere plaats geleid te worden.

Het gaat erom vanuit het binnenste te verlichten. Het gaat niet om missioneren, mijn vrienden. Sommigen van jullie houden daarvan, nietwaar? Geschriften te verspreiden: “Heb jij Kryon al gelezen? Heb jij aartsengel Michael. Er zijn weer nieuwe boodschappen! Heb je die nog niet gelezen? Dat zou je moeten doen! Daar staan doldwaze dingen in! En er staan ook wat nieuwe dingen in!”

Wat zal ik zeggen? Eigenlijk is alles al gezegd. Het gaat om de weg naar Huis en dat is jullie persoonlijke weg die alleen maar door jezelf gaat. Natuurlijk kunnen jullie boodschappen lezen, daar is niets tegen in te brengen. Maar eigenlijk is alles al gezegd.

De dimensie-wissel

De Aarde gaat een nieuwe dimensie in. Zij heeft een nieuwe weg. Het gezamenlijke zonnestelsel heeft een nieuwe wereld. Vele universele tijdspannen, cycli en evenementen zijn afgelopen en nu samengekomen zodat alles wat hier nu gebeuren moet, kan gebeuren. En het gebeurt! Met of zonder jullie.

Het zal gebeuren. En jullie moeten nu je eigen beslissing nemen of jullie erbij willen zijn.

Willen jullie doen wat overal geschreven staat en wat jullie in diverse boeken gelezen hebben? Dat het erom gaat om met de Aarde naar een andere dimensie te gaan. Dat is wat eraan komt. Of willen jullie nog een paar maal incarneren en nog wat langer in de dualiteit zijn? Dat is ook in orde. Daar is niets op tegen. Er zullen andere mogelijkheden zijn om verdere ervaringen te verzamelen. Want er zijn ook jonge zielen hier op deze planeet die nog een tijdje moeten leren en voor hen zal een speelveld geschikt gemaakt zijn. En jullie beslissen of jullie nog en paar keer terug willen komen of niet. Dat beslis ik niet en dat beslist ook jullie geleide-geest niet. Dat beslissen jullie, en jullie Hoger Zelf zal proberen jullie hierbij te leiden om de Weg nu mee te maken.

Maar….als het blijkt dat het jullie nog te moeilijk is zal jullie Hoger Zelf op een bepaald moment zeggen dat je nogmaals de overgang moet maken. En dat is ook in orde. Wij hebben daar geen oordeel over. Dat doen wij niet.

Er zijn nu vele oude zielen en meesters geïncarneerd. Hun aantal is weliswaar gering als je het afzet tegen het totaal aantal geïncarneerde zielen die hier nu zijn om de Aarde in haar kracht te komen. En een paar daarvan zijn jullie! Jullie zijn erbij om de Aarde te dienen, en dat doen jullie als jullie je bewustzijn ontwikkelen. En dan zijn er misschien enkelen van jullie die zozeer stralen dat zij de anderen die eigenlijk nog niet zover waren om in deze tijd mee te komen, de kans geven om een kwantumsprong te maken. Dat zijn potentiële kandidaten voor deze kwantumsprong.

Het lichaam wordt omgebouwd

Bekijk het eens op deze manier: Jullie staan in het licht als jullie om de nieuwe energie gevraagd hebben. Steeds meer! Waarom het gaat? Aan jezelf te werken. Weet je, de vele helpers voor de opwaardering hebben zeer veel te doen. Daarbij hoort ook het omwerken van jullie lichamen. Dat zijn de pijnen en alle gebeurtenissen waarover wij jullie verteld hebben.

Daaruit volgt dat jullie aan jezelf werken. Dat is geen makkelijke onderneming. Er is heel veel wat daar gedaan moet worden. Het is de verbinding tussen de beide hersenhelften, de activering van de verschillende klieren, de axiatonale lijnen die geactiveerd worden, het licht dat in het bereik van de verschillende meridianen gevoed wordt en de activering van verdere chakra’s buiten de zeven bekende chakra’s.

Maar daar zullen wij vandaag niet uitvoerig over spreken, dat is na te lezen voor degenen die het willen weten. Het gaat niet om dit weten, dat is niet zo belangrijk

Het activeren van het Hart

Jullie hoeven ook niet veel te weten over de Goddelijke Geometrie om in de opwaardering te gaan. Als het jullie interesseert is het in goede boeken – onder andere die van Drunvalo Melchizedek – geweldig na te lezen. Een geëerd wezen overigens. Maar als jullie het niet begrijpen, moeten jullie dat niet erg vinden want het is niet belangrijk. Het is prachtig om het te weten en er zijn mensen die zich daar werkelijk voor interesseren, maar die hebben zich in andere tijden al met fysieke dingen bezig gehouden. Maar in de huidige tijd gaat het niet om het weten, maar om het activeren van jullie harten. Het is de energie van het hart die geactiveerd moet worden. Het heeft geen nut als jullie veel weten; het zal jullie opwaardering niet versnellen maar het gaat erom dat jullie je steeds meer voor jezelf openen.

Dat is de weg! En de weg gaat via het hart, via de liefde. Het woord liefde is vaak misbruikt, nietwaar? Ieder verbindt liefde met iets anders. Ik heb het over allesomvattende liefde. Ik bedoel: liefde die alles omvat, die alles bewerken kan en die eigenlijk helemaal voor zichzelf spreekt.

En de crux van dit alles is dat jullie de liefde voor jezelf nog niet geactiveerd hebben. Dat is verschillend bij jullie hier in de zaal. Elk heeft zijn weg zoals ik al gezegd heb. De een heeft zijn hart al wat meer geopend en de ander zit in zijn stille kast, helemaal voor zichzelf alleen, en is nog in angsten verwikkeld en heeft nog steeds het gevoel dat zijn vader of zijn moeder niet genoeg van hem heeft gehouden en geeft hen daarvan de schuld. Tegen hen wil ik zeggen: Jullie hebben dit allemaal uitgezocht. Jullie ouders konden niet anders als jullie geen goede jeugd hebben gehad. Zij hadden zich er ook iets anders van voorgesteld, hadden kunnen leren, maar dat was misschien niet hun opdracht maar jullie moesten in jullie repertoire iets opnemen; dat betekent: Jullie wilden deze leerervaring hebben. 

Niemand heeft schuld aan de dingen die jullie (hebben) ervaren. Jullie hebben dit aan de andere kant van de sluier besproken. Jullie hebben tegen een ander zielen-collega gezegd: “Als jij mij daar en daar tegenkomt, dan doe jij dit en dat.” En daarop heeft hij gezegd: “Oh jee, moet ik dat werkelijk doen?”- “Ja, dat moet je doen. Doe mij dat alsjeblieft aan. Ik vraag het je.” En toen heeft hij dat gedaan waarbij hij het zeker niet makkelijk heeft gevonden want hij was ook in de driedimensionale ervaring. Hij heeft het gedaan omdat het bij zijn opdracht hoorde. Erken dat nu en kom uit je stille kast. Lijd niet langer maar zeg tegen jezelf: “OKE, het is een andere tijd en ik mag het nu loslaten. Dat is voor sommigen van jullie hier in de zaal heel belangrijk: Loslaten. Er heeft niemand schuld. Jullie wilden dat ervaren. Jullie karmische afdrukken zijn in de nieuwe energie opgelost.

Dat geldt voor iedereen in de zaal. Wat er nog is achtergebleven zijn oude patronen. En ik zeg vandaag dingen die ik al vaak heb gezegd.

Maar ik zeg hen met een sterke energie-onderlaag. De woorden die nu uit de mond van mensen komen waardoor ik spreek, zijn met sterke energie overgoten en ik stuur deze energie nu naar deze zaal; de energie die jullie helpen kan om het te herkennen zodat jullie vandaag weggaan en zeggen kunnen: “Ik kan het loslaten! Ik hoef mijzelf niet meer te beklagen of te denken: “Waarom hebben jullie mij dit aangedaan, waarom heeft die man mij verlaten, waarom heeft die vrouw mij verlaten, waarom heeft mijn oma zo gehandeld en waarom was mijn vriendin onlangs zo dom tegen mij? Misschien wilde zij jou ergens op attent maken?

Bij iedereen in de zaal stuur ik nu energie in het hart en het zou kunnen zijn dat er een paar tranen gaan rollen omdat er iets ouds naar boven komt en dat jullie je misschien schamen en zeggen: “Ik zou nu heel hard kunnen gaan huilen, maar ik vertrouw mijzelf niet.” Laat het gewoon lopen; het is in orde. Jullie zijn hier in een beschermde ruimte. Jullie zijn geëerd en geliefd, en deze groep hier is een belangrijke groep. Vele groepen zijn belangrijk, maar ik spreek hier vandaag tegen jullie. En ik wil hier graag iets bijzonders in het hart opnemen, in het Goddelijk Hart, en zeggen: “het is belangrijk dat jullie hier vandaag zijn. Jullie zijn hierheen gebracht. Ik heb met de vlag gezwaaid en jullie zijn gekomen en jullie mogen vandaag een stap verdergaan. Het zijn bevindingen die bij jullie opkomen. En als het er maar een is, is het waarschijnlijk een zeer belangrijke die jullie naar de volgende stappen van het bestaan zullen brengen. Waarschijnlijk in een andere richting en waarschijnlijk naar helderheid en naar liefde.

Wordt vervolgd.