Kryon: Het doelbewust beleid /3

Kryon: Het doelbewust beleid /3

Gechanneld door: Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Helderheid in de liefde. Afleidingen en inwijdingen

Stel je gewoon voor dat de weg die jullie nu gaan een weg is waar links en rechts rozen met doornen staan.

Deze doornen hebben niet de opdracht jullie te prikken, maar zij begeleiden eigenlijk het pad zodat jullie niet afvallig worden, dat jullie je niet van de weg af laten brengen. Want vele dingen die jullie vandaag worden aangeboden, of het nu seminars zijn, boeken, of water op de TV komt, hebben vaak ook de taak om jullie af te laten dwalen. Niet alles wordt in licht en liefde weergegeven, ook wat er in het zogenaamde spirituele bereik gebeurt. Maar soms heeft het natuurlijk ook een heel belangrijke functie. Het kan zijn dat een mens wordt afgeleid om dan vast te stellen dat dat het niet is. Dan was dat weer een leerervaring. Maar de weg met rozen en doornen is veel lichter en gemakkelijker. En dat is de weg door de nieuwe energie en met de nieuwe energie.

Dat jullie je bewust worden dat jullie eigenlijk een rechte weg gaan. Jullie kunnen nog zijpaden nemen of rondjes draaien, dat verbieden wij jullie niet. Dat zullen wij nooit doen en ook jullie Hoger Zelf niet. Maar wij zullen blij zijn als jullie dat loslaten en de juiste weg opgaan die veel gemakkelijker is. Want de weg hoeft dan niet meer vol pijnlijke ervaringen of met diepe kuilen vergezeld te zijn. In plaats daarvan kan het zelfs heel makkelijk zijn.

Het is de weg van rozen met doornen die naar verschillende poorten leidt. Het zijn de poorten die jullie als initiaties (inwijdingen) beschreven werden. Stel je eens voor: niets heeft zich daar veranderd sinds de Oude tijden waarin mensen naar de tempel of naar bijzondere plaatsen gingen, waar bijzondere energieën door Goddelijke geometrie werden gevoerd en waar de mens jaren of tientallen jaren lang zijn spirituele weg zocht. Het goede bericht is dat het nu zo makkelijk is als nooit tevoren omdat wij naast jullie staan. Het slechte is: Jullie zitten midden in het leven en de afleidingen zijn sterker. Maar ik zeg jullie dat al deze inwijdingen net als vroeger – hoewel vaak geschreven werd dat dit niet zo is – daar nog zijn en alleen bij jullie vandaan zijn gehouden en jullie werden afgeleid.

Wij staan zogezegd als latwerk, staan tussen de rozen en reiken jullie van daaruit de hand toe. Steeds vaker, jullie hoeven alleen maar te kijken. De handen zijn er; zij zijn niet weg. Neem ze waar en neem hen aan! Dan geleiden wij jullie in diepe liefde en verbondenheid door deze poorten van inwijdingen. Soms staan jullie wat langer voor een poort en zien hem nog niet. Jullie hebben nog het gevoel dat er een mist voor hangt, een muur. Dan betekent het dat jullie nog niet helemaal zover zijn, dat de reiniging nog niet compleet is. Misschien is het nodig om nog vaker diep naar binnen te gaan. Misschien als jullie een paar dagen op jezelf zijn om te kijken waar het nog hapert.

Mijn partner houdt ervan als ik praktisch ben en dat wil ik ook zijn als ik jullie zeg: neem een vel papier en een potlood en schrijf op waar jullie zorgen liggen. Waar lukt het nog niet? Waar ontbreekt er nog iets? Waar voel ik mij niet goed? Je kunt als hulp eens een dag bekijken en zien hoe die verlopen is of hoe dat met een week is gegaan.

Waar zijn er dingen die niet lukte? Thuis? Op kantoor? Met de partner, de kinderen? Met de gezondheid? Gewoon eenmaal alles opnemen en kijken wat er aan de hand is en waarom dat zo is. Kijk er goed naar. En als jullie het met jezelf eens zijn ga dan dieper naar binnen, spreek met je geleide-geesten, jullie Meester geleide-geesten die jullie nu begeleiden en bespreek het met hen.

Vraag hen waarom het zo is en jullie zullen antwoord krijgen. Het wordt jullie verteld. Misschien kunnen jullie het al horen. Sommigen van jullie kunnen dit al goed hoewel jullie het vaak niet juist horen of een boodschap ontvangen en er dan toch iets anders van maken.

Als jullie nog niet zo goed kunnen ontvangen doe dan een verzoek en dan krijgen jullie antwoord. Dat kan intuïtief zijn of door een plotselinge ontmoeting. Soms weten jullie het antwoord al hoewel jullie de vraag nog niet eens gesteld hebben. Vertrouw hetgeen er uit je hart komt en stel het niet weer ter discussie want het grootste probleem is de twijfel, het wantrouwen, het ongeloof. Is het waar wat ik zojuist ervoer? Klopt het? Ik spreek hier tegen mensen die zichzelf nog niet helemaal vertrouwen – de een meer dan de ander. Als jullie eens in jezelf voelen zullen jullie weten hoe ik dit bedoel. Jullie zullen weten waarop ik jullie nu aanspreek. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om in meditatie te gaan. Wij spreken van geestelijk reizen.

Men kan ook mediteren door “over de adem” te gaan of door andere manieren te benutten. Ik heb het over actieve innerlijke reizen. Dat is wat wij jullie aanbieden. Wij hebben het over het maken van voorstellingen, een voortraject van het scheppen.

Wij spreken over het in contact komen met geestelijke wezens. Zij helpen jullie als zij zich voor jullie innerlijk oog manifesteren zodat jullie gesprekken kunnen voeren. Dat is nu op de geestelijke niveaus mogelijk. De oude wijzen en profeten deden het vroeger al. Maar nu kunnen jullie met ons communiceren. Dat is helemaal geen probleem meer. Bij sommigen van jullie mag het nog even duren. Misschien waren er slechte ervaringen in een incarnatie opgedaan waarin jullie bestraft werden omdat jullie contact met God hadden. Ieder van jullie is nu in staat om dit te doen. Oefening brengt meesterschap. Als jullie steeds vaker in verbinding gaan zullen jullie vaststellen dat het functioneert.

Dat is alles wat jullie nodig hebben om jullie steeds meer met de Goddelijkheid te verbinden. Er wordt niets van jullie weggenomen, jullie hebben vele duizenden jaren met een incompleet DNA geleefd. Het was gereduceerd. Wij willen geen blaam leggen op degenen die dit deden. Daarom willen wij jullie ook vragen niet in woede of ergernis te gaan. Het hoorde bij het plan van de Aarde, ook dat was Gods bedoeling.

Nu zijn jullie zover om weer terug te gaan. Als jullie de intentie hebben om de nieuwe energie in te gaan gaat veel vanzelf. Het is een proces en dit proces wordt door de helpers voor de opwaardering die jullie door je intentieverklaring hebben opgeroepen en door jullie Hoger Zelven ondersteund. En eigenlijk zouden jullie nu zeer opmerkzaam moeten zijn want dan zouden jullie altijd weten wat je moet doen. Als jullie toch nog ondersteuning nodig hebben is dat in orde. Maar eigenlijk is het niet nodig. Dat mag enkelen van jullie wel wat verwonderen en daarom spreek ik er vandaag intensief over – en anderen zeggen misschien dat dit voor hen niet geldt omdat zij nog ondersteuning nodig hebben.

En dat is in orde. Als jullie aan je Hoger Zelf zouden vragen zou die zeggen: ”Lieve mens, ik sta hier al zo lang en wacht op jou! Ik wil met jou spreken. Ik zou jou willen vertellen wat jouw volgende stappen zouden kunnen zijn. Ik ben er voor jou! Ik ben zo dichtbij als nooit tevoren! JIJ moet het echter doen. Jij moet alleen contact met mij opnemen en tijd voor mij nemen en samen met mij werken.

Zelf-bekrachtiging

En dat kunnen jullie alleen. Er zijn mensen die anderen inwijdingen geven. Dat zeg ik hier heel bewust want het is niet correct omdat inwijdingen in het geestelijk bereik gegeven worden en niet op menselijk niveau. Dat was nog nooit zo en het zal ook nooit zo zijn.

Er zullen mensen zijn die kunnen helpen maar ieder menselijk wezen dat af en toe om jullie heen is, is zelf nog in het ontwikkelingsproces. Het zou iemand als mijn partner kunnen zijn die een goed kanaal is en in haar privé-sessies dingen bereiken kan. Desondanks is het net zoals vroeger aan de mens en zijn Hoger Zelf wat er wanneer gaat gebeuren.

Dat beslissen jullie en je Hoger Zelf. Dat beslissen jullie en GOD, en niemand anders. Niemand kan jullie je zelf-bekrachtiging wegnemen. Dat gaat niet. Dat kon men misschien in vroeger tijden omdat men toen nog niet verbonden was. Toen konden jullie nog niet zo verbonden zijn omdat het bij jullie ervaring hoorde om gescheiden te zijn. Dat was jullie opgaaf. Momenteel zitten er alleen maar meesters voor mij die weer in zelf-bekrachtiging zullen komen. De een is al een beetje verder dan de ander. Dat zal echter komen. En ik zeg jullie: Die bekrachtiging zit bij jullie en nergens anders! Geef niet op! Jullie hebben geen goeroes meer nodig want dat zijn jullie zelf.

Jullie zijn degenen die de Aarde veranderen! Jullie en vele andere broeders en zusters, die als oude zielen hier geïncarneerd zijn. Jullie zijn degenen die bergen zullen verzetten – door jullie intenties, door het sturen van licht, door wat jullie meemaken als jullie je licht steeds meer ontsteken en het erover eens zijn: Wij zijn een deel van GOD! Dat is zonder meer het belangrijkst. Niet meer en niet minder. Jullie zijn goed zoals jullie zijn. Jullie hebben misschien nog een paar problemen, maar als jullie het weten en je ervan bewust zijn hoeven jullie het alleen maar terzijde te leggen – een voor een, stuk voor stuk. Belast je niet teveel en weet dat jullie geleid worden. Wij hebben niets anders te doen als jullie te steunen. Dat is onze opdracht – niets meer en niets minder.

Ik sta direct onder de bron. Ik ben niet oordelend en ben niet in de dualiteit en ik schat alle mensen op deze planeet hoog. Dat is waarlijk geen eenvoudige dienst maar het geeft ook volle vreugde. En ik heb geen oordeel als iemand zich in een andere richting ontwikkelt en zegt dat hij nog eens iets anders wil proberen, bijvoorbeeld iets wat hij als duister ziet. Ook daarover oordeel ik niet. Ik ben er gewoon om te dienen. Ik ben hier om jullie moed in te spreken zodat jullie in je eigen kracht komen en je niet meer door vreemde mensen laten leiden – wat het ook zij, bijvoorbeeld zoiets als de reclame of de kerk of andere instituten.

Als iemand naar de kerk gaat en zich daar goed voelt door te zingen of te bidden is dat prachtig. Maar als iemand uit het instituut Kerk tegen jullie zegt dat GOD buiten je is, zoek dan uit alsjeblieft of dat voor jullie ook zo is. En als er andere mensen om jullie heen zijn die jullie eren omdat zij al zo wijs zijn, let dan op hun ervaringen maar wees je bewust dat wat zij nu zijn, jullie in een vorig leven ook waren. Ook jullie waren eens koningen, priesters en hebben alles doorlopen en wat jullie nu hier doen ontbrak nog aan jullie leerervaringen.

Wordt vervolgd.