Kryon: Het doelbewust beleid /5

Kryon: Het doelbewust beleid /5

Gechanneld door; Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Voel verder de energie in je hoofd. Merk hoe die verder door je lichaam gaat en door je voeten heen de Aarde instroomt. En voel nu je lichaam, voelt het harmonisch aan? Voelen jullie je goed? Voelen jullie je verheven, Goddelijk verbonden? Of bemerken jullie onrust, een beetje ongemak? Voel dan nog eens welk lichaamsdeel dat is. En laat dan los. Laat gewoon los en zeg: “Jij, gevoel, jij thema, kunt gaan.”

Onrust op Aarde

De vele opwaarderingshelpers werken constant aan jullie, ook als jullie dat niet zo voelen. Dat is wat wij uit-handelen noemen. Er komen bepaalde dingen naar boven, ook door de grote golven die hier nu op de planeet komen. Deze golven halen het naar boven en schuiven weg wat jullie in de weg staat.
En zo moet het ook voor het politieke landschap begrepen worden. Als jullie tot degenen behoren die graag naar het nieuws kijken of die de krant lezen om zich te informeren, zullen jullie je afvragen wat er eigenlijk aan de hand is.

Hoewel de goede boodschappen naar de Aarde komen worden zij niet door de kranten verkondigd want die slaan een andere richting in. Maar wat daarin aangeboden wordt vindt grotendeels ook plaats, ook als het ietwat bloederig en overdreven aangeboden wordt of soms ook wat verdraaid en niet zuiver op de graat, maar meer uit een bepaalde zienswijze geïnterpreteerd wordt. Ondanks dat zijn er onlusten en oorlogshaarden op de planeet. Dan kunnen jullie en je omgeving misschien soms vragen wat er met God aan de hand is, wat er met de hoge wezens aan de hand is die hulpvaardig naast ons staan. Waar zijn zij dan in Israël, in Afghanistan en in Afrika en in al die gebieden waar nood is, honger, moord en heel veel leed? Wat zouden jullie daarop willen antwoorden? Wat doen jullie dan?

Blijf gecentreerd in je hart en zeg: “Ja, je kunt gelijk hebben, dat is correct.” En dan kunnen jullie antwoorden: “Dat wat er gebeurt, is dat alles omhoog gehaald wordt, want zie maar, elk gebied, elke stad, elk vlekje op de planeet heeft zijn eigen karma, heeft zijn eigen patroon en belevenissen. En dat gebeurt ook bij Moeder Aarde en ook zij heeft haar eigen problemen die nu geklaard worden zoals nu in Amerika te zien is met de weersveranderingen, de bosbranden en het vele water. En er zal nog meer water komen. Al deze dingen zijn er om te reinigen. En dat wat er tijdens die geschillen gebeurt, ook de impulsiviteit in China en al die dingen die ook in Rusland gebeuren – weliswaar op een ander niveau en met een andere mentaliteit – laten zien welke patronen die gebieden nog op te lossen hebben.”

En zo kunnen jullie begrijpen en het ook aan anderen vertellen, dat het gereinigd en verhelderd moet worden. Het moet omhoog komen om te kunnen gaan. En dat is wat deze golven, deze wonderschone kristallijnen energieën met de gebieden en met de mensen doen.

Wees de vuurtoren!

Als jullie om je heen kijken – jullie buren, jullie vrienden – zien jullie misschien dat sommigen nog niet zo naar binnen kijken als jullie. Soms zijn zij een beetje hulpeloos en weten helemaal niet wat te doen en blijven vastzitten in zeer sterke processen. Houd je hand uitgestoken, wees in liefde, wees de vuurtoren! En probeer door je licht liefde uit te stralen. Stuur je licht er heel bewust heen. Doe het zo dat je je voorstelt dat liefde uit je hart stroomt. Of wees er gewoon. Gebruik de telefoon en luister naar wat de anderen beweegt. En als jullie je dan verbinden en erom vragen dat er juiste antwoorden komen, zullen jullie merken dat zij er ook komen. Zij komen….altijd.

Ga achterover zitten en laat het gewoon gebeuren. Jullie hebben zeker al eens gemerkt dat jullie soms, als je in zo’n situatie verzeild bent geraakt, opeens iets zeggen waarvan jullie je afvragen waar dat vandaan komt. Jullie denken: “Dat was toch echt niet wat ik wilde zeggen. Dat was iets heel anders”, en dat wat jullie zeiden werd geleid door jullie eigen Goddelijkheid.

En degenen onder jullie die heelkundig bezig zijn: Jullie zullen dingen zeggen en doen waarvan jullie je soms afvragen en denken: “Ik wilde eigenlijk iets heel anders doen. Ik wilde degene die bij mij is gekomen met acupunctuur behandelen en toen ik de naald wilde pakken legde ik hem weer neer en merkte dat ik iets heel anders moest doen. En misschien merken jullie eerst een verlangen om te praten. De persoon moet eerst eens vertellen, moet iets omhooghalen wat naar boven moet komen. En jullie luisteren gewoon en zeggen het een en ander tegen die persoon en merken dat het helemaal niet van jullie kwam.

Jullie waren verbonden met je Hoger Zelf dat voor het antwoord zorgde.

Mijn verzoek aan jullie is: Vertrouw je intuïtie. Vertrouw op wat er doorkomt. En dat kunnen jullie op elk moment van de dag doen, of het nu thuis is, op het werk of met vrienden. Vertrouw op wat door jullie heen wil komen. En in twijfelgevallen is zwijgen altijd een goede zaak. De attributen van een meester zijn: rust in zichzelf hebben, bij zichzelf blijven en geen reclame maken. De dingen laten zoals zij zijn.

Dat geldt ook voor de buurvrouw die achter jullie rug misschien slecht over jullie spreekt, voor de chef die jullie weer slecht behandelde, voor je moeder met wie jullie helemaal niet kunnen opschieten, de partner die jullie misschien helemaal niet begrijpt en misschien tegen jullie zegt: “Jij met jouw spirituele gedoe en je engelen.” Heb begrip voor je medemensen. Alle mensen zijn hier op de planeet geïncarneerd om te dienen, om God te dienen, om de Bron te dienen en om ervaringen op Aarde te verzamelen. En de meesten hier op deze planeet zijn jonge zielen, zo genoemde tienerzielen. Het zijn zielen die nog ervaringen moeten opdoen. Zoals reeds gezegd: Het kleinste deel zijn de oude zielen die nu veel in gang zetten. Jullie dragen de grootste last op de schouders, echt, dat zie ik wel.

Heb desondanks begrip voor de anderen en probeer te zien dat zij net als jullie hier zijn. En net zoals zij nu zijn, zijn jullie ook begonnen. Eens proberen hoe het hier op deze planeet is. Nieuwsgierige wezens die hebben gezegd: “Daar wil ik zeker heen, dat moet te gek zijn!” En toen jullie aankwamen en voor de eerste keer incarneerden hebben jullie gezegd: “Zij hebben allemaal gezegd dat ik in de vergetelheid gestort zou worden. Dat zal mij niet gebeuren, ik zal het mij herinneren. Ik zal weten wie ik ben!”

Helemaal mis, het is niet gelukt, nietwaar? Jullie werden er diep ingestort en hebben vergeten wie jullie zijn.

En zoals gezegd: De fanfares hebben hun tonen al uitgezonden. Nu gaat het weer terug, en dat gaat over het geopende hart, over het begrijpen dat elk mens om je heen ook van God is, net zoals jullie. En daarbij speelt het ook geen rol of jullie van een ander universum komen waar er misschien andere leeropdrachten zijn. Jullie komen desondanks uit de Bron en gaan er ooit weer naar terug.

Deze planeet gaat een heel bijzondere weg en jullie zijn hier nu geïncarneerd om deze planeet te helpen. Jullie zijn hier om de laatste dingen af te sluiten. Jullie hebben misschien gezegd: “Zo, dat is mijn laatste incarnatie. Ik ben nu voor de laatste keer op de planeet Aarde.” En nu zijn jullie hier en hebben vergeten wat jullie je allemaal hebben voorgenomen aan de andere kant van de sluier. Jullie hadden je voorgenomen: “Ik ga zachtjes en makkelijk door al mijn dingen heen die ik nog moet volbrengen. Ik weet niet of de Aarde het zal redden, maar ik geloof dat het zal lukken. En als dat zo is dan zal ik al mijn pakketjes die ik heb meegenomen in alle rust bewerken – heel rustig en heel ontspannen en zal mij niet uit mijn tent laten lokken.” En? Is het gelukt? Ik geloof dat er nog iets te doen is.

Hoe kunnen jullie al die patronen opruimen?

Ik herhaal dit zodat jullie vandaag werkelijk met een mand vol nieuwe inzichten naar huis kunnen gaan. Ik adviseer jullie ook dit, zoals ik al eerder heb gezegd, een vel papier en een pen te nemen en de dingen op te schrijven die nog voor problemen zorgen en misschien een klein dagboek met de onderwerpen aan te leggen waar jullie zelf aan willen werken.

Als je het grote geluk hebt in je vriendenkring iemand te hebben met wie je goed kunt praten, die alle onderwerpen kent, met jou op een golflengte zit, ben je helemaal open als je over jouw spirituele ervaringen kunt vertellen, helder dan met die persoon deze dingen op. Jullie kunnen samen mediteren, elkaar jullie dingen vertellen en elkaar daarbij steunen. Daar is natuurlijk groot vertrouwen voor nodig maar als je je daarvoor opent kan men daarbij wonderbaarlijke ervaringen hebben.

Ik wil in deze samenhang nogmaals zeggen: Het is niet de tijd om alles alleen te doen, het is echter ook niet de tijd om verenigingen op te richten of met grotere groepen te zijn.

Als je dat doet, doe dan samen met Vredesgebeden die bijvoorbeeld op internet aangekondigd worden en waar een paar duizend mensen voor korte tijd samenwerken.

Het is niet de tijd om je bij wat voor vereniging of groep te voegen omdat dit iets bereikt dat niet gewenst is. Het is de ontwikkeling van het eigen zelf – misschien bij een op een heling, zo je wilt, die nu aangekondigd is. Je reinigt jezelf en straalt licht naar anderen uit. Je straalt gewoon uit zonder manipulatief iets te willen bereiken.

Jullie zeggen niet; “Oh, die heeft kanker, die moet ik nu helpen zodat de kanker verdwijnt.” Dat zou een inbreuk zijn op de persoonlijkheid van een mens en daartoe neigen vele verenigingen en groepen. Jullie zullen je herinneren dat jullie allen al ervaringen in die richting hebben gehad.

GODS energie weet wat er gedaan moet worden. En jullie eigen licht weet ook wat er te doen is. Daar hoeft niemand jullie iets over te vertellen. Het is voldoende om je licht uit te stralen.

Ziekten

Kanker toont zich af en toe zeer intensief en dat is natuurlijk een grote aanwijzing dat men aan zichzelf dient te werken. Ik denk, en dat is jullie bekend, dat kanker van de ene op de andere dag verdwenen kan zijn. Daarbij is mijn partner een goed voorbeeld. Van de ene dag op de andere was het weg. Het zijn wonderen die mogen gebeuren. Degene die daarvoor zorgt is hij die jullie GOD noemen. Het is de Bron. En als de tijd is gekomen dat het kan gebeuren zal er ook een wonder gebeuren. En als jullie iemand in je omgeving hebben die daarover met jullie wil praten, of je bent een genezer en er komt iemand met kanker bij je dan is het de kunst om krachten tot zelf-heling in deze mensen te activeren.

En zo is het bij ieder van jullie als het om gesprekken of de functie van een vuurtoren gaat.

Wordt vervolgd.