Kryon: Het doelbewust beleid /6

Kryon: Het doelbewust beleid /6

Gechanneld door: Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Jullie steunen de zelf-helingskrachten van deze mens en als die nog niet zover is dan jullie zal jullie acties ook niets uitrichten. De mens moet het zelf uitwerken. Het is niet de weg om ergens naartoe te gaan en te zeggen: ”Maak het in orde” maar men moet het belichten en zich afvragen: “Waarom is de kanker daar? Waarom heb ik longontsteking? Waarom is er een ongeluk naar mij toegekomen?

Waarom heb ik aids?” Naar al deze dingen moet gekeken worden, van binnen uit, om te zien waar er ergens iets niet in balans is. Dan kan het zijn het met een of andere therapie of behandeling ondersteund kan worden. Dat is allemaal goed. Maar het is belangrijker dat er een thema is waaraan gewerkt kan worden. En dat kunnen jullie als helers misschien ondersteunen als jullie horen wat de ander jullie wil zeggen en wat hem op het hart ligt. Jullie zullen merken dat de energieën die jullie dragen de helingskern in het hart van deze mensen kunnen activeren.

Dat kan zo zijn maar het hoeft niet zo te zijn. Jullie zijn ook niet in staat om te zien hoever iemand is. Ook als jullie contact met de geestelijke wereld hebben en aura’s kunnen lezen zal de geestelijke wereld niet meer zeggen dan het Hoger Zelf wil prijsgeven. Ik moet vaak glimlachen als mensen naar kaartleggers gaan om daar informatie over zichzelf te halen. Wat werkelijk waar is weet het Hoger Zelf. Er zijn mensen die in de aura van een ander kunnen kijken, die uit de Akashakroniek kunnen tappen, maar het zal voor hen alleen mogelijk zijn te zien wat het Hoger Zelf toestaat.

Jullie zijn altijd in een beschutte ruimte. Het Hoger Zelf heeft alle touwtjes in handen. Ik vertel dit omdat het in deze zaal gepast is. En ieder kan deze schoen passen als hij dat wil. Geef je eigen verantwoordelijkheid niet af! Jullie beslissen of je heling wilt, ja of nee. Ik zeg dit omdat er in deze ruimte enkele mensen zijn die aan een ziekte knabbelen en al vele artsen hebben bezocht en al vele therapieën hebben geprobeerd. Jullie hoeven nergens meer heen te gaan. Blijf bij jezelf!

Natuurlijk kunnen jullie medische ondersteuning vragen of een genezer consulteren maar het zal waarschijnlijk niet werken als jullie niet aan jezelf werken. Vaak worden de symptomen aangepakt maar niet de oorzaken. Vele mensen staan nog altijd de verantwoordelijkheid af, gaan ergens heen en verwachten dat men het voor ze zal regelen. Zo gaat het niet.

Dat is de Nieuwe Tijd – te erkennen dat je voor jezelf verantwoordelijk bent. Alleen jullie kunnen je leven in eigen hand nemen en jullie zouden je ook niet in de handen van anderen moeten overgeven, in de handen van wat voor vereniging ook waar men zegt dat er daar hogere energieën zijn. Jullie hebben zelf deze hogere energieën in je. Het zit allemaal in jullie! Jullie hoeven het niet buiten jezelf te zoeken. Als je het leuk vindt om ergens heen te gaan, is dat in orde. Maar zeg niet dat je geen geld hebt en daar niet heen kunt gaan en je daarom tekort gedaan voelt. Zeg in plaats daarvan: Ik vraag alle hoge energieën die daar aanwezig waren, ook naar mij toe te komen

Je gaat thuis in een kamer zitten en nodigt hen allen uit die bij het seminar aanwezig waren wat je om financiële redenen niet kon bezoeken en die je graag gevoeld zou hebben. En zij zullen er zijn. Wij maken geen onderscheid. Wij gaan niet daarheen waar het veel geld kost. Wij gaan daarheen waar wij geroepen worden. En ieder van jullie is gemachtigd om dat te doen, te roepen en te zeggen: “Hallo, Kryon, ik was op een seminar met Barbara. Het was prachtig, het is mij goed bevallen, maar kun jij niet een keer naar mij komen? Ik ga vanavond lekker in mijn hoekje zitten en roep jou.”

Als jullie dat doen, zal ik er zijn. Ook kom ook naar jou! Ik kom naar deze partner omdat zij al lange tijd geleden een contract met mij heeft afgesloten om in deze tijd dienst te doen. Het heeft lang geduurd voordat zij daarvan overtuigd was, maar toen het zover was ging zij helemaal los.

En zij zegt ook altijd dat zij niet weet hoelang het contract duurt. Dat zal ik haar ook niet zeggen. (het publiek lacht) Ik zal het haar niet vertellen; ik zal haar leiden. Zij moet leren haar eigen verantwoording te nemen en niet meer de verantwoording over te dragen, maar zich door mij te laten leiden, maar desondanks de ogen open te houden en open te staan voor nieuwe dingen.

Ieder van jullie kan contact met mij opnemen. Jullie zullen waarschijnlijk niet zoals zij door de omgeving reizen om mensen in verrukking te brengen. Maar misschien hebben jullie zin om een, twee vriendinnen thuis uit te nodigen en dan zullen wij ontspannen met elkaar praten. Er zullen steeds meer mensen de mogelijkheid hebben om Goddelijk verbonden te zijn. Het is niet alleen voor mijn partner of voor mijn andere partner Lee Carroll mogelijk om dit te doen.

Er zijn weliswaar bijzondere opleidingen (geestelijke, geen aardse) en verdragen, maar het contact met de geestelijke wereld is voor ieder van jullie mogelijk.

Ik weet dat dit voor mannen wat moeilijker is omdat mannen nog vaak met het hoofd zijn. De dames hebben het hierbij een beetje makkelijker. Als jullie God roepen dan zal God er zijn. Dat is geen schijn! En het is ook niet zo dat jullie om een appel roepen en ik jullie de slang geef.

Het is een ware verbinding, het is een Goddelijke zonder haken en ogen. Het is de allesomvattende liefde die nu deze planeet bereikt en het mogelijk maakt dat hier nu grote veranderingen kunnen plaatsvinden – niet alleen voor de planeet Aarde maar in het hele zonnestelsel. Want alles is met alles verbonden, nooit zal een planeet zoiets alleen moeten doen. Alle anderen eromheen zijn ermee verbonden.

Evolutie op andere planeten.

Het zijn de buren die ook leven op hun planeet hebben, ook al is het in een andere dimensie. Zij zetten nu hun eigen stappen en hebben hun eigen evolutie. Zij wisselen nu ook van dimensie en hebben nieuwe mogelijkheden in hun evolutie. Het zijn jullie broeders en zusters van Venus die nu ook grote stappen maken en zich verheugen omdat zij hun broers en zusters op Aarde kunnen steunen. En er zijn ook andere planeten die iets goed te maken hebben. Het zijn degene die jullie ooit leed berokkend hebben, die jullie domineerden en die nu weten dat ook zij zich alleen maar verder kunnen ontwikkelen als zij jullie dienen, helpen in jullie kracht te komen. Zo is er veel om jullie heen wat jullie nu “duwt” en waar zij zeggen: “Oh, als die toch maar eens zouden kijken. Als die toch maar eens hun ogen open zouden doen en hun hart en hun innerlijk oog zouden laten beslissen.”

Media, televisie en de nieuwe kinderen

Het is belangrijk om je niet te verbinden met de dagelijkse dingen die elke dag om jullie heen gebeuren, om uit het drama te blijven dat jullie elke dag door de media wordt aangeboden. Kort opnemen, opzij leggen en zeggen: “Heb ik gelezen, informatie aangekomen, maar ik ga mijn eigen weg. En in deze samenhang zeg ik ook graag nog eens, ook als ik niet in jullie privéleven mag ingrijpen: Bedenk dat televisie werkelijk niet goed is en wel hierom dat het lichaam geen onderscheid kan maken tussen wat echt en niet echt is en alles opneemt wat jullie op het scherm gezien hebben. Het is voor het lichaam niet te onderscheiden. Het is EEN en als zodanig wordt het ook opgeslagen. Daarom is het ook niet goed dat kinderen zoveel naar de televisie kijken.

En al dat geweld dat op Aarde plaatsvindt en kinderen dan dagelijks consumeren, spreekt voor zichzelf. Hoewel enkele van deze kinderen zich onlangs als indigo hebben getoond door de dingen die zij doen waardoor zij opvallen. Veel kinderen zijn gewoon druk omdat zij zich niet willen aanpassen aan wat hier gebeurt. En dan vestigen zij ook de aandacht op zich op dingen die er dan mogelijk als een bloedbad uitzien. Maar ook zij waren in dienst, dat moet jullie duidelijk zijn. Zij hebben deze dienst op zich genomen om enkele mensen neer te schieten om de mensen ertoe te brengen naar binnen te gaan. Niet ernaar schreeuwen, met geweld ertegen ingaan; zo is het niet bedacht want deze stemmen zullen natuurlijk ook opkomen wat weer bij de golven past die naar de Aarde stromen en waarbij al het oude naar boven komt – ook de tendensen van mensen om zo te reageren.

Uit de diepste diepten komen machtsbeluste, eigen kwetsbaarheden naar boven. Alles wordt naar boven gehaald. En zo zullen ook enige dingen naar deze kant uitslaan. Alleen is geweld niet met geweld op te lossen.

De mensen worden geschud om in hun hartelijkheid te komen. Hierbij moet nog worden genoemd dat bijvoorbeeld de tsunami (van december 2004) iets was waarbij vele zielen bereid waren om anderen te helpen hun hart te openen.

En zo zijn alle ongelukken, overstromingen, tornado’s waar mensen nood lijden of overgaan er om anderen van dienst te zijn, om het eigen hart te openen.

Waarvoor denken jullie dat jullie hier geïncarneerd zijn? Ik spreek nu over het gebied waarin jullie leven of waar jullie vandaag naartoe zijn gereisd. Waarom zijn jullie daar? Ieder gebied heeft zijn karmische imprints en zijn ervaringen en jullie zijn daar waar jullie zijn precies op de juiste plaats.

Natuurlijk zou het kunnen zijn dat jullie ook eens van gebied wisselen. Maar op het moment zijn jullie daar werkelijk goed op je plaats. Maar dan kan er het moment zijn dat het tijd wordt – en daar wilde ik naartoe – dat er een wisseling plaatsvindt.

Waaraan merk ik, Kryon, dat ik mijzelf moet veranderen? Hoe weet ik dat? Wanneer krijg ik het juiste moment te pakken om te doen wat ik moet doen? De meesten in de zaal staan de komende maanden voor de beslissing en het kondigt zich al langzaam aan, een grote verandering.

Of die verandering werkelijk groot is bepalen jullie door de manier waarop jullie het als een grote verandering zien of als jullie het als een belangrijke stap in je leven bekijken; of jullie vasthouden aan de omgeving waarin jullie al lang zijn of dat jullie ervoor openstaan wat er gebeurt. Alles is in de rivier, er blijft niets staan. Het is het Hart dat meedeelt wat er te doen is. Jullie Hart weet het. Het is de vertegenwoordiger van het Hoger Zelf. Het is daar energetisch mee verbonden.

Op dit punt heeft het opnameapparaat de “geest gegeven” of beter gezegd, de geest van Kryon heeft op de “uitknop” gedrukt. Want achteraf werd vastgesteld dat de batterijen niet leeg waren….de thema’s die daarop volgden, zo bleek later, waren speciaal voor deze groep bestemd en niet voor de openbaarheid.

Barbara heeft gezegd dat dit soms gebeurt….wat overigens ook tegenspreekt dat engelen en hogere geestwezens geen precies tijdstip kunnen bepalen. De volgende sleutelwoorden voegde Kryon nog aan dit artikel toe: Niets is wat het lijkt, lieve Kryonvrienden. De zaal van deze channeling, deze verzameling van hoge wezens – ook de lezers – is doorspekt met hoge energiegolven en die zijn voor een reiniging bestemd of voor een verdere opening van het hart of gewoon om in de eigen liefde en de Godsvonk te zwelgen – de toestand die de mensen kennen als verlichting.

Weet dat er onmetelijk van jullie wordt gehouden en dat jullie geëerd worden voor wat jullie op deze scholingsplaneet Aarde presteren.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Die Veranstaltung wurde von der Buchhandlung „Lichtgarten“ organisiert. Beearbeitung von Text und Bildern: S. Kreth. Überarbeitung: Kryon/B. Bessen.