Kryon: Het doelbewust beleid / 4

Kryon: Het doelbewust beleid /4

Gechanneld door: Barbara Bessen

Bremen, 13 mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Jullie hebben zelf uitgezocht als dat wat jullie nu zijn, te incarneren en dat de beleven. En als jullie vandaag een beetje ouder zijn hebben jullie dit al uitgezocht. Jullie hebben gezegd: “Ik wil erbij zijn en ik wil zo en zo oud zijn als er gebeurt waarvan wij hopen dat het gebeurt. Want het was niet zeker dat het in deze vorm zou gebeuren omdat Armageddon nog steeds tot de mogelijkheden behoorde.

Het is allemaal zo gelopen; jullie zouden zeggen dat dit “Oude koeien” zijn. Wat nu gebeurt, is een wonder. Eigenlijk is het spannende tijd waarin jullie geïncarneerd zijn. Eigenlijk is het toch prachtig om hier te zijn en de mogelijkheid te hebben om een kwantumsprong te maken. Want dat is nu mogelijk. Jullie kunnen van vandaag op morgen je leven helemaal veranderen. Jullie kunnen van vandaag op morgen je werk beëindigen en zeggen: “Ik heb de moed en ga verder en ga iets anders doen. Ik probeer het gewoon eens. Ik wilde het altijd al graag eens doen en ik veel voorpret van gehad, ik heb het echter niet gedaan omdat mijn vrouw/man het niet wilde omdat er geld verdiend moest worden. En nu ben ik in een situatie waarin in de stap kan maken.”

Betrekkingen in de nieuwe energie

Heb de moed om de volgende stap te doen. Jullie hebben steun. Wat denken jullie dat wij doen? Ik zeg het nog maar eens: Wij staan achter jullie en wachten er alleen maar op om te kunnen “duwen.” Het is niet meer nodig om ervaringen in de dualiteit te verzamelen. Laat hen los en gebruik je ene voet waarmee jullie al in een andere dimensie zijn. Gebruik deze energie voor nieuwe projecten, voor nieuwe partnerschappen want de partnerschappen die nu geboren worden, samengebracht worden, of ook geherstructureerd worden, zijn betrekkingen die in allesomvattende liefde geleid worden. Het zijn partnerschappen die niet meer met jaloezie, controle en dat soort dingen te maken hebben maar er is aan beide zijden acceptatie omdat de eigenliefde voor zichzelf er al is. Jullie weten wie jullie zijn. 

Jullie zijn delen van GOD. Jullie leven dit deel van GOD steeds meer. En het partnerschap dat nu naar jullie toekomt of dat nu verandert, is er een dat jullie door zijn resonantie naar jullie toegetrokken hebben. En dit wezen is ook in liefde met zichzelf. Wat zou er mooier kunnen zijn dan iets in liefde te scheppen zonder jaloers of angstig te zijn dat de ander er een aantrekt of het nog eens zou kunnen doen?

Als hij het dan weer doet is dat ook in orde. Het zal hem niet meer zo beschadigen zoals dit eerder wel is gebeurd omdat jullie in liefde zijn. Jullie worden altijd gevoed door jullie Goddelijkheid.

Er zal geen tekort meer ontstaan. Er is geen minus meer, geen gebrek. Jullie zijn niet alleen. Jullie worden altijd begeleid door jullie Meester-gidsen en de vele helpers die steeds meer aan jullie werken totdat jullie zover zijn om alleen te kunnen staan. En jullie zijn verbonden met jullie Hoger Zelf, met jullie eigen Goddelijkheid die er alleen maar op wacht om jullie bij deze richting nog meer te steunen.

Velen van jullie werken energetisch, waar het goed werkt, nietwaar? Maar als jullie dan thuiskomen en zich daar drama’s afspelen maken jullie het tegenovergestelde mee. Probeer ook in je privéleven met de Goddelijkheid te leven.

Ruim op, ontdoe je van de dingen die niet meer bij je passen. Ook als dat misschien een partnerschap is, ook een zakelijk partnerschap. Laat los als je het gevoel hebt dat het niet meer klopt. Dat moeten jullie doen. Dat kunnen wij niet voor jullie doen.

Veranderende vriendschappen

Soms ontstaan er situaties waarin in een vriendschap opeens een situatie bereikt is waarin jullie weten dat het niet meer functioneert. Dan is het aan jullie om met dit duidelijke gevoel te leven als jullie de andere persoon in liefde zijn eigen weg laten gaan.

Soms kan het heel drastisch zijn en storten vriendschappen als een kaartenhuis in elkaar. Alles wat ik hier nu vertel zal enkele mensen bijzonder aanspreken. Dit was ook de bedoeling want ik spreek niet over dingen die niet in deze zaal passen.

Enkelen van jullie voelen zich soms heel alleen en zeggen: “Er blijft voor mij niet veel over, de vrienden van weleer – met hen kon ik overal over praten – van voetbal en kookrecepten tot winkelen.

Maar dat interesseert mij op een of andere manier niet meer. Ik heb heel andere behoeften.” En het kan dan ook zo zijn dat jullie dan soms helemaal alleen staan en zeggen: “Er blijft niet veel meer over, ik heb nog een of twee vrienden.” Dan hebben jullie tijd om je met jezelf bezig te houden. Bekommer je om jezelf! Jullie hebben tijd gewonnen.

Werk waar je mee resoneert

Geniet van de tijd, ook als jullie werkloos zijn! Beklaag jezelf niet en zeg: “Ik heb geen baan.” Er zal er een komen. Als jullie zover zijn zullen jullie het werk dat met jullie resoneert, aantrekken. Geen lichtwerker zal zonder taak zijn. Soms is hij zonder taak omdat het gewoon de tijd nog niet is. Maar dan zal het komen. Waarbij de taak niet altijd zo hoeft te zijn dat het geen verworvenheid is zoals: “Ik ben natuurgenezer” of dokter of uitgeefster. Dat wordt daarmee niet bedoeld. Het zou kunnen zijn dat jullie lichtwerker/oma zijn of lichtwerker/moeder die in hun eigen omgeving stralen. De taak is even belangrijk als alle andere. Het hoeft niet iets te zijn dat een rang of een titel heeft. En soms is een time-out heel belangrijk om zich opnieuw te oriënteren, om eens niets te doen omdat nietsdoen en met rust gelaten te worden, uit te vinden waar men heen wil, belangrijk is. En soms is het gewoon mooi om in de stilte te zijn.

Mijn partnerin geniet er ook van om op zichzelf te zijn als zij van een reis terugkomt. En soms zeggen de anderen: “Heb je geen zin om met ons iets te gaan doen?” Dan zegt zij: “Graag, maar niet nu. Ik heb het gevoel dat ik eerst alles moet verwerken wat ik heb meegemaakt en ik heb het gevoel dat de natuur mij opvult met de energieën die ik aan anderen heb weggegeven.” Dan maakt zij een wandeling en merkt dat zij na enige tijd weer helder wordt en het gevoel voor zichzelf er weer is.

(Einde 1e Deel, Pauze)

Wees geëerd en geliefd, mijn lieve vrienden. IK Ben Kryon van de magnetische dienst.

Onze taak is jullie te dienen. Wij hebben geen andere opdracht. Het is de taak van de Groep van Kryon geweest om het magnetische Raster op te richten. Dat is gebeurd. Kryon is niet weggegaan zoals sommigen hebben gehoord of gelezen. Een deel van de Kryon-groep is gebleven om jullie op je weg te steunen, om jullie informatie te geven en jullie te helpen met de verbinding met Al Wat Is, de Bron.

Sterren Weten

Jullie vormen een lang samengestelde familie en hebben samen vele ervaringen gehad op verschillende niveaus. Niet zonder meer op altijd op Aarde, ook op andere planeten van dit zonnestelsel. En enkelen van jullie komen van ver weg. Er zijn er een paar in deze ruimte – zeven in getal – die van ver weg en niet uit dit universum komen. Metatron is aanwezig en hij is ervoor verantwoordelijk om de Goddelijke geometrie in dit kwadrant te behouden. Goddelijke geometrie waardoor de leerervaringen mogelijk zijn. Vele hoge entiteiten kregen van hem instructies – bouwplannen – niet alleen voor de Aarde maar ook voor vele andere planeten – waarmee alles kan gebeuren wat God gepland heeft. Het is allemaal holografisch te zien.

Het is Goddelijke geometrie die door hoge entiteiten van liefde en licht is ontworpen om dat alles hier mogelijk te maken. En dat al lange, zeer lange tijd, zoals jullie zouden zeggen.

Goddelijke energieën stromen nu door jullie lichamen heen, zoek hoog in je hoofd en voel wat er door jullie heen stroomt, wat stuk voor stuk jullie aardse lichaam verovert.

Dit is een demonstratie van energieën die nu met golven uit een zeer ver gelegen gebied van het melkwegstelsel naar de Aarde komen. Energiegolven die met jullie doen wat jullie soms moeilijkheden bezorgt. En terwijl jullie dit verder voelen zal ik het graag verklaren.

Het zijn de hoge energieën die mensen die zeer veel opgelost hebben, met geluksgevoelens vervullen. En als jullie dat nog niet zo ondervinden en maar af en toe dit welgevallige gevoel in je hart hebben, dan hebben jullie behoefte aan opschoning zodat de golven van kristallijnen energie die naar de Aarde stromen meer in jullie opgenomen kunnen worden, zonder weerstand en blokkades, zodat zij jullie hele Zijn, jullie lichamen kunnen vullen en jullie er intens naar zoeken om met de Bron verbonden te zijn.

En degenen van jullie die niet uit dit universum stammen voelen zich een beetje vreemd, ietwat anders. Jullie stammen niet af van de Schepper van dit universum. Jullie komen ergens anders vandaan, Jullie zijn om zo te zeggen een hologram in een hologram. Dat betekent dat jullie je eigen imprints hebben meegebracht uit je eigen universum en dat die langzaamaan, een voor een, geleefd en vervuld worden en jullie bestemming te goede komen, want jullie komen van ver weg om hier te dienen. Ik spreek nu nog even over deze zeven wezens. Het is een voorbeeld voor velen die hier nu geïncarneerd zijn. “Velen” staat niet in verhouding tot de hele wereldbevolking want in verhouding tot het geheel is het maar een klein aantal.

Het zijn uitgezochte wezens die hier maar eenmaal incarneren. Zij incarneren hier maar een keer om hier van dienst te zijn en hebben een aards lichaam aangenomen en moeten daarmee ook enkele dingen doorleven.

Wordt vervolgd.