Kryon: Het eigen Duistere.

Kryon: Het eigen Duistere.

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 Augustus 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Welkom in de schijnwereld van de dualiteit In de wereld waarin jullie nog steeds op een been handelen. Het is jullie wereld die jullie jezelf opnieuw kunnen scheppen en dat is helemaal niet zo makkelijk, nietwaar? Jullie zijn meestal nog bezig met het bijslijpen van de oude patronen die door jullie magnetisch veld trekken, door dat wat jullie werkelijk zijn.

Jullie bevinden je op wegen met dwaallichtjes uit vele andere levens waar de dualiteit jullie bloei voortdrijft. Dit wil ik graag nader uitleggen. Er is veel over gesproken maar jullie zijn nu in bijzonder diepe reinigingsprocessen en alles dat jullie al hebben gehoord en herinnerd dringt niet helemaal tot jullie door.

Jullie vechten momenteel in jullie eigen verwarring die jullie zelden laat luisteren maar jullie werkelijk gevangen houdt als in een doolhof. Het is een wirwar van eigen emoties die jullie laten zeggen: ”Ik ben het zat, steeds weer komen die angsten naar boven. Ik dacht dat ik veel heb bekeken, overdacht en opgelost. Steeds weer komen die oude dingen omhoog. Ik wil gewoon eens leven zonder deze oude gevoelens.” Of jullie denken: “Ik begrijp het werkelijk niet, ik sluit vanavond mijn ogen en dan komen alle onaangename situaties van mijn leven omhoog. Als een film die wordt afgedraaid. En dan voel ik de schande, de onmacht, de pijn van die dingen. Opeens ben ik klaar wakker en kan ik niet meer slapen.” Of jullie beleven het volgende: Diep duister ligt op jullie schouders. Jullie voelen je bedrukt en vernederd. Jullie waren de hele dag thuis en er was niets gebeurd. Maar jullie voelen je alsof er tonnen op jullie rusten.

Voorgevoelens van oude gebeurtenissen komen stukje bij beetje in jullie bewustzijn. Jullie zien de hele samenhang niet maar weten wat jullie daarmee beleven en dat dit het duiken in een ander leven is. Jullie zijn met en been ergens anders maar jullie kunnen dit niet zo goed waarnemen. Wat is er aan de hand? Soms bemerken jullie een schaduw aan je zijde. Die hebben jullie niet uitgenodigd.

Wie zijn die schaduwen en wat doen zij daar? Jullie zeggen misschien: “Ik denk dat ik de dualiteit langzaam loslaat. Wat doen deze donkere gestalten daar aan de rand van mijn veld? Weg met jullie, ik wil jullie hier niet hebben. Jullie horen hier bij mij niet meer thuis!” Zo kunnen jullie misschien tamelijk woedend zijn geweest of hebben vertwijfeld gescholden. Jullie zitten momenteel in een sterk transformatieproces. Over de bewerking van je hart hebben wij het al gehad. Hier gaat het om andere symptomen van het proces van jullie verandering. Voor een beter begrip wil ik kort nog zeggen wat jullie eigenlijk al weten. Jullie hebben het gelezen of met anderen besproken. Jullie weten zelf waar het om gaat maar jullie kunnen het nog niet helemaal goed plaatsen.

Het lijkt erop dat alles wat jullie beleven buitengewoon is. Deze sterke hoofdpijn, de slapeloosheid en het gebrek aan oriëntatie maken jullie zeer onzeker.

De stemmingswisselingen van diep in de put en je het volgende moment vol levensvreugde voelen brengen jullie in grote verwarring. Soms kunnen jullie je dagelijkse arbeid nauwelijks verrichten. Dan is er nog een zware en in fasen optredende levensmoeheid. “Wat is er aan de hand?” denken jullie. “Raak ik in en depressie? Zo voelt het wel. Zou ik misschien in therapie moeten gaan?”Er kunnen langzamerhand de volgende gedachten insluipen: “Misschien ben ik gewoon ziek en is het dagelijks leven mij teveel, dat heeft niets met de ascensie van de Aarde te maken. Misschien klopt het helemaal niet dat wij ascenderen. Misschien heeft iemand dat wel verzonnen. Dan ben ik wel op het verkeerde been gezet. De anderen zullen mij zeker uitlachen en mij voor een dromer houden. Misschien word ik wel gek en moet ik in een kliniek opgenomen worden.”Tja, dit was een extreme beschrijving van jullie eventuele gedachten.

Ik heb het al in vele channelings gezegd maar ik wil het graag liefdevol nogmaals zeggen: Jullie zijn multidimensionale lichtwezens die erop uittrokken om de dualiteit te leren kennen en om dan alle wijsheid uit de ervaringen ooit mee naar huis te nemen.Niets van dit alles wat jullie hier beleven is ongewild.Enkelen van jullie zijn momenteel met een bijzondere opdracht hier. Nooit kunnen jullie je herinneren wat dit is. Maar wees ervan verzekerd, als jullie nog niet op de weg van deze opdracht zitten, dan zal het snel gebeuren.

Velen van jullie zijn alleen maar hier in deze incarnatie om het eigen licht en dat van de nog hogere delen die steeds meer zullen doorkomen, uit te stralen om de Aarde en de andere mensen op hun weg bij te lichten. Omdat dit licht door jullie heen kan stralen moeten de oude patronen uit andere levens die in jullie DNA en in jullie emotionele en mentale lichamen zijn opgeslagen en ook uit dit leven stammen, wel opgelost worden. Daardoor wordt automatisch de structuur van jullie elektromagnetisch veld , wat jullie eigenlijk zijn, weer zo ingericht op de manier waarop dit in jullie Goddelijke Blauwdruk is voorzien. Dit is een langdurig proces.

Het is het beste om de hoge energie die momenteel voor ontwaakten duidelijk merkbaar is, voor deze reiniging te gebruiken. Alles wat jullie op dit moment in jezelf bemerken is de activiteit van deze Gouden Golf. Die haalt alles naar boven dat jullie zou moeten verlaten zodat jullie licht beter kan stralen. Het is heel moeilijk om in het dagelijks leven daarmee uit de voeten te kunnen. Vroeger brachten de ingewijden en hun leerlingen, de ontwaakten, hun tijd in speciale tempels door. Jullie bevinden je op de moeilijke weg om dit in je dagelijks leven te doen.

Maar bedenk dat deze inwijdingen en het doorlopen van bepaalde doelen op deze weg van het volledige ontwaken natuurlijk niet allemaal overbodig zijn geworden. Zij zijn er, net als vroeger maar de sensationele boodschap is dat wij heel dichtbij jullie zijn en net als op school jullie iets in het oor fluisteren of jullie spiekbriefjes toeschuiven die jullie bij je schreden behulpzaam zijn.

Wij gaan samen naar het volgende doel en reiken jullie de hand en geven kleine duwtjes – enkelen van jullie hebben een forse por nodig! – om verder te kunnen gaan. De uiterlijke omstandigheden van deze fase kunnen beter doorstaan worden als jullie je van deze hoge Goddelijke energie bewust zijn en jullie die gebruiken alsof je op een surfplank staat.

Sta of lig in deze Gouden Golf en laat je glijden. Houd je niet vast aan oude paradigma’s, aan oude voorstellingen over hoe alles zou moeten zijn. Jullie zijn over het algemeen zo opgevoed dat alles zo en zo moet zijn. Dat heeft men jullie bijgebracht en niet alleen in dit leven. Het komt van andere mensen en ervaringen, nietwaar? Wat vinden jullie ervan? Alles moet tiptop opgeruimd zijn. Wie heeft jullie verteld dat de mens ijverig moet zijn, anders wordt het niets?

Wie heeft jullie bijgebracht dat je stil en zachtjes moet zijn, niet ergens tegenin moet gaan en geloven moet wat de chef of vader zegt omdat zij het beter weten en wijzere beslissingen kunnen nemen? Wie heeft jullie gezegd dat je geld moet sparen om in tijd van nood iets te hebben? Ik wil niets over jullie spaartegoed zeggen, maar hebben jullie erover nagedacht dat geld ook op een heel andere manier naar je toe kan komen?

Zouden jullie er niet eens uit willen stappen en alles anders doen? Jullie hoeven je mooie auto niet te verkopen en je prachtige woning is ook in orde. Jullie hoeven je hiervoor niet te schamen. Wie zich spiritueel wil ontwikkelen moet niet in armoede of als kluizenaar leven. Wij vragen jullie gewoon in je planning alles op zijn kop te zetten en opnieuw te ordenen.

Leg alle imprints opzij en leef je leven naar eigen maatstaven. Zij moeten de scepter van de vrijheid zijn. Wees vrij en leef naar je eigen voorstellingen. Leg al het oude opzij en stel nieuwe lijnen op die je leven zullen leiden. Verbind je met Saint Germain, de opgestegen meester en mensenvriend. Hij is er het liefst mee bezig om de mensen de weg naar de vrijheid te wijzen.

Hij behoort bij degenen die voor de mensen, Jezus was ook een van hen, de weg geëffend heeft door zijn eigen proces. Vele opgestegen meesters hebben dit gedaan. Maar terug naar het heden. Enkelen van jullie verheugen zich reeds op een makkelijker leven. Er zijn onder de ontwaakten echter ook pioniers onder de pioniers. Als jullie nog in het sterke proces zijn, zijn jullie pioniers voor degene die na of gelijk met jullie ontwaken die jullie pad belopen wat jullie hebben bewerkt. En jullie stappen in energiebanen die anderen al voor jullie hebben gelegd.

Het zijn degenen die na de Harmonische Convergentie of misschien zelfs eerder zijn opgestaan en zich op weg begaven om een vrij mens te worden. Jullie hebben nu de meeste van alle oude slakken afgelegd en bezinnen je nu op de volgende plannen voor jezelf, de wereld om je heen en voor de Aarde. Het zijn meestal mensen die al wat ouder in aardse jaren zijn en zich graag met jongere ontwaakten bezighouden die weliswaar vol energie zitten maar nog struikelen en nog niet zo goed weten wat zij als volgende moeten doen.

Deze al gereinigde mensen steken hun hand naar anderen uit die nog hulp nodig hebben en zij steunen de behoeftigen.

Zij helpen ook de nieuwe kinderen hun weg te vinden. Kijk uit naar zo’n wezen als jullie graag uiterlijke hulp willen hebben. Het zijn de mensen die steeds rondreizende voordrachten houden of onvermoeibaar zijn in hun praktijk of ergens anders werken om anderen bij het ontwaken te helpen.

Jullie kunnen je echter ook tot mij of tot andere geestelijke helpers wenden voor steun.Kijk, ik stel jullie graag het energetische, Goddelijke Tapijt ter beschikking waarmee jullie beter door duwtjes van reiniging komen. Misschien zijn jullie wel deze pioniers van de pioniers. Jullie weten het nu zeker. Zoek naar wat jullie kunnen doen om mens en Aarde te dienen.

Laat mij nu bij de donkere verschijningen komen die jullie om je heen waarnemen. Het is juist dat er nog steeds energieën zijn, wezens of vormen van wezens, die zich nog steeds niet in het licht bevinden. Ooit zal dit spel helemaal beëindigd zijn. Het speelveld van de dualiteit zal oplossen. Alles wat uit de Bron stroomde zal weer terug op de weg naar huis zijn en in de lichtere niveaus opgenomen zijn.

Het is belangrijk om dit te begrijpen zodat jullie niet in oordeel gaan met betrekking tot andere mensen, dat elk van jullie, ook jij, met de donkere kant van de macht te maken had. Niemand is daarvan uitgezonderd. Jullie zijn momenteel een stap verder dan de anderen. Verdoem de oorlogsveteranen en hun aanvoerders niet, ook niet hun leiders, de politici en hun bestuurders.

Herken dat alles het spel van de dualiteit is. Als een mens sterft is het voor degene die achterblijven zeer jammer. Maar de mens heeft gewoon de dimensie verwisseld en verheugt zich al snel in een goede geestelijke gezondheid, hij is eeuwig. Daarmee wil ik niet zeggen dat jullie geen medeleven moeten hebben met crisisgebieden en stervende mensen. Maar wees niet treurig en moedeloos.Jullie zijn multidimensionaal en jullie vrienden en jullie vijanden zijn dit ook. Zij zijn het allemaal. Stuur je licht naar al deze gebieden die momenteel in oorlog zijn verwikkeld, of met schade door noodweer te maken hebben, of daar leven waar geen goede levensvoorwaarden voorhanden zijn.

Jullie licht zal zijn weg vinden. Laat het gewoon stromen. Het werkt altijd!

De donkere wezens die jullie vaak aan de rand van je veld waarnemen hebben misschien nog iets met jullie op te lossen, zij hebben nog oude verbindingen met jullie, die misschien al uit de tijden van de sterrenoorlogen stammen. Wat jullie kunnen doen? Zeg: “Nee, ik wil niets meer met jullie te maken hebben. Ik los hiermee onze oude banden op.” Dan is de verbinding opgelost. Vraag in moeilijke gevallen aartsengel Michael om hulp.

Maar waarschijnlijk zijn jullie al in de energie van de aartsengel en werken jullie met het zwaard van machtiging. Wees ervan verzekerd dat hoe meer je in je eigen licht staat, hoe meer de verbinding met het Hoger Zelf versterkt is, niemand jullie veld doordringen kan. Niemand kan dat!

Jullie dienen je opmerkzaamheid helemaal op jezelf, op je eigen licht te richten.Als jullie dit doen, treedt al het andere automatisch terug. Jullie licht verblindt het, het is onaangenaam voor hen. En het belangrijkste is: Let er niet op: Schenk hen je opmerkzaamheid. Wees bij jezelf, sta in je licht. Dat kennen jullie zeker uit jullie dagelijks leven: Hoe minder aandacht jullie schenken aan een mens die strijdt, hoe on-interessanter die figuur voor jullie wordt. Wat ik nu ga zeggen zullen jullie misschien vreemd vinden: De meeste ontmoetingen die jullie als duister ervaren zijn ontmoetingen met jullie eigen delen. Idioot, nietwaar? Jullie zijn het zelf! Jullie beleven je eigen schaduwdelen die nu naast jullie staan en zich kenbaar maken.

Wat nu te doen? Nee, niet weglopen, wegkruipen of hen gewoon wegsturen. Kijk hen aan. Wat willen zij je zeggen? Waarom zijn zij hier? Zij willen zich integreren. Zij willen zich met jullie verenigen. Jullie willen toch heel worden, nietwaar? Kijk naar hen. Daarmee halen jullie waarschijnlijk een paar onaangename gevoelens naar boven die nog in jullie opgeslagen waren.

Schaamte, angst, gevoel van waardeloosheid en van machteloosheid. Ook gevoelens van op verschillende wijze uitgeleefde seksualiteit komen naar boven. Seksualiteit werd in de laatste duizenden jaren vaak gebruikt om mensen te manipuleren. Dat is nu nog het geval. Denk eens na over je eigen instelling ten opzichte van seksualiteit en bekijk ze goed. Laat dan al die oude, vaak onaangename ervaringen die jullie opgeslagen hebben. Dat doen is een belangrijke stap omdat het ook de instelling over macht in jullie verandert. Ook in hoge civilisaties die in de dualiteit zonken speelde de Goddelijke energie die in ieder mens is opgeslagen en onder andere bij seksualiteit wordt geactiveerd, een grote rol en dat geldt ook voor de manipulatie van mensen.

Heb geen angst en wees je hiervan bewust. Alle mensen hebben hieromtrent imprints, als slachtoffer en als dader. Bedenk ook dat veel daarvan in het massabewustzijn is opgeslagen. Jullie zijn pioniers en die hebben zoals bekend de taak om moedig voorop te lopen.

Als jullie je veld van oude macht imprints hebben gereinigd hebben degenen die na jullie komen het makkelijker.Het massabewustzijn ervaart daardoor een voortschrijdende verandering. Nu denken jullie misschien dat dit moeilijk te doen is als jullie nu op Aarde om je heen kijken. Ik wil jullie zeggen: Al het oude moet naar boven komen, moet oplossen, moet verbranden om dan, als de vogel Feniks uit de as te herrijzen, nieuw te worden.

Ik wens jullie geluk bij het integreren van jullie schaduwdelen. Dit moet steeds weer gebeuren want het is geen eenmalige zaak, het is een proces.

Er zijn vele kleine donkere nachten van de ziel zoals die vroeger als een langere fase door de ziel werden beleefd. Enkele oude ingewijden leefden lang in deze fase. Enkelen daarvan schiepen zich een weg door de diepten van hun eigen onderwereld in een paar dagen tijd en een paar van hen deed dit zelfs in een paar uur. Wij staan graag naast jullie zodat jullie het in korte fasen van induiken kunnen doen – jullie schaduwdelen integreren.

Ik zie jullie als levend in een cocon met jezelf bezig zijn om dan als een prachtige vlinder eruit komend om naar je nieuwe leven te fladderen. Weetgierig en vol levensvreugde, bereid om het leven in een volledig nieuw perspectief te zien. Jullie worden geëerd en geliefd voor jullie dienstverlening op Aarde!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in augustus 2008.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.