Kryon: Het Goddelijk Concept of De Goddelijke Leider

Kryon: Het Goddelijk Concept
of De Goddelijke Leider.

Gechanneld door: Barbara Bessen

17 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Hoe stellen wij ons God voor? Zoals ik mij herinner zag ik God in mijn jeugd als een groot, vriendelijk wezen dat onder andere op een wolk rondzweefde en alles in de gaten hield. Of ik zag hem in een groot paleis van kristal dat vol licht was. De stemming was daar zeer vredig en de wezens rondom God lachten en dansten soms zelfs en hadden veel plezier.

Soms waren ook andere wezens met hem in gesprek die ik vandaag als aartsengel Michael of Saint Germain zou identificeren. Ik ben er zeker van dat ik mijn “God” en de anderen zo vriendelijk zag omdat ik in dit leven niet opgroeide met een of andere vorm van religie. Ik was relatief vrij van goddelijke concepten – als men van religieuze indrukken van andere levens afziet! Met deze vriendelijke God had ik vele gesprekken, herinner ik mij. Wij onderhielden ons over allerlei dingen en hij was er voor mij als ik mijn moeder weer eens had geërgerd.

Misschien was het wat anderen mensen als een imaginaire, geestelijke vriend zien. Zo’n “Vriend Harvey” uit de bekende film. Ik herinner mij niet meer wanneer dit contact ophield of verzandde.

Het was zeker zo toen ik mij meer met de ernst van het leven, de school, bezig moest houden.

Maar ook later in het beroepsleven ging ik weer naar dit zachte tweegesprek als ik zorgen had die mij belastten. Vandaag ben ik er zeker van dat ik toen met mijn Hoger Zelf in verbinding was en dat dit ook nu het geval is, in deze levensfase sinds jaren met aartsengel Michael, Kryon en Saint Germain.

Alleen de namen en de functies van mijn gesprekspartners waren mij niet bekend.  Pas sinds ruim vijftien jaar geleden ben ik weer intensiever en ook bewuster in gesprek met het geestelijk niveau.

In de loop van deze jaren heb ik veel over de geestelijke wereld en haar functies geleerd en ook van deze geestelijke vrienden. Vandaag de dag weet ik dat ik een deel van mijn Hoger Zelf ben, dat werd uitgezonden om ervaringen op Aarde te verzamelen.

Ik weet ook dat wat ik denk te zijn, illusies zijn en een samenspel van meegebrachte emotionele ervaringen en mentale imprints uit andere levens en uit dit leven.

Deze persoonlijkheid – ook ego genoemd – is uit gedachten gevormd, zoals ik denk of mijn ouders en andere mensen die mij hebben opgevoed, en degenen die met mij leefden hebben beïnvloed. Dat is mijn aardse zijn; een pakket vol verschillende gedachten en de daaruit volgende daden.

Maar eigenlijk ben ik een lichtvol wezen dat een ervaring op Aarde heeft, hier in de dualiteit. Dit lichtvolle wezen dat ik ben, komt nu steeds meer in mijn dagelijke leven, en, daardoor kan ik ook mijn ware, vrije wil leven. Want ik ervaar de vrije wil als galante, ons wijsgemaakte schijn.

Wie kan zijn leven daadwerkelijk vrij uitkiezen? Als wij vele imprints hebben die ons bepalen, kiezen wij niet vrijuit maar scheppen wij altijd vanuit het verleden. Maar als wij nader met het wezen dat wij werkelijk zijn, in contact treden zijn wij buiten de dualiteit en kunnen de ware vrijheid opsnuiven.

Dit is natuurlijk een proces. Kryon zegt al heel lang, en ik begrijp het steeds beter: “Jullie leven met een been in de dualiteit en met het andere been in de multidimensionaliteit. De kunst is om die met elkaar te verbinden.”

Meer in contact met het Hoger Zelf te zijn brengt volledig nieuwe gedachtenconstructies met zich mee, nieuwe ideeën  over hoe men zou willen leven.

En het maakt het ook mogelijk om nog meer – wij deden het inmiddels al jaren – los te laten.

De nieuwe energie waarover wij al jaren spreken is een turbogolf die alles dat wij niet meer nodig hebben, niet meer willen(moeten) leven, van ons afneemt, soms ook met ziektensymptomen of depressie-achtige duwtjes (kleine donkere Nachten van de Ziel, zoals de oude mystici zeggen). De Goddelijke moederenergie die sinds jaren haar liefdevolle hand boven deze planeet houdt, overweldigt ons met genade als wij de zuivere intentie hebben om het oude in ons opgeslagene los te laten om nog lichtvoller onze taak te kunnen vervullen.

Ik ben er zeker van dat ieder mens nog steeds wordt gebruikt om het veld waaruit de mensen hun informatie halen, verder te veranderen. De veranderingen die de nieuwe energie op Aarde brengen zien wij in de vele transformaties van landen, politieke structuren en sociologische structuren.

Wij moeten bij onszelf beginnen, dat – zo herinner ik mij heel goed – zei mijn Hoger Zelf mij als kind al. Voor het heil van iedereen en ook voor dat van mijzelf, moeten wij beslissingen nemen waardoor de zogenaamde win/win-situaties kunnen ontstaan. Er is genoeg voor iedereen – als wij het op de juiste manier verdelen. Maar wij moeten zelf in vrede en liefde met onszelf zijn, dan hebben wij het in balans zijnde Goddelijke Gevoel en de wens om dit ook bij anderen te hebben. Zo veranderen wij het veld waarin alles is opgeslagen, ook morfogenetisch veld genaamd.

Dan zal het een Veld van Vrede over deze planeet zijn dat niet dualistisch is. Want op de driedimensionale vrede volgt altijd oorlog. Omdat de Aarde zich langzaam naar een nieuwe vibratie brengt zal de dualiteit zwakker worden. De vraag is: Wat kiezen wij – oorlog of vrede? Zo zal het dan ook zijn!

Ik herinner mij verder nog dat ik als kind al vroeg waar God was en of hij veel helpers had. Het antwoord van toen heb ik niet meer paraat.

De vele jaren van samenwerking met de geestelijke vrienden hebben mij toch vele vragen beantwoord. Ik heb begrepen dat er vele dimensies zijn, parallelwerelden, en dat ik niet alleen maar op dit fysieke niveau aanwezig ben.

Ik heb ook herkend dat er vele fijnvibrerende delen van mijn Zijn zijn. En wij verzamelen ons langzaam zoals op een ontmoetingspunt om samen aan de thuisreis te beginnen. Ik weet ook dat mijn Hoger Zelf al deze delen van zijn Zijn, al deze vele persoonlijkheden die door wedergeboorte zijn ontstaan zich willen verenigen met het geheel.

Dit Hoger Zelf zal met ons versmelten om dan dit dualistische systeem dat het lang geleden – als men al van ruimte en tijd kan spreken – bezocht, te verlaten. Wij zullen verdergaan om andere avonturen te beleven en ook om ons met het Hoger Zelf van ons Hoger Zelf, de Ene, die wij dan zijn, te verbinden.

Zo glijden wij een voor een van een niveau van kosmische leiders naar het volgende.

Helemaal bovenaan is ons ware Thuis, de oergedachte van Al Wat Is.

Daar is zeker geen “God” met een wit gezicht en hij zal ons liefdevol ontvangen. Daarom zal het zo zijn dat er een grote vreugde in ons uitbreidt.

Wij worden gelukkig, verlicht, hoe men dit vandaag ook uitdrukken kan, zijn, en zijn vrolijk om weer thuis te zijn. Maar de avontuurlijke reis naar de vele werelden was prachtig, nietwaar? En het spannende is: Wij zullen alle ervaringen van alle delen in ons hebben als druppels in de zee.

Wij zijn ons alles bewust. Is dit niet een heerlijk idee? Het goede is dat wij voor de Thuisreis niets hoeven in te pakken want daar waar wij als eerste naartoe gaan reizen formeren wij alles met onze gedachten.

Hier duurt dit op dit moment nog wat langer zodat wij aardse goederen nog waarderen. Laten wij ons verheugen op de Thuisreis!!!

Barbara Bessen

www.barbara-bessen.com